Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 4
25. maj 2022
Gældende

Inatsisartutlov om bemyndigelse til at indføre sanktioner mod Rusland m.fl.

  § 1.  Som følge af Ruslands aggression mod Ukraine bemyndiges Naalakkersuisut til at indføre sanktioner mod Rusland m.fl., jf. §§ 2 og 3.

 

  § 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at Grønland tilslutter sig sanktioner mod Rusland m.fl., som vedtaget af Den Europæiske Union (EU), De Forenede Nationer (FN) eller andre internationale organisationer.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at Grønland tilslutter sig sanktioner mod Rusland m.fl., som vedtaget af andre lande.
  Stk. 3.  Ved tilslutning til sanktioner efter stk. 1 og 2 kan Naalakkersuisut tilpasse sanktionerne de grønlandske forhold.

 

  § 3.  I forskrifter, der udstedes efter Inatsisartutloven, kan der fastsættes foranstaltninger og konfiskation efter kriminalloven for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens 5. kapitel.
  Stk. 3.  Bøder og konfiskation tilfalder landskassen.

 

  § 4.  Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. maj 2022

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut