Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 80
15. december 2023
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om dispensation fra § 8, stk. 2, nr. 3, i Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af fugle

I medfør af § 19 og § 39, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 34 af 13. juni 2023 om fangst og jagt, fastsættes:

 

Dispensation fra § 8, stk. 2, nr. 3, i Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af fugle

 

  § 1. Der må fanges atlantisk lomvie (Uria aalge) og polarlomvie (Uria lomvia) i jagttiden, jf. stk. 2, og kun i de nærmere definerede forvaltningsområder der følger af bilag 1.

Stk. 2.  For følgende zone gælder følgende jagttid for personer med erhvervsjagtbevis:

1)  Zone 3: 1. november - 31. december.

 

Foranstaltninger

 

  § 2.  Det kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland, at

1)  overtræde § 1.

 

  § 3.  Kriminallovens regler om konfiskation finder tilsvarende anvendelse for § 2.

  Stk. 2.  Beslutning om anvendelse af konfiskerede dele af fangst træffes af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst.

 

Ikrafttræden og ophævelse

 

  § 4.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2023.

  Stk. 2.  Bekendtgørelsen ophæves den 31. december 2023, kl. 23.59.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 15. december 2023

 

 

Kim Kielsen (sign.)

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

 

/ Emanuel Rosing (sign.)