Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 65
20. novembari 2023
Atuuttut

Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat
(Nunat tamalaat kattuffiinik akileraartussaatitsinnginneq, akileraarutinik agguaassineq, ilanngarneqartussaatitaasut nalunaarutiginnittussaatitaanerannik maleruagassiornissamut Naalakkersuisut piginnaatinneqarnerat aamma ernianik atorunnaarsitsineq il.il.)

§ 1

 

Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 11, 2. november 2006-imeersumi, tak. Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 3. november 2021-meersoq, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 12, 1. december 2021-mi allanngortinneqartumi, Inatsisartut inatsisaat nr. 20, 21. november 2022-meersukkut kingullermik allanngortinneqartumi makku allannguutigitinneqarput:

 

1. § 10-p kingorna ilanngunneqarpoq:

Immikkoortoq I a

Nunat assigiinngitsut kattuffii

 

Kapitali 3 a

Nunat assigiinngitsut kattuffiisa akiliisinneqannginnissaat

 

  § 10 a.  Naalakkersuisut isumaqatigiissuteqarnermikkut nunani assigiinngitsuni kattuffiit suliffeqarfiilluunniit akileraarutinik akitsuutinillu pisussaaffinnillu allanik, akileraartarnermut akitsuusiisarnermullu inatsisini allaqqasunik oqilisaanneqarnissaat akiliisinneqannginnissaalluunniit akuerisinnaavaat, tamanna kattuffiup suliffeqarfiulluunniit siunertaata naammassinissaanut suliassaatalu isumannaarnissaanut pisariaqarpat. 

  Imm. 2.  Taamaaqataanik pisinnaatitaaffeqartussatut akiliisinneqanngitsussatullu akuerineqarsinnaapput: 

1)  Kattuffinni suliffeqarfinnilu imm. 1-imi taaneqartuni aallartitatut atorfeqartut taakkulu ilaqutaat. 

2)  Paasisimasallit kattuffinni suliffeqarfinniluunniit imm. 1-imi taaneqartuni suliassanik suliaqartut. 

3)  Inuit saqitsaassutit suliarineqarneranni, kattuffiit suliffeqarfiillu imm. 1-imi taaneqartut sinnerlugit peqataasut. 

  Imm. 3.  Naalakkersuisut isumaqatigiissutit manna aalajangersakkami taaneqartut naammassineqarnissai pillugit iliuusissat erseqqinnerusut aalajangerneqarnissaannut piginnaatinneqarput.”

 

2. § 30 a, imm. 2, ima oqaasertaqarpoq:

  Imm. 2. § 30, imm. 1, nr. 4-mi 5-imilu aamma imm. 2-mit 5-imut aalajangersakkat taamatulli atuupput.”

 

3. § 31, imm. 1, ima oqaasertaqarpoq:

” Aningaasarsianik § 30-mi taaneqartunik pisartoq Kalaallit Nunaanni akileraartussaajunnaarpat, paasissutissiisussaatitap qinnuigineqarnini malillugu § 30-mi § 30 a-milu taaneqartutut paasissutissiissutigissavai:

1)  Pineqartup qaammatisiutit malillugit ukiup aallartinneranit piffissap akileraartussaajunnaarfimmi tungaanut aningaasarsiai,

2)  soraarnerussutisiaqarnissamut inuunermulluunniit sillimmasiinermik aaqqissuussinermut akiligai, kiisalu

3)  akileraarutit A-t uninngatinneqartut amerlassusii.”

 

4. § 32 ima oqaasertaqarpoq:

”  § 32.  Paasissutissat aningaasarsianik pissarsisumut tunngasut § 30, § 30 a aamma § 31, imm. 1 naapertorlugit paasissutissiissutigineqartut assilineqarneri aningaasarsianik pissarsisup pissavai.”

 

5. § 33 ima oqaasertaqarpoq:

”  § 33.  Naalakkersuisut paasissutissat §§ 30-32-mut, §§ 33 a-33 g-mut aamma §§ 35-39-mut naapertorlugit tunniunneqarnissaat, matumani ilanngullugit qanoq akuttutigisumik tunniunneqartarnissaat aamma ilisimatitsisussaatitaaneq pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

  Imm. 2.  Naalakkersuisut paasissutissiisussaatitaasut imm. 1 naapertorlugu paasissutissiinissaannut piumasaqaatit qasukkarneqarnissaat pillugu maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

  Imm. 3.  Naalakkersuisut aningaasarsiat pissarsisup aningaasarsiaatut A-tut isigineqanngitsut pillugit paasissutissat § 30 naapertorlugu immikkoortillugit tunniunneqarnissaat pillugu maleruagassanik aalajangersaasinnaapput. Naalakkersuisut tunniunneqartut piffissaq pisassanngorfiat qaangiutereersoq tunniunneqartut pillugit paasissutissat ukiumi sorlermi nalunaarutigineqarnissaat pillugu maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

  Imm. 4.  Naalakkersuisut kapitali una naapertorlugu inatsisinik piareersaanermi, naatsorsueqqissaarnermi ilisimatusarnermiluunniit atorneqartussanik nalunaarutiginnittussaatitaasut akileraaruseriffimmut paasissutissanik amerlanerusunik nassiussisarnissaat pillugu maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

  Imm. 5.  Paasissutissat imm. 4 naapertorlugu nalunaarutigineqartut akileraaruseriffiup qinnuigineqarnermigut Nunatsinni oqartussaasunut allanut, inatsisinik piareersaanermi, naatsorsueqqissaarnermi ilisimatusarnermiluunniit atorneqartussatut ingerlateqqissinnaavai.”

