Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2
3. juni 2021
Ophævet

Påbud fra Epidemikommissionen om oprettelse af karantæneområde bestående af
byggepladsen i forbindelse med lufthavnsbyggeriet i Nuuk inklusiv lejrområdet

I medfør af § 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes af Epidemikommissionen:

 

Det er forbudt at færdes ind og ud af byggepladsområdet i forbindelse med lufthavnsbyggeriet i Nuuk inklusiv lejrområdet.

 

Ved byggeplads- og lejrområdet forstås det område i forbindelse med lufthavnsbyggeriet, der er markeret som byggeplads og lejrområde i form af skilte, bomme, hegn og anden form for markering.

 

Der kan fortsat ske levering af fødevarer og andre varer, der er nødvendige for driften af byggepladsen og lejren, under forudsætning af, at de personer, der leverer varerne bærer mundbind eller visir og ikke kommer tættere på personer i lejren end maksimalt 2 meter. Disse personer må endvidere ikke bo eller arbejde i karantæneområdet.

 

Myndighedsopgaver i karantæneområdet er ikke omfattet af forbuddet, så længe, der tages de fornødne sundhedsmæssige forholdsregler til beskyttelse mod smitte.

 

En overtrædelse af dette påbud kan medføre kriminalretlige foranstaltninger i medfør af forordningens § 29, stk. 1, nr. 2 og stk. 3.

 

Dette påbud træder i kraft straks og ophæves den 17. juni 2021 medmindre påbuddet forlænges.

 

 

 

Epidemikommissionen, den 3. juni 2021

 

 

 

Bjørn Tegner Bay
Formand for Epidemikommissionen