Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
19. november 2021
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension
(Pensionsalder på 65 år for personer som er nedslidte, ændring af reguleringsgrundlag)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015, Inatsisartutlov nr. 6 af 2. juni 2017 og Inatsisartutlov nr. 35 af 28. november 2019 foretages følgende ændringer:

 

1. § 1 affattes således:
”  § 1.  Pensionsalderen er 67 år, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning afgøre, at pensionsalderen er 65 år for en person, som er nedslidt efter mindst 35 års hårdt fysisk eller psykisk arbejde og stadig er tilknyttet arbejdsmarkedet.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for tilkendelse af alderspension efter stk. 2.”

 

2. § 11, stk. 1, affattes således:
”  De i §§ 9-10 nævnte beløb reguleres på grundlag af den af Grønlands Statistik opgjorte satstilpasningsprocent. Grundbeløb og pensionstillæg reguleres med den indenfor de seneste 12 måneder opgjorte ændring i satstilpasningsprocenten af 1. juli. Reguleringen foretages en gang årligt gældende fra den førstkommende 1. januar.”

 

§ 2

 

I Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 19 af 28. november 2016, Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017, Inatsisartutlov nr. 6 af 27. november 2018, Inatsisartutlov nr. 28. af 28. november 2019 og Inatsisartutlov nr. 6 af 19. november 2020 foretages følgende ændringer:

 

3. § 18, stk. 1, affattes således:
”  Førtidspensionsbeløbet, jf. § 17, stk. 2, reguleres på grundlag af den af Grønlands Statistik opgjorte satstilpasningsprocent. Førtidspensionsbeløbet reguleres med den indenfor de seneste 12 måneder opgjorte ændring i satstilpasningsprocenten af 1. juli. Reguleringen foretages en gang årligt gældende fra den førstkommende 1. januar.”

 

§ 3

 

Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse, og har virkning fra 1. januar 2021.
  Stk. 2Personer, der allerede er tilkendt alderspension, fortaber ikke retten hertil, selv om § 1, nr. 1, måtte føre til, at de ikke længere opfylder aldersbetingelsen for tilkendelse af alderspension.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. november 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut