Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
21. juli 2022
Gældende

Vedtægt for Kommune Qeqertalik om erhvervsfiskeri efter hellefisk med garn

I medfør af § 23, stk. 2 og § 33, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, og § 8, stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 46 af 14. december 2020 om kystnært fiskeri efter hellefisk fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Vedtægten finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk i Kommune Qeqertalik i området fra kysten og ud til 3 sømil uden for basislinjerne for fiskeriterritoriet, dog afgrænset mod nord op til 68° 30’N, jf. bilag 1.

 

Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn

 

  § 2.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn er kun tilladt i månederne januar, februar, marts, april, maj, november samt december.

 

Fælles bestemmelse

 

  § 3.  Kommunalbestyrelsen kan efter høring hos lokale foreninger lukke for garnfiskeri, hvis vinterisen besværliggør garnfiskeriet.

 

Foranstaltninger

 

  § 4.  Overtrædelse af §§ 2 og 3 kan medføre foranstaltninger i form af bøde og konfiskation.
Stk. 2.  Bøder efter stk. 1 kan pålægges juridiske personer efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden

 

  § 5.  Vedtægten træder i kraft dagen efter vedtægtens kundgørelse.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves vedtægt for Qaasuitsup Kommunia af 6. september 2011 om garnfiskeri efter hellefisk for Kommune Qeqertalik, dog afgrænset mod nord op til 68° 30’N.

 

Således vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik den 19. maj 2022.

 

 

 

_____________________

Ane Hansen
Borgmester

 

 

Hermed godkendes vedtægt for Kommune Qeqertalik om erhvervsfiskeri efter hellefisk med garn.

 

Grønlands Selvstyre den 21. juli 2022

 

 

 

____________________

Karl Tobiassen
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst