Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 33
1. november 2022
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om tilladelse til udbud af teletjenester

I medfør af § 2, stk. 6, og § 5, stk. 3, nr. 7, i Inatsisartutlov nr. 31 af 23. januar 2017 om telekommunikation og teletjenester fastsættes:

 

Krav til teleudbydere

 

  § 1.  Teleudbydere skal have tilladelse til at oprette, drive og udbyde teleinfrastruktur og teletjenester til liberaliserede teletjenester og teleinfrastruktur. 
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen er ikke gældende for hotspot-tjenester fra trådløse datanetværk (WAS/RLAN).
  Stk. 3.  Det er ikke tilladt at påbegynde virksomhed som teleudbyder før udstedelse af tilladelsen. Dette gælder også for opsætning af teleinfrastruktur.

 

  § 2.  For at få udstedt tilladelse skal teleudbyderen være registreret som aktieselskab, anpartsselskab eller erhvervsdrivende forening med hjemsted i Grønland. 
  Stk. 2.  Endvidere skal mindst et medlem af den daglige ledelse besidde relevant fagkundskab inden for området som f.eks. længerevarende erfaring med drift af større IP-netværk fra en eksisterende udbyder, en IT-servicevirksomhed eller fra ledelsesfunktion i en større IT-afdeling.

 

  § 3.  Teleudbydere, som ikke opfylder kravet i § 2, stk. 1, kan anmode Telestyrelsen om dispensation, såfremt teleudbyderen opfylder et behov, som må anses som vigtigt for samfundet.

 

  § 4.  Koncessionshaver skal endvidere informere Telestyrelsen om hvilke udbydere, der er indgået aftale om samtrafik med samt vilkår for disse.

 

Ansøgning og tilladelse

 

  § 5.  Ansøgning om tilladelse skal sendes til Telestyrelsen. 
  Stk. 2.  Ansøgningen skal indeholde: 
1)  en beskrivelse af virksomheden,
2)  en erklæring om brancheerfaring, 
3)  en beskrivelse af virksomhedens forventede teleinfrastruktur og teletjenester, og
4)  en beskrivelse af hvordan virksomheden vil opfylde de til enhver tid gældende krav til udbydere af teletjenester efter retsplejelovens kapitel 36 om bistand til politiet.

 

  § 6.  Telestyrelsen kan i tilladelsen fastsætte krav om informationspligt, når betydelige ændringer sker hos teleudbyderens virksomhed.
  Stk. 2.  Tilladelsen kan endvidere indeholde regler om:
1)  overholdelse af standarder og godkendelser, og
2)  overholdelse af internationale krav og regler.

 

  § 7.  Tilladelsen er gældende i 5 år, hvorefter teleudbyderen skal ansøge om en ny tilladelse. 
  Stk. 2.  Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelser, såfremt teleudbyderen groft overtræder bestemmelserne i tilladelsen eller lovgivningen.
  Stk. 3.  Tilladelsen bortfalder, såfremt teleudbyderen går konkurs.

 

  § 8.  Telestyrelsen offentliggør en oversigt over teleudbydere.

 

Ikrafttræden

 

  § 9.  Denne bekendtgørelse træder i kraft dagen efter den er kundgjort. 
  Stk. 2.  Alle teleudbydere skal have tilladelse efter denne bekendtgørelse senest 6 måneder efter bekendtgørelsen er trådt i kraft.

 

 

Erik Jensen
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

 

 

/ Ruth Lindhardt