Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 5
15. juni 2021
Ophævet

Påbud fra Epidemikommissionen om afspærring af Nuuk (inklusiv Nuussuaq og Qinngorput) som følge af mulig Covid-19 smittespredning

I medfør af § 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes af Epidemikommissionen:

 

Udrejse fra Nuuk (inklusiv Nuussuaq og Qinngorput) til andre beboede områder i Grønland forbydes indtil til og med den 22. juni 2021.

 

Politimesteren i Grønland bemyndiges til at dispensere fra påbuddet for så vidt angår samfundskritiske opgaver i relation til Grønlands Politi.

 

Chefen for Arktisk Kommando bemyndiges til at dispensere fra påbuddet i relation til samfundskritiske funktioner i relation til Forsvaret.

 

Landslægen bemyndiges til at dispensere fra påbuddet i relation til alle andre samfundskritiske funktioner.

 

 

 

Epidemikommissionen, den 15. juni 2021

 

 

 

Bjørn Tegner Bay
Formand for Epidemikommissionen