Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 34
2. novembari 2022
Atuuttut

Ruslandimut allanullu killilersuilluni iliuusissat, Europæiske Union-imit akuerineqartut, Namminersorlutik Oqartussat ilaaffigilissagaat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Ruslandimut allanullu pillaatitut iliuusissanik atuutsitsilernissamut piginnaatitsissuteqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 4, 25. maj 2022-mersumi § 2, imm. 1 aamma § 3, imm. 1 aammalu Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 26, 18. november 2010-meersumi, Inatsisartut inatsisaanni nr. 12, 29. November 2013-imeersumi allanngortinneqartumi § 31, imm. 2 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

  § 1.  Suliassaqarfiit akisussaaffigilerlugit tiguneqareersimasut iluanni Europæiske Union-imiit Siunnersuisooqatigiit peqqussutai aalajangiinerilu §§ 2-4-mi allassimasut kingusinnerusukkut allannguuteqartut aammalu nalunaarutip atuutsinneqalinnginnerani uppernarsarneqartut, Namminersorlutik Oqartussat akueralugit ilaaffigai. Aalajangersakkat taakkua peqqussutit aalajangiinerillu imarisai, tamatuma kingorna taamaaqataanik Kalaallit Nunaannut atuupput.
  Imm. 2.  Aalajangersakkat peqqussutini aalajangiinernilu aalajangersarneqartut, tamatuma kingorna inunnut Kalaallit Nunaata nunami imaanilu akisussaaffeqarfianiittunut kiisalu pisussaatitaallutillu pisinnaatitaasunut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartunut imaluunniit Kalaallit Nunaanni ingerlataqartunut atuupput.

 

  § 2.  Namminersorlutik Oqartussat Belarus pillugu peqqussutinut aalajangiinernullu makkununnga ilaalerput:
1)  Belarus-imi pissutsit aammalu Belarus-ip Ruslandip Ukraine-mut saassussinerani akuunera, tunngavigalugit killilersuilluni iliuusissat pillugit Siunnersuisooqatigiit peqqussutaat (EF) Nr 765/2006, 18. maj 2006-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqartartoq, naqqiinerillu.
2)  Belarus-imi pissutsit aammalu Belarus-ip Ruslandip Ukraine-mut saassussinerani akuunera, tunngavigalugit killilersuilluni iliuusissat pillugit Siunnersuisooqatigiit aalajangiinerat 2012/642/FUSP, 15. oktober 2012-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqartartoq, naqqiinerillu.

 

  § 3.  Namminersorlutik Oqartussat Rusland pillugu peqqussutinut aalajangiinernullu makkununnga ilaalerput:
1)  Ruslandip iliuusai, Ukraine-mi pissutsinik allanngorartitsilersut, tunngavigalugit killilersuilluni iliuusissat pillugit  Siunnersuisooqatigiit peqqussutaat (EU) nr. 833/2014, 31. juli 2014-imeersoq, kingusinnerusukkut allannguuteqartartoq, naqqiinerillu.
2)  Ruslandip iliuusai, Ukraine-mi pissutsinik allanngorartitsilersut, tunngavigalugit killilersuilluni iliuusissat pillugit  Siunnersuisooqatigiit aalajangiinerat 2014/512/FUSP, 31. juli 2014-imeersoq, kingusinnerusukkut allannguuteqartartoq, naqqiinerillu.

 

