Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 18
21. november 2022
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension
(Forhøjelse af fribeløb før modregning for førtidspensionister på laveste og mellemste førtidspension samt lovteknisk rettelse vedr. højeste førtidspension)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, jf. Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. februar 2022, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 9 af 20. juni 2022, foretages følgende ændringer:

 

1. § 15, stk. 3 og 4, affattes således:
”  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger 38.000 kr. tillagt 1/2 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. De første kr. 100.000 af eventuel partners indtægt medregnes ikke.
  Stk. 4.  Laveste førtidspension nedsættes med 1/2 af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 og 21 med fradrag af kr. 38.000 tillagt 1/2 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.”

 

2. § 16, stk. 3 og 4, affattes således:
”  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger kr. 38.000 tillagt 1/3 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. De første kr. 100.000 af eventuel partners indtægt medregnes ikke.
  Stk. 4.  Mellemste førtidspension nedsættes med 2/3 af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 og 21 med fradrag af kr. 38.000 tillagt 1/3 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.”

 

3. § 17, stk. 4, affattes således:
”  Stk. 4.  Førtidspensionister er berettiget til at få udbetalt 50 pct. af højeste førtidspension i grundpension, jf. § 17, stk. 2, uanset størrelsen af dennes eventuelle partners samlede aktuelle indkomst. Grundpensionen nedsættes, såfremt førtidspensionistens årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger 38.000 kr. tillagt 50 pct. af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. Nedsættelse sker efter samme beløbsgrænser som for laveste førtidspension, jf. § 15, stk. 4. § 17, stk. 6, finder ikke anvendelse.”

 

4. § 17, stk. 6, affattes således:
”  Stk. 6.  Højeste førtidspension nedsættes med 100 pct. af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 og 21 med fradrag af kr. 38.000.”

 

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2023.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 21. november 2022

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut