Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 20
29. april 2023
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om generel dispensation fra § 7, stk. 2, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri (Forlængelse af fiskeriperiode for overførte reje kvotemængder til 31. maj)

I medfør af § 1, nr. 3. i Landstingslov nr. 15 af 12. november 2001 om ændring af Landstingslov om fiskeri. (Nedsættelse af kravet til bruttoindkomst fra erhvervsfiskeri, forøgelse af den maksimale kvoteandel i den kystnære flådekomponent, kvoteårsfleksibilitet og regler om offentliggørelse af oplysninger om kvoter, fangster m.m.), fastsættes:

 

Dispensation fra § 7, stk. 2, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri

 

  § 1.  Inden for rejefiskeriet kan et rederi, som ikke har opfisket en del af sin årskvote, få forhøjet årskvoten for det efterfølgende år, svarende til den ikke opfiskede mængde fra det foregående år. Den overførte kvote skal være opfisket senest 31. maj for rejer.

 

Ikrafttræden og ophør

 

  § 2.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. april 2023.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen ophører den 31. december 2023 kl. 23.59.

 

 

Karl Tobiassen (sign.)
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

 

/ Jørgen Isak Olsen (sign.)