Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Ataatsimoortunngortitaq
Nr. 9
20. aggusti 2021
Atuuttut

Sanaartornermi neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Matumuuna nalunaarutigineqarput Sanaartornermi neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 2. december 2009-meersoq, allannguutit makkunani malitsigineqartut ilanngullugit Inatsisartut inatsisaat nr. 4, 15. april 2011-imeersoq, Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 22. november 2011-imeersoq aamma Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 26. november 2020-imeersoq.

 

Kapitali 1

Atuuffia

 

  § 1.  Sanaartugassat suliarineqarnissaannut, imaluunniit sanaartugassat pilersaarutitalerlugit suliarineqarnissaannut neqerooruteqartitsisarnermut, aammalu suliakkiissutinik tunniussi­sarnermut inatsit atuuppoq.
  Imm. 2.  Neqerooruteqartitsisartunut ukununnga inatsit atuuppoq:
1)  Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ingerlatseqatigiiffiit aalajangiisarnermi Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat sunniuteqarfigisaat kiisalu kommunini oqartussaasut ingerlatseqatigiiffiillu, aalajangiisarnermi kommunit sunniuteqarfigisaat.
2)  Neqerooruteqartitsisut allat, pisortanit tapiiffigineqarlutik sanaartugassanik neqeroorute­qartitsisut, tassungalu qularnaveeqqusiissutit.
  Imm. 3.  Inatsit imm. 2 apeqqutaatinnagu ukununnga atuutinngilaq:
1)  Piginneqatigiilluni inissiat, sanatitsisunit namminersortunit sananeqartut aningaasa­lersorneqartullu, tamatumalu kingorna piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannut tunniunneqartut.
2)  Namminerisamik inissialiortiternerit, inissianut aningaasalersuisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu taarsigassarsinissamik neriorsuuteqarfiusut.
  Imm. 4.  Sanaartornermi suliakkiissutissap tunniunneqarnerani inatsit imaluunniit tassani maleruagassat tunngavissatut atuutissasut neqerooruteqartitsisup ersarissumik nalunaaru­tigisimappagu, neqerooruteqartitsinermi suliakkiissummillu tunniussinermi suleriaasissamut inatsimmi maleruagassat aammattaaq atuutissapput.
  Imm. 5.  Inatsimmi matumani maleruagassat imm. 4 malillugu atorneqartillugit, kapitali 7-imi maalaaruteqarnissamut maleruagassat tamatigut atorneqarsinnaapput.

 

Nassuiaatit

 

  § 2.  Sanaartornermi suliassat tassaapput suliassat, sanaartorfimmi, illumi imaluunniit illuliami atortoqarfiliamiluunniit, suliat timitaannik aalajangersimasunik naammassisa­qarnissamik siunertaqarfiusut.

 

  § 3.  Inatsimmi matumani suliariumannittussarsiuussinertut paasineqassaaq, suliassap neqeroortitsivigineqarnerani arlalinnut piffissap aalajangersimasup ataatsip iluani, aammalu neqerooruteqartitsinermi tunngavissat assigiit, imaluunniit atuuttussamik neqeroorute­qarnissamut piumasaqaatit minnerpaaffissaat ataatsimoortut, imaluunniit sanaartugassaq pillugu suleqatigiinnissamik pisussaaffiliisumik neqerooruteqarnissaq tunngavigalugit neqerooruteqartitsinertut.
  Imm. 2.  Tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussinermi tusagassiuutitigut naqitatigut imaluunniit elektronik atorlugu tusagassiuutitigut allagarsiinikkut kikkunnulluunniit neqerooruteqarnissamut kajumissaarisoqassaaq.
  Imm. 3.  Killilimmik suliariumannittussarsiuussinermi toqqaannartumik, imaluunniit neqeroortikkusutat kisiisa saaffigalugit neqerooruteqarnissamut kajumissaarisoqassaaq.

 

  § 4.  Piukkunnartussarsiorneq paasineqassaaq tassaasoq, neqerooruteqartitsisup toqqaanissamut tunngavissat ataatsimoortut tunngavigalugit neqerooruteqartussatut kissaatigineqartunik toqqaanera.

