Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 154
27. maj 1964
Gældende

Arvelov for Grønland

Ikrafttræden:

1) Loven træder for Vestgrønlands vedkommende i kraft den 1. juli 1964.

2) Sat i kraft for Nord- og Østgrønland v. A 35 3/2 1966, N. 66 p. 10,

 

 

Ændret ved:

1) L 578 19/12 1969 sat i kraft for Nord- og Østgrønland v. A 57 15/2 1971 (§ 7), N. 71 p. 18 og sat i kraft for Grønland v. A 58 15/2 1971, N. 71 p. 20,

2) L 579 19/12 1969 (§ 9), N. 71 p. 15, sat i kraft for Grønland v. A 56 15/2 1971, N. 71 p. 14,

3) L 259 22/5 1974 (§ 3), N. 74 p. 231,

4) L 292 24/4 1996 (§ 2), N. 96 p. 249,

5) L 483 21/5 2014 (§ 2).

 

 

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 27 11/1 1974 for Grønland om ændring af beløbsrammen i arvelovens § 39, stk. 1, N. 74 p. 131.

2) B 348 24/6 1976 Nordisk konvention af 19/12 1934 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte, som ændret ved overenskomst af 9/12 1975, N. 76 p. 349.

3) B 459 19/9 1976 Haager-konvention af 5/10 1961 om Lovkonflikter vedrørende formen for testamentariske dispositioner, B 62 6/9 1976, N. 76 p. 383 og 384. 

Dokumenter