Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 28
23. maaji 2024
Akuerineqarpoq

Nunalerinermik inuussutissarsiuteqarnermik siuarsaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat

Inuussutissarsiutinik siuarsaaneq piginnaatitsissullu

 

  § 1. Aningaasaliissutit, ukiumut aningaasanut inatsisit aqqutigalugit immikkoortinneqartartut iluanniit, Naalakkersuisut Inatsisartut inatsisaanni siunertaasut iluanni suliassanut taarsigassarsiatut imaluunniit toqqaannartumik tapiissutitut ilusilimmik, inuussutissarsiutigalugu nunalerinermut inuussutissarsiutinut siuarsaanermut ikiorsiisinnaapput:

1) nunalerisut ingerlatsinermi aningaasaqarnerinut pitsannguisinnaasunut aammalu

2) Kalaallit Nunaanni siunissamut ungasissumut piujuartitsiviusumik tunisassiulernissamut imminullu pilersornermik annertusititseqataasinnaasunut.

 

  § 2.  Inuussutissarsiornermut siuarsaanissamut aningaasaliissutiniit tunniunneqarsinnaapput:

1)  Taarsigassarsiat erniallit.

2)  Taarsigassarsiat erniaqanngitsut akilersugassaanngitsullu.

3)  Toqqaannartumik tapiissutit.

4)  Nr. 1-3 ataqatigiissillugit.

  Imm. 2. Naalakkersuisut inuussutissarsiornermik siuarsaanissat ataatsimoortitsiviusut aamma nammineerluni akiligassat pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

 

Atuuffissaa

 

  § 3. Naalakkersuisut inunnut imaluunniit ingerlatseqatigiiffinnut, Kalaallit Nunaanni nunalerinermik ingerlatsinissamut pisinnaatitaaffeqartunut inuussutissarsiornermut siuarsaatinik tunniussisinnaapput.

  Imm. 2.  Inuussutissarsiutigalugu nunalerinermik ingerlatsinermi siunertat suliassallu uku aningaasalersornissaannut inuussutissarsiutinik siuarsaatinik tunniussivigineqarsinnaapput:

1)  Illut inuussutissarsiorfiusut.

2)  Nammineerluni illuliat aamma inissiisarfittut illuliat.

3)  Nukissiuutit.

4)  Maskiinat atortullu allat.

5)  Iluarsaassinerit.

6)  Nersutaateqarneq.

7)  Ingerlatsinermut taarsigassarsiat.

8) Nunagissaanermi suliassat.

9) Pilersitsinerit kinguaariillu nikinneri.

10) Suliassat suliniutilluunniit allat, Kalaallit Nunaanni nunalerinermik ineriartortitsinermut sunniuteqarluarsinnaasutut naliliiffigineqartut, taakkununngalu ilaatinneqarput:

  a)  Ilinniaqqinnerit.

  b)  Nerukkaariaatsinik, naatitseriaatsinik piaqqiortitseriaatsinillu nutaanik misileraanermut peqataanerit. 

  Imm. 3.  Naalakkersuisut pisuni immikkut ittuni inuussutissarsiummik siuarsaanermut aningaasaliissutinik aappaasumut inooqataasumulluunniit ikiortaasumut tunniussisinnaapput.

 

Nassuiaassutit

 

  § 4. Inatsisartut inatsisaanni matumani “nunalerineq” nunaminertanik naasunik, naatitanik, nersutinut tunisassiornermi atorneqartunut ivigartorfissanik kinguaassiorfissanillu, kiisalu immami uumassusilinnik naatitsinermut atuinertut paasineqassaaq aamma

uumasuutigisat meqquinik, amernik, kukinnik il.il. atorluaanerit ilanngullugit.

Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaat matumani “inuussutissarsiutigalugu” inuussutissarsiutip inuussutissarsiutitut pingaarnertut ingerlanneqarneratut paasineqassaaq,

Imm. 3. Imm. 2 naapertorlugu inuusutissarsiutigineqartutut taaneqarsinnaanissaannut aammattaaq piumasaqaatit minnerpaaffissaat makkununnga atuupput:

1) Savanik erniortitsineq pingaarnertut tunisassiorfigineqarpat, savaatit piaqqiortut ikinnerpaamik 400-ussapput.

2) Nersussuarnik erniortitsineq pingaarnertut tunisassiorfigineqarpat, nersussuit piaqqiortut ikinnerpaamik 150-iussapput.

3) Nerukkaatissanik tunisassiorneq pingaarnertut tunisassiorfigineqarpat, nunaminertaq naatitsiffiusoq minnerpaamik 15 ha-nik annertussuseqassaaq.

4) Naatitanik tunisassiorneq pingaarnertut tunisassiorfigineqarpat, nunaminertaq naatitsiffiusoq minnerpaamik 5 ha-nik annertussuseqassaaq.

5)  Tuttuuteqarneq pingaarnertut tunisassiorfigineqarpat, tuttut piaqqiortut minnerpaamik 300-ussapput.

  Imm. 4.  Ingerlatsiviusup ingerlanneqarnerani pisariaqartitsisoqartoq naliliisoqarpat, Naalakkersuisunit imm. 2-mi piumasaqaatit saneqqunneqarsinnaapput.

  Imm. 5.  Naalakkersuisut imm. 2-mi taaneqartut saniatigut tunisassiorfiusunut allanut tunisassiat minnerpaaffissaannut piumasaqaatinik aalajangersaasinnaapput.

  Imm. 6.  Naalakkersuisut tunisassiorfimmi minnerpaaffissatut piumasaqaatit nunalerinermik aallartitseqqinnermut, tigusinermut pilersitsinermulluunniit atuuttussaannginnerinut maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

 

Inuussutissarsiutinik siuarsaaneq pillugu qinnuteqaatinut ataatsimoortumik aalajangersakkat

 

  § 5.  Naalakkersuisut inuussutissarsiutinik siuarsaanermut ikiorsiisoqarsinnaanersoq aalajangiisinnaanissaannut, inuussutissarsiummik siuarsaanermut aningaasaliissutinik qinnuteqartup piumasaqaatit uku naammassissavai:

1)  Inersimasunngorsimaneq,

2)  nunalerivimmik pioreersumik ingerlatsineq, imaluunniit nunalerivimmik tigusiniarluni sulissuteqarneq imaluunniit nutaamik aallarnisaaneq,

3)  suliassap inuussutissarsiummik siuarsaanissamut qinnuteqaassutaasup nunalerinermik siuarsaanermut pitsanngorsaanermullu iluaqutigineqarnissaanik uppernarsaaneq,

4)  suliassap inuussutissarsiummik siuarsaanissamut qinnuteqaassutaasup nunalerivimmi aningaasaqarnermut iluaqutigineqarnissaanik uppernarsaaneq, aamma

5)  suliassap teknikkikkut illersorneqarsinnaaneranik uppernarsaaneq.

 

  § 6.  Inuussutissarsiummik siuarsaanissamut qinnuteqaatip suliarineqarnerani qinnuteqaat ataatsimut naliliiffigineqassaaq, tassanilu ilaatigut inuussutissarsiutinik siuarsaanissamut taarsigassarsiarititat taarserneqarsinnaanerisa, imaluunniit inuussutissarsiutinik siuarsaanermut aningaasaliissutit tapiissutitut tunniunneqarneri qinnuteqartup imminut pilersornissamut periarfissanik angusaqarnissaanut iluaqutigineqarsinnaanerisa uppernarsarneqarnissaa pingaartinneqassaaq.

  Imm. 2. Inuussutissarsiutit siuarsarnissaanut qinnuteqaat allakkatigut tunngavilersorlugu Naalakkersuisunut nassiunneqassaaq, tassungalu ilanngussassat uku ilaliunneqassapput:

1) Qinnuteqartup suliatigut piginnaasaqarfiinut uppernarsaat.

2) Ingerlatsinermut missingersuutit, missingersuutinut naatsorsuutigisanik ilaqartinneqartut.

3) Nunalerinermut ukiunut pingasunut ukiumoortumik naatsorsuutit.

4) Qinnuteqartup pigisaasa nalillit allattorsimaffiat, taakkununnga pisussaaffinnut pioreersunut akilersuinissamut piumasaqaatit ilanngullugit, takuuk imm. 3.

5) Nunaminertamik atugassiinermut oqartussaasuniit nalunaarut, kiisalu pisortanit akuersissutit akuersinerillu allat, suliassap ingerlanneqarnissaanut isumaqartut Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu inuussutissarsiutinik siuarsaanermut aningaasaliissutinik tunniussinermi tunniunneqarsinnaapput.

6) Nammineerluni akiliutissanik akiliinissamut qinnuteqartup periarfissaannut uppernarsaat.

7) Qinnuteqartup suliami imaluunniit siunertami, inuussutissarsiutinut siuarsaanissamut aningaasaliissutinik qinnuteqaateqarfigisaani ingerlatsinissamut piumasaqaatinik allanik naammassinninneranut uppernarsaat.

  Imm. 3.  Imm. 2, nr. 4 naapertorlugu naliliinermi qinnuteqartup piffissami qinnuteqarfiusumi aningaasaqarnera tunngavigineqassaaq. Pissutsit piumasaqaateqarfiusut, tassungalu sillimmasiinermi suliami, eqqartuussivimmi suliami allamilu inaarutaasumik aalajangiinerit ilanngullugit, aalajangiisoqarsimatinnagu naliliinermut ilaatinneqassanngillat.

  Imm. 4.  Naalakkersuisut paasissutissanik amerlanerusunik, suliamut atorneqartussanik naleqquttunik amerlanerusunik piumasaqarlutik naliliinermi tunngavissat, takuuk imm. 2, ilasinnaavaat.

  Imm. 5.  Naalakkersuisut qinnuteqarnissamut iserfissiamik digitaliusumik pilersitsisinnaapput, imaluunniit qinnuteqarnissamut immersugassamik, Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu qinnuteqarnermut atorneqarsinnaasumik suliaqarsinnaallutik.

  Imm. 6.  Qinnuteqartoq pisussaavoq, aningaasaqarnerminut tunngasunik, qinnuteqaatip suliarineqarneranut pingaaruteqarsinnaasunik annertuunik allannguuteqartoqartillugu, erngerluni tamanna pillugu Naalakkersuisunut nalunaaruteqarnissamut.

 

Atorunnaarsitsineq, utertillugit akiliisarneq atugassarititaasullu

 

  § 7. Inuit ingerlatseqatigiiffiilluunniit Inatsisartut inatsisaat manna, imaluunniit taanna naapertorlugu aalajangersakkat aalajangersarneqarsimasut naapertorlugit inuussutissarsiummik siuarsaanermut taarsigassarsianik tapiissutinilluunniit tunngavissaqanngitsumik pissarsisimatillugit, Naalakkersuisut inuussutissarsiummik siuarsaanermut taarsigassarsianik atorunnaarsitsinissamik aamma tapiissutit taarserneqarnissaannik aalajangiisinnaapput.

  Imm. 2.  Inuussutissarsiummik siuarsaanissamut aningaasaliissutinik pissarsisoq pisussaavoq, taarsigassarsianik imaluunniit tapiissutinik tigusisumi aningaasaqarnikkut pissutsit pissutsilluunniit allat nunalerinerup ingerlaannarneranut isumallit, kiisalu pissutsit taarsigassarsinermut tapiiffigineqarnermullu piumasaqaataasut, imaluunniit Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu maleruagassat aalajangersarneqartut annertuumik allannguuteqarpata Naalakkersuisunut nalunaaruteqassalluni.

  Imm. 3.  Pissutsit imm. 2-mi taaneqartut pillugit Naalakkersuisunut nalunaaruteqartoqanngippat, tamanna sumiginnaanertut isigineqassaaq, aammalu Naalakkersuisut inuussutissarsiummik siuarsaanermut taarsigassarsiat atorunnaarsinneqassasut, tapiissutillu taarserneqassasut pillugit aalajangiisinnaalissapput.

 

  § 8.  Naalakkersuisut Inatsisartut inatsisaata matuma atorneqarnissaanut maleruagassanik aalajangersaasinnaapput, taakkununngalu uku pillugit maleruagassat ilaatinneqarput:

1) Akilersuineq, piffissaq akilersuiffiusoq, appaaneq, isumakkeerineq, erniat, akiligassallip taarsernera, allannguineq, aningaasaleeqqinneq, akilersuutissanut tapiissutit aamma taarsigassarsianut qularnaveeqqutit.

2) Qinnuteqartunut suliassanullu ilinniartitaanikkut, aningaasaqarnikkut teknikkikkullu piumasaqaatit.

3) Siunertanut imaluunniit suliassanut, § 3, imm. 2, nr. 1-10-mi allassimasunut inuussutissarsiummik siuarsaanissamut piumasaqaatit immikkut ittut.

  Imm. 2.  Naalakkersuisut inuussutissarsiummik siuarsaanissamut neriorsuuteqarnissamut piumasaqaatinik immikkut ittunik aalajangersaasinnaapput, taakkununngalu uku ilaatinneqarput:

1) Nalunaarusiortussaatitaaneq.

2) Piaqqiortitsinerni pilersaarutinut suleqataaneq, aningaasartuutinut akilikkanut uppernarsaateqarnissamut piumasaqaateqarneq, kiisalu pissutsit allat, Inatsisartut inatsisaanni matumani Naalakkersuisullu nunalerinermut periusissiaanni siunertanik naammassinnitsitseqataasut.

 

  § 9.  Naalakkersuisut Inatsisartut inatsisaat manna, maleruagassalluunniit taanna naapertorlugu suliarineqartut naapertorlugit suliassanik aqutsinermik pisortani oqartussaasunut allanut sullissivimmulluunniit namminersortumut suliakkiisinnaapput.

  Imm. 2. Suliassat sullissivimmut namminersortumut suliakkiissutigineqassappata, pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat aamma pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat sullissiviup suliassaqarfimmi pineqartumi aqutsinermut atorneqassapput.

 

Ikaarsaarnermut atuutsitsilernermullu aalajangersakkat

 

  § 10.  Inatsisartut inatsisaat manna 1. januaari 2025-mi atuutilerpoq, taamaattoq takuuk imm. 3.

  Imm. 2.  Tamatuma peqatigisaanik nunalerinermik inuussutissarsiornerup siuarsarneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 6, 2. december 2009-meersoq atorunnaarsinneqarpoq.

  Imm. 3.  § 4, imm. 3-4 1. januar 2030 atuutilissapput.

  Imm. 4.  Inuussutissarsiutinut tapersiisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 4, 20. november 1984-imeersoq aamma aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu tapersiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 12. november 2001-imeersoq, kiisalu nunalerinermik inuussutissarsiornerup siuarsarneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 6, 2. december 2009-meersoq naapertorlugit akiligassat suli ingerlasut aalajangersakkat, tapersiissutit taarsigassarsiallu tunniunneqarnerini atuuttut naapertorlugit aqunneqassapput.

 

 

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 22. maaji 2024

 

 

Múte Bourup Egede

Naalakkersuisut Siulittaasuat

Allakkiat