Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 17
1. december 2021
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond
(Midlertidig administration som regnskabsteknisk fond)

§ 1

 

I landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 9. december 2015, Inatsisartutlov nr. 31 af 28. november 2016 og Inatsisartutlov nr. 49 af 23. november 2017, foretages følgende ændringer:

 

1. § 6, stk. 8, affattes således:
”  Stk. 8.  Overførsel af et beløb mellem landskassen og fonden kan alene ske under iagttagelse af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber og Finansloven.”

 

2. §§ 51 og 52 affattes således: 
”  § 51.  Indtil følgende betingelser i et kalenderår er opfyldt, administreres fonden af Naalakkersuisut:
1)  Fondens formue er større end 1 milliard kroner.
2)  Årets afkast af fondens midler er større end 50 millioner kroner.
  Stk. 2.  Naalakkersuisuts administration af fonden ophører efter den 31. december i det år, hvor betingelserne er opfyldt.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut udpeger 1 eller flere forvaltere af fondens formue.
  Stk. 4.  Indtil Naalakkersuisuts administration ophører, finder bestemmelserne i § 1, stk. 2-3, § 6, stk. 7, § 7, stk. 4, 3. pkt., § 8, § 9, §§ 11-27, § 28, stk. 1, §§ 31-41, § 43, §§ 45-48 og § 49, nr. 1-13, og 18-24 ikke anvendelse.

 

  § 52.  Naalakkersuisut leder, driver og administrerer fonden.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut skal sikre, at forvaltningen og placeringen af midlerne i den regnskabstekniske fond sker:
1)  med henblik på at opnå en betryggende sikkerhed og det størst mulige afkast,
2)  i overensstemmelse med god international praksis for formueforvaltning og foretagelse af investeringer, og
3)  i henhold til betryggende etiske retningslinjer.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut offentliggør årlige meddelelser med oplysninger, der kan have betydning for vurdering af fondens drift og udvikling.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 1. december 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Dokumenter