Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 38
19. decembari 2022
Atuuttut

Sinerissap qanittuani qaleralinniarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 18, 31. oktober 1996-imeersumi, ilaatigut Inatsisartut inatsisaatigut nr. 5, 21. maj 2002-meersukkut, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 5, 4. juni 2012-imeersukkut, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 12, 13. december 2012-imeersukkut, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 18, 3. juni 2015-imeersukkut allanngortinneqartumi kingullermillu Inatsisartut inatsisaatigut nr. 28, 28. november 2016-imeersukkut allanngortinneqartumi § 10, § 10a, § 10b, § 13, imm. 2 aamma imm. 3, § 23, § 33, imm. 1, nr. 3 aamma imm. 2 aamma § 34, imm. 3 naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

 

Atuuffii

 

  § 1.  Sinerissap titarnerullu aalisarnikkut oqartussaaffiup tunngaviusumik killingata 3 sømilinik avataaniittup akornanni angallatit 75 BRT/120 BT-mit mikinerusut atorlugit inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarnermut nalunaarut atuuppoq.

 

Aqutsiveqarfiit pisassiissutillu

 

  § 2.  Sinerissap qanittuani qaleralinniarnermi aqutsiveqarfiit ilanngussaq 1 naapertorlugu aalajangersarneqassapput.

 

  § 3.  Inuuniarnikkut aningaasaqarniarnikkullu pissutsinik isiginninnerit kiisalu uumassusilerisut biologit siunnersuineri tunngavigalugit ilanngussami 1-imi aqutsiveqarfiit aalajangersarneqarsimasut malillugit sinerissamut qanittumi qaleralinniarnermut pisassiissutit ukiut tamaasa Naalakkersuisunit aalajangersarneqartarput.
  Imm. 2.  Aqutsiveqarfinni Upernavimmi, Uummannami Qeqertarsuullu Tunuani angallatinut tamakkiisumik (l.o.a.) 6 meter sinnerlugu takissusilinnut immikkut pisassiissutinik, taamatullu aamma umiatsiaaqqanut tamakkiisumik (l.o.a.) 6 meter tikillugu takissusilinnut immikkut pisassiissutinik aalajangersaasoqassaaq.
  Imm. 3.  Aqutsiveqarfiit allat eqqarsaatigalugit angallatinut tamakkiisumik (l.o.a.) 6 meter sinnerlugu takissusilinnut ataatsimut pisassiissutinik, taamatullu aamma umiatsiaaqqanut tamakkiisumik (l.o.a.) 6 meter tikillugu takissusilinnut ataatsimut pisassiissutinik aalajangersaasoqassaaq.

 

Inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarnermi angallatit aqutsiveqarfinni Upernavimmi, Uummannami Qeqertarsuullu Tunuani

 

  § 4.  Aqutsiveqarfinni Upernavimmi, Uummannami Qeqertarsuullu Tunuani angallatit tamarmiusumik (l.o.a.) 15,00 meterinit takinerusut inuussutissarsiutigalugu qaleralinniaqqusaanngillat. Angallatilli 19,99 BRT/31,99 BT-mit anginerunngitsut ukiumilu pissassiiviusumi qaangiuttumi aqutsiveqarfinnut Upernavimmut, Uummannamut Qeqertarsuullu Tunuanut akuersissutaateqarsimasut suli aqutsiveqarfinnut pineqartunut akuersissummik tunineqarsinnaapput.

 

Akuersissutit

 

  § 5. Umiatsiaaqqat tamarmiusumik (l.o.a.) 6 meter tikillugit takissusillit atorlugit inuussutissarsiutigalugu qaleralinniassagaanni, tamatumunnga akuersissummik peqarnissaq piumasaqaataavoq.
  Imm. 2.  Nalunaarut manna malillugu umiatsiaaqqanut akuersissutit uku tunniunneqarsinnaapput:
1)  Aqutsiveqarfimmi 47-imi, tassa Qeqertarsuup Tunuani, Uummannami Upernavimmilu, umiatsiaaqqat atorlugit qaleralinniarsinnaanermut akuersissut. Akuersissutit piffissamut killilerlugit ataatsimullu pisarineqarsinnaasut qummut killilerlugit tunniunneqartarput, tak. § 5,  imm. 2.
2)  Aqutsiveqarfimmi 46-imi, tassa ilanngussami 1-imi nalunaarneqartutut aqutsiveqarfinni allani, umiatsiaaqqat atorlugit qaleralinniarsinnaanermut akuersissut. Akuersissutit piffissamut killilerlugit ataatsimullu pisarineqarsinnaasut qummut killilerlugit tunniunneqartarput, tak. § 5, imm. 3.
  Imm. 3. Imm. 2, nr. 1 malillugu akuersissummik pigisaqartoq, peqatigitillugu imm. 2, nr. 2 malillugu qaleralinniarsinnaanermut akuersissummik tunineqarsinnaanngilaq.
  Imm. 4.  Imm. 2, nr. 2 malillugu qaleralinniarsinnaanermut akuersissummik tunniussinermi, peqatigitillugu saarullinniarsinnaanermut akuersissummik tunniussisoqartarpoq.
  Imm. 5.  Aalajangersagaq taanna malillugu akuersissut ukiumut ataatsimut atuuttussatut tunniunneqassaaq. Uumassusilerisut biologit siunnersuinerat ukiunit arlalinnut atuuppat, akuersissutinik ukiunut arlalinnut atuuttunik tunniussisoqarsinnaavoq.

 

  § 6.  Angallatit tamakkiisumik (l.o.a.) 6 meter sinnerlugu takissusillit atorlugit qaleralinniarnermut akuersissutit uku tunniunneqartarput:
1)  Aqutsiveqarfinni Upernavimmi, Uummannami aamma Qeqertarsuup Tunuani piffissami killiligaanngitsumi pisassallu annertunerpaaffissalerlugit aalisarsinnaanermut akuersissut.
2)  Aqutsiveqarfinni allani sivisunerpaamik ukiumut ataatsimut killilikkatut pisarineqarsinnaatitaasullu ataatsimoortut annertunerpaaffissalerlugit aalisarsinnaanermut akuersissutit, takuuk § 5, imm. 3.

 

  § 7.  Aqutsiveqarfinni Upernavimmi, Uummannammi aamma Qeqertarsuup Tunuani qaleralinniarnissamut akuersissutit aqutsiveqarfinni pingasuni taaneqartuni tamani atorneqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Aqutsiveqarfinnut allanut imm. 1-imi taaneqanngitsuni akuersissutit aqutsiveqarfinni tamakkunani tamani imm. 1-imi taaneqanngitsuni atorneqarsinnaapput.

 

Inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarnermi piniutit atorneqartut

 

  § 8.  Qassutinik qalorsuarsorluniluunniit inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarneq inerteqqutaavoq.
 
Imm. 2. Kommunit ileqqoreqqusaliaanni imm. 1-imi immikkut akuersissuteqarsinnaanermut malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasoqarsinnaavoq, taamaalilluni aalisarfinni piffissanilu killilersorsimasuni qassusersorluni aalisarnissaq akuerineqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Taamaattorli Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq, qassusersorluni aalisarneq piffissami aalajangersimasumi matuneqassasoq aalajangiisinnaavoq, tak. imm. 2, tamanna pisassiissutitigut pissutsit pisariaqartilerpassuk imaluunniit qalerallit tunisassiarineqarnerisa pitsaassusaat pitsanngortinniarlugu.

 

  § 9.  Aalisarunnaartoqartillugu aalisartoq pineqartoq pisariaqanngitsumik kinguarsaanani atortumi qaqinnissaanut pisussaavoq.
  Imm. 2. Qaleralinniarnermi atortoq atortunut allanut minnerpaamik 50 meterinik ungasissusilerlugu inissinneqassaaq.
  Imm. 3.  Atortut marluk nermussimatillugit, nammineq atortut killorlugit nermussimasut piiarneqartassapput.

 

Pineqaatissiinerit

 

  § 10.  § 4, § 5, imm. 1, § 8 taamatullu § 9, imm 1 aamma imm. 2-mik unioqqutitsinerit Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermut inatsimmi malittarisassat malillugit akiliisitsinermik arsaarinninnermillu pineqaatissiissutigineqarsinnaapput.  
  Imm. 2.  Ingerlatseqatigiiffiit il.il. (inatsisitigut akisussaaffimmik tigummiartut) Pinerluttulerinermi inatsimmi kapitali 5-imi malittarisassat malillugit pinerluuteqarsimasutut akisussaatinneqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Akiliisitsinerit aalajangersarneqartut Nunap Karsianut pisassanngortinneqassapput.

 

Atuutilerfia

 

  § 11.  Nalunaarut 1. januar 2023-imi atuutilerpoq.
  Imm. 2. Peqatigitillugulu Sinerissap qanittuani qaleralinniarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 46, 14. december 2020-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq  16. december 2022

 

 

Karl Tobiassen
Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq

 

  / Jørgen Isak Olsen