Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit

Nalunaarutit.gl pillugu

Nalunaarutit.gl tassaavoq Namminersorlutik Oqartussani qarasaasiat atorlugit inatsisinut nalunaarutit aamma saqqummiinernut nittartagaq

Nalunaarutiniipput inatsisit, taakkua ataatsimoortunngorlugit allanneri, allaffissornikkut najoqqutassat aammalu nunani tamalaani maleruagassat Kalaallit Nunaanni aamma Kalaallit Nunaannut atuuttut.

 

Saqqummiinernut quppernermi Namminersorlutik Oqartussani inatsisini maleruagassat saqqummiunneqartarput.

 

Nalunaarutit.gl-ip imai

Nalunaarutit.gl quppernerni marlunni agguagaavoq. Inatsisinut nalunaarutit aamma saqqummiinernut nittartagaq.

Tamatuma saniatigut inatsisinut toqqorsivik tassunga atavoq (link), tassaniillutik Namminersorlutik Oqartussani inatsisit aamma allaffissornikkut najoqqutassat 1. januar 2010 sioqqullugu atorunnaarsinneqartut.

 

Matuma kinguliani quppernerit taakkua imarisai erseqqinnerusumik nassuiarneqarput.

 

Inatsisinut nalunaarutit imai

Inatsisinut nalunaarutiniipput Namminersorlutik Oqartussani inatsisit, naalagaaffimmi inatsisit Kalaallit Nunaannut atuuttut, aamma nunani tamalaani maleruagassat Kalaallit Nunaannut atuuttut.

Tamatuma saniatigut tassaniipput allaffissornikkut najoqqutassat taakkununnga atasut Naalakkersuisunit aamma danskit naalakkersuisuinit aalajangersarneqartut.

Kiisalu aamma tassaniipput kommunini maleruaqqusat Inatsisartut inatsisaat, Inatsisartut peqqussutaat imaluunniit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat tunngavigalugu aalajangersagaasut, taakkua innuttaasunut maannakkut atuussimappata.

 

1) Namminersorlutik Oqartussani inatsisit

Inatsisinut nalunaarutiniipput Namminersorlutik Oqartussani inatsisit aamma allaffissornikkut najoqqutassat 1. januar 2010 kingusinnerusumiluunniit atuutilersimasut.

Namminersorlutik Oqartussani inatsisit aamma allaffissornikkut najoqqutassat ulloq 1. januar 2010 sioqqullugu atorunnaarsinneqarsimasut nalunaarutiniinngillat, kisianni Namminersorlutik Oqartussat Inatsisinut toqqorsivianiillutik (link).

Inatsisini maleruagassat ujakkatit nalunaarutiniinngippata imaluunniit inatsisinut toqqorsivimmiinngippata, Nalunaarutit.gl attaveqarfigissavat uunga: nsninatsit@nanoq.gl.

 

2) Naalagaaffimmi inatsisit Kalaallit Nunaannut atuuttut

Inatsisinut nalunaarutiniipput naalagaaffimmi inatsisit kiisalu danskit naalakkersuisuisa nalunaarutaat 1. januar 2023 kingusinnerusumiluunniit Kalaallit Nunaannut atuuttut.

Nalunaarutit imarisaanni Ministeriunerup ministereqarfiani ”Grønlandsk Lovregister”, Ministeriunerup ministereqarfiata nittartagaani uaniittup ”Statsministeriet” > ”Publikationer” (link) imarisai malinneqarput.

 

Naalagaaffimmi inatsisini maleruagassat imarisai Nalunaarutit.gl-imi suli ikkunneqarsimanngippata uani nassaarineqarsinnaapput:

 

1) Qarasaasiatigut uani Lovtidende.dk (link), inatsisini maleruagassaq 1. januar 2008 kingusinnerusumiluunniit saqqummiunneqarsimappat.

2) Lovtidende naqitami, inatsisini maleruagassaq 1. januar 2008 sioqqullugu saqqummiunneqarsimappat.

3) Naqitami ”Nalunaarutit – Grønlandsk Lovsamling”, taanna 1. januar 2008 sioqqullugu saqqummiunneqarsimappat. Tassani maleruagassaq danskisut kalaallisullu naqitaavoq.

