Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 13
24. marsi 2023
Atuuttut

Gassit silaannarmik kissakkiartortitsisartut flour-imik akullit ilaat pillugit nalunaarut

Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaanni nr. 9-mi, 22. november 2011-meersumi § 10, imm. 1, nr. 1, 7 aamma 20, § 10, imm. 3, aamma § 66 imm. 3, aamma imaani avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 15-imi, 8. juni 2017-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 8-kkut, 27. november 2018-imeersukkut allannguuteqartinneqartumi § 32, imm. 4, aamma § 63 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Atuuffii

 

  § 1.  Nalunaarut manna nunami sumiiffinnut akisussaaffigisanut aamma immami sumiiffinnut akisussaaffigisanut atuuppoq.

  Imm. 2.  Nalunaarummi akuutissat nakkutigisat, taakkununngalu tunisassiat akuutissanik nakkutigisanik akoqartut, imaluunniit atorneqarnerminni akuutissanik taakkuninnga pinngitsuuisinnaanngitsut maleruagassiuunneqarput.

  Imm. 3.  Akuutissat nakkutigisat nalunaarummi matumani imatut paasineqassapput:

1)  Hydrofluorcarbonit (HFC-it), tassanili hydrofluoroolefinit (HFO-t) pineqanngillat.

2)  Perfluorcarbonit (PFC-it).

3)  Svovlhexafluoridit (SF6).

 

Akuutissanik nakkutigisanik il.il. tikisitsineq, tuniniaaneq, atuineqsananerlu

 

  § 2. Akuutissanik nakkutigisanik silaannarmut piaaraluni aniatitsinissaq inerteqqutaavoq, aninatitsinissaq atuinermi siunnerfiusumi teknikkikkut pisariaqartinnagu.

 

  § 3.  Tunisassianik nutaanik, akuutissanik nakkutigisanik akulinnik tikisitsinissaq, tuniniaanissaq atuinissarlu inerteqqutaavoq.

  Imm. 2.  Kisiannili tunisassianik nutaanik, ilanngussaq 1-imi allattuiffimmi allassimasunik, tikisitsinissaq, tuniniaanissaq atuinissarlu imm. 1-imi inerteqquteqarnermut 31. december 2035-p tungaanut ilaatinneqanngillat.

 

  § 4.  Akuutissanik nakkutigisanik nutanik pissarsiareqqinneqartunillu tikisitsinissaq, tuniniaanissaq atuinissarlu kiisalu taamaattunik sananissaq inerteqqutaavoq.

  Imm. 2.  Kisiannili atueriaatsinut, ilanngussaq 2-mi allassimasunut tikisitsinissaq, tuniniaanissaq atuinissarlu imm. 1-imi inerteqquteqarnermut 31. december 2035-p tungaanut ilaatinneqanngillat.

 

  § 5.  Tunisassiani, akuutissanik nakkutigisanik akulinnik sulisut ingerlatsinerminni akuutissanik nakkutigisanik piaarinaatsoornikkut aniatitsinissamik pinngitsoortitsiniarlutik annikillisitsiniarlutillu naammaginartunik tamanik malitassaqassapput.

  Imm. 2.  Akuutissanik nakkutigisanik seerisoqartoq paasineqarpat, sulisup ingerlatsisuusup tunisassiap pilertornerpaamik iluarsaanneqarnissaa qulakkiissavaa. Aamma sulisup ingerlatsisuusup iluarsaassinermiit qaammat ataaseq qaangiutsinnagu tunisassiap misissorneqarnissaa qulakkiissavaa, iluarsaassineq pitsaasumik suliarineqarsimanersoq uppernarsarniarlugu.

  Imm. 3.  Tunisassianik, akuutissanik nakkutigisanik akulinnik ikkussuisartut, misissuisartut, aserfallatsaaliuisartut, iluarsaassisartut matusisartulluunniit, akuutissanik nakkutigisanik seerisoqarnissaa pinngitsoortinniarlugu naammaginartunik tamanik malitassaqassapput.

  Imm. 4.  Naalakkersuisut inunnut, imm. 1-3-mi pineqartunut akuutissanik nakkutigisanik eqqortumik passussinissamut ilisimasaqarnissamik, soorlu ilinniartitaanikkut akuersissuteqarnikkulluunniit naammaginartumik piumasaqaateqarfiusunik sukumiisunik piumasaqarsinnaapput, tassungalu § 6 naapertorlugu tamatumunnga pisariaqartitsisoqarnerani nakkutilliinissaq misissuinissarlu ilaatinneqarput.

 

Misissuisarneq immikkullu ittumik akuersissuteqartarneq

 

  § 6.  Nalunaarummi matumani maleruagassat malillugit nunap killeqarfiata iluani nakkutilliinerit misissuinerillu Kommunalbestyrelsimit isumagineqassapput.

  Imm. 2. Kisiannili Avatangiisinut Naalakkersuisoq suliffeqarfinnik, avatangiisit innarlitsaaliiorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaanni kapitali 5 imaluunniit kapitali 8 naapertorlugit akuersissuteqarnissamut pisariaqartitsiviusunik nakkutilliinermik isumaginnittuussaaq.

  Imm. 3.  Imartami akisussaaffeqarfiusumi umiarsuit imaani avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaanni kapitali 19 naapertorlugu nakkutigineqassapput misissuiffigineqartassallutillu.

 

  § 7.  Avatangiisinut Naalakkersuisoq pisuni immikkut ittuni nalunaarummi matumani piumasaqaatit saneqqunneqarsinnaanerinut akuersisinnaavoq, tassungalu ilanngullugu imatut pisoqartillugu §§ 3-mi aamma 4-mi inerteqquteqarnermik saneqqutsinissamut akuersisinnaalluni:

1)  Tunisasiat aalajangersimasut saniatigut allanik qinigassaqartoqartinnagu imaluunniit tunisassianik, aalajangersimasunik qinigassaqartoqartinnagu.

2)  Tunisassiamut aalajangersimasumut imaluunniit tunisassianut immikkoortunut aalajagersimasunut qinigassanik allanik peqartillugu, kisiannili taakku teknikki isumannaallisaanerluunniit peqqutaallutik atorneqarsinnaatinnagit.

3)  Teknikki eqqarsaatigalugu atuinissaq qinigassanillu allanik qulakkeerinissaq naapertuutinngitsumik annertuunik aningaasartuuteqarnermik kinguneqartussaatillugu.

  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu aalajangiinerni Avatangiisinut Naalakkersuisoq piumasaqaatinik, gassit silaannarmik kissakkiartortitsisartut apparteqqinneqarnissaannut pisariaqartunik saqqummiisinnaavoq, tassungalu akuutissanik nakkutigisanik tikisitsinermut avammullu nassiussinermut tunngatillugu paasissutissiinissamut piumasaqaateqarneq ilaatinneqarpoq.

 

 

Maalaarutit

 

  § 8.  Nalunaarut manna naapertorlugu aalajangiinerit tamarmik imaani avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik Inatsisartut inatsisaanni kapitali 14-imi maleruagassat malillugit maalaarutigineqarsinnaapput.

 

Pineqaatissiisarnerit arsaarinnittarnerillu

 

  § 9.  §§ 2-5-imik unioqqutitsisoq, § 6 naapertorlugu misissuinissamut akerliusoq imaluunniit § 7 naapertorlugu immikkut ittumik akuersissuteqartoqarnissaanut piumasaqaatinik unioqqutitsisoq pineqaatissinneqarluni akiliisussanngortinneqarsinnaavoq.

  Imm. 2.  Kalaallit Nunaannut Pinerluttulerinermut Inatsimmi maleruagassat naapertorlugit ingerlatseqatigiiffinnut il.il. (suliffeqarfinnut) pinerluttulerinermi inatsisitigut akisussaasunngortinneqarsinnaavoq.

  Imm. 3. Akiligassanngortitat Nunatta Karsianut ikineqassapput.

  Imm. 4. Nalunaarummik matuminnga unioqqutitsisoqarnerani pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat naapertorlugit arsaarinnittoqarsinnaavoq. Arsaarinnissutit Nunatta Karsianut tutsinneqartassapput.

 

Atuuttussanngortitsineq

 

  § 10.  Nalunaarut manna 1. apriili 2023-mi atuutilerpoq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 3. marts 2023

 

 

Kalistat Lund (atsior.)

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq

 

 

/ Natuk Lund Olsen (atsior.)

 


 

Ilanngussaq 1

 

Tunisassiat uku, gassinik silaannarmik kissakkiartortitsisartunik taaneqatunik akullit § 3-mi inerteqquteqarnermut ilaatinneqanngillat:

 

Tunisassiaq

 

Gassi silaannarmik kissakkiartortitsisartoq

1.

Sanaartukkat innaallagissamik sakkortuumik atuiffiusut (1 kV-t sinnerlugit atuiffiusut).

 

SF6

2.

Kissamut pumpit, 100 tons CO2

Ækvivalent-isut annertutigisunik[1] annikinnerusunilluunniit immikkat, tunisassiorfimmi ilivitsunngorlugit katiterneqareersimasut, pingaartumit svejserinikkut lodderinikkulluunniit katitikkat.

 

HFC-t

3.

Kissamik katersueqqittarnermut nillarsaatit, 100 tons CO2

Ækvivalent-isut annertutigisunik annikinnerusunilluunniit immikkat, tunisassiorfimmi ilivitsunngorlugit katiterneqareersimasut, pingaartumit svejserinikkut lodderinikkulluunniit katitikkat.

 

HFC-it

4.

Nillataartitsiviit, kissamut pumpit, nr. 2-mut ilaanngitsut, silaannarissaatit (ilorrisimaartitsisumik nillarsaasartut) aamma isugutserrutit, 5 tons CO2 ækvivalent-isut1 annertutigisut ataalluguluunniit immikkat.

 

5. Silaannaq ussissillugu naqitaq atorlugu nillasaatit panertitsisartullu (Trykluftkøletørreanlæg) 15 tons CO2 ækvivalentisut1 annertutigisumik annikinnerusumilluunniit immikkat, tunisassiorfimmi ilivitsunngorlugit katiterneqareersimasut, pingaartumik svejserinikkut lodderinikkulluunniit katitikkat

 

HFC-it

6.

Nillarsaatit seqqittartut.

 

HFC-it

7.

Nillataartitsiviit angallattakkat.

 

HFC-it

8.

Qamutini assakaasulinni timmisartuniluunniit silaannarissaatit.

 

HFC-it

9.

Qerititsiviit nillertorujussuit (-50° C-t sinnerlugit nillissusillit).

 

HFC-it

10.

Nakorsaatit qillertuusani seqittakkaniittut.

 

HFC-it

11.

Laboratoriani atortut.

 

Tamarmik

12.

Nillataartitsinermut atortunik misileraanermut misileraaviit.

 

HFC-it

13.

Automatikkimut tunngasut (termostatit, ventiilit il.il.).

 

Tamarmik

14.

Tunisassiat sakkutooqarnermut atorneqartut.

 

Tamarmik

15.

Tunisassiat umiarsuarni atugassat.

 

Tamarmik

 


Ilanngussaq 2

 

Gassinik silaannarmik kissakkiartortitsisartunik atuinerit taaneqartut uku § 4-mi inerteqquteqarnermut ilaatinneqanngillat:

 

 

Atuineq

 

Gassi silaannarmik kissakkiartortitsisartoq

1.

Nillatartitsivinnik, silaannarissaatinik, kissamut pumpinik isugutserutinillu suliaqarneq.

 

HFC-it

2.

Qamutini assakaasulinni silaannarissaatinik suliaqarneq.

 

HFC-it

3.

Sanaartukkanik innaallagissamik sakkortuumik atuiffiusunik suliaqarneq

(1 kV-t sinnerlugit atuiffiusut).

 

SF6

4.

Laboratoriani atortunik suliaqarneq.

 

Tamarmik

5.

Sakkutuunit atorneqartut.

 

Tamarmik

6.

Umiarsuarni atuinerit.

 

Tamarmik

 [1] Tunisassiani annertussutsit CO2 ækvivalent-illu Ilanngussaq 1-imi piumasaqaatinut naapertuunnersut nalilersuinermi allagartalersuinernut malittarisassat tunngavigineqarput. Tassa Europaparlamentip EU-llu gassit silaannarmik kissatsitsisartut flourimik akullit pillugit peqqussutaanni nr. 517/2014 16. april 2014-imeersumi artikel 12, imm. 3, litra c. Kiisalu peqqussutip (EF) nr. 842/2006 atorunnaarsinneqarnera imaluunniit CO2 ækvivalentit pillugit nunat tamalaat malittarisassaat allat. Nalornisoqartillugu Naalakkersuisut tunisassiamut aalajangersimasumut annertussutsit CO2 ækvivalentillu pillugit aalangiisassaaq.