 

  § 5.  Sinaakkutissatut isumaqatigiissutitut paasineqassaaq, assersuutigalugu piffissaliussap iluani sanaartugassat assinginut sananeqarsinnaasunut akit, pitsaassutsit amerlassutsillu, imaluunniit annertussutsit eqqarsaatigalugit piumasaqaatinik isumaqatigiissusiorfiusutut.

 

  § 6.  Neqeroorutit suliariumannittussarsiuussinikkut imaluunniit sinaakkutissatut isumaqatigiissusiornikkut pissarsiarineqarsimanngitsut tassaapput suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqerooruteqartitsinerit.

 

Kapitali 2

Neqerooruteqartitsinermi pissutsit tunngaviusut

 

Unammilleqatigiinneq assigiimmillu pineqarnissaq

 

  § 7.  Sanaartugassanik inatsimmi matumani ilaatinneqartunik suliaqarnissamut, imaluunniit pilersaarusiornissamut suliaqarnissamullu neqeroorutit tamanut ammasumik suliariumannit­tussarsiuussinikkut, imaluunniit killilimmik suliariumannittussarsiuussinikkut, suliaqartinni­akkalluunniit ilisimateerlugit neqerooruteqartitsinikkut pissarsiarineqassapput.
  Imm. 2.  Neqerooruteqartitsisup naammaginartumik unammillersinnaalernissamut periarfissat atorluassavai.
  Imm. 3.  Neqerooruteqartitsisoq neqerooruteqartitsinissamik piareersaanermi ingerlatsi­nermilu, aammalu suliakkiissutissamik tunniussinermi pisussaavoq, neqerooruteqartumik toqqaanermi kinaassusersiunngitsumik, piviusorsiortumik immikkoortitsiviunngitsumillu tunngaveqarnissaq, aammalu neqerooruteqartut akornanni assigiinngisitsisoqannginnissaa isumagissallugu.
  Imm. 4.  Neqerooruteqartitsineq atorneqarsinnaaffiisigut “Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassanut pilersuinermullu piumasaqaatit ataatsimoortut (AP)” imaluunniit allagartat allat pisortanit akuerisat naapertorlugit ingerlanneqassaaq.
  Imm. 5.  Neqerooruteqartitsineq AP malillugu ingerlanneqarpat, tak. imm. 4, AP-mik saneqqutsinissaq taamaallaat tunngavissat immikkut ittut pineqartillugit pisinnaavoq. Saneqqutsinissamut aalajangersakkat pisuni ataasiakkaani neqerooruteqartitsinermut najoqqutassiani erseqqissarneqartassapput.

 

Suliassat suliarinerini akiligassiissutaasartut

 

  § 8.  Sanaartornermi suliassat suliarinerini akiligassiissutaasartut tamanut ammasumik neqerooruteqartitsisarnermut maleruagassanut ilaatinneqanngillat. Sanaartornermi suliassanut suliarinerini akiligassiisarneq pissutsit immikkut ittut pissutaallutik pisariaqartitsiviusuni, imaluunniit sanaartugassaq annerpaamik 500.000 koruuninik naleqartussaatillugu taamaallaat qaqutiguinnaq atorneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu pissutsit immikkut ittutut isigineqartut assersuutigalugu tassaapput nutarterinerit, iluarsaassinerit allanngortiterinerillu annertussutsimikkut, pitsaassutsimikkut piffissamillu atuiffiusussamik siumoortumik aalajangiiffigissallugit annertuumik ajornakusoortinneqartut.

 

Neqerooruteqarnissamut uppernarsaanissamullu piffissarititaasut

 

  § 9.  Neqeroorutip tiguneqarsimanissaanut piffissarititaasoq neqerooruteqartitsinermi najoqqutassani allassimassaaq. Neqerooruteqartussaq neqerooruteqarnissamut naammagi­nartumik piffissaqarsinnaasunngorlugu piffissarititaasoq sivisussusilerneqassaaq.
  Imm. 2.  Neqerooruteqartoq neqerooruteqartitsinermut najoqqutassani allamik allassimaso­qanngippat, neqeroorutip tigunissaanut piffissarititaasup qaangiunnerani ulluni suliffiusuni 20-ni neqeroorumminik atuutsitsinissamut pisussaaffeqarpoq.
  Imm. 3.  § 18 naapertorlugu suliariumannittussarsiuussinermi neqerooruteqartunut isumaqa­tiginninniarnermi, neqerooruteqartoq isumaqatiginninniarnissamut qaaqquneqanngitsoq ima­luunniit isumaqatiginninniarnerit ingerlanerini peersinneqartoq, aalajangiinerup neqeroorute­qartumut nalunaarutigineqarnerani erngerluni neqeroorumminut qilersorsimajunnaassaaq.

 

Kapitali 3

Suliariumannittussarsiuussinermi periaaseq

 

Neqeroorutip ilusissaa

 

  § 10.  Suliariumannittussarsiuussinermi neqeroorutit allagaassapput. Neqeroorut atortut elektroniskiusut atorlugit tunniunneqarsinnaapput, neqerooruteqartitsisoq siumoortumik taamaattoqannginnissaanik piumasaqarsimanngippat.

 

Tamanut ammasumik killilimmillu suliariumannittussarsiuussinissamik piareersaasarneq

 

  § 11.  Tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussinermi neqerooruteqartitsisoq teknikkikkut aningaasaqarnikkullu pisinnaasat, neqerooruteqartup neqeroorummik naammassinnissinnaasutut piukkunneqassaguni pigisassatut uppernarsagassai pillugit paasissutissanik piumasaqarpat, paasissutissat uppernarsaatillu taakku suussanersut neqerooqqusilluni allagarsiussami allassimassapput. Aammattaaq suliassaq akikinnermik neqerooruteqartumut, imaluunniit aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaamik neqeroorute­qartumut tunniunneqassanersoq allagarsiussami allassimassaaq.

 

  § 12.  Killilimmik suliariumannittussarsiuussinermi neqerooruteqartitsisoq tusagassiuutit naqitat imaluunniit elektroniskiusut atorlugu tusagassiuutit aqqutigalugit neqerooruteqartitsi­nissamut allagarsiussamik tamanut ammasumik saqqummiussilluni neqerooruteqarsinnaa­sunut pilerisaaruteqarnermigut piukkunnartussarsiorsinnaavoq. Neqerooruteqartitsinissamut allagarsiussami allassimasussaapput
1)  peqataanissamut soqutiginnilluni nalunaarnissamut piffissaliussaq, sivikinnerpaamik ullunik suliffiusunik 15-inik sivisussuseqartussaq,
2)  aningaasaqarnikkut teknikkikkullu pisinnaasat pillugit paasissutissat, piukkunnartussarsi­ornermut ilaanissamut uppernarsarneqartussat suussusissaat kiisalu taakkununnga uppernarsaatissanut piumasaqaatit,
3)  suliassaq akikinnerusumik akeqartitsilluni imaluunniit aningaasaqarnikkut iluarnaarnarnerpaamik neqerooruteqartumut tunniunneqassanersoq, aamma
4)  neqerooruteqartut neqerooruteqarnissamut kajumissaarneqartussat amerlanerpaamik qassiussanersut.

 

  § 13.  Killilimmik suliariumannittussarsiuussinerit entreprenørit aalajangersimasut kisimik pisariaqartinneqartumik pisinnaasaqartillugit imaluunniit suliap naammassineqarnissaanut pisariaqartinneqartumik immikkut ittumik ilisimasaqartillugit, piukkunnartussarsiuussinerta­qanngitsumik ingerlanneqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Aammattaaq killilimmik suliariumannittussarsiuussinerit siumoortumik neqerooruteqartitsiviunngitsumik ingerlanneqarsinnaapput, nunap immikkoortuani pissutsit peqqutaallutik entreprenørit najugaqartut kisimik neqerooruteqarsinnaanissaat naatsorsuutigi­neqartillugu, aammalu killilimmik neqerooruteqartitsinissamut § 25 a, imm. 4 naapertorlugu aggersaasoqarsimatillugu.

