Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 39
7. august 2023
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om alment farlige sygdomme

I medfør af § 2, stk. 5 samt § 45, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 31 af 13. juni 2023 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, og efter indstilling fra Landslægeembedet, fastsættes:

 

Alment farlige sygdomme

 

  § 1.  Til alment farlige sygdomme henregnes følgende sygdomme med deres henholdsvis danske, latinske og internationale betegnelser:

1)  Kopper, Variola og Smallpox.

2)  Pest, Pestis og Plague.

3)  Polio, Poliomyelitis anterior acuta og Poliomyelitis.

  Stk. 2.  Til alment farlige sygdomme henregnes endvidere følgende sygdomme med deres henholdsvis danske og internationale betegnelser:

1)  Ebola og Ebola virus disease.

2)  Ekstensivt resistent tuberkulose (XDR-TB) og Extensively drug-resistant mycobacterium tuberculosis (XDR-TB).

3)  Fugleinfluenza forårsaget af A(H5) og A(H7N9) subtyper og Avian influenza, A(H5) and A(H7N9) subtypes.

4)  Krim-Congo hæmoragisk feber og Crimean-Congo haemorrhagic fever.

5)  Lassa-feber og Lassa fever.

6)  Marburg-sygdom og Marburg virus disease.

7)  Middle East respiratorisk syndrom (MERS) og Middle East respiratory syndrome (MERS).

8)  Nipahvirus sygdom og Nipah virus infection.

9)  Pandemisk influenza og Pandemic influenza.

10)  Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS) og Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

 

Anmeldelsesordning

 

  § 2.  Autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller institutioner, der udfører laboratorieanalyser, skal anmelde konstateringer af de i § 1 nævnte sygdomme til Landslægeembedet snarest muligt efter konstateringen.

  Stk. 2.  Anmeldelse af fund, jf. stk. 1, skal indeholde de nødvendige oplysninger for at Landslæge kan følge tilstrækkeligt op på anmeldelsen.

 

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelse

 

  § 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. august 2023.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 30. juni 2022 om alment farlige sygdomme.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 4. august 2023

 

 

Mimi Karlsen (sign.)

Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Nike Berthelsen (sign.)