Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 57
8. november 2023
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2024

I medfør af § 41 og § 42, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 20 af 21. november 2022, fast­sæt­tes:

 

  § 1.  Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2024 følgende tilskud:

1)  Kommune Kujalleq.............................................................. kr. 118.054.000

2)  Kommuneqarfik Sermersooq............................................... kr. 129.269.000

3)  Qeqqata Kommunia ............................................................ kr. 126.405.000

4)  Avannaata Kommunia......................................................... kr. 191.396.000

5)  Kommune Qeqertalik.......................................................... kr. 127.201.000

  Stk. 2.  Tilskuddene udbetales af Landskassen med 1/12 i hver af årets måne­der som tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

 

  § 2.  I 2024 fordeles som fælleskommunal skat kr. 599.760.000 samt regu­le­ring, jf. stk. 3, for perioden 2015 kr. 55.662, for 2016 kr. -214.188, for 2017 kr. 374.728, for 2018 kr. 554.016, for 2019 kr. -418.495, for 2020 kr. -4.904.608, for 2021 kr. 9.064.251 og for 2022 kr. 88.053.313, i alt kr. 692.324.679.

  Stk. 2.  Den fælleskommunale skat afregnes til Landskassen på samme måde som landsskatten.

  Stk. 3.  Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års for­de­ling af fælleskommunal skat.

 

  § 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 3. november 2023

 

 

Erik Jensen (sign.)

Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

 

 

/ Nikolai S. Christensen (sign.)