Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 37
7. juuli 2023
Atuuttut

Pisortani ataatsimoorussamik IT-mut tunngasutigut suleqatigiinnermut Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Kommunit Namminersorlutillu Oqartussat missingersuutaat naatsorsuutaallu pillugit Inatsisartut Inatsisaat nr. 26, 28. november 2016-imeersumi Inatsisartut inatsisaanni nr. 24, 28. november 2018-imeersumi aamma Inatsisartut inatsisaanni nr. 13, 1. december 2021-meersumi allanngortinneqartumi § 46 a naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1
Atuuffia nassuiaatillu

 

 § 1.  Nalunaarut manna kommunit aamma Namminersorlutik Oqartussat ataatsimoorussamik IT-mut tunngasutigut suleqatigiinnerat pillugu atuuffeqarpoq, suleqatigiiffiit tassaallutik pissarsinermut, ingerlatsinermut kiisalu pisortani IT-mut tunngasutigut systemenik ataatsimoorussanik ineriartortitsinermut tunngasut.

 

  § 2.  Pisortani ataatsimoorussamik IT-systemeqarnermi pineqarput IT-systemit Pisortat Digitalimik Aqutsisoqatigiivisa (PDA) siulersuisuinit inassuteqarneq malillugu Naalakkersuisut aalajangigaat naapertorlugu kommunenit aamma Namminersorlutik Oqartussanit atorneqartut ataatsimullu aningaasalersorneqartut.

 

§ 3.  Kalaallit Nunaannut inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsimmi § 42, imm. 2 naapertorlugu pisortani ataatsimoorussamik IT- systemit atorneqartillugit paasissutissanik suliarinnittarnermut isumaqatigiissummi ilanngussaq 1 inatsisitigut malinneqartussaatitaavoq (inunnut paasissutissanik suliarinnittarnermi aaqqissuussaq).

 

Kapitali 2
Pisortat Digitalimik Aqutsisoqatigiivini (PDA) siulersuisut

 

  § 4.  IT systemit arlaat pisortani ataatsimoorussatut isigineqassanersut aammalu pisortani ataatsimoorullugu IT systemit sorliit kommunini Namminersorlutillu Oqartussani aytorneqassanersut, Pisortat Digitalimik Aqutsisoqatigiivini (PDA) siulersuisut Naalakkersuisunut inassuteqarfigissavaat.

  Imm. 2.  Tamatuma saniatigut siulersuisut pisinnaatitaaneri Pisortat Digitalinngorsaanermik Aqutsisoqatigiivinut suliakkiissummi kiisalu nuna tamakkerlugu digitaliseeriinermut periusissiami aalajangersarneqassapput.

  Imm. 3.  Siulersuisut aqutsiveqarfiup sinneranit attuumassuteqanngitsuupput.

 

  § 5.  Pisortat Digitalimik Aqutsisoqatigiivini (PDA) siulersuisut ukuninnga inuttaqarput:

1)  Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfiani pisortaaneq.

2)  Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmi pisortaaneq.

3)  Peqqinnissamut Naalakkersuisoqarfimmi pisortaaneq.

4)  Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmi pisortaaneq.

5)  Avannata Kommunianit aallartitaq ataaseq.

6)  Kommune Qeqertalimmit aallartitaq ataaseq.

7)  Qeqqata kommunianit aallartitaq ataaseq.

8)  Kommuneqarfik Sermersuumit aallartitaq ataaseq.

9)  Kommune Kujallermi kommunaldirektøri.

  Imm. 2.  Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfiani pisortaaneq siulersuisuni siulittaasuuvoq.

  Imm. 3.  Siulersuisut amerlanerussuteqarnikkut aalajangiissapput aammalu nammineerlutik suleriaasissartik aalajangersassallugu.

  Imm. 4.  Siulersuisuni ilaasortat aningaasarsiaqartinneqanngillat imaluunniit suliassamik isumaginninnerminnut allatut akissarsiaqartinneqassanatik.

 

Kapitali 3
Pilersitsineq Inussuk IT-llu aaqqissugaanera

 

  § 6.  Kommunit aamma Namminersorlutik Oqartussat Inussuk IT-mik pilersitsillutillu ingerlatsissapput, taassumalu Pisortat Digitalimik Aqutsisoqatigiivisa (PDA) siulersuisuisa inassuteqarnerat malillugu Naalakkersuisut aalajangigaat naapertorlugu IT-systeminik ataatsimoorussanik pissarsineq, ingerlatsineq, aserfallatsaaliuineq aammalu ineriartortitsinermik qulakkeerinninneq suliassarivai.

  Imm. 2.  Inussuk IT qitiusumik allaffeqarfiit attaveqaataannik atuinissamut pisussaaffeqarpoq, tamatumunngalu aningaasartuutit nammineerluni nammassallugit.

  Imm. 3.  Qitiusumi allaffeqarfinni IT-nut paasissutissiisarnerullu isumannaatsuunissaanut politikkit aamma kaajallaasitat taamaaqataanik Inussuk IT-mut atuupput.

 

  § 7.  Inussuk IT-mi ataatsimoorussap aaqqissuussaanerani ulluinnarni aqutsineq pisortamit isumagineqarpoq. Pisortaq Pisortat Digitalimik Aqutsisoqatigiivisa (PDA) siulersuisuinit atorfinitsinneqassaaq.

  Imm. 2.  Pisortaq Namminersorlutik Oqartussat qitiusumi allaffeqarfiata ataani sulisoqarnermut allaffissornikkut aqutsinermut aningaasarsianut isumaqatigiissutit killissaliussallu atuuttut tunngavigalugit atorfinitsinneqassaaq soraarsinneqassallunilu.
  Imm. 3.  Qullersaqarfiup akisussaaffii suliassaalu pillugit aalajangersakkat erseqqinnerusut siulersuisunit aalajangersarneqassapput.

 

  § 8.  Pisortaq Inussuk IT-mi sulisunik atorfinitsitsisassaaq soraarsitsisassallunilu.

  Imm. 2.  Sulisut Namminersorlutik Oqartussat qitiusumi allaffeqarfiata ataani sulisoqarnermut allaffissornikkut aqutsinermut aningaasarsianut isumaqatigiissutit killissaliussallu atuuttut tunngavigalugit atorfinitsinneqassapput soraarsinneqassallutillu.

 

  § 9.  Tjenestemandinik atorfinitsitsinermi soraarsitsinermilu siulersuisut imaluunniit pisortaq tamanna pillugu Naalakkersuisunut inassuteqassapput.

 

  § 10.  Inussuk IT aaqqissuussaanermi Naalakkersuisut ataanniippoq namminersortuusoq, suliassaqarfiit agguataarneqarnerat pillugu kaajallaasitaq takujuk (Suliassaqarfiit agguataarneqarnerat)

  Imm. 2.  Inussuk IT-ip aalajangiineri allaffissornikkut oqartussamut allamut naammagittaalliuutigineqarsinnaanngillat, ilanngullugu Pisortat Digitalimik Aqutsisoqatigiivinut siulersuisut (PDA).

 

Kapitali 4

Inussuk IT-p aningaasalersorneqarnera

 

  § 11.  Inussuk IT ukiumoortumik aningaasaliissutit aningaasanut inatsimmi immikkoortinneqartut iluanni suliaqarnerminik ingerlatsissaaq.

  Imm. 2.  Ukiumut aningaasaliiffiusumut pisussamut missingersuutit, ukiumoortumik ataatsimoortumik tapiissutinut isumaqatigiissuteqarnerup peqatigisaanik, isumaqatigiissutigineqassapput. Kommunit akiligassaat aningaasaliissutinut imm. 1-imi taaneqartunut aningaasanut inatsimmi Inussuk IT-mut immikkoortinneqartunut, nuunneqassapput.

 

  § 12.  Inussuk IT-p IT-systeminik ataatsimoorussanik pissarsineranut, ingerlatsineranut, aserfallatsaaliuineranut aamma ineriartortitsineranut aningaasartuutai kommuninut 50 procentimik aammalu Namminersorlutik Oqartussanut 50 procentimik agguarneqassapput.

  Imm. 2.  Kommunit akiligassaat innuttaasut amerlassusaat 1. januar ukiup aningaasaqarfiusup siornani naatsorsorneqartut malillugu agguarneqassapput.

 

Kapitali 5
Missingersuutit, naatsorsuutit aamma kukkunersiuineq

 

  § 13.  Inussuk IT-p ukioq naatsorsuusiorfia tassaavoq ukioq aningaasaliiffiusoq.

 

  § 14.  Inussuk IT ukiup aningaasaliiffiusup tullianut aamma ukiunut missingersuusiorfiusunut pingasunut ingerlatsinermut sanaartornermullu missingersuutinut siunnersuummik, ukiut tamaasa Naalakkersuisunut aamma kommuninut tunniussisassaaq.
  Imm. 2.  Ingerlatsinermut sanaartornermullu missingersuutinut siunnersuut, pissarsinermut, ineriartortitsinermut, aserfallatsaaliuinermut ingerlatsinermullu suliassat nassuiarneqarnerannik kiisalu sunniuteqarluarnerulersitsinermi iluanaarutaasussatut missingersuinernik imaqassaaq.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut ingerlatsinermut sanaartornermullu missingersuutinut siunnersuutip tunniunneqarnissaanut piffissamut killissaliussamik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 15.  Inussuk IT, Namminersorlutik Oqartussat qitiusumi allaffeqarfiata ataani suliffiup iluani allaffissornermik aqutsinermut, naatsorsuutini allattuinermut aamma aningaasaqarnerup aqunneqarneranut maleruagassani malittarisassanilu sukkulluunniit atuuttuni, pineqartunut ilaavoq.
  Imm. 2.  Suliffiup iluani allaffissornermik aqutsineq, naatsorsuutini allattuineq aamma aningaasaqarnermik aqutsineq, immikkoortortaq sinnerlugu Naalakkersuisut isumagisaraat. Tamatumunnga aningaasartuutissat Naalakkersuisunit aalajangersarneqassapput aammalu § 12-mut naapertuuttumik agguarneqassallutik.

 

  § 16.  Inussuk IT ukiup naatsorsuusiorfiusup siuliani suliaqarnini pillugu Naalakkersuisunut aamma kommuninut allaganngorlugu nassuiaammik ukiut tamaasa suliaqartassaaq. Nassuiaat nunap karsiata naatsorsuutaasa kukkunersiorneqarneranni ilaatinneqarsinnaanngorlugu, ilusilerlugu tunniunneqassaaq.


Kapitali 6
Atuutilernera aamma atorunnaarsitsinermut ikaarsaarnermullu aalajangersakkat

 

  § 17.  Nalunaarut ulloq 1. aggusti 2023 atuutilerpoq.

  Imm. 2.  Peqatigitillugu pisortani ataatsimoorussamik aningaasaqarnermut aamma sulisoqarnermut allaffissornikkut IT atorlugu periaaseq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 9, 24. juli 2019-imeersoq atorunnaarpoq.

 


Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 7. juuli 2023

 

 

Múte Bourup Egede (atsior.)

Naalakkersuisut Siulittaasuat

 

 

/ Hans-Peder Barlach Christensen (atsior.)