Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 35
9. december 2022
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2023

I medfør af § 41 og § 42, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2021, fast­sæt­tes:

 

  § 1.  Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2023 følgende tilskud:
1)  Kommune Kujalleq kr. 128.004.000.
2)  Kommuneqarfik Sermersooq kr. 76.779.000.
3)  Qeqqata Kommunia kr. 114.908.000.
4)  Avannaata Kommunia kr. 193.216.000.
5)  Kommune Qeqertalik kr. 132.128.000.
  Stk. 2.  Tilskuddene udbetales af Landskassen med 1/12 i hver af årets måne­der som tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

 

  § 2.  I 2023 fordeles som fælleskommunal skat kr. 588.000.000 samt regu­le­ring, jf. stk. 3, for perioden 2015 kr. -55.662, for 2016 kr. 444.725, for 2017 kr. 281.570, for 2018 kr. -494.611, for 2019 kr. -1.388.651, for 2020 kr. 4.558.470 og for 2021 kr. 53.688.824 i alt kr. 645.034.665.
  Stk. 2.  Den fælleskommunale skat afregnes til Landskassen på samme måde som landsskat­ten.
  Stk. 3.  Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års for­de­ling af fælleskommu­nal skat.

 

  § 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 8. december 2022

 

 

Naaja H. Nathanielsen
Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling

 

/ Nikolai S. Christensen