 

Suliariumannittussarsiuussinermi neqeroorutit ammarneqarnerini najuussinnaatitaaneq

 

  § 14.  Suliariumannittussarsiuussinermi neqeroorutit sumiiffimmi suliariumannittussarsi­uussiffiusumi piffissami siumut aalajangeriikkami ammarneqassapput. Neqerooruteqartut neqeroorutit ammarneqarnerini najuunnissamut, aammalu neqeroorutaasa annertussusaannik nalornissutaasimasinnaasunillu paasisaqarnissamut pisinnaatitaapput.

 

Tunniussinissamut tunngavissat

 

  § 15.  Neqerooruteqartitsisup suliariumannittussarsiuussinissaq taamaatinngippagu, suliassaq ukuninnga tunngaveqarluni tunniunneqassaaq:
1)  appasinnerpaamik akeqartitsisumut, imaluunniit
2)  tunngavissat assigiinngitsut, soorlu akit, pitsaassuseq, piffissaq sanaffiusussaq, ingerlatsinermut aningaasartuutit, imminut akilersinnaassuseq, teknikkikkut naligititaasoq, avatangiisinut sunniutissat, sanaartugassamut titartakkat atuuffissallu, isumaqatigiissummi pineqartumi allanngorartuusinnaasut eqqarsaatigalugit aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaa­mik neqerooruteqartumut.
  Imm. 2.  Tunniussinissamut tunngavissat suut atorneqassanersut neqerooruteqartitsinermi piumasaqaatini allanneqassaaq. Aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaamik neqerooruteqartu­mut tunniussinissamut tunngavissani neqerooruteqartup tunngavissatut toqqarneqartut qanoq nalilersussanerai sapinngisamik allanneqassaaq. Naliliisoqarsinnaanngippat neqeroorute­qartup tunngavissat pingaarnerit siulliullugit tulleriiaassavai.
  Imm. 3.  Neqerooruteqartup suliassaq naammaginartumik pitsaassusilimmik, naapertuuttu­mik qajannaatsumillu, imaluunniit piffissaq eqqorlugu suliarisinnaanngikkai ilimanaateqarlu­innarpat, neqerooruteqartitsisup neqeroorut itigartissinnaavaa.

 

Neqeroorutini qinigassat allat

 

  § 16.  Neqerooruteqartitsisup neqeroorutini qinigassanik allanik neqerooruteqartut eqqarsaatigisinnaavaat, neqeroorutini qinigassani allani taakkunani neqerooruteqarnissamut piumasaqaatit minnerpaaffissaat naammassineqarsimappata.
  Imm. 2.  Neqerooruteqartitsisup neqeroorutit allanik qinigassartallit tiguneqarsinnaannginne­rat neqerooruteqartitsinermut piumasaqaatini allassinnaavaa.

 

Isumaqatiginninniarnerit

 

  § 17.  Suliassap tunniunneqarnissaanut akit minnerpaaffissaat tunngavigineqartussaappat, neqerooruteqartitsisup appasinnerpaamik akeqartitsiniarluni neqerooruteqartoq kisiat isumaqatiginninniarfigisinnaavaa.

 

  § 18.  Suliassap tunniunneqarnissaanut neqeroorutip aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaa­nissaa tunngavigineqarpat, neqerooruteqartitsisup neqerooruteqartut, suliariumannittussarsi­uussinermi tunngavissatut nalilikkat tulleriiaakkalluunniit tunngavigalugit aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaamik neqerooruteqartut pingasut ikinnerusulluunniit isumaqatiginninniarfigi­sinnaavai, neqerooruteqartitsinermi piumasaqaatini tamanna atortussaanngitsutut nalunaaruti­gineqarsimanngippat.
  Imm. 2.  Neqerooruteqartitsisup isumaqatiginninniarnissaq toqqarpagu, suleriaaseq suna malinneqassanersoq kingusinnerpaamik neqerooruteqartutut toqqarneqartunut, neqerooruteqartitsisup isumaqatiginninniarfigissallugit toqqarsimasaanut isumaqati­ginninniarnerit aallartinneranni nalunaarutigineqassaaq, tamanna neqerooruteqartitsinermut piumasaqaatini allassimanngippat.
  Imm. 3.  Isumaqatiginninniarnerit ingerlanneqarnerini neqerooruteqartut tamarmik assigiimmik pineqarnissaat neqerooruteqartitsisup qulakkiissavaa. Pingaartumik neqerooruteqartitsisoq paasissutissanik, neqerooruteqartut ilaasa allanit pitsaanerusumik inissisimalernerinik kinguneqarsinnaasunik tunniussilluni assigiinngisitsissanngilaq. Isumaqatiginninniarnerit nalaanni neqerooruteqartut allat aaqqiissutissatut akigititassa­tulluunniit neqeroorutai pillugit paasissutissat § 14 naapertorlugu tamanut ammasumik saqqummiunneqareersimappata, neqerooruteqartitsisup taamaallaat paasissutissat taakku neqerooruteqartumut tunniussinnaavai.
  Imm. 4.  Isumaqatiginninniarnerit suliassap annertuumik allanngortinneqarneranik, imaluunniit tunniussinissamut, tassungalu ilanngullugit nalilersuinermut tulleriiaarinissamullu tunngavissat, imm. 1 naapertorlugu isumaqatiginninniarfissanik toqqaanermi tunngavissatut aalajangersarneqartut allanngortinneqarnerannik kinguneqassanngillat.

 

Kapitali 4

Suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqerooruteqartitsineq

 

  § 19.  Neqerooruteqartitsisup suliaqartinniakkat pingasut tikillugit ilisimatereerlugit suliassamut ataatsimut neqerooruteqartissinnaavai.

 

  § 20.  Neqerooruteqartut, § 1, imm. 2-mut ilaatinneqartut sanaartugassanut siumoortumik neqerooruteqartitsinermik pissarsiniarsinnaanngillat, matumani pineqanngippata:
1)  sanaartugassat katillugit 1.500.000 koruuninik taakkuluunniit inorlugit nalillit,
2)  sanaartugassat annertussutsimikkut, pitsaassutsimikkut piffissalluunniit ingerlanissaa eqqarsaatigalugu ajornakusoortorujussuarmik neqerooruteqartitsinissamut tunngavissat aqqutigalugit aalajangersarneqarsinnaasut, soorlu misiliilluni suliat, ilisimatusarnerit ineriartortitsinerillu ilaat imaluunniit iluarsartuussinerit, iluarsaassinerit allanngortitsinerillu, suliassalluunniit isumannaallisaaneq eqqarsaatigalugu kinguartinneqarsinnaanngilluinnartut,
3)  suliariumannittussarsiuussinermi neqeroorummik, tassungalu ilanngullugu aningaasa­qarnermut peqqussutilluunniit malillugit naleqquttumik tigusisoqarsimanngippat, imaluunniit aallaqqaammut neqerooruteqartitsinermi piumasaqaatit annertuumik allannguuteqarsima­tinnagit siumoortumik neqerooruteqartitsinissaq pillugu allagarsiinermi qinnuteqaatinik tigusaqartoqarsimanngippat,
4)  nunami pissutsit pissutsilluunniit allat peqqutaallutik suliffeqarfiit aalajangersimasut pingasut tikillugit kisimik sanaartugassanik suliaqarnissamut periarfissaqarpata, aammalu § 25 a, imm. 4 naapertorlugu isumaqatigiiffiusumik neqerooruteqartitsinissamut aggersaasoqarsimappat, imaluunniit
5)  pissutsit aalajangiisuusussat immikkut ittut allat peqqutaallutik entreprenørimik aalajangersimasumik toqqaasoqartariaqarpat.

 

  § 21.  Neqerooruteqartitsisup suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqerooruteqartitsinermini suliassap tunniunneqarnissaanut appasinnerpaamik imaluunniit aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaamik akeqartitsinissaq tunngavigineqassanersoq nalunaarutigissavaa.

 

  § 22.  Neqerooruteqartup suliassaq naammaginartumik pitsaassusilimmik, naapertuuttumik qajannaatsumillu, aammalu piffissaq eqqorlugu suliarisinnaanngikkai ilimanaateqarluinnarpat, neqerooruteqartitsisup neqeroorut itigartissinnaavaa.

 

Kapitali 5

Isumaqatigiissutit immersugassat

 

  § 23.  Isumaqatigiissutit immersugassat taamaallaat isumaqatigiissuteqartut akornanni pissutsinut toqqaannartumik sunniuteqarsinnaapput. Isumaqatigiissutit immersugassat taamaallaat neqerooruteqartup ataatsip suliffeqarfiullu ataatsip akornanni isumaqatigiissutigi­neqarsinnaapput. Neqerooruteqartitsisup pisariaqartinneqarpat suliffeqarfik isumaqatigiissu­siornissamut atugassamik neqeroorutissaminik ataatsimoortitsinissamik qinnuigisinnaavaa. Tamannali isumaqatigiissusiornermi piumasaqaatit annertuumik allanngortinneqarnerannik kinguneqassanngilaq.
  Imm. 2.  Isumaqatigiissut immersugassaq sivisunerpaamik ukiuni sisamani atuussinnaavoq.

 

Kapitali 6

Qinnuteqartunut neqerooruteqartunullu nalunaaruteqartarneq

 

  § 24.  Neqerooruteqartitsisup neqerooruteqartut, suliariumannittussarsiuussinermi neqerooruteqarsimasut, imaluunniit suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqeroortinne­qarsimasut suliakkiissutissamik tunniussinissaq eqqarsaatigalugu qanoq aalajangiiso­qarsimanera pillugu sapinngisamik pilertornerpaamik nalunaarfigissavai. Suliariu­mannittussarsiuussinerup taamaatinneqarnerani imaluunniit suliaqartinniakkat ilisimate­reerlugit neqerooruteqartitsinermi ilisimatitsineq tamatumunnga tunngavilersuutaasunik imaqassaaq.
  Imm. 2.  killilimmik suliariummannittussarsiuussinermi piukkunnartussarsiuussinertalimmi, neqerooruteqartitsisup qinnuteqartut piukkunnartunut ilaanersut sapinngisamik piaarnerpaa­mik nalunaarfigissavai. Aamma qinnuteqartoqarneratigut neqerooruteqartitsisup qinnute­qartoq ilaatinneqanngitsoq sooq qinnuteqaatip itigartinneqarsimaneranut tunngavilersuutigisa­minik nalunaarfigissavaa.
  Imm. 3.  Neqerooruteqartitsisup qinnuigineqarnermini neqeroorutip itigartinneqarneranut tunngaviusoq neqerooruteqartunut kalluarneqartunut § 14, imm. 3 aamma § 22 naapertorlugit nalunaarutigissavaa, tunngavilersuut § 25, imm. 2 naapertorlugu nalunaarutigineqareersimanngippat.

 

  § 25.  Aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaamik neqerooruteqarnissaq tunngavigineqarsi­mappat, aamma imm. 2-4-mi maleruagassat atuutissapput.
  Imm. 2.  § 18 naapertorlugu isumaqatiginninniarnerit aallartinneqarnerinut peqatigitillugu, neqerooruteqartitsisup neqerooruteqartut kalluarneqartut isumaqatiginninniarnernut qaaqquneqartussaannginnerannik aalajangiineq tamatumunngalu tunngavilersuutaasoq pillugu nalunaarfigissavai.
  Imm. 3.  § 18 naapertorlugu isumaqatiginninniarnerit naammassineranni, neqerooruteqartitsi­sup neqerooruteqartut, neqerooruteqartup isumaqatiginninniarfissatut piukkussimasani neqe­roorummi aalajangiunneqartumi piginnaasat annertuumillu iluaqutissat nalunaarutigissavai.
  Imm. 4.  § 18 naapertorlugu isumaqatiginninniartoqarsimanngippat, imaluunniit neqeroorutit suliaqartinniakkat ilisimatereerlugit neqerooruteqartitsinikkut pissarsiarineqarsimappata, neqerooruteqartitsisup qinnuteqartoqarneratigut neqerooruteqartunut, neqerooruteqarnissamut piumasaqaatinik naammassinnissimasunut, neqeroorummi aalajangiunneqartumi piginnaasat annertuumillu iluaqutissat nalunaarutigissavai.

 

Kapitali 6 a

Siumoortumik nalunaaruteqartarnerit

 

  § 25 a.  Neqerooruteqartitsisup siumoortumik nalunaaruteqarnermigut, suliassat imaluunniit suliassat taakku ilaannit ilaasa suut neqerooruteqartitsisup neqerooruteqartitsiviginiarnerai saqqummiussinnaavai. Siumoortumik nalunaarut tusagassiorfitsigut imaluunniit tusagassiorfiit elektroniskiusut aqqutigalugit allagarsiinikkut tamanut ammasumik saqqummiunneqassaaq.
  Imm. 2.  Suliassanut ataasiakkaanut siumoortumik nalunaarut suliassaq suliaritinniagaq pillugu allaaserisamik naatsumik, kiisalu suliassap suliarineqartussap sumiinneranut  aammalu piffissamut suliassap aallartiffissaatut naatsorsuutigineqartumut allagarsiineru­sinnaasunullu paasissutissanik imaqassaaq.
  Imm. 3.  Siumoortumik nalunaarut taamaallaat suliassanut, ullormit siumoortumik nalunaa­rutip tamanut ammasumik saqqummiunneqarfianit naatsorsorlugu neqerooruteqartitsisup sivisunerpaamik qaammatit 12-it iluanni neqerooruteqartitsivigitissallugu pilersaarutigisaanut atuutissaaq.
  Imm. 4.  Neqerooruteqartitsisup siumoortumik neqerooruteqartitsinani aamma isumaqati­giiffiusumik neqerooruteqartitsinani suliariumannittussarsiuussisarnissami, neqeroorute­qarnissamut soqutiginnittunik aggersaanikkut siumoortumik nalunaaruteqartarneq atorsinnaa­vaa. Siumoortumik nalunaarut neqerooruteqartitsisup suliassamut aalajangersimasumut neqerooruteqartitsinermik aallarniinissaa kingusinnerpaamik sapaatit akunnerinik arfineq pingasunik sioqqullugu tamanut ammasumik saqqummiunneqassaaq, taannalu suliassat suut ilaatinneqarnersut, sumiiiffik aammalu isumaqatigiissutip naammassinissaanut piffissaq, kiisalu soqutiginnittut saaffiginninnissaannut piffissaq killiliussaq pillugu paasissutissanik imaqassalluni.
  Imm. 5.  Neqerooruteqartussat, imm. 4 naapertorlugu siumoortumik nalunaaruteqarnissamut piffissaliussap naannginnerani soqutiginninnerminnik saqqummiussisut neqerooruteqarnissa­mut qinnutigineqarsinnaapput, tamatumali saniatigut tamatumunnga inatsisitigut piumasa­qaateqarsinnaanatik.
  Imm. 6.  Imm. 4 naapertorlugu siumoortumik nalunaaruteqarneq pillugu maalaaruteqarnissa­mut, ullormit siumoortumik nalunaarutip saqqummiunneqarfianit piffissaq maalaaruteqarfiu­sussaq sapaatit akunnerinut sisamanut killilerneqarpoq, Pisortani Pisiniartarnernut Neqerooru­teqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 5, imm. 1 malillugu.

 

Kapitali 7

Suliariumannittussarsiuussinerit il.il. pillugit maalaarutit

 

  § 26.  Inatsisartut inatsisaat manna, imaluunniit maleruagassat, Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu aalajangersarneqartut naapertorlugit aalajangiinerit Pisortani Pisiniartarnernut Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik pillugu Inatsisartut inatsisaanni malerua­gassat naapertorlugit maalaarutigineqarsinnaapput.

 

  §§ 27-34.  (Atorunnaarsinneqassapput).

 

Kapitali 8

Aalajangersakkat allat aamma atuutilerfia

 

Aalajangersakkat allat

 

  § 35.  Sanaartukkat § 1, imm. 2-mi pineqartut suliarineqarnerinut atatillugu ilinniartut qanoq amerlatigisut atorfinitsinneqartarnissaannik Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput.
  Imm. 2.  Neqerooruteqartitsisartut, § 1, imm. 2-mi taaneqartut, neqerooruteqartitsinerminni aningaasaqarnikkut iluanaarnarnerpaanik neqerooruteqarnissamut piumasaqaatinik atuinissamut isiginiagassaannik Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput, tak. § 15, imm. 1, nr. 2

 

Atortuulersinneqarfia il.il.

 

  § 36.  Inatsit 1. januar 2010-mi atuutilerpoq, piffissamillu tassanngaanniit suliassanut neqerooruteqartitsivigineqartunut atuutilerluni.
  Imm. 2.  Tamatuma peqatigisaanik suliariumannittussarsiuussisarnermut il.il. Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 6. april 1992-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
  Imm. 3.  Illuliassanut sanaartugassanullu neqeroortitsisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 5. juli 2007-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.

 

  § 37.  Pituffimmi sakkutooqarfik inatsimmi matumani aalajangersakkanut ilaatinneqanngilaq.

 

 

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 4, 15. april 2011-imeersoq (”Kalaallit Nunaanni sanaartornermi sulianut pilersuinermullu ataatsimut piumasaqaatit” (AP) atorneqarnerisa erseqqissarne­qarnera. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfiup naammagittaalliuutinik sulia­qarnermini katitigaanera. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfiup aalajangiisinnaa­titaaffiinik annertusititsineq.)[i] imatut atortuulersitsinermut aalajangersagaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat manna 1. juni 2011-mi atuutilerpoq.

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 22. november 2011-meersoq (Aalajangersakkamut tapiliussaq, sanaartornermi neqerooruteqartitsisarnermi pitsaassuseq tunngavigalugu unammilleqati­giinnermut maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaanissaannut piginnaatitsiviusoq)[ii] imatut atortuulersitsinermut aalajangersagaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat manna 1. januar 2012-imi atuutilerpoq.

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 26. november 2020-meersoq (Aningaasanut killigititassanik iluarsiineq, atuuffinnik erseqqissaaneq, siumoortumik neqerooruteqartitsinani aamma isumaqatigiiffiusumik neqerooruteqartitsinani suliariu­mannittussarsiuussisarnissamik piumasaqaatit pillugit aalajangersakkat, siumoortumik nalunaaruteqartarnissamik atuutsitsilerneq kiisalu Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik pillugu aalajangersakkanik atorunnaarsitsineq)[iii] imatut atortuulersitsinermut aalajangersagaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat manna 1. januar 2021-imi atuutilerpoq.

 

 

 

 

Ineqarnermut, Attaveqaasersuutinut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik, ulloq 19. august 2021

 

 

 

Ruth Lindhardt

/

Embla Kristjánsdóttir

 [i] Inatsimmi allannguutit ukuupput § 7, § 27 aamma § 30.

[ii] Inatsimmi allannguutit ukuupput § 35.

[iii] Inatsimmi allannguutit ukuupput § 1, stk. 2, nr. 1 aamma stk. 3, nr. 2, § 8, stk. 1, § 13, stk. 2, § 20, § 25 a, § 26 aamma §§ 27-34 (paasissutissat attuumassuteqartut).

Atassuteqarnerit
Ataatsimoortunngorlugu allanneqarnera

Uunga inatsit tunngaviusussaq