4) Qarasaasiatigut uani Retsinformation.dk (link). Taamaattoq aatsaat maleruagassaq aamma Danmarkimut atuussimappat.

 

Naalagaaffimmi inatsisinut piareersaanerit qarasaasiatigut uani nassaarineqarsinnaapput:

 

1) Folketingstidende.dk (link).

2) Retsinformation.dk (link).

 

Naalagaaffimmi inatsisini maleruagassat nutserneqarnerat

Naalagaaffimmi inatsisini maleruagassat danskisuumiit kalaallisuunngorlugit nutserneqarnerat Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandimit isumagineqarpoq. Nutserneri taakkua Nalunaarutit.gl-imi ikkunneqartarput.

Nalunaarutit.gl-imi nutsernera amigaataappat, maleruagassaq ullup 1. januar 2008 kingorna saqqummiunneqarsimappat, taakkua Rigsombudsmandip nittartagaani takuneqarsinnaapput (link).

 

3) Nunani tamalaani maleruagassat Kalaallit Nunaannut atuuttut

Inatsisinut nalunaarutiniipput nunani tamalaani maleruagassat 1. januar 2023 kingusinnerusumiluunniit Kalaallit Nunaannut atuuttut.

Nalunaarutit imarisaanni Ministeriunerup ministereqarfiani ”Grønlandsk Lovregister”, Ministeriunerup ministereqarfiata nittartagaani uaniittup ”Statsministeriet” > ”Publikationer” (link) imarisai malinneqarput. 

 

Nunani tamalaani maleruagassat aamma uaniipput Retsinformation.dk (link).

 

Saqqummiinernut quppernerup imai

Saqqummiinernut quppernermi Namminersorlutik Oqartussani inatsisini maleruagassat, tassa imaappoq Inatsisartut inatsisai aamma Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutai atuutilersutut saqqummiunneqartarput.

Saqqummiinernut quppernermi taamatuttaaq kommunini maleruaqqusat Inatsisartut inatsisaat, Inatsisartut peqqussutaat imaluunniit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat naapertorlugu aalajangersagaasut, taakkua innuttaasunut atuussimappata, atuutilersutut saqqummiunneqartarput.

Allaffissornikkut najoqqutassat allat saqqummiinernut quppernermi atuutilersutut saqqummiunneqarnissaat Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfiani Inatsisilerinermut immikkoortortaqarfiup akuerisinnaavaa imaluunniit aalajangersinnaallugu.

 

Qarasaasiat atorlugit saqqummiinissaq pillugu piumasaqaata aalajangersagaavoq uani ”Qarasaasiat atorlugit saqqummiisarnermut Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat” (link).

 

Naalagaaffimmi inatsisit aamma nunani tamalaani maleruagassat saqqummiinernut quppernermi atuutilersutut saqqummiunneqartanngillat, kisianni uani Lovtidende.dk (link) atuutilersutut saqqummiunneqartarlutik.

 

-----

 

Ujaasisarfittaa

Ujaasisarfittaani ujarneqassaaq:

 

1) Maleruagassap qulequtaa.

2) Maleruagassap nalinginnaasumik qulequtaa, taamaattoqarsimappat.

3) Nammineq toqqagaq allallugu ujaasineq, tassa imaappoq maleruagassap imarisaani.

 

-----

 

Maleruagassat qulequtai pillugit immikkut

Ilaasussat ”Maleruagassat qulequtai” ataaniipput inatsisit pingaarnerit aamma nunani tamalaani maleruagassat Kalaallit Nunaannut atuuttut tamarmik qulequttani pingaarnerni 23-ini agguarlugit. Qulequttat pingaarnerit arlallit aamma ataanniittut qulequtaqarput.

Maleruagassat qulequtaannut siunertarineqarpoq inatsisinut nunanilu tamalaani maleruagassanut atuuttunut paasisimaarinnitsitsilernissaq. Taamaattumik inatsisit pingaarnerit aamma nunani tamalaani maleruagassat kisimik maleruagassat qulequtaanni allassimapput.

Qulequttat pingaarnerit annertunerpaatigut qulequttanut pingaarnernut Karnov-ip atugaannut naapertuupput.

Qulequttanut pingaarnernut ataannilu qulequttanut takussutissiaq uani takuuk (link).