Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 15
21. november 2022
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed
(Ophævelse af regler om brugerråd, udvidet dialog om programvirksomheden og forbud mod reklame for politiske og religiøse anskuelser i tv)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 7 af 8. juni 2014 om radio- og tv-virksomhed foretages følgende ændringer:

 

1. § 26 affattes således:
”  § 26.  KNR skal sikre dialog med befolkningen og relevante interessenter om programvirksomheden, herunder navnlig om hvordan KNR skal efterleve sine forpligtelser i henhold til §§ 20 og 24.”

 

2. § 33 ophæves.

 

3. § 46, stk. 2, affattes således:
  Stk. 2.  I tv må der endvidere ikke reklameres for religiøse bevægelser og politiske partier, religiøse eller politiske anskuelser, kandidatforbund og enkeltkandidater eller sammenslutninger heraf, jf. dog stk. 3.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2023.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 21. november 2022

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut