Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 69
20. november 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland
(Afgiftsrefusion ved destillering af forældede ethanolholdige drikke fremstillet i Grønland)

§ 1

 

I landstingslov nr. 20 af 11. december 2003 om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland, som senest ændret ved landstingslov nr. 2 af 24. maj 2019, foretages følgende ændringer:

 

1. § 7, stk. 1, affattes således:

I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6, stk. 1, fradrages:

1)  varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt, som følge af brand, brækage eller lignende,

2)  varer, der returneres, såfremt køberen godtgøres prisen indbefattet afgiften,

3)  varer, der udføres til steder uden for Grønland, og

4)  ethanolholdige drikkevarer fremstillet i Grønland, der destilleres efter at have overskredet sidste salgsdato eller en tilsvarende frist, der gør, at varerne ikke længere må sælges til forbrugerne.”

 

2. § 19, stk. 1, nr. 2, affattes således:

”2)  overtræder § 1, § 1 a, § 2, § 3, stk. 1, § 6, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, eller § 10, stk. 1,”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2024.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. november 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut