Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 7
25. januar 2022
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidig ændring af lukketider for serveringssteder m.v.

I medfør af §§ 6 a, 12 a, 12 b og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen er gældende for hele Grønland.  
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. 
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 5.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.  
  Stk. 6.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen.

 

Særlige lukketider for serveringssteder m.v.

 

  § 2.  Steder hvor hovedformålet med lokalet er at servere mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, eller hvor der drives natklub, diskotek eller lignende skal stoppe servering fra kl. 22:00 til kl. 5:00 og holde lukket for offentligheden fra kl. 22:30 til kl. 5:00.
  Stk. 2.  I øvrige lokaler, herunder hotellobbyer, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse i lokalet, men hvor hovedformålet med lokalet ikke er salg af mad, drikkevarer og tobak, må servering til indtagelse ikke ske i tidsrummet fra kl. 22:00 til kl. 5:00. 
  Stk. 3.  Pligten for at sikre overholdelse af stk. 1 og 2 påhviler den som har rådigheden over lokalet.

 

Foranstaltninger

  § 3.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder § 2.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 4.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. januar 2022.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med den 1. februar 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. januar 2022

 

 

 

Pele Broberg på vegne af Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

 

/ Aka Olesen