Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
19. november 2021
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap
(Personer med handicap anbragt ved dom eller efter rettens beslutning herom har ikke ret til betalte besøgsrejser)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap foretages følgende ændringer:            

 

1.  § 54, stk. 1, affattes således:
”  En person over 18 år med handicap har ret til 1 årlig betalt besøgsrejse til sit hjemsted, jf. dog stk. 3, 4 og 6, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
1)  personen har ophold i et bokollektiv, jf. § 13, i en beskyttet boenhed, jf. § 14, eller på et døgntilbud, jf. § 18, og
2)  botilbuddet er beliggende uden for personens hjemsted.”

 

2.  I § 54 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
”  Stk. 6.  Retten til besøgsrejser, jf. stk. 1-4, finder ikke anvendelse for personer med handicap, der har ophold i døgntilbud i henhold til dom eller efter rettens beslutning herom.”

 

3.  I § 55 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
”  Stk. 6.  Retten til besøgsrejser, jf. stk. 1-4, finder ikke anvendelse for børn med handicap, der har ophold i døgntilbud i henhold til dom eller efter rettens beslutning herom.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. november 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut