Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
25. maj 2022
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kollegier
(Opretholdelse af kollegiebolig under orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 42 af 12. december 2019 om kollegier foretages følgende ændringer:

 

1. § 4, stk. 1, nr. 3, affattes således:
”3)  er optaget på og studieaktive på en støtteberettigende uddannelse eller en uddannelse, som Naalakkersuisut i øvrigt har besluttet at yde uddannelsesstøtte til, i henhold til Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte, jf. dog stk. 5, og”

 

2. I § 4 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
  Stk. 5.  Kravet om studieaktivitet, jf. stk. 1, nr. 3, gælder ikke, hvis den uddannelsessøgende er på orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, dog maksimalt for en periode på 12 måneder.”

 

Stk. 5 bliver herefter til stk. 6.

 

3. § 38, stk. 1, affattes således:
”Naalakkersuisut skal opsige lejeaftalen med kollegiebeboeren, når uddannelsen eller et skoleophold afsluttes eller afbrydes, eller hvis kollegiebeboeren ikke længere opfylder betingelserne for at bebo kollegieboligen, jf. dog stk. 3 og § 49, stk. 2.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2022.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. maj 2022

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut