Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr.  -
28. april 2023
Gældende

Retningslinjer for kommunale vedtægter

Kapitel 1

Anvendelsesområde

 

1.1. Disse retningslinjer finder anvendelse for kommunale vedtægter fastsat i medfør af Inatsisartutlov, landstingslov, landstingsforordning eller Selvstyrets bekendtgørelse, hvis de finder umiddelbar anvendelse over for borgeren.

 

1.2. Kommunale vedtægter, som opfylder betingelsen i pkt. 1.1., skal kundgørelse for at kunne håndhæves. Andre kommunale vedtægter skal kundgøres ikke, og er hellere ikke omfattet af disse retningslinjer.

 

1.3. Kommunale vedtægter, der er omfattet af disse retningslinjer, er juridisk at betragte som Selvstyrets bekendtgørelser med den tilpasning, at de vedtages og udstedes af en kommunalbestyrelse og ikke Naalakkersuisut.

 

1.4. Kommunale vedtægter, der er omfattet af disse retningslinjer, skal indholdsmæssigt overholde de samme krav, som der stilles til Selvstyrets bekendtgørelser. Disse kommunale vedtægter skal ligeledes overholde de tekniske krav om opsætning mv., som stilles til Selvstyrets bekendtgørelser.

 

Kapitel 2

Udarbejdelse af kommunale vedtægter

 

2.1. Kommunerne har ansvaret for at udarbejde kommunale vedtægter inden for deres sagsområde.

 

2.2. Kommunens administration kan anmode ressortdepartementet i Naalakkersuisut om vejledning og rådgivning til udarbejdelse af den kommunale vedtægt.

 

2.3. Kommunens administration kan henvende sig til Lovafdelingen med generelle spørgsmål om kommunale vedtægter samt kravene hertil.

 

Kapitel 3

Gennemgang hos ressortdepartementet og Lovafdelingen

 

3.1. Før den kommunale vedtægt vedtages af kommunalbestyrelsen, skal kommunen sende vedtægten til gennemgang hos ressortdepartementet.

 

3.2. Ressortdepartementet efterser, at den kommunale vedtægt ikke går ud over sin hjemmel, samt at de tekniske krav til opsætning er overholdt.

 

3.3. Ressortdepartementet oversender herefter den kommunale vedtægt til Lovafdelingen, som efterser at den kommunale vedtægt overholder de indholdsmæssige og tekniske krav til kommunale vedtægter, samt at den er klar til kundgørelse.

 

3.4. Lovafdelingen oversender den kommunale vedtægt til ressortdepartementet, som videresender den til kommunen.

 

Kapitel 4

Kundgørelse af kommunale vedtægter

 

4.1. Efter at den kommunale vedtægt er vedtaget af kommunalbestyrelsen, underskriver borgmesteren vedtægten på vegne af kommunalbestyrelsen.

 

4.2. Den underskrevne kommunale vedtægt sendes elektronisk til ressortdepartementet i pdf-format og word-filerne vedlægges også. Kommunen beholder den fysiske underskrevne original.

 

4.3. Hvis der er krav i hjemmelslovgivningen om, at vedtægten skal stadfæstes eller godkendes af Naalakkersuisut eller Naalakkersuisoq, sørger ressortdepartementet for, at dette krav bliver overholdt.

 

4.4. Ressortdepartementet oversender herefter den endelige underskrevne vedtægt elektronisk til Kundgørelses-postkassen (saqqummiussineq@nanoq.gl) i pdf-format og word-filerne vedlægges også.

 

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

5.1. Disse retningslinjer træder i kraft den 1. maj 2023.

 

5.2. Samtidig ophæves køreplanen af 9. februar 2017 for den typiske tilblivelse af en kommunal vedtægt med hjemmel i lov eller bekendtgørelse og vejledning af 9. februar 2017 om stadfæstelse og kundgørelse af kommunale vedtægter.

 

5.3. Ved uoverensstemmelse imellem bestemmelserne i disse retningslinjer, og Lovtekniske retningslinjer af 1. november 2011, er det bestemmelserne i disse retningslinjer der skal følges.

 

 

Lovafdelingen, den  28. april 2023

 

 

Jógvan Svabo Samuelsen (sign.)

Retschef