Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 104
31. marts 1965
Gældende

Lov om ikraftsættelse for Grønland af visse formueretlige love m.v.

§ 1. Fra den 1. juli 1965 sættes med de i §§ 2-5 anførte ændringer følgende formueretlige love i kraft for Grønland:

1. Lov nr. 102 af 6. april 1906 om køb.

2. Lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer §§ 1-3 samt bestemmelsen i Danske Lov 5-14-4.

3. Lov nr. 242 af 8. maj 1917 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område.

4. Lov nr. 243 af 8. maj 1917 om kommission, handelsagentur og handelsrejsende, som ændret ved § 15 i lov nr. 168 af 13. april 1938.

5. Lov nr. 29 af 16. februar 1932 om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering.

6. Veksellov nr. 68 af 23. marts 1932.

7. Checklov nr. 69 af 23. marts 1932.

8. Lov nr. 145 af 13. april 1938 om mortifikation af værdipapirer.

9. Lov nr. 146 af 13. april 1938 om gældsbreve, som ændret ved lov nr. 114 af 31. marts 1960.

 

§ 2. Fordringer stiftet før 1. juli 1965 forældes tidligst den 1. juli 1967.

 

§ 3. I lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område gælder § 36, stk. 2, og § 38, stk. 1, sidste punktum, ikke for Grønland.

 

§ 4. Hvor der i lov om mortifikation af værdipapirer henvises til lov om rettens pleje, gælder i Grønland lov om rettens pleje i Grønland. 

Stk. 2. Skal sag om mortifikation anlægges i Grønland, er Grønlands landsret første instans.

 

§ 5. Justitsministeren kan bestemme, at kundgørelser, der efter gældende bestemmelser skal optages i Statstidende, tillige skal offentliggøres i Atuagagdliutit/Grønlandsposten og eventuelt andre grønlandske blade.

 

 

Givet på Christiansborg slot, den 31. marts 1965.

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

 

FREDERIK R.