  § 4.  Namminersorlutik Oqartussat Ukraine pillugu peqqussutinut aalajangiinernullu makkununnga ilaalerput:
1)  Ukraine-mi Donetsk-imi aamma Luhansk-imi sumiiffiit naalakkersuisunit aqunneqanngitsut aammalu sumiiffinnut taakkununnga Ruslandip sakkutuuisa sakkulersorlutik isernissaannut aallaqqullugit peqqusinerup akuersaarneranut qisuariaatitut killilersuilluni iliuusissat pillugit Siunnersuisooqatigiit peqqussutaat (EU) 2022/263, 23. februar 2022-meersoq, kingusinnerusukkut allannguuteqartartoq, naqqiinerillu.
2)  Ukraine-mi Donetsk oblast-imi aamma Luhansk oblast-imi sumiiffiit naalakkersuisunit aqunneqanngitsut aammalu sumiiffinnut taakkununnga Ruslandip sakkutuuisa sakkulersorlutik isernissaannut aallaqqullugit peqqusinerup akuersaarneranut qisuariaatitut killilersuilluni iliuusissat pillugit Siunnersuisooqatigiit aalajangiinerat (FUSP) 2022/266, 23. februar 2022-meersoq, kingusinnerusukkut allannguuteqartartoq, naqqiinerillu.
3)  Krim-ip aamma Sevastopol-ip inatsisinik unioqqutitsilluni tiguarneqarnerannut qisuariaatitut killilersuilluni iliuusissat pillugit Siunnersuisooqatigiit peqqussutaat (EU) nr. 692/2014, 23. juni 2014-imeersoq, kingusinnerusukkut allannguuteqartartoq, naqqiinerillu.
4)  Krim-ip aamma Sevastopol-ip inatsisinik unioqqutitsilluni tiguarneqarnerannut qisuariaatitut killilersuilluni iliuusissat pillugit Siunnersuisooqatigiit aalajangiinerat 2014/386/FUSP, 23. juni 2014-imeersoq, kingusinnerusukkut allannguuteqartartoq, naqqiinerillu.
5)  Suliniuteqarnernut Ukraine-p nunamut akisussaaffeqarfiata innarligassaannginneranik, namminersortuuneranik arlaannaannullu attuumassuteqannginneranik sanngiillisitsisunut imaluunniit sioorasaariviusunut killilersuilluni iliuusissat pillugit Siunnersuisooqatigiit peqqussutaat (EU) nr. 269/2014, 17. marts 2014 -imeersoq, kingusinnerusukkut allannguuteqartartoq, naqqiinerillu.
6)  Suliniuteqarnernut Ukraine-p nunamut akisussaaffeqarfiata innarligassaannginneranik, namminersortuuneranik arlaannaannullu attuumassuteqannginneranik sanngiillisitsisunut imaluunniit sioorasaariviusunut killilersuilluni iliuusissat pillugit Siunnersuisooqatigiit aalajangiinerat 2014/145/FUSP, 17. marts 2014-imeersoq, kingusinnerusukkut allannguuteqartartoq, naqqiinerillu.
7)  Ukraine-mi pissutsit tunngavigalugit inunnut, immikkoortortanut sullissivinnullu aalajangersimasunut killilersuilluni iliuusissat pillugit Siunnersuisooqatigiit peqqussutaat (EU) nr. 208/2014, 5. marts 2014-imeersoq, kingusinnerusukkut allannguuteqartartoq, naqqiinerillu.
8)  Ukraine-mi pissutsit tunngavigalugit inunnut, immikkoortortanut sullissivinnullu aalajangersimasunut killilersuilluni iliuusissat pillugit Siunnersuisooqatigiit aalajangiinerat 2014/119/FUSP, 5. marts 2014-imeersoq, kingusinnerusukkut allannguuteqartartoq, naqqiinerillu.

 

  § 5.  Aalajangersakkat saneqqunneqarnissaannut immikkut ittumik akuerineqarnissamik, akuersissummik assigisaanilluunniit qinnuteqarnissamut peqqussutini aalajangiinernilu periarfissamik ilanngussisoqarsimatillugu, qinnuteqaatit taakkua Naalakkersuisoqarfimmut, susassaqarfiit agguagaanerat pillugu kaajallaasitaq (Naalakkersuisoqarfinni suliassaqarfiit agguagaanerat) naapertorlugu suliassaqarfimmut nalinginnaasumik akisussaasuusumut, nassiunneqassapput suliarineqassallutillu.

 

  § 6.  §§ 2-4-mi inatsisitigut akuerineqartut allakkiat attuumassuteqartut allaqqaarneri piviusut, Europæiske Unions Tidende-mi tamanut saqqummersinneqarput aammalu EUR-Lex-ip nittartagaani, https://eur-lex.europa.eu, takuneqarsinnaallutik. EUR-Lex-imi aammattaaq inatsisigut akuerineqartut allakkiat ataatsimoortillugit allanneqarsimasut takuneqarsinnaapput. Aamma takuuk iliuusissanut ilitsersuutaasumik takussutissiaq pillugu nalunaarummut ilanngussaq.

 

  § 7.  Aalajangersakkat peqqussutit aalajangiinerillu §§ 2-4-mi allattorneqartut imarisaasa unioqqutinneqarnerannut pinerluttulerinermut inatsit malillugu pineqaatissiisoqarsinnaavoq arsaarinnittoqarsinnaallunilu.
  Imm. 2.  Ingerlatseqatigiiffiit il.il. (pisinnaatitaallutillu pisussaatitaasut) pinerluttulerinermut inatsimmi kapitali 5-imi maleruagassat malillugit pinerluttulerinermut inatsisitigut akisussaatinneqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Akiliisitsinerit arsaarinninnerillu Nunap karsianukartussanngortinneqassapput.

 

  § 8.  Nalunaarut ulloq nalunaarutip atuutilernerata nalunaarutigineqarnerata aqaguani atuutilerpoq.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 1. novembari 2022

 

 

Múte Bourup Egede
Naalakkersuisut Siulittaasuat

 

 

/ Hans-Peder Barlach Christensen