 

6. § 33 c, imm. 3, atorunnaarpoq.

 

7. § 33 d, imm. 2, atorunnaarpoq.

 

8. § 33 e, imm. 3, atorunnaarpoq.

 

9. § 33 f, imm. 2, atorunnaarpoq.

 

10. § 33 g, imm. 3, atorunnaarpoq.

 

11. § 36, imm. 2, atorunnaarpoq.

 

12. § 37, imm. 1, ima oqaasertaqarpoq:

”  § 36-mi taaneqartutut kontumik pilersitsisoq, kontumik piginnittup inuup normuanik ingerlatseqatigiiffiulluunniit nalunaarsorneqarnerani normuanik nalunaarutiginnissaaq. Akileraartarnermut ingerlatsivik § 36 naapertorlugu kontumik piginnittup inuup normuanik nalunaarsuinermiluunniit normuanik nalunaaruteqartussaatitaasumut nalunaarutiginnissinnaavoq.”

 

13. § 37, imm. 2, atorunnaarpoq.

 

14. § 39, imm. 3, atorunnaarpoq.

 

15. § 40, imm. 5, ima oqaasertaqarpoq:

”  Imm. 5.  Ingerlatseqatigiiffiit suliffeqarfiillu, Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit Inatsisartut inatsisaat, Erngup nukingata nukissiornermut atorneqartarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat aamma Sermip erngullu niuernikkut iluaqutigineqarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugit akuersissummik pigisaqartut aningaasarsianit akileraarutaat, matumani ilanngullugit iluanaarutisianit akileraarutaat Nunatta karsiata pisassarai. Tamanna ingerlatseqatigiiffiit, Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni kapitali 3 b-mi pineqartut iluanaarutisianit akileraarutaannut aamma aningaasarsianit akileraarutaannut aamma atuuppoq. Aningaasarsianit iluanaarutisianillu akileraarutinut taakkununnga § 27 aamma § 43 naapertorlugit tapiliussat erniallu taamatulli aamma Nunatta karsiata pisassaralugillu akiligassarai.”

 

16. § 40, imm. 7, ima oqaasertaqarpoq:

”  Imm. 7.  Ingerlatseqatigiiffiit akileraarutaat kiisalu ernianit akileraarutit ukiumi aningaasarsiorfiusumi procentip akileraarusiissutip Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 61 naapertorlugu angissusilerneqartup, ukiumi aningaasarsiorfiusumi procentip akileraarusiissutip Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 62 naapertorlugu ullormi 1. januarimi innuttaasut amerlassusiannut naleqqiullugu angissusilerneqartup aamma ukiumi aningaasarsiorfiusumi procentip akileraarusiissutip Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 63 naapertorlugu angissusilerneqartup angissusii naapertorlugit Nunatta karsiata, kommunip akileraarfiusup kommunillu pisassaraat, taamaattorli tak. imm. 5 aamma 6.”

 

17. § 43, imm. 1, uniffik 1, ima oqaasertalerneqassaaq:

Akileraarutit piffissaq eqqorlugu akilerneqanngippata, akilerneqarnissaasaluunniit kinguartinneqarnerat akuerineqartillugu, ullormit akiliiffissamit qaammatit aallartinneri tamaasa qaammammut 1 procentimik ernianut akiliisitsisoqartassaaq.

 

18. § 44-p kingorna ilanngunneqarpoq:

”  § 44 a.  Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 2 naapertorlugu akileraartussaasoq iluanaarutisianik, atuisinnaanermut akiliutinik (royalty) ernianilluunniit, Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni kapitali 3 b, § 36 e imaluunniit §§ 88-92 malillugit, aammalu marloriaammik akileraarnissaq pinngitsoorniarlugu isumaqatigiissut naapertorlugu akileraarutissaviusunit amerlanerusunik akileraaruserneqartunik pissarsisimappat, aningaasat akileraaruseriffiup utertitsinissamik qinnuteqaammik tigusaqarnerata kingorna qaammatit arfinillit qaangiutsinnagit utertinneqassapput. Utertitsineq piffissap taassuma kingorna pippat, akileraartussaasup erniat § 44, imm. 4 naapertorlugu ernianut naapertuuttut pisassarai.

  Imm. 2.  Iluanaarutisianit akileraarutinik utertitsinissamut piumasaqaatinik naammassinnittoqarnera akileraaruseriffiup pissarsisumut tunngasut pissutigalugit misissorsinnaanngippagu imm. 1 naapertorlugu tunniussinissamut piffissaliussaq kipitinneqassaaq, pissarsisumut tunngasut misissuinissamut akornuserneqarunnaarnissaata tungaanut.

  Imm. 3.  Paasissutissat pigineqartut tunngavigalugit tunniussinissap annaasaqarsinnaanermik kinguneqarnissaa akileraaruseriffiup nalilerpagu, akileraarutinik unerartitsinissamik piumasaqaat isumaqatigiinngissutigineqarpat sulilu Akileraarusiinernik aalajangiisartunit eqqartuussivinnilluunniit inaarutaasumik aalajangiiffigineqanngippat, tigusisussap qularnaveeqqusiinissaa akileraaruseriffiup piumasarisinnaavaa.”

 

19. § 45-p kingorna ilanngunneqarput:

”  § 45 a.  Piffissami pineqartumi pisassarisat erniaat 100 kr.-uppata ikinneruppataluunniit akileraaruseriffik ernialersuinngissinnaavoq.

 

  § 45 b.  Akileraaruseriffiup pisassarisanik ernialersuineq unitsissinnaavaa kiisalu ernialiunneqareertut tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit isumakkeersinnaallugit: 

1)  akileraaruseriffiup piffissami missingersuilluni angissusiliiffigisaani paasissutissat pigineqartut tunngavigineqarsimasut eqqunngitsuusorinarpata,

2)  akileraaruseriffiup suliaq piffissaq naammaginartumik sivisussusilik qaangiutsinnagu aalajangiiffiginngippagu, naak akileraaruseriffiup paasissutissat uppernarsaatillu pisariaqartut tamaasa tigoreeraluarlugit.”

 

20. § 47-p kingorna immikkoortumi “Angissusiliineq nalinginnaasoq” ilanngunneqarpoq:

”  § 47 a. § 47-mi malittarisassat atuukkaluartut, taamaattoq akileraartarnermut ingerlatsivik inernerusumik missingiinerup amigartoorutip naatsorsorneqarneranut sunniuteqartillugu, aningaasarsianit akileraarusiisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 30, imm. 1, uniffiit pingajuat malillugu amigartoorutip atorneqarnerata kingorna ukiut isertitaqarfiusut aappaata naanissaa tikillugu, isertitanit akileraarusiussap missingerneqarneranut ilimasaaruteqarlunilu allanngortitsisinnaavoq.

 

21. § 59, imm. 2, ima oqaasertaqarpoq:

”  Imm. 2.  Nalunaarutiginnittussaatitaasup akileraaruseriffimmit qinnuigineqaruni atortussat paasissutissanut nalunaarutigineqartussanut tunngaviusut nassiutissavai, matumani aamma ilanngullugit paasissutissat suut nalunaarutigineqartussaanerinik aalajangiinissami atugassat.”

22. § 68-ip kingorna immikkoortumi “Missingersuinikkut angissusiliineq” ilanngunneqarpoq:

”  § 68 a.  Akileraartussaasoq Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 36 b, imm. 1-imi, imaluunniit imm. 4-mi pineqartoq, akit nammineq aalajangersarlugit nuussinerit pillugit piffissaliussaq eqqorlugu uppernarsaatinik, Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 36 b, imm. 2 naapertorlugu suliaqanngippat, akileraaruseriffik nammineerluni nalunaarsuiffimmik tunniussinissamut piffissaliussap qaangiunnerani, akit nammineq aalajangersarlugit nuussinerit taakku, Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 36 a naapertorlugu ukiumut aningaasarsiorfiusumut tassunga tunngatillugu missingersuilluni angissusiliisinnaavoq. Uppernarsaatit Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 36 b, imm. 2, imaluunniit maleruagassat malillugit atuutilersinneqartut naapertorlugit suliarineqarsimallutillu tunniunneqarpata piffissaagallartillugu suliarineqartutut taamaallaat isigineqarsinnaapput.

  Imm. 2.  Akileraartussaasup akileraaruseriffiup uppernarsaatinik, Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 36 b, imm. 2 naapertorlugu misissuineranut atatillugu naatsorsuutinut il.il. tunngasunik § 58, imm. 1 naapertorlugu nassiusseqquneqarnini malinngippagu, imm. 1 missingersuilluni angissusiliinermut tunngasoq atuutissaaq.

  Imm. 3.  Imm. 1 aammattaaq atuutissaaq akilerartussaatitaasoq aningaasarsianit akileraarusiisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 36 b, imm. 4 ilaatinneqartillugu.”

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2024 atuutilissaaq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 20. novembari 2023

 

 

Múte Bourup Egede (atsior.)

Naalakkersuisut Siulittaasuat