Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 35
4. juuni 2024
Akuerineqarpoq

Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit inatsisartut inatsisaata (aatsitassanut ikummatissanullu inatsit) allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat
(Najukkani aatsitassanut tunngasunik suliaqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata akuerineqarnerata aammalu upalungaarsimanermut ataatsimiititaliarsuaq pillugu aalajangersakkat atorunnaarsinneqarnerisa malitsigisaannik sunniutaasumik allanngortitsinerit)

§ 1

 

Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit inatsisartut inatsisaanni nr. 7, 7. december 2009-meersumi (aatsitassanut ikummatissanullu inatsit), takuuk Namminersorlutik Oqartussat inatsimmut nalunaarutaat nr. 8, 26. februar 2020-meersoq, Inatsisartut inatsisaanni nr. 27, 13. juni 2023-meersumi allanngortinneqartoq, makku allanngortinneqarput:

 

1. § 14 a kingorna kapitali 3-mi ilanngunneqarpoq:

 

Pissutsit najukkani aatsitassanut tunngasunik suliaqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni pineqartunut ilaasut

 

  § 14 b.  Inatsisartut inatsisaat pissutsinut, ilanngullugit ingerlatassat akuersissutillu, najukkani aatsitassanut tunngasunik suliaqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni pineqartunut ilaasunut, atuutinngilaq.”

 

2. § 2, imm. 2, imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  Imm. 2.  Ingerlatassat makkua akuersissut Naalakkersuisunit Inatsisartut inatsisaanni maleruagassat malillugit tunniunneqartoq naapertorlugu taamaallaat ingerlanneqaqqusaapput, taamaattoq takukkit §§ 45-45 b:

1)  Kalaallit Nunaanni aatsitassanik misissueqqaarneq, aatsitassarsiorluni misissuineq aamma aatsitassanik piiaaneq kiisalu Kalaallit Nunaanniit aatsitassanik annissuineq.

2)  Nunap iluata toqqorsivittut imaluunniit aatsitassanut tunngasunik suliaqarneq pillugu siunertanut atorneqarnera.

3)  Imermeersumik, anorimeersumik imaluunniit nunap iluaneersumik nukissiamik ingerlatassanut Inatsisartut inatsisaanni pineqartunut ilaasunut atuineq.

4) Ruujorinik aqqusersuutinik ingerlatassanut Inatsisartut inatsisaanni pineqartunut ilaasunut atugassanik pilersitsineq ingerlatsinerlu.

 

3. § 3 c, imm. 5, imatut oqaasertalerneqarpoq:

  Imm. 5.  Misissueqqaarnissamut akuersissut pillugu aalajangiinerit, takuuk kapitali 4, aalajangiinerit inuiaqatigiinnut imaluunniit avatangiisinut annertuumik sunniuteqarsinnaasussaanngippata, takuuk imm. 3, Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmit imaluunniit Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmit aalajangiiffigineqassapput.”

 

4. § 16, imm. 3, imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu piiaanissamut akuersissut taamaallaat aktiaatileqatigiiffimmut tunniunneqarsinnaavoq. Ingerlatseqatigiiffik taamaallaat Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu akuersissutit malillugit suliaqarnermik ingerlatseqqusaavoq aammalu pinngitsaaliissummik ataatsimoorluni akileraarusiinissaq pineqarsimanngippat, ingerlatseqatigiiffiit allat peqatigalugit ataatsimoortumik akileraaruserneqaqqusaanani. Ingerlatseqatigiiffik pingaarnertut maleruagassatut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqassaaq. Ingerlatseqatigiiffik suliffissuarmit ingerlatseqatigiiffiup ilaaffigisaanit annikinnerusumik aningaasanngortitseqqusaanngilaq, taamaattoq ingerlatseqatigiiffiup aningaasaatai avataaneersut tamatigut 2:1 tikillugu naleqqersuutigalugu nammineq aningaasaataannit annertunerusinnaapput. Ingerlatseqatigiiffik ataatsimut isigalugu akigititanut naalakkersuinermut attuumassuteqanngitsunut aammalu atugassarititaasut naalakkersuinermut attuumassuteqanngitsut tunngavigalugit niuersinnaavoq. Pisinnaatitsissummik pigisaqartoq piiaanermik suliaqarnermut pineqartunut pisariaqartumik suliassamut paasisimasaqassaaq aningaasaqarnikkullu tunuliaquteqassalluni.”

 

5. Kapitalit 8 atorunnaarsinneqarpoq.

 

6. § 45 imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  § 45.  Inuk qaammatini siuliini 60-ni Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqareersimasoq aammalu Kalaallit Nunaannut tamakkiisumik akileraartussaatitaasimasoq, tamatumunnga akuersissummik piumasaqaateqarfiunngitsumik sumiiffimmi aatsitassanut aatsitassarsiorluni misissuinissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummi nalinginnaasumi pineqartunut ilaasumi, inuussutissarsiutiginagu aatsitassanik kaanngaqqallutik nunamiittunik katersisinnaavoq.

  Imm. 2.  Inuk qaammatini siuliini 60-ni Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqareersimasoq aammalu Kalaallit Nunaannut tamakkiisumik akileraartussaatitaasimasoq, inuup akuersissummut pisinnaatitsissummik pigisaqartumut tamanna pillugu allaganngorlugu isumaqatigiissuteqarluni uppernarsarsinnaaguniuk, sumiiffimmi aatsitassanik aatsitassarsiorluni misissuinissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummi nalinginnaasumi pineqartunut ilaasumi atortut tigummiaannartakkat atorlugit aatsitassanik inuussutissarsiutigalugu katersisinnaavoq piiaasinnaallunilu, kiisalu takornarianut il.il. aatsitassat aamma nunap sannaa takutinniarlugit ilitsersuisoqarluni angalaartitsinernik ingerlatsisinnaalluni.

  Imm. 3.  Inuup Kalaallit Nunaannut atassuteqarnera aallaavigalugu tamanna naleqquttutut nalilerneqarpat, aammalu inuk ilinniarnermik assigisaanilluunniit pissuteqartumik Kalaallit Nunaata avataaniissimappat, imm. 1-2 malillugit qaammatinik 60-nik piumasaqaateqarnerup saneqqunneqarnissaanik Naalakkersuisut immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaapput.

  Imm. 4.  Naalakkersuisut pissutsit imm. 1-3-mi taaneqartut pillugit aalajangersakkanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.”

 

7. § 45 a imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  § 45 a.  Inuk Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqanngitsoq, takuuk § 45, imm. 1, ilitsersuisoqarluni angalaarnermut § 45, imm. 2-mi taaneqartumut atatillugu katersineq imaluunniit piiaaneq ingerlanneqarsimanngippat, sumiiffimmi aatsitassanik aatsitassarsiorluni misissuinissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissummi nalinginnaasumi pineqartunut ilaasumi aatsitassanik katerseqqusaanngilaq imaluunniit piiaaqqusaanani.”

 

8. § 45 b imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  § 45 b.  §§ 45 aamma 45 a malillugit aatsitassanik katersisinnaanermi piiaasinnaanermilu aammalu Kalaallit Nunaanniit annissisinnaanermi aatsitassat qinngornernik ulorianartunik akullit ilaatinneqanngillat.”

 

9. §§ 45 c. - 48 atorunnaarsinneqarput.

 

10. § 73, imm. 1, imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  Ingerlatassat makkua ilaannut ataatsimut akuersissut aammalu akuersissuteqarneq ingerlatassap suliarineqarnerani avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuineq (VVM) ingerlanneqareerpat, tamatumunngalu nassuiaat (VVM-imut nassuiaat) Naalakkersuisunit akuerineqareerpat aatsaat tunniunneqarsinnaavoq:

1)  Ikummatissiassanik qalluineq.

2)  Nunap iluata toqqorsivittut imaluunniit aatsitassarsiorluni ingerlatassat pillugit siunertanut atorneqarnera.

3)  Ingerlatassanut Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartunut ilaasunut anorimit imaluunniit nunap iluanit nukissiamik atuineq.

4)  Sanaartukkanik ingerlatassani Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartunut ilaasuni atorneqartunik annertunerusunik pilersitsineq imaluunniit inissiineq atuinerlu, ilanngullugit sinerissap avataani suliaqarfiit aalaakkaasut, sinerissap avataani suliaqarfiit nuunneqarsinnaasut, umiarsuit unnuisarfiusussat, aatsitassarsiorfiit, nunap iluani suliaqarfiit, nukissiuuteqarfiit taakkununnga atasut aamma ruujorit aqqusersuutit taakkununnga atasut.

5)  Ingerlatamik imaluunniit suliaqarfimmik ingerlatsinerup ilaalu ilanngullugit nr. 1-4-mi taaneqartup unitsinneqarnera imaluunniit piiarneqarnera (peerneqarnera) imaluunniit suliaqarfimmik nr. 4-mi taaneqartumik matusineq.”

 

11. § 80 atorunnaarsinneqarpoq, aammalu § 79 kingorna immikkoortup qulequtaa imatut oqaasertalerneqarpoq:

”Ajutoortoqartillugu kommissioni”

 

12. § 82 imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  § 82.  Kinaluunniit Inatsisartut inatsisaat manna malillugu pisussaaffilerneqarsimasoq, qinnuigineqarnermigut Naalakkersuisut aamma Ajutoortoqartillugu Kommissioni paasissutissanik, taakku kapitali manna malillugu suliaminnik ingerlatsinissaminnik pisariaqartutut isigisaannik, tunissavai. Tamanna aamma inunnut, Inatsisartut inatsisaat malillugu pisussaaffilerneqarsimasut sinnerlugit iliuuseqartunut atuuppoq.

  Imm. 2.  Kinaluunniit Inatsisartut inatsisaat manna malillugu pisussaaffilerneqarsimasoq Naalakkersuisut aamma Ajutoortoqartillugu Kommissionip kapitali manna malillugu misissuinerini pisariaqartunik tamaginnik ikiussallugit pisussaavoq.”

 

13. § 87, imm. 2, imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  Imm. 2.  Taamaattoq sumiiffiup akuersissuteqarfiusup iluani avataanilu illunut sanaartukkanullu nunaminertamik atugassinneqarnissaq pillugu piumasaqaatinik naammassinninnissaq, Inatsisartut inatsisaat manna malillugu akuersissummi piumasaqaatigineqanngilaq. Inatsisartut inatsisaat manna malillugu akuersissut taamatuttaaq ingerlatassanik akuersissummi pineqartunut ilaasunik kiisalu ingerlatassanik allanik tamatumunnga atasunik suliaqarnissamut pisinnaatitaaffiliivoq.”

 

14. § 96, imm. 2, imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  Imm. 2.  Akiligassinneqarluni pineqaatissinneqarsinnaavoq, piaaraluni imaluunniit mianersuaalliorujussuarluni:

1)  Paasissutissanik, Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu imaluunniit aalajangersakkat imaluunniit atugassarititaasut Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu aalajangersagaasut naapertorlugit pisortat piumasaqaatigisaannik, eqqunngitsunik imaluunniit salloqittaataasunik tunniussisoq imaluunniit paasissutissanik nipangiussiinnartoq.

2)  §§ 45-mik, 45a-mik imaluunniit 45b-mik unioqqutitsisumik aatsitassanik katersisoq imaluunniit piiaasoq.

3)  Akuersissummut imaluunniit akuersissuteqarnermut Inatsisartut inatsisaat manna malillugu imaluunniit aalajangersakkat Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu aalajangersarneqartut malillugit tunniunneqartumut atugassarititaasunik unioqqutitsisoq.

4)  Peqqusissuteqarnermik Inatsisartut inatsisaat manna imaluunniit aalajangersakkat Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu aalajangersarneqartut malillugit tunniunneqartumik malinninngitsoq.”

 

15. § 97, imm. 1, imatut oqaasertalerneqarpoq:

  Naalakkersuisut aatsitassat § 2, imm. 2, nr. 1, imaluunniit §§ 45-45b unioqqutillugit imaluunniit atugassarititaasut akuersissummi imaluunniit akuersissuteqarnermi imaluunniit aalajangersakkani Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu aalajangersagaasuni aalajangersarneqartut unioqqutillugit, akuersissummik peqarani katersorneqartut, piiarneqartut imaluunniit atorneqartut arsaarinnissutigisinnaavaat.”

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat manna ulloq 1. juli 2024 atuutilerpoq.

 

 

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 3. juuni 2024

 

 

Múte Bourup Egede (atsior.)

Naalakkersuisut Siulittaasuat