Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Ataatsimoortunngortitaq
Nr. 11
16. marsi 2024
Atuuttut

Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat pillugu Namminersorlutik oqartussat nalunaarutaat

Meeqqat tapersersorneqarnissaat pillugu Inatsisartut Inatsisaat nr. 20, 26. juuni 2017-imeersoq, Inatsisartut Inatsisaat nr. 36. 23. novemberi 2017-imeersup, Inatsisartut Inatsisaat nr. 6, 19. novemberi 2021-meersup, kiisalu Inatsisartut Inatsisaat nr. 68, 20. Novemberi 2023-meersup allannguutit malitsigisai ilanngullugit matumuuna nalunaarutigineqarpoq.

 

Kapitali 1

Aalajangersakkat aallarniutaasut

 

  § 1.  Inatsisartut inatsisaat meeqqanut inuusuttunullu illersuinermut ikiorsiinermullu atorneqassaaq, meeqqat inuuniarnermikkut atugarliortut imaluunniit immikkut pisariaqartitsisut immikkut siunnerfigalugit. Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu ikiorsiinerup siunertaraa meeqqat pisinnaatitaaffiisa qulakkeernissaat, kiisalu meeqqat inuuniarnermikkut atugarliortut imaluunniit immikkut pisariaqartitsisut ukioqatitik assigalugit inuttut ineriartornissaminnut, ingerlalluarnissaminnut, peqqissuunissaminnut aammalu inersimasutut inuunerminni nammineersinnaasutut periarfissaqarnissaat anguniarlugu.

 

  § 2.  Inatsisartut inatsisaat una malillugu aalajangiinerit meeqqamut ajunnginnerpaasussaq aallaavigalugu aalajangiinerusassapput. 

  Imm. 2.  Meeqqamut tunngasuni pissutsini tamani meeqqap nammineq isumai pingaartinneqassapput aamma meeqqap ukiuinut perorsimassusianullu pissusissamisoortumik eqqarsaatiginnittoqassalluni.

 

  § 3.  Kommunalbestyrelse iliuuseqarnermigut paasiniaanermigullu pisariaqassappallu Inatsisartut Inatsisaat una naapertorlugu ikiorsiinissamut neqerooruteqarnermi meeqqap kialuunniit alliartorneranut uku aallaavigalugit peqataassaaq:

1)  atugarissaarnissaanut, peqqissuunissaanut ineriartornissaanullu,

2)  toqqissisimanartumi isumassuinikkut avatangiiseqarnissaanut,

3)  inersimasunut, ilaquttanut inuttullu attaveqartarfiinut toqqissisimanartumik aalajaatsumillu  attavissaqartuarnissaanut,

4)  inersimasutut nammineersinnaassuseqarluni inuunerup angujartornissaata ilinniarnerani inuttullu ineriartornerani tatiginartunik sinaakkuteqarnissaanut.

  Imm. 2.  Meeqqap inuunerani pissutsit ataatsimut isigineqassapput sapinngisamillu siusissukkut tapersersorneqassalluni. 

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelse meeqqanut inuusuttunullu ataqatigiissumik ilusilersukkamik kiisalu meeqqanik sumiginnaanermik pinaveersaartitsinermut piareersimasortalimmik siusissukkut paasisaqartarnissamut meeqqallu sumiginnakkat pillugit sulianik suliarinnittarnermut upalungaarsimasussanik, kiisalu ajornartoornermi upalungaarsimanissamik periusissiussalluni meeqqamik angerlarsimaffiup avataanut inissiinissap tungaanut isumaginninnikkut nakkutilliinermik suliaqarnissamut pilersaarusiussaaq, takuuk § 36 imm. 3 naammassisinnaajumallugu politikkiliussaaq. Taannalu kommunip nittartagaani tamanut saqqummiunneqassaaq sivisunerpaamillu ukiut sisamat allortarlugit iluarsaateqqinneqartassalluni.

  Imm. 4.  Kommunalbestyrelsip meeqqanut attaveqartartussat sulisut pisortallu tamaasa atorfininnginnerini meeqqanut pinerliisimannginnerannut pinerluuteqarsimannginnerannullu uppernarsaatit pissarsiarisassavai, kiisalu sulisut suliassaannut tunngatillugu uppernarsaatit nalilersorluartassallugit. Kommunalbestyrelsi immikkut pissutissaqartillugu pinerluuteqarsimannginnermut uppernarsaammik aamma meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaammik nutaamik pissarsiniarsinnaavoq.

 

  § 4.  Inatsisartut inatsisaat meeqqanut 18-it inorlugit ukiulinnut Kalaallit Nunaani najugaqartunut atuuppoq, kiisalu meeqqanut 18-it inorlugit ukiulinnut utaqqiisaasumik Kalaallit Nunaanniikkallartunut, tassungalu ilaapput meeqqat timimikkut tarnimikkulluunniit innarluutillit, inunnut innarluutilinnut ikiorsiisarneq pillugu inatsit malillugu ikiorneqartartunut.

  Imm. 2.  §§-ini 2, 27, 28, 31, 32, 41, 42, 43mi 46-milu malittarisassat kiisalu najoqqutassat § 43, imm. 3 aamma § 42 imm. 7 malillugu atulersinneqartut taamatuttaaq meeqqanut pisortat ikiorsiinerat tunngavigalugu Kalaallit Nunaata avataanut inissinneqartunut atuupput.

  Imm. 3.  Inatsisartut inatsisaat inuusuttunut 18-iniit 23-nik ukioqalerneq ilanngullugu § 42 naapertorlugu suliniuteqareernermi malitseqartitsineq aamma atuutsinneqassaaq.

  Imm. 4.  Aammattaaq Inatsisartut inatsisaat angajoqqaanngortussanut, inuuniarnerminni pissutsit pissutigalugit ikiorserneqarnissamik pisariaqartitsisunut atuuppoq, tak. § 26.

 

Kapitali 2

Kommunalbestyrelsip pisinnaatitaaffii

 

Aaliangiisinnaanermut pisinnaatitaaffik

 

  § 5.  Kommunalbestyrelsip aalajangiiffigisinnaavai:

1)  meeqqanik ikiorsiineq

2)  inuusuttunut suliniuteqareernermi malitseqartitsinissaq

3)  meeqqat ikiorserneqarnerannik unitsitsineq aamma

4)  inuusuttunut suliniuteqareernermi malitseqartitsinermik unitsitsineq.

 

  § 6.  Nukiginnartumik meeqqamik inissiinamik aalajangiinissaq, meeqqat pinartumik pisariaqartitsinera pissutigalugu kommunalbestyrelsemit suliarineqarnissaa utaqqinneqarsinnaangippat, aalajangiingallarneq kommunimi meeqqanik sulianik ingerlatsinermut oqartussaasoqarfimmi pisinnaavoq.

  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu ikiorsiinermik aalajangigaq unereersimassagaluarpalluunniit kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerani tullermi ilisimatitsissutigineqassaaq.

 

Naammassinninneq

 

  § 7.  Kommunalbestyrelsip aalajangikkami naammassineqarnissaat akisussaaffigaa.

  Imm. 2.  § 28 malillugu kommunalbestyrelsi aalajangiinerit naammassinissaat siunertaralugu, pisariaqartinneqartumik kinaassutsimut uppernarsaammik takutitsinermigut eqqartuussivimmillu aalajangiivigineqaqqaanngitsumik, meeraq ujarniarlugu nassarniarlugulu meeqqap angerlarsimaffianut isersinnaatitaavoq.

  Imm. 3.  Angerlarsimaffimmut iserneq § 45 malillugu isumaginninnikkut sulinermi misissuinermut aammalu meeqqap qanoq ingerlaneranut atatillugu pippat, peqqissusianut imaluunniit ineriartorneranut aarlerinartoqarneranik aalajangiinissamut pisariaqartuusutut isumaqarfigineqarpat, kinaassutsimik uppernarsaammik pisariaqartinneqartumik takutitsinikkut aamma eqqartuussivimmiit aalajangiivigineqaqqaanngitsumik meeqqap najugaanut kommunalbestyrelse isersinnaatitaavoq.

 

Kapitali 3

Nakkutilliineq

 

  § 8.  Kommunalbestyrelse meeqqat inuunerminni atugarisaannik nakkutilliissaaq. Nakkutilliineq ornigunnikkut paasiniaanikkullu ingerlanneqartassaaq, taamaalilluni kommunemi meeqqamik ikiorserneqarnissamik pisariaqartitsisumik sapinngisamik siusissukkut kommunalbestyrelse ilisimaarinnilerniassammat.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip meeqqamut pineqartumut angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasumut nakkutilliineq ingerlattassavaa.

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip kommunimi ilaqutariit paarsisartut nakkutigisassarai.  Kommunalbestyrelsip ilaqutariinni paarsisartuni pisariaqartinneqarpat annertusisamik nakkutiginninnissaq aalajangissaavaa.

  Imm. 4.  Kommunalbestyrelse kommunimi meeqqanut ilaqutariinnullu sullissivinni

ilaqutariillu illuini ingerlatsinermut sammititamik nakkutilliisassaaq. Kommunalbestyrelse aammattaaq najugaqarfinnik, meeqqat illuinik kiisalu qimarnguinnik, meeqqanut

ilaqutariinnullu sullissivimmut atassuserneqarlutik pilersinneqartunut, ingerlatsinermut sammititamik nakkutilliisassaaq, takuuk § 55 a, imm. 5, nr. 4-6.

  Imm. 5.  Nakkutilliineq imm. 2 aamma 4 tunngavigalugit nalunaaqqaarluni

nalunaaqqaarnaniluunniit nakkutilliinertut ingerlanneqarsinnaavoq.

  Imm. 6.  Imm. 1-5 malillugit kommunalbestyrelsip nakkutilliinermik ingerlatsinera pillugu Naalakkersuisut noqqaaneratigut paasissutissat kissaatigineqartut tamaasa nassiunnissaannut kommunalbestyrelse pisussaaffeqarpoq.

  Imm. 7.  Naalakkersuisut nakkutilliinermut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, taassuma ataani kommunalbestyrelsip nakkutilliisussaatitaanermik suliaqarneranut, nakkutilliinerup aaqqissuunnissaanut, nakkutilliisussaatitaanerup naammassinissaanut atugassarititaasunik piumasaqaatinillu, sukannernerusumik nakkutilliinissami piumasaqaatinut aammalu kommunalbestyrelsip nakkutilliinermut nalunaarusiaanut piumasaqaatinut.

 

  § 9.  Naalakkersuisut Inatsisartut Inatsisaanni uani malittarisassanik kommunalbestyrelsip atuinera ingerlatsineralu pingaarnertut nakkutigissavaat.

  Imm. 2.  Naalakkersuisut meeqqanut inuusuttunullu ulloq unnuarlu paaqqinniffinnik ingerlatsineq, aningaasartuuteqarneq perorsaanermillu nakkutilliineq ingerlatarissavaat.

  Imm. 3.  Nakkutilliineq nalunaaqqaarluni nalunaaqqaarnaniluunniit nakkutilliinertut ingerlanneqarsinnaavoq.

  Imm. 4.  Naalakkersuisut qitiusumik nakkutilliinermik ingerlatsiveqassapput (nakkutil-liinermik ingerlatsivik), imm. 1 aamma 2-lu naapertorlugit nakkutilliinermik inger-latsisartunik.

 

  § 10.  Nakkutilliinermik ingerlatsivik, tak. § 9, pisariaqartinneqartumik kinaassutsimut uppernarsaammik takutitsinermikkut eqqartuussivimmilluunniit aalajangiivigineqaqqaanngitsumik, paasissutissat kommunip ingerlatsiviata pigisai tamaasa nakkutilliinerminnilu atorsinnaasorisatik takusinnaavaat, tamatumunnga aamma ilaapput inuit pillugit paasissutissat paasissutissalluunniit inunnut tunngasut mianerilluinnartariaqartut kiisalu suliffiup iluani allattugaatigineqartut.

  Imm. 2.  Nakkutilliinermik ingerlatsiviup nakkutilliineq pillugu allaganngorlugu kommunalbestyrelsimut nalunaarusiaminni najoqqutarineqarsinnaasunik piumasaqaateqarsinnaapput. Nakkutilliinermik ingerlatsiviup aammattaaq nakkutilliineq tunngavigalugu kommunalbestyrelse pisussaaffiliisumik makkuninnga peqqussuteqarsinnaapput:

1)  Inatsisartut inatsisaat una aallaavigalugu kommunalbestyrelse suliami ingerlanneqartumi ataatsimi arlalinniluunniit § 45 naapertorlugu isumaginninnermi sullissinermik misissuineq aallartissavaa imaluunniit § 46 naapertorlugu iliuusissanut pilersaarusiussaaq, taakkulu suliamik suliaqarnermi aallartitsinerit piffissap nakkutilliinermik ingerlatsiviup aalajangingaata iluani naammassineqarsimassapput. Suliap imaluunniit suliat qanoq ingerlanerat pillugu nakkutilliinermik ingerlatsiviup ataavartumik kommunalbestyrelse paasissutissiisarnissaa piumasaqaatigisinnaavaat.

2)  Nakkutilliinermik ingerlatsiviup nakkutilliinerminnut atatillugu naliliippata, suliani pineqartuni kommunip ingerlatsivia Inatsisartut Inatsisaanni matumani aalajangersakkanik malinnissimanngitsoq, Inatsisartut Inatsisaat manna naapertorlugu suliamik naammassineqarsimasumik ataatsimik imaluunniit arlalinnik kommunalbestyrelse suliamik kingumut qaqitseqqissaaq, imaluunniit

3)  nakkutilliinermik ingerlatsiviup piffissaliunneqartup iluani kommunalbestyrelsip § 45 naapertorlugu isumaginninnermi sullissinermik misissuineq aallartissavaa, nakkutilliinermik ingerlatsivimmiit naliliippata suliami ingerlasumi imaluunniit naammassineqarsimasumi sukannernerusumik ikiuisoqartariaqartoq, tamannali aallartinneqarsimanani. Isumaginninnermi sullissinermik misissuinerup siunertaraa inatsit manna malillugu meeqqap maannakkut ikiorserneqarnissamik pisariaqartitsineranik paasisaqarnissaq, kiisalu sukannernerusunik ikiuinernik aallartitsisoqassanersoq.

                                                              

  § 11.  Nakkutilliinermik ingerlatsiviup, ulloq unnuarlu paaqqinniffiup paasissutissaatai nakkutilliinermut ingerlatsiviup nakkutilliinerannut pisariaqartinneqartut tunniunneqarnissaat pisinnaatitaaffigaat.

  Imm. 2.  Nakkutilliinermik ingerlatsivik ulloq unnuarlu paaqqinniffimmut peqqussummik aalajangiisinnaapput, tamatumalu eqquutsinneqarnera apeqqutaalersinnaavoq § 34 naapertorlugu ulloq unnuarlu paaqqinniffiup akuerineqarnerata ingerlaannarnissaanut. Peqqussutip eqquutsinnissaanut nakkutilliinermik ingerlatsivik piffissamik killiliisinnaavoq.

  Imm. 3.  Pissutsit takutippassuk ulloq unnuarlu paaqqinniffmmi sukannernerusumik nakkutilliinissaq pisariaqartoq, nakkutilliinermut ingerlatsivik tamanna pillugu aalajangersinnaavoq. Sukannersumik nakkutilliinissamut aalajangernermut atatillugu nakkutilliinermik ingerlatsivik peqqussuteqassaaq, tak. imm. 2.

  Imm. 4.  Nakkutilliinermik ingerlatsivik ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmi pissutsinik ernumanaateqarsinnaasunik malugisaqaruni, kommuninut meeqqap ulloq unnuarlu angerlassimaffianut akisussaasunut, pisariaqartitsineq naapertorlugu nalunaaruteqassaaq.

  Imm. 5.  Naalakkersuisut ersarinnerusunik malittarisassiussapput aaqqissuussaanermut nakkutilliinerullu imarisassaanik, kiisalu qaqugukkut annertusisamik nakkutilliisoqassanersoq qaqugukkullu piumasaqaateqartoqassanersoq.

 

Kapitali 4

Isumaginninnikkut Aqutsisoqarfik

 

  § 12.  Naalakkersuisut isumaginninnikkut aqutsiqarfeqassapput (Isumaginninnikkut Aqutsisoqarfik), tassanngaanniillu kommunini ingerlatsiviit aqutsisoqarfiillu Inatsisartut inatsisaat una malillugu meeqqat pillugit suliassani suliarinninnernut siunnersuisoqarnermut, ilitsersuisoqarnermut nakkutilliinernullu suliaqassalluni.

 

  § 13.  Suliap suliarineranut paasissutissat pingaaruteqarluinnarpata, Isumaginninnikkut Aqutsisoqarfik kommunalbestyrelse qinnuigisinnaavaa sulinerminut atasumik sulianut aalajangersimasunut paasissutissat inummut tunngasut mianernartuusullu, nassiuteqqullugit.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip imm. 1 naapertorlugu paasissutissat inummut tunngasut taamaallaat ingerlateqqissinnaavai innuttaasup suliami pineqartumi akuersineratigut, taamaattoq tak. imm. 3.

  Imm. 3.  Imm. 2-mi allassimasutut akuersisoqanngippat imaluunniit allanik pissuteqarluni akuersisitsisoqarsinnaanngippat, suliami pissutsit, soorlu innuttaasup inatsisitigut innarlitsaalisaanera eqqarsaatigisariaqarpat, inuk pineqartoq pillugu paasissutissat kommunalbestyrelsip tunniussinnaavai.

 

  § 14.  Kommunalbestyrelsip noqqaaneratigut Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik

kommunip sulianik suliarinninnerani ilitsersuinermik, siunnersuinermik suliallu tungaatigut

siunnersuinermik suliat ukununnga tunngassuteqarpata ikiuussinnaavoq:

1)  isumaginninnermi sulianik misissuineq, takuuk § 45,

2)  ikiorsiinissamik suliniuteqarnerit, takuuk kapitali 7,

3)  ikiorsiinissamik suliniuteqarnerit immikkut ittut, takuuk kapitali 8,

4)  ikiorsiinissamik suliniuteqarnerit sukannernerit, takuuk kapitali 9, aamma

5)  ikiorsiinissamik suliniuteqarnernik suliniuteqarnerullu kingorna malitseqartitsiner-mik unitsitsineq, takuuk kapitali 11.

 

Kapitali 5

Nalunaaruteqartussaatitaaneq

 

Nalinginnaasumik nalunaaruteqartussaatitaaneq

 

  § 15.  Innuttaasoq kinaluunniit ilisimasaqaleruni meeqqap ingerlalluannginneranik, peqqissusianik ineriartorneranilluunniit navianartorsiortitsisumik meeqqap inuunermi atugaqarneranik kommunalbestyrelsimut nalunaaruteqarnissamik pisussaaffeqarpoq.

  Imm. 2.  Sapaatip akunnera qaangiutsinnagu nalunaarutiginninneq tiguneqarpat kommunalbestyrelse innuttaasumut allakkatigut ilisimatitsissaaq nalunaarutiginninneq tigusimallugu.

 

Nalunaaruteqarnissamut pisussaaffik sakkortunerusoq

 

  § 16.  Innuttaasoq kinaluunniit isumaginnittoqarfimmi, atuarfeqarfimmi peqqinnissaqarfimmiluunniit kiisalu ulluunerani paaqqinnittarfinni sulisunut sulinerminut atatillugu Inatsisartut Inatsisaat una malillugu meeqqamik ikiorserneqarnissamik pisariaqartitsisumik ilisimasaqaleruni, kommunalbestyrelsimut ingerlaannartumik nalunaaruteqarnissaminut sakkortunerusumik pisussaaffeqarpoq. Taamatuttaaq nalunaaruteqartussaatitaanermut pisussaaffik innuttaasunik qinikkanik imaluunniit inuiaqatigiinnik sullissinermik tunngaveqartumik suliaqartunut atuuppoq.

  Imm. 2.  Aammattaaq imm. 1 malillugu nalunaaruteqartussaatitaaneq aammattaaq atuuppoq sulisoq paasisaqarpat pasitsaassaqarpalluunniit angajoqqaanngortussat immikkut ikiorserneqarnissamik pisariaqartitsisut, tak. § 26.

  Imm. 3.  Sapaatip akunnera qaangiutsinnagu nalunaarutiginninneq tiguneqarpat kommunalbestyrelse sulisumut nalunaarutiginnittumut allakkatigut ilisimatitsissaaq nalunaarutiginninneq tigusimallugu.

 

Kommunit akunnerminni nalunaaruteqarnissamut pisussaaffiat

 

  § 17.  Ilaqutariit 18-it inorlugit ukiulimmik meerallit kommunimiit kommunimut allamut nuuppata, meerarlu immikkut ikiorserneqarnissamik pisariaqartitsisutut kommunip qimanneqartup isumaqarfigiguniuk, Inatsisartut inatsisaat una tunngavigalugu tamanna pillugu kommune qimanneqartoq kommunimut nuuffigineqartumut allaganngorlugu nalunaaruteqassaaq.

  Imm. 2.  Ernisoqarnissaa sioqqullugu imaluunniit ernisoqareernerata kingorna angajoqqaanngortussat ikiorserneqarnissaannik pisariaqartitsisutut naliliiffigineqarpata, kommune qimanneqartoq imm. 1 malillugu taamaaqataanik nalunaaruteqarnissamut pisussaaffeqarpoq.

  Imm. 3.  Imm. 1 imaluunniit 2 malillugit nalunaaruteqarnermut atatillugu, suliamut attuumassuteqartut kommunip qimanneqartup nassiutissavai, tassunga ilanngullugit kommunip qimanneqartup naliliinerminut tunngavigisimasai paasissutissat attuumassuteqartut eqikkarneri.

  Imm. 4.  Ilaqutariit 18-it inorlugit ukiulimmik meerartallit imaluunniit angajoqqaanngortussat kommunimut Kalaallit Nunaata avataaniittumut allamulluunniit pisortaqarfimmut assingusumut nuuppata, imm. 1-3 atuutissapputtaaq.

 

Nalunaaruteqarnermi kommunip iliuuseqarnissamut pisussaffia

 

  § 19.  Kommunalbestyrelsi nalunaarummik tigusaqaruni, tak.§§ 15, 16 imaluunniit 17, akunnerit 24-t iluanni isumaginninnikkut misissuititsinissamik tunngavissaqarnersoq aalajangiiffigissavaa tak.§ 45.

  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu kommunalbestyrelse isumaginninnermi sullissinikkut misissuinermik aallartitsinissamik aalajangiippat, tamanna piaarnerpaamik aammalu nalunaarutip tiguneqarneraniit kingusinnerpaamik sapaatit akunneri marluk qaangiutsinnagit misissuineq aallartinneqassaaq.

  Imm. 3.  Nalunaarummik tigusinermi isumaginninnikkut misissuineq ikiuigallarnerlu ingerlaannartumik aallartinneqassapput, taamaattoq kingusinnerpaamik akunnerit 24-t iluanni, nalunaaruteqarnerup kommunalbestyrelsi pasitsaassaqartilerpagu uku pillugit:

1)  paarsinerluttoqarsimaneranik,

2)  meeqqamik imaluunniit illoqatigiinni inoqutigiit allat akornani nakuusertoqarsimaneranik imaluunniit siorasaarisoqarsimaneranik, imaluunniit

3)  meeqqamik kinguaassiutitigut atornerluisoqarsimaneranik.

  Imm. 4.  Imm. 3 naapertorlugu nalunaarummik tigusaqartoqarnerani, kommunalbestyrelse ingerlaannartumik politiinut nalunaarutisineq pillugu nalunaarutiginnissaaq.

  Imm. 5.  Kommunalbestyrelsip iliuuseqarnissamut pisussaaffia, qulaani allassimasut imm. 1-imiit 4-mut naapertorlugit, aamma atuutissaaq kommunalbestyrelsip nammineerluni, tassalu nalunaaruteqartoqarnera tunngaviginagu, meeqqamut pissutsit ernumanartoqartut maluginiarpagit.

 

Kapitali 6

Siunnersuineq

 

  § 20.  Kommunalbestyrelsi meeqqamut, ilaqutaasunut imaluunniit meeqqap isumassuisuinut kiisalu angajoqqaanngortussanut meeqqap peroriartornera, atuarnera, ilinniagaqarnera, atugarissaarnera il.il. pillugit siunnersuisinnaavoq. Siunnersuinerup siunertaraa inuttut ajornartorsiulersinnaanermik pinaveersaartitsinissaq, meeqqallu maannakkorpiaq ajornartorsiutigisaanik ikiorneqarnissaa. Piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu siunertaavoq ilaqutariit imaluunniit meeqqamik isumassuisut meeraq peqatigalugu meeqqap ilaqutariillu ajornartorsiutaannik nammineerlutik qaangiiniarsinnaalernissaat.

  Imm. 2.  Siunnersuineq Inatsisartut inatsisaat una imaluunniit inatsit alla aallaavigalugu immikkoortilluguluunniit ingerlanneqarsinnaavoq imaluunniit ikiorsiinissamik suliniuteqarnermut atasumik ingerlanneqarsinnaalluni. Taamaattumik kommunalbestyrelsip siunnersuinerminut atatillugu eqqumaffigissavaa, meeraq ilaqutariilluunniit imaluunniit meeqqamik isumassuisuusut Inatsisartut inatsisaat una inatsilluunniit alla aallaavigalugu ikiorsiinissamik suliniuteqarfigineqarnissaat pisariaqartinneqarnersoq.

 

Kapitali 7

Ikiorsiissutit

 

  § 21.  Kommunalbestyrelsip ikiorsiinissamik suliniuteqarnissaq aalajangissavaa meeqqap immikkut pisariaqartitsineranut annertuumik tamanna pingaaruteqartutut isigineqarpat. 

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip meeqqamik ilaqutariinnillu oqaloqateqarnermigut ikiorsiinissamik suliniut meeqqap ilaqutariillu ajornartorsiutaannik pisariaqartitaannillu aaqqissuutaasussaq toqqassavaa. Ikiorsiinissamik suliniummik neqerooruteqartoqartinnagu kommunalbestyrelsip meeraq tusarniaavigereersimassavaa, tak. § 43, isumaginninnikkut misissuereersimassaaq takuuk § 45, aamma iliuusissamik pilersaarummik suliaqareersimassaaq.

  Imm. 3.  Ikiorsiinissamik suliniummik neqerooruteqarnissamik aalajangerneq tunngavilersuinermik malitseqassaaq, tassani nassuiarneqassalluni ikiorsiinissamik suliniuteqarnermut siunertaanullu tunngaviusoq.

  Imm. 4.  Kommunalbestyrelse ikiorsiinissamik suliniuteqarnerup neqeroorutigineqarnissaanut imaattunik aalajangiissuteqarsinnaavoq:

1)  meeqqanut ilaqutariinnullu sullissivimmut innersuussineq

2)  ilaqutariinnik pikkorissartitsisoqassasoq, ilaqutariinnik isumasioqatigiissitsisoqassasoq imaluunniit attaveqaatit peqatigalugit ataatsimiittoqassasoq,

3)  tapersersorteqarnissaq aamma attaveqartarfeqarnissaq, tak. § 22,

4)  efterskolimiinnermi ikiorsiinissaq, tassunga ilanngullugu aningaasatigut ikiorsiinissaq,

5)  ikiorsiineq alla meeqqap ineriartorneranik ingerlalluarnissaanillu qulakkeerinninnissamik siunertaqartoq, tassaasinnaavoq aningaasatigut ikiorsiinermik neqerooruteqarneq, tamanna meeqqap angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsinnaaneranik pinaveersaartitsisinnaappat imaluunniit pinngitsoortitsisinnaappat, assersuutigalugu inigisap attartorneranut akiligassaqarneq imaluunniit inigisamut akiligassap tulliuttup akilersinnaannginneranik il.il. pissuteqartumik attartukkamit anisinneqartarialersinnaaneq pinngitsoortinniarlugu.

  Imm. 5.  Imm. 4, nr. 4-mut atatillugu meeqqap aalajangersimasup sullinneqarnerata

ataaniiffigisai efterskolit sullinniakkanik tigusinissaminnut naleqquttuussapput.

  Imm. 6.  Kommunalbestyrelsip imm. 4-mi ikiorsiinissamik suliniuteqarnertut taaneqartunit allaanerusut neqeroorutigisinnaavai, soorlu misiligutitut aaqqissuussinerit.

  Imm. 7.  Imm. 4, nr. 4 malillugu tapersersuineq sorleq tunniunneqassanersoq pillugu

Naalakkersuisut sukumiinerusumik malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, kiisalu imm. 6 malillugu ikiorsiinissamik suliniutit allaanerit allat pillugit sukumiinerusumik

malittarisassiorsinnaapput.

 

  § 22.  Kommunalbestyrelsip meeqqamut taassumalu ilaqutaanut isumassuisuinulluunniit tapersersortiliineq attaveqarfigisartaliinerlu ikiorsiinertut aalajangiiffigisinnaavaat, takuuk § 21, imm. 4, nr. 3.

  Imm. 2.  Tapersersorti attaveqarfigisartagarlu ilaatigut:

1)  meeqqap peroriartornerani, atuarnerani, ilinniagaqarnerani il.il. suliassanut tunngasunik siunnersuisinnaavoq aamma

2)  meeqqap, ilaqutaasut isumassuisuusulluunniit pisariaqartitaat apeqqutaatillugit inuttut qanimut ikiuisinnaalluni.

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip tapersersortaallunilu attaveqarfigisartagassaq atorfinitsissavaa, taannalu taamatut sulinissamut immikkut piginnaasaqassaaq.

  Imm. 4.  Atorfininnermut atatillugu aammalu pissutsit immikkut ittut pisariaqarlersitsippata, tapersersortaallunilu attaveqarfigisartagassaq akuersitinneqassaaq meeqqanik pinerlussimannginnermut kiisalu pillagaasimannginnermut uppernarsaatinik tunniussinissaanut.

  Imm. 5.  Naalakkersuisut tapersersortaallunilu attaveqarfigisartagassamut pisinnaasanut – piginnaasanullu piumasaqaatit pillugit erseqqinnerusunik malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

 

Angajoqqaat akisussaanerat

 

  § 23.  Kommunalbestyrelsip angajoqqaat akisussaanerat pillugu oqaloqatigiinnissamut angajoqqaatut oqartussaassusilik aggersarsinnaavaat, meeqqap ineriartornera imaluunniit ingerlalluarnera navianartorsiortinneqarpat angajoqqaatut oqartussaassusillip akisussaanerminik naammassinnissinnaannginneranik tamanna pissuteqarpat.

  Imm. 2.  Angajoqqaatut oqartussaassusilimmik oqaloqateqarnissamik aggersaanermut paasissutissat makkununnga tunngasut pigineqassapput

1)  meeraq atuanngitsuukulappat imaluunniit atuartussaanermut pisussaaffeqarneq naammassineqarsimanngippat,

2)  meeraq arlaannik annertussusilimmik arlaannillu sakkortussusilimmik pinerluttuliorsimappat,

3)  meeraq pissusilersornermigut annertuumik ajornartorsiuteqarpat sungiussiniarnerminiluunniit ajornartorsiuteqarpat, imaluunniit

4)  angajoqqaatut oqartussaassusillip meeqqap ajornartorsiutaasa qaangerniarnissaannut kommunalbestyrelsimik suleqateqarumanngippat.

  Imm. 3.  Angajoqqaat akisussaanerat pillugu oqaloqatigiinnerup kingunerissavaa, angajoqqaatut oqartussaassusilimmut meeqqap ajornartorsiutaasa qaangerneqarnissaannut iluaqutaasussatut naleqquttunik kiisalu siunertamut naammaginartumik naleqquttunik ersarissumillu ataatsimik arlalinnilluunniit pisussaaffiliineq.

 

Meeqqat akisussaaffeqarnerat

 

  § 24.  Kommunalbestyrelsip meeraq 12-init 17-it angullugit ukiulik meeqqap akisussaaffeqarnera pillugu oqaloqatiginissaanut aggersarsinnaavaa, meeraq pissusilersornermigut ajornartorsiuteqarpat pissusilersorneraluunniit pitsaanngitsoq ima isikkoqarpat, meeqqap ineriartorneranut, ingerlalluarneranut peqqissusaanulluunniit ajoqutaasinnaalluni.

  Imm. 2.  Meeqqat akisussaaffeqarnerat pillugu oqaloqateqarnissamut aggersaanermi paasissutissat makkununnga tunngasut pigineqassapput

1)  meeraq atuanngitsuukulappat imaluunniit atuartussaanermut pisussaaffeqarneq naammassineqarsimanngippat,

2)  meeraq arlaannik sakkortuumilluuniit pinerluttuliorsimappat, imaluunniit

3)  meeraq pissusilersornermigut annertuumik ajornartorsiuteqarpat imaluunniit sungiussiniarnermini ajornartorsiuteqarpat.

  Imm. 3.  Meeqqap akisussaaffeqarnera pillugu oqaloqatigiinnerup kingunerissavaa meeqqap ajornartorsiutaasa qaangerneqarnissaannut iluaqutaasussatut naleqquttunik aammalu siunertamut naammaginartumik naleqquttunik, ersarissumik ataatsimik arlalinnilluunniit pisussaaffiliinermik taasaqarneq.

  Imm. 4.  Meeraq aserorterisimappat meeqqat akisussaaffeqarnerat pillugu oqaloqatigiinnerup ilaatut kommunalbestyrelsip meeraq aserukkap aaqqinneqarnissaanut peqataanissaanik piumaffigisinnaavaa, angajoqqaatullu oqartussaassusilik erngerlugu tamatuminnga ilisimatinneqassaaq. Meerarli aserukkami aaqqinnissaanut akiliinissaanik piumaffigineqanngisaannassaaq.

 

Kapitali 8

Ikiorsiissutit immikkut ittut

 

Aalajangiinissamut pisinnaatitaaffik

 

  § 25.  Kommunalbestyrelsip meeqqap immikkut ittumik ikiorneqartariaqarnera annertuumik pingaarutilittut isigisariaqarpat, immikkut ittunik ikiorsiinissamik suliniuteqarnissat aalajangiiffigissavai. 

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip ikiorsiinissamik suliniutit immikkut ittut aalajangiiffiginnginnerini meeraq tusarniaqqaarsimassavaa, tak. § 43, isumaginninnikkut sullissinermik misissuisimassalluni, tak. § 45, aammalu iliuusissanut pilersaarusiorsimassalluni, tak. § 46. kommunalbestyrelsip isumaginninnermi sullissinikkut misissuinermi ajornartorsiutinut pisariaqartitsinernullu paasineqartunut pitsaanerpaamik aaqqiissutaasinnaasut toqqassavai. Iliuusissanut pilersaarut isumaginninnermi sullissinikkut misissuinermut atasumik suliarineqartup ikiorsiinissamik suliniuteqarnerup taassumalu siunertaanut suut tunngaviunerinik allaaserinnissalluni.

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip meeqqap ikiorsiinissamik suliniuteqarnermik pisariaqartitsinerata isumaginninnermi sullissinikkut misissuinissaq iliuusissanullu pilersaarusiornissaq utaqqisinnaanngippagit, misissuineq ingerlaqatigalugu imm. 4 malillugu ikiuigallarneq aallartissavaa.

  Imm. 4.  Kommunalbestyrelsip ikiorsiinissamik suliniutit immikkut ittut neqeroorutigineqarnissaat aalajangiiffigisinnaavai, soorlu:

1)  angerlarsimaffimmi suliassanik, perorsaanermik, tarnip pissusaanik ilisimasalimmik, isumaginninnermik allatigulluunniit ikiorsiineq,

2)  ilaqutariinnik katsorsaaneq, atornerluisuunermik katsorsaaneq tassungaluunniit assingusoq,

3)  ilaqutariinni paarsisartuni imaluunniit ulloq unnuarlu paaqqinniffimmi oqilisaassilluni inissiineq,

4)  ulluunerani meeqqat ornittagaanni toqqissisimanartumiitsitsineq, unnulernerani unnuaaneraniluunniit ikiuinissamik suliniuteqarneq alla, imaluunniit meeqqamut ikiuinissamik ilinniartitsinissamillu siunertaqartumik paaqqinnittarfimmiitsitsineq, assigisaaniluunniit,

5)  ornittakkami immikkut ittumik perorsaaviusumik inissaqartinneqarneq, imaluunniit

6)  meeqqap ineriartornerata ingerlalluarnissaalu qulakkeernissaat siunertaralugit ikiorsiineq alla.

  Imm. 5.  Kommunalbestyrelsip qinnuteqarnerata kingorna Naalakkersuisut ikiorsiinissamik suliniutinik immikkut ittunik imm. 4-milu taaneqartuni allaanerusunik, soorlu misileraalluni aaqqissuussinernik aamma meeqqanut inuusuttunullu suliniuteqareernerup kingorna malitseqartinneqartunut immikkut ittumik perorsaanernik pilersitsisinnaanermik akuersisinnaapput.

  Imm. 6.  Naalakkersuisut malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaaffigisinnaavaat:

1)  imm. 4 malillugu ikiorsiinissamik suliniuteqarnerit immikkut ittut, aamma

2)  ikiorsiinissamik suliniutit immikkut ittut imm. 4-mi taaneqartunit allaanerusut, taakkuninngalu imm. 5 malillugu akuersissuteqarneq.

 

Angajoqqaanngortussanut ikorfartuineq.

 

  § 26.  Kommunalbestyrelse angajoqqaanngortussanut ikiorsiinissamik suliniuteqarnernik neqerooruteqarsinnaavoq, tak. kapitali 7-9, taakku inooriaaserisaat meeqqap suli erniusimanngitsup ingerlalluarneranut, peqqissusianut peroriartorneranullu ulorianartorsiortitsissappata.

  Imm. 2.  Meeqqap inoorlaap pisariaqartitaanik naammassinninnissamut angajoqqaanngortussat ajornartorsiuteqartussatut kommunalbestyrelsip naliliiffigippagit, kommunalbestyrelse naartunerup nalaani aalajangiissaaq, ikiorsiinissamik suliniuteqarnerit kapitali 7-9-mi allassimasut erninerup kingorna aallartinneqassasut.

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip angajoqqaanngortussanut ikiorsiinissamik suliniutit aalajangiiffiginnginnerini isumaginninnikkut sullissinermik misissuisimassaaq, tak. § 45, iliuusissanillu pilersaarusiorsimassalluni, tak. § 46. Isumaginninnermi sullissinikkut misissuinermi ajornartorsiutinut pisariaqartitsinernullu paasineqartunut pitsaanerpaamik aaqqiissutaasinnaasut kommunalbestyrelsip toqqassavai. Iliuusissanut pilersaarut isumaginninnermi sullissinikkut misissuinermut atasumik suliarineqartup ikiorsiinissamik suliniuteqarnerup taassumalu siunertaanut suut tunngaviunerinik allaaserinnissaaq. Iliuusissanut pilersaarut erninerup siorna kingornalu qanoq ittunik ikiorsiinissamik suliniuteqartoqarnissaanik imaqassaaq.   

  Imm. 4.  Suliniuteqarneq ataatsimoortitaallunilu ataqatigiissinneqarsimassaaq oqartussaasut attuumassuteqartut suleqatigalugit, pingaartumik peqqinnissaqarfimmi oqartussat.

 

Kapitali 9

Ikiorsiinissamik suliniuteqarnerit sukannernerit

 

Angajoqqaatut oqartussaassusilimmik akuersititseqqaarluni inissiineq

 

  § 27.  Kommunalbestyrelsip aalajangissavaa meeraq angerlarsimaffiup avataanut inissinneqassanersoq isumaginninnikkut § 45 malillugu misissuinerup takutippagu, meeqqap ikiorserneqarnissamut immikkut pisariaqartitaanik akuersinissamut annertuumik pingaaruteqartoq.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelse imm. 1 malillugu aalajangiisinnaanngilaq, aatsaalli meeraq tusarniarneqaqqaarsimappat, tak. § 43, isumaginninnikkut sullissinermik misissuisoqarsimappat, tak. § 45, aammalu iliuusissanut pilersaarusiortoqarsimappat, tak. § 46.

  Imm. 3.  Meeqqamut pitsaanerpaasussaq eqqarsaatigalugu meeqqap inissittariaqarnerata isumaginninnermi sullissinikkut misissuineq iliuusissanullu pilersaarusiorneq utaqqisinnaanngippagit, misissuinerup nalaani inissiineq kommunalbestyrelsip aallartissavaa.

  Imm. 4.  Angajoqqaatut oqartussaassusilik ilaquttallu allat meeqqap inissinneqarfigisaani ulloq unnuarlu inissisimasinnaanerannik neqeroorfigineqarsinnaapput.

 

Angajoqqaatut oqartussaassusilimmik akuersititsinani inissiineq

 

  § 28.  Kommunalbestyrelsip angajoqqaatut oqartussaassusilik meerarluunniit akuersiteqqaarnagit meeqqap angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarnissaa aalajangissavaa, meeqqap peroriartorneranut, peqqissusianut ineriartorneranulluunniit ilungersunartumik ajoquserneqarnissaa aarlerinarluinnarpat makku pissutigalugit:

1)  meeqqamut amigartumik isumassuisoqarpat isumassuisoqanngippalluunniit,

2)  timikkut tarnikkulluunniit persuttaaneqarsimappat, paarsinerluttoqarsimappat kinguaassiutitigulluunniit innarliisoqarsimappat,

3)  meeqqami imaluunniit meeqqap qanigisaanik atornerluinermik ajornartorsiuteqartoqarpat, pinerlunniartartoqarpat allatigulluunniit inuuniarnikkut annertuunik ajornartorsiuteqartoqarpat, imaluunniit

4)  meeqqami meeqqalluunniit qanigisaanik pissutsikkut naleqqussarnissamut allatigulluunniit ajornartorsiuteqartoqarpat,

  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu taamaallaat aalajangiisoqarsinnaavoq, ajornartorsiutit meeqqap angerlarsimaffimmi najugaqaannarneratigut aaqqinneqarsinnaanngitsut kommunalbestyrelsip tunngavissalimmik ilimagippagu.

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelse imm. 1 malillugu aalajangiisinnaanngilaq, aatsaalli isumaginninnikkut sullissinermik misissuisoqarsimappat, tak. § 45, aammalu iliuusissanut pilersaarusiortoqarsimappat, tak. § 46. Aammattaaq kommunalbestyrelsip meeraq tusarniarfigisinnaassavaa, tak. § 43, tassungalu atasumik meeraq angajoqqaatullu oqartussaassusilik nalunaarfigisimassallugit meeqqap illersuisoqarnissaanik pisinnaatitaaffeqarneranik, tak. § 44. Angajoqqaatut oqartussaassuseqartup najugaa imaluunniit sumiiffia ilisimaneqanngippat nalunaarut meeqqamik isumassuisuusumut tunniunneqassaaq.

  Imm. 4.  Meeqqamut pitsaanerpaasussaq eqqarsaatigalugu meeqqap inissittariaqarnerata isumaginninnermi sullissinikkut misissuineq iliuusissanullu pilersaarusiorneq utaqqisinnaanngippagit, misissuinerup nalaani inissiineq kommunalbestyrelsip aallartissavaa.

 

  § 29.  § 28 malillugu kommunalbestyrelsip angerlarsimaffiup avataanut akuersititseqqaarnani inissiinermik akuersissuteqarneq angajoqqaatut oqartussaassusilimmut imaluunniit meeqqamik isumaginnittuusumut sapinngisamik akunnerit 24-t qaangiutsinnagit nalunaarutigisimassavaa. Nalunaarut inissiinermik aalajangiisoqarnerata sumik tunngaveqarneranik imaqassaaq kiisalu naammagittaalliorsinnaanermut ilitsersuut.

  Imm. 2.  Angerlarsimaffiup avataanut inissiinermik aalajangerneq akuersinermik akuersinertaqanngitsumilluunniit pisimappat, aalajangiisoqarnerata kingorna ullut arfineq-pingasut qaangiutsinnagit Naalakkersuisunut nalunaarutigineqassaaq.

 

Kapitali 10

Inissiiffiit

 

Aalajangiinissamut pisinnaatitaaffik

 

  § 30.  Kommunalbestyrelsip inissiiffissaq aalajangiiffigissavaa meeqqap pisariaqartitaanik nalilersuineq aammalu isumaginninnikkut sullissinermik misissuineq, tak. § 45, aallaavigalugit. Inissiiffissamik toqqaanerup iliuusissanut pilersaarummi inissiinermut siunertatut taaneqartut tunngavissaqartissavai aammalu meeqqap inissinneqarnerata ingerlaneranik ataqatigiittoqarnissaa qulakkiissallugu.

  Imm. 2.  Meeqqap inissinneqarfia tassaasinnaavoq:

1)  kommunip aaqqissuussaanik ilaqutariinni paarsisartuni inissinneqarneq, tak. § 37,

2)  ulloq unnuarlu paaqqinniffik, tak. § 33,

3)  ulloq unnuarlu paaqqinniffimmi isumannaallisaavigisamik immikkoortortaqarfik, tak. § 36, imaluunniit

4)  nammineq ineerarisaq, inissiani inigisaq, najugaqatigiiffiit, efterskolit assigisaalluunniit.

  Imm. 3.  Meeraq pingasut inorlugit ukiulik inissinneqarpat, meeqqap pingasunik ukioqalernissaa sioqqullugu inissiiffimmut allamut nuunneqarsinnaanngilaq, aatsaalli immikkut illuinnartunik pissutissaqartoqarpat taamatut iliortoqarsinnaalluni.

  Imm. 4.  Inissiineq pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugit uku pillugit:

1)  misissuineq,

2)  inissiinerup sivisussusissaa,

3)  inissiiffimmik allannguineq,

4)  inissiinerup ingerlaqqinnissaa unitsinneralu aamma

5)  qatanngutigiinnik inissiinerit.

  Imm. 5.  Aamma inissiinerup nalaani neqeroorutit inerteqqutillu pillugit maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugit uku pillugit maleruagassat:

1)  inissiinerup nalaani meeqqamut pulaarneq attaveqarnerlu, aamma

2)  inissiinerup nalaani immikkut eqqarsaatigisassat.

 

  § 31.  Kommunalbestyrelsip qulakkiissavaa meeqqat Kalaallit Nunaanni inissinneqarnissaat, taamaattoq tak. imm. 2.

  Imm. 2.  Meeqqap pisariaqartitai Kalaallit Nunaanni naammassineqarsinnaanngippata aamma Kalaallit Nunaanni inissiinissamut periarfissaarutivippat Naalakkersuisut akuersiteqqaarlugit Kalaallit Nunaata avataanut inissiisoqarsinnaavoq.

  Imm. 3.  Naalakkersuisut Kalaallit Nunaata avataanut inissiinernut malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 32.  Meeraq imaluunniit inuusuttoq suliniuteqareernermi malitseqartitsilluni suliniuteqarfigineqartoq nunagisap avataani angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasoq angerlarsimaffimminut ukiumut marloriarluni tikeraarluni angalasinnaatitaavoq.

  Imm. 2.  Meeqqamut ajunnginnerussappat, tikeraarluni angalanermut taarsiullugu

angajoqqaatut oqartussaassusillip aappaanut qanigisaasumulluunniit allamut

tunniunneqarsinnaavoq, taamaalilluni taanna meeqqap imaluunniit inuusuttup

suliniuteqareernermi malitseqartitsilluni suliniuteqarfigineqartup inissinneqarfigisaanut tikeraarsinnaanngorlugu. Illusimatitsinermut aningaasartuutit kommunalbestyrelsimit akilerneqassapput.

  Imm. 3.  Meeraq imaluunniit inuusuttoq suliniuteqareernermi malitseqartitsilluni suliniuteqarfigineqartoq nunagisap avataani angerlarsimaffiup avataani efterskolertoq ukiup efterskolerfiusup ingerlanerani angerlarsimaffimminut ukiumut ataasiarluni tikeraarluni angalatinneqarsinnaavoq. Tikeraartitsilluni angalanissamut imm. 2 naapertorlugu akiliussinissamut periarfissaqarpoq.

  Imm. 4.  Meeqqamut, eqqartuussut eqqartuussiviulluunniit tamanna pillugu

aalajangernerata kingorna ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimi inissinneqarsimasumut,

tikeraarluni angalaneq taamaallaat angajoqqaatut oqartussaasuinut tunniunneqarsinnaavoq.

  Imm. 5.  Naalakkersuisut tikeraarluni angalasarnerit pillugit erseqqinnerusumik malittarisassiorsinnaapput, matumani aningaasartuutit ilanngullugit.

 

Ulloq unnuarlu paaqqinniffiit

 

  § 33.  Ulloq unnuarlu paaqqinniffinni inissat pisariaqartinneqartutut amerlassusillit pigineqarnissaat Naalakkersuisut isumagisassaraat, tassunga ilanngullugit ulloq unnuarlu paaqqinniffiit immikkoortortaqarfiini isumannaallisakkani inissat.

  Imm. 2.  Meeqqamut qitiusumik inissitsiterinermut aaqqiissutikkut ulloq unnuarlu

paaqqinnittarfimmi inissamik utaqqisumut, kommunalbestyrelsip inissiiffiugallartumik

aqqutissiuinissani pisussaaffigaa.

  Imm. 3.  Ulloq unnuarlu angerlarsimaffiit Naalakkersuisunit, kommunalbestyrelsinik ataatsinik arlalinnilluunniit ataatsimoorunneqarlutik imaluunniit paaqqinnittarfinnit imminnut pigisunit pilersinneqarlutillu ingerlanneqarsinnaapput.

  Imm. 4.  Ulloq unnuarlu paaqqinniffiit immikkoortortaqarfiit isumannaallisakkat Naalakkersuisunit, kommunalbestyrelsinit ataatsinit arlalinnilluunniit ataatsimoorunneqarlutik pilersinneqarlutillu ingerlanneqarsinnaapput.

  Imm. 5.  Ulloq unnuarlu paaqqinniffiit tak. imm. 2, Naalakkersuisunut ukiumoortumik nalunaarusiortassapput. Naalakkersuisut Inatsisartut upernaakkut ataatsimiinneranni ukiumoortumik nalunaarusiamik Inatsisartunut agguaassisassapput.

  Imm. 6.  Ulloq unnuarlu paaqqinniffiup kommunalbestyrelsimik suleqateqarluni isumaginninnermi sullissinernik allanik suliaqarsinnaanera Naalakkersuisut malittarisassiuussinnaavaat.

 

   § 34.  Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiit takuuk § 33, imm. 3, matumani ulloq unnuarlu

paaqqinnittarfinni immikkoortortat isumannaallisakkat ilanngullugit, takuuk § 33, imm. 4, Naalakkersuisunit akuerineqarsimassapput.

  Imm. 2.  Ulloq unnuarlu paaqqinniffinnut maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaassapput, matumani ulloq unnuarlu paaqqinniffinni immikkoortortat isumannaallisakkat ilanngullugit, kiisalu ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinnut innersuussisarnernut naammagittaalliorsinnaanermullu periarfissamik.

  Imm. 3.  Naalakkersuisut ulloq unnuarlu angerlarsimaffiit pillugit erseqqinnerusunik malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, matumani ulloq unnuarlu angerlarsimaffinni immikkoortortat isumannaallisakkat kiisalu ulloq unnuarlu angerlarsimaffinni sulisunut pisortanullu tamanut tunngatillugit pillagaasimannginnermik meeqqanillu pinerliisimannginnermut uppernarsaatit ilanngullugit.

 

  § 35.  Ulloq unnuarlu paaqqinniffiit, matumani angerlarsimaffimmi isumannaallisakkanik immikkoortortallit ilanngullugit, meeqqanik ulloq unnuarlu paaqqinniffimmut inissinneqartitserusuttunut tigusinissaminnut pisussaatitaapput ulloq unnuarlu paaqqinniffik inissaqarpat, inissiinerlu ulloq unnuarlu paaqqinniffiup siunertaanut suliniuteqarfigisaanullu naapertuuppat. Aalajangersagaq § 36 malillugu inissiinerni il. il. aamma atorneqassaaq.

  Imm. 2.  Imm. 1-imi piumasaqaatit eqqortinneqarnersut pillugit kommunalbestyrelsip ulloq unnuarlu paaqqinniffiup akornanni isumaqatigiinngittoqarpat isumaqatigiinngissutaasoq Naalakkersuisunut aalajangigassanngorlugu saqqummiunneqassaaq.

  Imm. 3.  Naalakkersuisut aalajangiinerat, tak. imm. 2, naammagittaalliuutigineqarsinnaanngilaq erngerlunilu malinneqassalluni.

 

  § 36.  Meeraq §§ 27 imaluunniit 28 malillugu inissinneqarsimasoq, ulloq unnuarlu

paaqqinnittarfimmi immikkoortortamut isumannaallisakkamut inissinneqassanersoq pillugu kommunalbestyrelse aalajangiisinnaavoq. Immikkoortortani isumannaallisakkani matut silarliit igalaallu parnaarsimatittuaannarneqarsinnaapput. Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiup immikkoortortaanut isumannaallisakkamut inissiinissaq taamaallaat

aalajangiiffigineqarsinnaavoq, ukua tunngavigalugit:

1)  meeraq 12-it 15-illu akornanni ukioqarpat,

2)  meeraq sakkortuumik inatsimmik unioqqutitsisimappat, aamma

3)  meeqqap allalluunniit isumannaatsuutinnissaat eqqarsaatigalugit ulloq unnuarlu

paaqqinnittarfiup immikkoortortaanut isumannaallisakkamut inissiisariaqarneq

pisariaqartinneqarluinnalersimappat.”

  Imm. 2.  Aammalu ulloq unnuarlu paaqqinniffiup immikkoortortaa isumannaallisagaq meeqqanut 15-it 18-illu akornanni ukiulinnut atorneqarsinnaavoq pisuni ukunani:

1)  Meeraq tigusarineqarsimappat tigusarinninnerlu eqqartuussinermut inatsit § 358 malillugu eqqartuussiviup angerlarsimaffik inissiiffilluunniit alla naleqquttuusorippagu tak. § 361, imm. 2, nr. 3-lu.

2)  Meeraq tigummigallarneqarpat eqqartuussivillu aalajangersimappat eqqartuussinermut inatsimmi § 359 malillugu angerlarsimaffimmi paaqqinniffimmiluunniit naleqquttumi inissinneqassasoq, tak. § 361, imm. 2, nr. 3-lu.

3)  Meeraq eqqartuussinermut inatsimmi kapitali 30 malillugu isertitsivimmiittussanngorlugu nakkutigineqartussanngorlugulu eqqartuunneqarsimappat, eqqartuussinermut inatsimmi kapitali 31 malillugu isertitsivimmut inissinneqartussatut eqqartuunneqarsimappat imaluunniit eqqartuussinermut inatsimmi kapitali 32 malillugu inuusuttunut pinerluuteqartartunut immikkut ittunik ikiorsiissutigineqartartunik ikiorserneqarnissamut eqqartuunneqarsimappat.

  Imm. 3.  Kommunimi meeqqap tigusarineqarnerata tigummigallarneqarneratalu nalaani najugaqarfigisaani kommunalbestyrelse, pisuni imm. 2, nr. 1-imi aamma nr. 2-mi allassimasutut, piaarnerpaamik, kingusinnerpaamilli akunnerit 72-it iluanni, tigumminnikkallartussanik isumannanngitsutut politiinit nalilerneqartunik pissarsiniassaaq.

  Imm. 4.  Kommunalbestyrelse immikkoortortamut isumannaallisakkamut inissiinissamik aalajangiissaaq imm. 2, nr. 3-mi taaneqartut tunngavigalugit. Kommunalbestyrelsip pisuni pineqartuni inissiinerup sivisussusissaa suullu malinneqarsinnaanerat pillugit aalajangiissaaq, tak. Pinerluttulerinermut Inatsimmi § 153. Kommunimi meeqqap tigusarineqarnerata tigummigallarneqarneratalu nalaani najugaqarfigisaani kommunalbestyrelse tassaassaaq piginnaasutut isigineqartussaq.

 

Ilaqutariit paarsisartut

 

  § 37.  §§-it 27 imaluunniit 28 malillugit kommunip aaqqissugaanik meeqqat ilaqutariinnut paarsisartunut, tassunga ilanngullugit inuussutissarsiutigalugu nalinginnaasumillu ilaqutariinnut paarsisartunut inissinneqarsimasinnaapput.

  Imm. 2.  Ilaqutariit paarsisartut imm. 1 malillugu kommunimi ilaqutariit paarsisartut najugaqarfigisaanni kommunalbestyrelsip atsiugaanik allaganngorlugu paarsisuunissamut akuersissummik peqassapput, ilaqutariillu paarsisartut § 8, imm. 3 malillugu kommunimit nakkutigineqassapput.

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip inissiisuusup, meeqqap ilaqutariinnut paarsisartunut inissinneqarneranut akisussaasup, ilaqutariit paarsisartut meeqqalluunniit qinnuteqarnerata kingorna, aalajangersinnaavaa meeqqap ilaqutariinnit paarsisartunit inissiiffissamut allamut nuutsinneqannginnissaa, meeqqap ilaqutariinni paarsisartuni inissisimanera meeqqamut pitsaanerpaatut isigineqartariaqarpat, tak. § 2. Aammattaaq aalajangiivigineqarsinnaavoq meeqqap angajoqqaatut oqartussaassuseqartunut angerlartinneqannginnissaa, meeqqap ilaqutariinni paarsisartuni inissisimanera meeqqamut pitsaanerpaatut isigineqartariaqarsorinarpat, tak. § 2.

  Imm. 4.  Angajoqqaani aappaa kisimi angajoqqaatut oqartussaassuseqarsimappat aamma angajoqqaap aappaani meeraq ilaqutariinni paarineqartutut inissinneqarsimappat imm. 2- 3-milu malittarisassat atuutissanngillat.

  Imm. 5.  Ilaqutariinnut paarsisartunut akuersissummi piumasaqaatit atuukkunnaarsimappata ilaqutariinnut paarsisartunut akuersissut kommunalbestyrelsimit utertinneqassaaq.

  Imm. 6.  Ilaqutariinnut paarsisartunut akuersissutip saniatigut meeqqat inissinneqarsimasut tamarmik immikkut paarineqarnissaannut akuersissummik kommunalbestyrelse inissiisuusoq ilaqutariinnut paarsisartunut atulersitsissaaq. Tamanna kommunip aaqqissugaanik ilaqutariinni paarsisartuni inissiinissaq sioqqullugu pissaaq, kommunalbestyrelsillu meeqqap inissinneqarnissaanik kissaateqartup meeqqap qanoq ikiorserneqartariaqartiginera ilaqutariillu paarsisartut meeqqanik qassinik isumassuisinnaassuseqarnerat isummerfigisimassavaa.

  Imm. 7.  Naalakkersuisut ilaqutariit paarsisartut pillugit malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput, soorlu:

1)  ilaqutariinnut paarsisartunut piumasaqaatinik,

2)  aanngajaarniutinut atuisimanermut misilitsinneq

3)  ilaqutariit paarsisartut sulineranni atugassarititaasunik, aningaasanut tunngatillugu atugassarititaasut ilanngullugit, soorlu akissarsianut tunngasut il.il.

4)  ilaqutariinnut paarsisartunut akuersissummik tunniussinissamut utertitsinissamullu piumasaqaataavoq, matumani inuit 15-it sinnerlugit ukiullit tamarmik ilaqutariinni paarsisartuniittut meeqqanik pinerliisimannginnerannut pinerluuteqarsimannginnermullu uppernarsaatinik pigisaqassasut.

5)  kommunalbestyrelsip ilaqutariinnut paarsisartunut akuersissutinik atulersitsinnginnermini paasissutissat suut pissarsiarisassanerai,

6)  ilaqutariinnut paarsisartunut akuersissummi paasissutissat suut allassimassanersut,

7)  meeravissiartaarnissaq siunertaralugu ilaqutariinnik paarsisartunik pilersitsinermi pissutsit pillugit malittarisassat immikkut ittuusinnaapput, aamma

8)  Qanigisanut inissiineq

 

  § 38.  Kommunalbestyrelsip kommunip aaqqissugaanik ilaqutariit paarsisartut meeqqanik ataasiakkaanik inissiinissaq sioqqullugu paarsisutut suliassanut sukumiisumik paasissutissinneqarluarsimanissaat qulakkiissavaa. Kommunip aaqqissugaanik ilaqutariit paarsisartut meeqqap inissinneqarneranut tunngaviusumik iliuusissanut pilersaarutip assileqqinneranik tunineqassapput, tak. § 46.

 

  § 39.  Angajoqqaatut oqartussaassusillip meeraq allamut namminiunngitsumi najugaqartissimappagu nammineq aaqqissuussamik ilaqutariinni paarsisitsinerusimassaaq pisortanit aningaasarsiartaqanngitsoq.

  Imm. 2.  Nammineq aaqqissuussamik ilaqutariit paarsisut meeraq ulloq unnuarlu qaammatit tulleriiginnaat aqqaneq-marluk iluini qaammatinik pingasunik sivisunerusuni tigummissanngilaat kommunemi ilaqutariit paarsisartut najugaanni kommunalbestyrelsimit meeqqanik ataasiakkaartunik paarsinissamut akuersissummik pigisaqaratik.

  Imm. 3.  Paarsinissamut akuersissut taamaallaat tunniunneqarsinnaavoq ilaqutariinnik paarsisartunik misissuinerup kingorna inissiinissaq meeqqamut iluaqutaasussatut ilimagineqaraangat.

  Imm. 4.  Kommunalbestyrelsip kommunimi meeqqanik nalinginnaasumik nakkutilliinermi ilaatut, tak. § 8, imm. 1, meeqqallu nammineq aaqqissuussamik ilaqutariinnut paarsisartunut inissinneqartut paarineqarnissamik akuersissutillit nakkutigisassarai.

  Imm. 5.  Angajoqqaaviit, angajoqqaatut oqartussaaffimmik tigumminninngitsut, aalajangersakkami pineqanngillat.

  Imm. 6.  Naalakkersuisut ukununnga ersarinnerusunik malittarisassiorsinnaapput:

1)  kommunalbestyrelsip paarisaqarsinnaanermut akuersissutinik tunniussinissaanut

utertitsinissaanullu piumasaqaatit, tassunga ilanngullugit ilaqutariinni paarsisartuni

inoqutigiiusut tamarmik 15-it sinnerlugit ukioqalereersimasut meeqqanik

pinerliisimannginnerannut aamma pineqaatissinneqarsimannginnerannut uppernarsaataannik pissarsiniartarnerit,

2)  paarisaqarsinnaanermut akuersissummik tunniussisoqannginnerani paasissutissat suut kommunalbestyrelsimit pissarsiarineqarsimassanersut, aamma

3)  paarisaqarsinnaanermut akuersissummi paasissutissat suut allassimassanersut.

 

Kapitali 11

Ikiorsiinissamik suliniuteqarnerit suliniuteqareernermilu malitseqartitsinerup unitsinneri

 

Ikiorsiinermi suliniutit unitsinneqarneri

 

  § 40.  Ikiorsiinissamik suliniuteqarnerit, ikiorsiinissamillu suliniuteqarnerit immikkut ittut kiisalu ikiorsiinissamik suliniuteqarnerit sukannernerit, tak. kapitalini 7-9-ni aalajangersakkat, kiisalu tamakku pillugit suliniuteqareernermi malitseqartitsilluni suliniutit unitsinneqassapput, taakku malillugit sulinermi anguniarneqartut anguneqarpata, imaluunniit ikiorsiinermik suliniuteqarnikkut siunertarineqartut tunngavissaarukkaangata.

  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaat una malillugu ikiorsiinissamik suliniuteqarnerit kommunalbestyrelse suliniuteqareernermi malitseqartitsinissamik aallartitsisoqarnissaanik aalajangiinngippat, unitsinneqassapput meeraq 18-inik ukioqalerpat takuuk § 42.

 

  § 41.  Angerlarsimaffiup avataani inissiinerup atorunnaarsinnissaa pillugu kommunalbestyrelsip aalajangiinissaa sioqqullugu, kommunalbestyrelsip qulakkeersimassavai:

1)  angajoqqaatut oqartussaassusillip, ilaatigut Inatsisartut Inatsisaat una malillugu, ikiuinissamik suliniuteqarfigineqarluni meeqqap pisariaqartitaanik naammassinnissinnaanera,

2)  meeqqamik oqaloqatiginnittoqarsimanera, tak. § 43,

3)  inissiiffiusumit allaganngorlugu oqaaseqaammik pissarsiniartoqarsimanera,

4)  meerqap angajoqqaallu angerlartitsinissamut piareersarluarsimanerat, aamma

5)  § 46 naapertorlugu angerlartitsinissamut iliuusissanut pilersaarusiortoqarsimanera kiisalu meeqqap angajoqqaatullu oqartussaassusillip piffissami angerlartitsinerup siuninngua kingornalu meeqqap attaveqarfigisartagarisimasinnaasaasa ikiorserneqarnissaannik piareersaasoqarsimanera.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip inissiinerup unitsinnissaanut tunngatillugu

aalajangiinnginnermini inissiiffimmiit allaganngorlugu oqaaseqaammik

pissarsiniartoqarsimanissaa akisussaaffigaa, takuuk imm. 1, nr. 3. Inissiiffiup

oqaaseqaammini meeqqap inissiiffigisaminiiginnarnissaa inassutigippagu,

kommunalbestyrelsip Meeqqat Pillugit Paasisimasalittut Qitiusumik Ataatsimiitsitaliap

allattoqarfia ilisimatissavaa. Meeqqat Pillugit Paasisimasalittut Qitiusumik Ataatsimiitsitaliap allattoqarfiata aalajangersinnaavaa suliassaq Meeqqat Pillugit Paasisimasalittut Qitiusumik Ataatsimiitsitaliamut oqaaseqarfigisassanngorlugu saqqummiunneqassanersoq, takuuk § 54.

  Imm. 3.  Angerlartitsinissaq pisinnaanngilaq meeraq, angajoqqaatut oqartussaassusilik inissiiffillu minnerpaamik sapaatit akunnerinik aqqaneq-marlunnik sioqqutsilluni nalunaarutigisimanngikkaanni, angerlartitsisoqarsinnaavorli meeqqap eqqarsaatiginera allalluunniit pingaarutillit eqqarsaatiginerat pissutigalugit sioqqutsilluni ilimasaaruteqarnissap killissaanik saneqqutsisariaqalersitsillugu.

  Imm. 4.  Kalaallit Nunaata avataani inissiisoqarsimatillugu, inissiinerup unitsinne-qarnissaa pillugu aalajangiinissaq sioqqullugu, nunami allami kommunimit naju-gaqarfigisamit allaganngorlugu nassuiaammik kommunalbestyrelse sapinngisamik pissarsiniassaaq.

Inuusuttunut 18-iniit 23-t ilanngullugit ukiulinnut suliniuteqareernermi malitseqartitsilluni suliniuteqarneq

 

  § 42.  Kommunalbestyrelsip inuusuttut 18-iniit 23-t ilanngullugit ukiullit 18-iniliinerminni kapitalini 7-9-ni allassimasut malillugit ikiorsiinissamik suliniuteqarfigineqartut suliniuteqareernermi malitseqartitsilluni suliniuteqarnissamik neqeroorfigineqassanersut aalajangiiffigissavai.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelse suliniuteqareernermi malitseqartitsilluni suliniuteqarnissamik inuusuttup ingerlalluarneranut, peqqissusaanut ineriartorneranullu annertuumik pingaaruteqartutut isigineqarpat neqerooruteqassaaq.

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip inuusuttunut 18-iniit 23-t ilanngullugit ukiulinnut suliniuteqareernermi malitseqartitsilluni suliniuteqarnissap neqeroorutigi-neqarsinnaanera neqeroorutigineqaqqissinnaanera aalajangiiffigisinnaavaa:

1)  inuusuttup suliniuteqareernermi malitseqartitsisumik suliniuteqarfigineqarnissamik siusinnerusukkut itigartitsisimanini peqqissimissutigippagu sulilu pisariaqartitsilluni paasippagu,

2)  inuusuttup inissisimanera allannguuteqarsimappat, taamaalilluni kingusinnerusukkut suliniuteqareernermi malitseqartitsinissaq pisariaqartinneqalerluni, imaluunniit

3)  suliniuteqareernermi malitseqartitsineq unitsinneqarsimappat, tak. § 40, tamannalu pisariaqartinneqaqqilerluni.

  Imm. 4.  Suliniuteqareernermi malitseqartitsineq tassaasinnaavoq:

1)  § 22 naapertorlugu tapersersorteqartitsineq attaveqarfigisartagaqartitsinerlu.

2)  kapitali 7-9-ni taaneqartut ikiorsiinissamik suliniuteqarnerit, imaluunniit

3)  ikiorsiinerit allat Inatsisartut inatsisaat una malillugu naapertuuttut inuusuttup nammineerluni inuuneqalernissaanut pitsaasumik ikaarsaariarnermut tapertaasussatut siunertaqartut.

  Imm. 5.  Inuusuttoq angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimappat §§-it 27 imaluunniit 28 malillugit suliniuteqareernermi malitseqartitsineq aamma tassaasinnaavoq maannakkut inissinneqarfigisami allamiluunniit naleqqunnerusumi ulloq unnuarlu najugaqartinneqartoq.

  Imm. 6.  Suliniuteqareernermi malitseqartitsineq neqeroorutigineqassanersoq nalilersorumallugu, meeqqap 18-inik ukioqalernissaa kingusinnerpaamik qaammatinik arfinilinnik sioqqullugu kommunalbestyrelsip meeraq attavigissavaa.

  Imm. 7.  Suliniuteqareernermi malitseqartitsineq pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugit suliniuteqareernermi malitseqartitsinerup annertussusissaa, sivisussusissaa qanorlu isikkoqarnissaa.

 

Kapitali 12

Sulianik suliarinninnermi malittarisassat

 

Meeqqamik oqaloqatiginninneq

 

  § 43.  Kapitalini 7-9-ni aalajangersakkat naapertorlugit meeqqamik ikiorsiinissamik suliniuteqarnernik kiisalu kapitali 11-mi aalajangersakkat naapertorlugit ikiorsiinissamik suliniuteqarnernik unitsitsinissanik aalajangiisoqalersinnagu, meeraq oqaloqatigineqaqqaassaaq.

  Imm. 2.  Meeqqamut pitsaanerpaasussaq orniginarpat, oqaloqateqarneq angajoqqaatut oqartussaasoq akuersiteqqaarnagu najuutsinnaguluunniit pisinnaavoq.

  Imm. 3.  Oqaloqatigiinnissaq pinngitsoortinneqarsinnaavoq meeqqap perorsimassusia imaluunniit oqaloqatigiinnerup ingerlanneqarnissaanut suliap qanoq ittuunerata aalajangiisumik oqaloqatigiinnissaq pissanngitsutut isikkoqartippagu. Oqaloqatigiinneq naammassineqarsinnaanngippat, aalajangiinissatut eqqarsaatigineqartumut meeqqap isumaa allatut iliornikkut pissarsiariniarneqassaaq.

  Imm. 4.  Naalakkersuisut meeqqat pillugit sulianik suliarinninneq pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput, ilaatigut makku pillugit:

1)  meeqqamik oqaloqateqarneq,

2)  meeqqat pillugit suliani oqartussat akornanni paasissutissanik paarlaasseqatigiinneq, aamma

3)  suliamik suliarinninnermut attuumassuteqartut pissutsit allat.

 

Meeqqanik illersuisoq

 

  § 44.  Kommunalbestyrelsip suliarinninneranut atatillugu meeqqap ikiorserneqarnissaanut suliniuteqarnermik aallartitsinermi, meeqqap meeqqanik illersuisumit ikiorneqarnissaa neqeroorutigisinnaavaa. Suliap suliarineqarnerata nalaani meeqqanik illersuisup meeqqap pisinnaatitaaffiinik qulakkeerinninnissaq meeqqallu tusarneqarnissaa peqataaffigissavai.  Meeqqanik illersuisup meeqqat atugaat suliamigut immikkut paasisimasaqarfigissavai imaluunniit meeqqanik illersuisussatut pikkorissarsimassalluni. Meeqqanik illersuisussamik toqqaaneq angajoqqaatut oqartussaassusilimmit akuerineqaqqaartariaqanngilaq.

  Imm. 2.  Meeqqat angajoqqaatut oqartussaassusilimmit akuerineqanngitsumik angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartut, tak. § 28, meeqqanik illersuisulerneqartassapput.

  Imm. 3.  Meeqqat angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartut meeqqat illersuisuannik neqeroorfigineqarsimassapput, takuuk § 27.

  Imm. 4.  Meeqqat ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmi immikkoortortaqarfimmut isumannaallisakkamut inissinneqartussatut eqqarsaatigineqartut inissinneqareersimasulluunniit, meeqqanik illersuisulerneqartassapput.

  Imm. 5.  Meeqqanik illersuisup illersuisutut atorfininnerminut atatillugu pissutsit immikkut ittut pisariaqartitsippata meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaammik pinerluuteqarsimannginnermullu uppernarsaammik pissarsinissamut akuersissuteqarsinnaanngorlugu pisussaaffilerneqassaaq.

  Imm. 6.  Naalakkersuisut toqqaanissamut, akissarsiaqartitsinissamut, meeqqanut pinerluuteqarsimannginnermut pinerlussimannginnermullu uppernarsaammik aallernissamut, piukkunnaateqarnermut piginnaasanullu piumasaqaatinik qanoq ittunik meeqqanik illersuisumut piumasaqaataasussat pillugit malittarisassiussapput, tak. imm. 1. Ikiorsiinerup qanoq ingerlanneqarnissaa pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik kiisalu nakkutilliinermut piumasaqaatit pillugit maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

Isumaginninnikkut misissuineq

 

  § 45.  Kommunalbestyrelse isumaginninnikkut misissuinermik suliaqassaaq meeraq immikkut ittumik ikiorserneqartariaqartutut isumaqarfigineqarpat, meeqqap atugai pillugit.  Isumaginninnikkut misissuineq sapinngisamik meeqqap angajoqqaavi isumaginnittulluunniit allat meerarlu suleqatigalugit ingerlanneqassaaq. Pissutsit aallaavigalugit misissuineq sapinngisamik qajassuussisumik ingerlanneqassaaq, siunertarineqartumillu annertunerussanani.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip isumaginninnikkut misissuinermik suliaqarnermut atatillugu tulliuttut nalilersussavai meeqqap atugaani pissutsit ataatsit arlallilluunniit allattorneqartuni tulliusuniittut pisariaqartissimanngippassuk:

1)  Meeqqap pissusilersornera, peroriartornera ineriartorneralu.

2)  Meeqqap ilaqutariinni atugarisai, tassunga ilanngullugit ilaqutariit attaveqarfiillu katitigaaneri.

3)  Meeqqap ulluunerani paaqqinnittarfimmut atuarneranulluunniit tunngasut.

4)  Meeqqap peqqissutsimigut atugai.

5)  Meeqqap sunngiffimmi atugarisai ikinnguteqarneralu.

6)  Pissutsit attuumassuteqartut allat.

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelse isumaginninnermi sulianik misissuinissamut atugassanik meeqqap angajoqqaalluunniit sumiiffigisaata ungasinngisaani meeqqanut ilaqutariinnullu sullissivimmut imaluunniit ilaqutariit illuanut ikioqqusinnaavoq.

  Imm. 4.  Isumaginninnikkut misissuineq iliuusissanik pilersaarummik allaganngorlugit tunngavilersukkamik kinguneqassaaq, tak. § 46, tassani allassimassapput ikiorsiineq qanoq ittoq aallartinneqassanersoq. § 28 naapertorlugu nalilerneqarpat meeraq angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartariaqartoq Suliassaqarfiit akimorlugit suleqatigiissitap suliap kommunalbestyrelsimi aalajangiiffigineqannginnerani pissutsit immikkut ittut atuutinngippata naliliineq allaganngorlugu nalunaarutigissavaa.

  Imm. 5.  Ikiuigallarnissamik aallartitsisoqarpat, isumaginninnikkut misissuinerup naammassineqarneranut atatillugu kommunalbestyrelsip ikiuigallarneq ingerlateqqinneqassanersoq unitsinneqassanersorluunniit pillugu isummissaaq. Tamatumunnga atatillugu meeqqap angajoqqaatullu oqartussaassusillip ikiuinermut qanoq isummersimanerat eqqarsaatigineqassaaq.

  Imm. 6.  Inatsit alla malillugu meeraq ikiorserneqarsimappat, soorlu innarluutilinnut ikiorsiineq pillugu inatsit malillugu, tamakkununnga tunngasut kommunalbestyrelsip isumaginninnikkut misissuinermut ilanngutissavai, isumaginninnikkullu misissuinerup ilaatut meeqqap ikiorserneqarnissamik pisariaqartitsineranik tamakkiisumik nalilersuisoqassaaq, soorlu meeqqap innarluuteqarneranik tunngaveqartumik ikiorserneqartariaqarneq. Inatsisartut inatsisaat una aallaavigalugu inatsit alla malillugu ikiorsiisinnaaneq taamaalilluni meeqqap ikiorserneqarnissamik pisinnaatitaaffiinik killiliinngilaq.

  Imm. 7.  Kommunalbestyrelse isumaginninnikkut misissuineq tunngavigalugu ikiorsiinissamik aallartitsisoqarnissaanut tunngavissaqarnersoq aalajanqiissaaq.

  Imm. 8.  Isumaginninnikkut misissuineq pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaassapput, tassunga ilanngullugit misissuinerup ingerlanneqarnera, ilusaa imarisaalu pillugit kiisalu isumaginninnikkut misissuinerup suliarineranut naammassineqarnissaanullu piffissaliuussinermik piumasaqarneq.

 

Iliuusissatut pilersaarutit

 

  § 46.  Kommunalbestyrelsi meeqqamut iliuusissanut pilersaarummik allaganngorlugu suliaqassaaq:

1)  isumaginninnikkut misissuinermut atatillugu, tak. § 45, 

2)  ikiorsiinissamik suliniuteqarnernik aallartitsisoqarnissaanik aalajangiisoqartinnagu, tak. §§ 21 aamma 25, aamma inissiinissaq pillugu, tak. §§ 27 imaluunniit 28,

3)  angajoqqaanngortussanut ikiorsiinissamik suliniuteqarnernik aallartitsisoqarnissaanik aalajangiisoqartinnagu, tak. aamma § 26,

4)  ikiorsiinerit unitsinneqarnissaannik aalajangiisoqartinnagu, tak. §§ 21 aamma 25, kiisalu suliniuteqareernermi malitseqartitsineq, tak. § 40, aamma

5)  suliniuteqareernermi malitseqartitsinissamik aallartitsisoqarnissaa pillugu aalajangiisoqartinnagu, tak. § 42.

  Imm. 2.  Iliuusissanut pilersaarut;

1)  inummut ataatsimut tunngassaaq ikiorsiinissamullu suliniuteqarnermut siunertaasoq allassimassalluni.

2)  Isumaginninnikkut sullissinermi misissuinerit inernerannik iliuusissanut pilersaarut aallaaveqassaaq, tak. § 45.

3)  Isumaginninnikkut sullissinermi misissuinermi ajornartorsiutinut paasineqartunut tunngatillugu meeqqap ingerlalluarneranut ineriartorneranullu tunngasunik iliuusissanut pilersaarut ersarissunik anguniagalersugaassaaq.

4)  Iliuuseqarnerup qanoq sivisutiginissaanik naatsorsuutiginninneq, pissutsit meeqqamut tunngasut immikkut ittut, tassunga ilanngullugit katsorsaaneq, ilinniartitaaneq il. il., kiisalu suliniuteqarnerup ataavartumik kommunalbestyrelsimit qanoq nalilersuiffigineqartarnera aamma iliuusissanut pilersaarut qaqugu kingullermik nalilersuivigineqassanersoq.

  Imm. 3.  Inatsit alla malillugu meeraq ikiorserneqarsimappat, soorlu inunnut innarluutilinnut ikiorsiineq pillugu inatsit malillugu, tamakkununnga tunngasut kommunalbestyrelsip iliuusissanut pilersaarummut ilanngutissavai.

  Imm. 4.  §§ 27 imaluunniit 28 malillugit angerlarsimaffiup avataanut inissiisoqarsimappat, iliuusissanut pilersaarummi inissiinermut siunertaasoq inissiinermilu anguneqartussatut naatsorsuutigineqartut allassimassapput.

Iliuusissamik pilersaarutip imarissavai:

1)  Angerlarsimaffiup avataanut inissiinermi aamma piffissami meeqqap angerlarsimaffiup avataaniinnerani piffissamilu meeqqap angerlareernerata kingorna, meeqqap angerlarsimaffiani isumassuinikkut avatangiisit nukittorsarnissaannut ikiueriaatsit suut immikkut kommunalbestyrelsimit pilersinneqartussatut naatsorsuutigineqarnersut

2)  meeqqap angajoqqaaminut isumassuisuminullu qanigisaminut aalajangersimasumik inuttut attaveqarnissaa imaluunniit atassuteqarnissaa qanoq ililluni qulakkeerneqassanersoq allaaserineqassaaq, tamanna pissaaq meeqqamut ajoqutaassanngitsutut nalilerneqarpat.

  Imm. 5.  Angerlarsimaffiup avataanut inissiinermi iliuusissatut pilersaarutip ilai attuumassutillit inissiiffiusumut tunniunneqarnissaat kommunalbestyrelsip isumagissavaa.

  Imm. 6.  Iliuusissanut pilersaarut angajoqqaatut oqartussaassusillip allalluunniit isumaginnittuusut meeqqallu oqaloqatiginerisigut suleqatiginerisigullu sapinngisamik suliarineqassaaq.

  Imm. 7.  Meeraq iliuusissanut pilersaarummi pineqartoq, angajoqqaatut oqartussaassusilik allalluunniit isumaginnittuusut iliuusissanut pilersaarummik ilisimatinneqassapput.

  Imm. 8.  Naalakkersuisut iliuusissanut pilersaarutit qanoq isikkoqarnissaat imaqarnissaallu pillugit ersarinnerusunik malittarisassiussapput, kiisalu pilersaarutip inissiiviusumut ingerlateqqinneqarnissaa pillugit.

 

  § 47.  Kommunalbestyrelsip iliuusissanut pilersaarutip minnerpaamik ukiumut ataasiarluni iluarsineqartarnissaa qulakkiissavaa.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip piaarnerpaamik aammalu imm. 1-imi aalajangersagaq apeqqutaatinnagu, iliuusissamut pilersaarummut attuumassuteqartunik meeqqap atugaani allanngortoqarpat iliuusissanut pilersaarummik iluarsiissuteqassaaq.

 

Katsorsaanissanut pilersaarutit

 

  § 48.  Ulloq unnuarlu paaqqinniffiit, meeqqamut inissinneqartumut iliuusissanut pilersaarut aallaavigalugu, minnerpaamik ukiumut ataasiarlutik katsorsaanissamik pilersaarusiortassapput. Katsorsaanissamik pilersaarutip, inissiinermut iliuusissanut pilersaarummi siunertaasut anguniagaasullu aallaavigalugit katsorsaanissamut pilersaarutip piumasaqaataasa angunissaannik qulakkeerinnittunik perorsaanikkut katsorsaanikkullu suliaqarnissat allaaserissavai.

  Imm. 2.  Meeqqanut ulloq unnuarlu paaqqinniffinnut inissinneqarsimasunut iliuusissanut pilersaarutit qanoq isikkoqarnissaat qanorlu imaqarnissaat pillugit Naalakkersuisut ersarinnerusunik malittarisassiussapput.

 

Killiffiit pillugit nalunaarusiat

 

  § 49.  Ulloq unnuarlu paaqqinniffiit kommunalbestyrelsip inummut sammititamik § 8, imm. 2 malillugu nakkutilliineranut atugassanik, meeqqap ulloq unnuarlu paaqqinniffimmi inissisimanerata nalaani ineriartorneranik kommunalbestyrelse ilisimatittassavaat. Meeqqap peqqissutsimigut inooqataanermigulluunniit atugaani allanngortoqarniariarpat imaluunniit annertuunik allanngortoqarnissaanik ilimanartoqarpat ulloq unnuarlu paaqqinniffiup kommunalbestyrelse ilisimatissavaa.

  Imm. 2.  Ulloq unnuarlu paaqqinniffik killiffik pillugu nalunaarusiussaaq, taannalu ulloq unnuarlu paaqqinniffimmut inissiinerup kingorna kingusinnerpaamik qaammatit pingasut qaangiunnerini kommunalbestyrelsimut nassiutissallugu, tamatumalu kingorna ukiumut marloriarluni nassiussisassalluni. Killiffik pillugu nalunaarusiaq meeqqap iliuusissanut pilersaarutaanut katsorsarneqarnissaanullu pilersaarutaanut naleqqiullugu meeqqap ingerlalluarnera ineriartorneralu pillugit paasissutissanik imaqassaaq.

  Imm. 3.  Meeqqanut ulloq unnuarlu paaqqinniffinnut inissinneqarsimasunut killiffiit pillugit nalunaarusiat qanoq isikkoqarnissaat qanorlu imaqarnissaat pillugit Naalakkersuisut ersarinnerusunik malittarisassiussapput.

 

Akuersineq

 

  § 50.  Kommunalbestyrelsi angajoqqaanngortussanit imaluunniit angajoqqaatut oqartussaassusilimmit meeqqamiillu, taanna 15-inik ukioqalersimappat, ikiorsiinissamik suliniuteqarnissanik, tak. § 21, immikkut ittunik ikiorsiinissanik, tak. § 25, imaluunniit ikiorsiinissanik suliniuteqarnernik sukannernerusunik, tak. § 27, taamaattoq tak. imm. 2, aalajangiisoqartinnagu, allaganngorlugu akuersissummik pissarsiniassaaq. Suliniuteqareernermi malitseqartitsinermik, tak. § 42, aalajangiisoqartinnagu, kommunalbestyrelsi meeqqamit imaluunniit inuusuttumit allaganngorlugu akuersissummik pissarsiniassaaq.

  Imm. 2.  Imm. 1-imi oqaaseqatigiit siullianni akuersissummik piumasaqarneq saneqqunneqarsinnaavoq, ikiorsiinissamik suliniuteqarnermik aallartitsinissaq meeqqap peqqissusaanut, ineriartorneranut peroriartorneranullu annertuumik pingaarutilittut isigineqarpat kiisalu ikiorsiinissamik suliniuteqarneq akuersissummik pissarsinngikkaluarluni anguneqarsinnaasutut isigineqarpat.

  Imm. 3.  Aalajangikkat, tak. § 6, angajoqqaatut oqartussaassusilimmik imaluunniit meeqqamit akuersissummik pisariaqartitsinngillat.

 

Siusissukkut pinaveersaartitsiniarluniluunniit sulinermi paasissutissanik paarlaasseqatigiinneq

 

  § 51.  Atuarfik, atuareernermi ornittagaq, napparsimasunik paarsisut, peqqissaasut, nakorsat, kigutit nakorsaat kigutigissaasullu kommunip peqqissaaviani atorfeqartut, ulluunerani neqeroorutit, sunngiffimmi ornittagaq oqartussaasullu meeqqanik atugarliortunik sullissinerup iluani suliassanik suliaqartartuusut meeqqap inuttut ilaquttaminilu atugarisai, inummut namminermut tunngalluinnartut pillugit paasissutissat akunnerminni paasissutissiissutigisinnaavaat, paasissutisseeqatigiinneq meeqqat atugarliortut pillugit siusissukkut pinaveersaartitsiniarluniluunniit suleqatigiinnermut ata tillugu pisariaqartuusorineqarpat.

  Imm. 2.  Meeraq aalajangersimasoq pillugu suliassami paasissutissanik paarlaasseqatigiinneq, tak. kapitalit 7-imiit 9-mut aamma § 42, ataatsimiinnermi ataasiartumik pisinnaavoq. Immikkut ittumik pisoqartillugu oqartussaasut suliffeqarfiillu imm. 1-imi taaneqartut akornanni paasissutissanik paarlaasseqatigiinneq malitseqartitsilluni ataatsimiinnermi pisinnaavoq.

  Imm. 3.  Suliffeqarfiit imminnut pigisut namminersortunilluunniit pigineqartut, katsorsaaviit namminersortut atuarfiilluunniit namminersortut pisortat imm. 1-imi taaneqartut suliassaataannik suliaqartuusut, akunnerminni aammalu pisortanut suliffeqarfinnullu imm. 1-imi taaneqartunut paa- sissutissanik imm. 1-imi taaneqartutuulli annertutigisumik paarlaasseqatigiissinnaapput.

  Imm. 4.  Oqartussaasut suliffeqarfiillu imm. 1-imiit 3-mut malillugit paasissutissanik ingerlatit-seqqiisinnaasut taamaaliornissaminnut pisussaaffeqanngillat.

 

Politiinut unnerluussisussaatitaasunullu paasissutissanik ingerlatitseqqiinerit

 

  § 52.  Kommunini oqartussaasut meeqqanik inuusuttunillu atugarliortunik sullissinerup iluani suli- assanik isumaginnittuusut politiinut unnerluussisussaatitaasunullu meeqqap inuttut ilaquttaminilu atugarisai, inummut namminermut tunngalluinnartut, pillugit paasissutissanik ingerlatitseqqiisinnaapput, ingerlatitseqqiinneq meeqqat naapertuilluanngitsuliorfigineqarnissaannik pinaveersaartitsinermut atatillugu pisariaqarsorineqarpat.

 

Kapitali 13

Peqatigiiffiit

 

  § 53.  Malitassat ersarinnerusumik aalajangersakkat tunngavigalugit, peqatigiiffiit meeqqanik suliaqarnerup iluani sammisaqartitsinernik aalajangersimasunik suliaqarnissani inunnik isumaginnittoqarfimmik suleqateqarnissaat Naalakkersuisut akuerisinnaavaat.

 

Kapitali 14

Meeqqat Pillugit Paasisimasalittut Qitiusumik Ataatsimiititaliaq

 

  § 54.  Meeqqat Pillugit Paasisimasalittut Qitiusumik Ataatsimiititaliaq arfinilinnik ilaasortaqarpoq, tamarmik meeqqat pisariaqartitaannik ineriartornerinillu immikkut ittumik ilisimasaqartussat. Ataatsimiititaliaq imatut katitigaassaaq:

1)  1 inatsisileritooq,

2)  1 tarnip pissusiinik ilisimasalik,

3)  1 inunnik isumaginninnermi siunnersorti,

4)  1 isumaginninnermi perorsaasoq,

5)  1 ilinniartitsisoq, aamma

6)  1 meeqqerisoq.

  Imm. 2.  Naalakkersuisut ataatsimiitsitaliamik ukiuni sisamani atuuttussamik pilersitsissapput.

  Imm. 3.  Ataatsimiititaliap suliassarissavaa meeqqap inissiffiusumiit anisinneqarnissaa pillugu suliani oqaaseqaateqarnissaq, tak. § 41, imm. 2-mi oqaaseqatigiit aappaat.

  Imm. 4.  Naalakkersuisut ataatsimiititaliaq sinnerlugu allattoqarfimmik isumaginnissapput.

  Imm. 5.  Naalakkersuisut ataatsimiititaliap sulianik ingerlatitsisarnissaanut, suleriaasissaanut, kiisalu ataatsimiititaliap ilisimasalinnik oqaaseqaatinik pissarsiniartariaqarsinnaaneranut erseqqinnerusunik malitarisassanik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 55.  Allattoqarfik Meeqqat Pillugit Paasisimasalittut Qitiusumik Ataatsimiitsitaliamut oqaaseqarfigisassangorlugu tunniussippat, tak. § 41, imm. 2, 2-mi oqaaseqatigiit aappaat, meeqqap ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmiit angerlartinneqarnissaa pillugu aalajangiisoqartinnagu ataatsimiitsitaliap oqaaseqaataanik tigusaqarnissani kommunalbestyrelsip utaqqigallassavaa.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelse inissiiffiusullu ataatsimiititaliap qinnuiginninneratigut qulakkiissavaat suliami paasissutissat pisariaqartinneqartut ataatsimiititaliamit tiguneqarnissaat, paasissutissat imarissavaat:

1)  Meeraq pillugu suliami allagaatit.

2)  Kommunalbestyrelsip angerlartitsinissaq pillugu inassuteqaataa.

3)  Siusinnerusukkut iliuusissanut pilersaarutit, kiisalu katsorsaanissamik pilersaarutit killiffiusumullu nalunaarusiat.

4)  Angerlartitsineq pillugu iliuusissanut pilersaarut nutaaq.

5)  Suliassaqarfiit akimorlugit suleqatigiissitap oqaaseqaataa.

6)  Ulluunerani paaqqinnittarfimmiit, atuarfimmiit assigisaanniilluunniit oqaaseqaataasinnaasut.

7)  Tarnip pissusiinik ilisimasalimmik, nakorsamik assigisaanniilluunniit oqaaseqaataasinnaasut.

8)  Meeqqap angerlartinneqannginnissaanut inissiiffiusup tunngavilersuutaa.

9)  Angajoqqaatut oqartussaassuseqartumi meeqqap angerlarfissaatut kissaatigineqartumi atugassarititaasut pillugit allaaserinninneq.

10)  Akuersissutit imaluunniit akuersissutip utertinneqarnera.

11)  Attuumassuteqartut allat tamaasa meeraq pillugu paasissutissat ataatsimiitsitaliap pissarsiarerusutai.

  Imm. 3.  Suliaq tamakkiisumik ilisimatitsissutigineqarpat atortussallu tamarmik kalaallisut qallunaatullu allassimalerpata Meeqqat Pillugit Paasisimasalittut Qitiusumik Ataatsimiitsitaliap suliamut tunngatillugu oqaaseqaataasa tunniunneqarnissaannut sapaatit akunneri sisamat piffissarititaapput. Tunniussinissamut piffissarititaq ullut arfineq marluk sinnerlugit qaangerneqarpat Meeqqat Pillugit Paasisimasalittut Qitiusumik Ataatsimiitsitaliap allattoqarfiata suliap suliarineqarnissaanut piffissaritinneqartoq nutaaq pillugu ilisimatitsissut kommunalbestyrelsimut inissiiffiusumullu nassiutissavaa.

 

Kapitali 14 a

Meeqqanut ilaqutariinnullu sullissiviit kiisalu ilaqutariit illui

 

  § 55 a.  Kommunini tamani meeqqanut ilaqutariinnullu sullissivinnik ikinnerpaamik

ataatsimik pilersitsisoqarlunilu ingerlatsisoqassaaq. Meeqqanut ilaqutariinnullu sullissivik kommunalbestyrelsimit pilersinneqarlunilu ingerlanneqassaaq.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelse najugaqarfinni 1000-t sinnerlugit inulinni meeqqanut

ilaqutariinnullu sullissivimmik suli pilersitsiffiunngitsumi, ilaqutariit illuinik pilersitsillunilu ingerlatsissaaq.

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelse najugaqarfinni 1000-t ataallugit inulinni ilaqutariit illuinik pilersitsillunilu ingerlatsisinnaavoq.

  Imm. 4.  Meeqqanut ilaqutariinnullu sullissiviit aamma ilaqutariit illui meeqqanut

ilaqutaanullu kiisalu angajoqqaanngortussanut pitsaaliuinermik katsorsaanermillu

neqerooruteqartarnissaat siunertaavoq, tassunga ilanngullugit § 20 malillugu siunnersuineq, § 21, imm. 4, nr. 1 malillugu ikiorsiinissamik suliniuteqarneq imaluunniit § 23 malillugu angajoqqaat akisussaaffii pillugit oqaloqatigiinnernik malinnaatitsineq imaluunniit § 24 malillugu meeqqanik oqaloqateqarneq.

  Imm. 5. Naalakkersuisut meeqqanut ilaqutariinnullu sullissiviit aamma ilaqutariit illui

pillugit sukumiinerusumik malittarisassaliorsinnaapput, tassunga ilanngullugit:

1)  Innersuussineq aamma saaffigisat.

2)  Neqeroorutini piumasaqaatit minnerpaaffissaminiittut.

3)  Pisortanik oqartussaasunik, paaqqinnittarfinnik, katsorsaanissamik neqerooruteqartartunik aamma suleqataasunut namminersortunik suleqateqarnerit.

4)  Najugaqatigiiffinnik meeqqanut ilaqutariinnullu sullissivinnut atassutilinnik pilersitsinerit ingerlatsinerillu.

5)  Meeqqat illuinik meeqqanut ilaqutariinnullu sullissivinnut atassutilinnik pilersitsinerit ingerlatsinerillu.

6)  Qimarnguinnik meeqqanut ilaqutariinnullu sullissivinnut atassutilinnik pilersitsinerit

ingerlatsinerillu.

 

Kapitali 14 b

Allaffissorneq

 

  § 55 b. Inatsisartut inatsisaata matuma allaffissornikkut ingerlanneqarnissaanut kommunit aamma Naalakkersuisut pisortani IT-kkut ataatsimoorussamik aaqqissuussamik atuissapput.

 

Kapitali 15

Akiliutit naleqqussarneqartarnerat aningaasalersornerallu

 

Aningaasalersuineq

 

  § 56.  Inatsisartut inatsisaat una malillugu meeqqanik ikiorsiinermut aningaasartuutit kommuninit akilerneqartassapput.

  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaat una malillugu inuusuttunut suliniuteqareernermi malitseqartitsilluni ikiorsiinermut aningaasartuutit kommuninit akilerneqartassapput.

  Imm. 3.  Meeqqat Pillugit Paasisimasalittut Qitiusumik Ataatsimiitsitaliamut aningaasartuutit Naalakkersuisunit akilerneqartassapput.

  Imm. 4.  Ulloq unnuarlu paaqqinniffinnik ingerlatsineq kommunip akigititaanik akiliinerit aqqutigalugit aningaasalersorneqassaaq, tak. § 57.

  Imm. 5.  Inatsisartut inatsisaat una malillugu Naalakkersuisut, kommunit paaqqinniffiillu imminnut pigisut namminneq pigisassaminnik pilersitsinerminnut atasumik aningaasartuutit tamarmik immikkut akilertassavaat.

  Imm. 6.  Naalakkersuisut nunat allat ingerlatsinikkut oqartussaasuinik isumaqatigiissuteqarnermikkut Inatsisartut inatsisaat una malillugu ikiorsiinernik aallartitsinernut aningaasartuutinut atatillugu iliuuseqartussaanermut akiliutinillu utertitsinissanut malittarisassanik aalaja-ngersaasinnaapput, meeraq inuusuttorluunniit suliniuteqareernermi malitseqartitsilluni suliniuteqarfigineqartoq Kalaallit Nunaanni oqartussat ikiuinissamik suliniuteqarnerisigut Kalaallit Nunaata avataanut inissinneqarsimagaangat.

 

  § 57.  Meeqqanut ulloq unnuarlu paaqqinniffinnut inissinneqarsimasunut, tak. § 3, imm. 2, nr. 2 nr. 3-lu, kommunip akigititanut akiliutissaa naatsorsorneqassaaq ullut unnuarlu inissiiffiusut ataasiakkaarlugit.

  Imm. 2.  Ulloq unnuarlu paaqqinniffiit meeqqanut inuusuttunullu ulloq unnuarlu paaqqinniffinnut inissinneqartunut suliniuteqareernermilu malitseqartitsilluni suliniuteqarfigineqartunut kaasarfimmiussanik atisassarsiutissanillu tunniussisussaapput.

  Imm. 3.  Kaasarfimmiunut atisassarsiutissanullu aningaasat annertussusaat kommunit akigititanut akiliutaannut ilanngunneqarput, tak. imm. 1.

  Imm. 4.  Imm. 1-imi taaneqartoq akigititanik akiliineq pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugit aningaasartuutit suut kommunip akiliutaanut ilaassanersut.    

  Imm. 5.  Naalakkersuisut ulloq unnuarlu paaqqinniffiit kommunimit akigititanik akiliiffigineqartartut tamaasa aningaasaqarnerannik nakkutiginissaat pisinnaatitaaffigaat.

  Imm. 6.  Imm. 2 malillugu kaasarfimmiut atisassarsiutissallu, tassunga ilanngullugit tunniunneri, aningaasat annertussusissaat aammalu ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmi perorsaanermik suliaqarnerup ilaatut kaasarfimmiussanik malittarisassiornissamik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

  § 58.  Naalakkersuisut maleruagassanik sinaakkutissaat akilerneqartarnissaallu pillugit malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput, tak. § 30, imm. 2, nr. 4.

Akiliutinik naleqqussaaneq

 

  § 59.  Inatsisartut inatsisaat una naapertorlugu akit aalajangersaavigineqartut ukiumut ataasiarlutik naleqqussarneqartassapput. Akinik aalajangersaaneq ukiumut ataasiarluni januaarip aallaqqaataani Naalakkersuisunit tamanut saqqummiunneqartassapput.

 

Kapitali 16

Naammagittaalliuuteqarsinnaaneq

 

  § 60.  Kommunalbestyrelsip Inatsisartut inatsisaat una malillugu aalajangigai, Isumaginnermi Naammagittaalliortarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuunneqarneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni aalajangersakkat malillugit.

  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaat una malillugu aalajangersakkat naapertorlugit aalajangiinernut, meeqqat suliani imminnut tunngasuni, tak. imm. 1, naammagittaalliorsinnaatitaapput.

  Imm. 3.  Meeqqap naammagittaalliorsinnaatitaanera pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 16 a

Kisitsisitigut naatsorsueqqissaarneq

 

  § 60 a.  Kommunalbestyrelse kisitsisitigut paasissutissanik assigisaannillu, Naalakkersuisut noqqaassutigisaannik, nassiussinissamik pisussaaffeqarpoq.

  Imm. 2.  Kisitsisitigut paasissutissat assigisaallu nassiunneqartussat annertussusissaannut malittarisassanik aamma taakku qanoq nutarterneqartassanersut nassiunneqartassanersullu pillugit imm. 1 malillugu Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 17

Pineqaatissiisarnernut aalajangersakkat

 

  § 61.  Naalakkersuisut kommunalbestyrelse pinngitsaaliissutinik akiligassissinnaavaat, tassunga ilaalluni ullormut akiliisitsineq, uppernarsineqarsinnaappat Inatsisartut inatsisaanni uani aalajangersakkat naapertorlugit kommunalbestyrelse oqartussaasutut pisussaaffimminik eqqortitsinissamik annertuumik sumiginnaasimappat sumiginnaasaqattaarsimappalluunniit imaluunniit mianersuaalliorsimappat.

  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaat una tunngavigalugu pinngitsaaliissummik akiliisinneqarnermi akiliutit Nunatta Karsianut nakkartinneqassapput.

 

Kapitali 18

Atortuulersitsineq ikaarsaarnermilu aalajangersakkat

 

  § 62.  Inatsisartut inatsisaat una 1. Juli 2017-imi atuutilerpoq.

  Imm. 2.  Peqatigisaanik Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 15. april 2003-meersoq atorunnaarpoq.

  Imm. 3.  Allaffissornikkut aalajangersakkat Inatsisartut peqqussutaanni imm. 2-mi taaneqartut tunngavigalugit aalajangersakkat aalajangersarneqarsimasut, Inatsisartut inatsisaat una allalluunniit tunngavigalugit malittarisassianik taarserneqarnissamik atorunnaarsinneqarnissamilluunniit tungaanut atuutissapput.

 

 

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 36, 23. november 2017-imeersoq (Inatsisip kalaallisut oqaasertaani § 32 imm. 1-imut aamma 46 imm. 5-imut erseqqissaaneq)[i]

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat manna ulloq 1. decembari 2017-imi atuutilissaaq.

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 6, 19. november 2021-meersoq (Meeqqat eqqartuussut eqqartuussiviulluunniit tamanna pillugu aalajangeereernerata kingorna inissinneqarsimasut tikeraarlutik angalasinnaatitaanngillat)[ii]

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januaari 2022 atuutilissaaq.

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 68, 20. Novemberi 2023-meersoq (Meeqqanut ilaqutariinnullu sullissiviit inatsisitigut tunngavissinneqarnissaat, sulianik suliarinnittarnermut aaqqissuussaq digitalikkut ataatsimoorussaq, Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiup suliassaanik erseqqissaaneq il. il.)[iii]

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januaari 2024 atuutilissaaq.

 

 

 

 

Meeqqanut Inuusuttunullu Naalakkersuisoqarfik, ulloq 14. marts 2024

 

 

Heidi Lindholm (atsior)

Naalakkersuisoqarfimmi Pisortaq

 

 

/ Kirsten Olesen-Nzulumike (atsior.)[i] Inatsimmi allanngortinneqartumi uku pineqarput § 32, imm. 1 aamma § 46, imm. 5.

[ii] Inatsimmi allanngortinneqartumi una pineqarpoq § 32, imm. 4.

[iii] Inatsimmi allanngortinneqartumi una pineqarpoq § 8, imm. 4-7, § 14, § 18, § 21, imm. 4, 5 aamma 7, § 22, imm. 1, § 32, imm. 2 aamma 4, § 33, imm. 2-6, § 34, imm. 1, § 36, imm. 1, § 39, imm. 6, § 41, imm. 2, § 44, imm. 3-6, § 45, imm. 3-8, § 55 a, § 55 b aamma § 60 a.

Atassuteqarnerit
Ataatsimoortunngorlugu allanneqarnera

Uunga inatsit tunngaviusussaq

Atorunnaarsippaa