Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
20. juni 2022
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension
(Forhøjelse af grundbeløb for alderspensionister, forhøjelse af den højeste førtidspensions takst og forhøjelse af fribeløb før modregning)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension, jf. Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 9 af 28. februar 2020, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 7 af 19. november 2021, foretages følgende ændringer:

 

1. § 9, stk. 1, affattes således:
”Alderspensionens grundbeløb udgør årligt op til kr. 73.239.”

 

§ 2

 

I Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, jf. Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 8 af 14. juli 2021, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 7 af 19. november 2021, foretages følgende ændringer:

 

1. § 17, stk. 2 og 3, affattes således:
”  Stk. 2.  Højeste førtidspension udgør årligt op til 124.340 kr.  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger 38.000 kr. De første kr. 100.000 af eventuel partners indtægt medregnes ikke.”

 

§ 3

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. juni 2022

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut