Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 17
21. november 2022
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat
(Udvidede rammer for finansiering)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 22 af 1. december 2021 om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat foretages følgende ændringer:

 

1. § 5, stk. 1, affattes således: 
  Til hel eller delvis finansiering af anlægsprojekter omfattet af loven kan Naalakkersuisut optage lån eller stille garantier for lån ydet af eksterne långivere til et selvstyreejet aktieselskab med Finans- og Skatteudvalgets godkendelse.”

 

2. § 5, stk. 2, affattes således:
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan genudlåne lånoptaget efter stk. 1 til Nukissiorfiit, eller til et selvstyreejet aktieselskab, til finansiering af anlægsprojekter omfattet af denne Inatsisartutlov.”

 

3. § 6 affattes således:
  § 6.  Naalakkersuisut kan bestemme, at opgaverne omfattet af §§ 2-4, og udgifterne forbundet dermed, overdrages helt eller delvist til et selvstyreejet aktieselskab, eksisterende eller nystiftet, på vilkår som Naalakkersuisut bestemmer.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut bemyndiges til at afgive en bindende erklæring til eksterne långivere i et selvstyreejet aktieselskab om, at Grønlands Selvstyre vil indskyde aktiekapital og ansvarlig lånekapital.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut bemyndiges til at stille garantier for lån ydet af eksterne långivere til et selvstyreejet aktieselskab.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan bestemme, at eksisterende anlæg i Buksefjorden Vandkraftværk og tilhørende tekniske anlæg, infrastruktur og andet tilknyttet udstyr, installationer og bygninger overdrages helt eller delvist til et selvstyreejet aktieselskab, jf. stk.1.”

 

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. december 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 21. november 2022

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut