Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1
23. april 2021
Ophævet

Cirkulære om fordeling af anliggender (Ressortfordelingen)

I medfør af § 23, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, fastsættes:

 

Kapitel 1

Fordeling af anliggender

 

  § 1.  Formanden for Naalakkersuisut har fordelt anliggenderne mellem medlemmerne af Naalakkersuisut, som fastsat i dette cirkulære.
  Stk. 2.  Delegation af bemyndigelser fra Naalakkersuisut til Naalakkersuisoq, som besluttet af Naalakkersuisut før udstedelsen af dette cirkulære, påvirkes ikke heraf. Bemyndigelserne gælder til Naalakkersuisut beslutter andet.

 

  § 2.  Formanden for Naalakkersuisut har fordelt de overordnede anliggender således:
1)  Formand for Naalakkersuisut: Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit.
2)  Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender: Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit.
3)  Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Udenrigs og Klima: Pele Broberg, Naleraq.
4)  Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst: Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit.
5)  Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked: Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.
6)  Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke: Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit.
7)  Naalakkersuisoq for Sundhed: Kirsten L. Fencker, Naleraq.
8)  Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø: Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit.
9)  Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling: Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit.
10)  Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet: Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit.

 

  § 3.  Den politiske fordeling af anliggender følger af kapitel 2-11. Den administrative fordeling følger af bilag 1.

 

Kapitel 2

Formanden for Naalakkersuisut

 

  § 4.  Formanden for Naalakkersuisut er øverst ansvarlig for Formandens Departement.

 

  § 5.  Formandens Departement består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Ledelsessekretariatet.
2)  Lovafdelingen.
3)  Bestyrelsessekretariatet.
4)  Afdeling for Personaleområdet.
5)  Forfatningskommissionen.

 

 Underliggende enheder

 

  § 6.  Formandens Departement har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet følger af lov:
1)  Digitaliseringsstyrelsen

 

Kapitel 3

Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender

 

  § 7.  Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender er øverst ansvarlig for Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender.

 

  § 8.  Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Økonomisk politik og Finanspolitik.
2)  Skatte- og afgiftspolitik.
3)  Landsplanlægningsområdet.
4)  Indenrigsafdelingen.
5)  Kommunal tilsynsenhed.

 

Underliggende enheder

 

  § 9.  Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Asiaq, Grønlands Forundersøgelser.
2)  Skattestyrelsen (AKA).
3)  Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA).
4)  Grønlands Statistik.

 

Kapitel 4

Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Udenrigs og Klima

 

  § 10.  Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Udenrigs og Klima er øverst ansvarlig for Departementet for Erhverv, Handel, Udenrigs og Klima.

 

  § 11.  Departementet for Erhverv, Handel, Udenrigs og Klima består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Erhvervs- og næringslovgivning.
2)  Erhvervspolitik – inden for generel erhvervsfremme, turisme, is og vand.
3)  National turismestrategi.
4)  Eksport af is og vand samt administration af is- og vandloven.
5)  Erhvervsfremmestruktur i Grønland.
6)  Bankforsyning i bygder og yderdistrikter.
7)  Rammevilkår for storskalaprojekter.
8)  Samfundsmæssig bæredygtighed i forhold storskalaindustrien.
9)  Konkurrencelovgivning og generel udbudslovgivning.
10)  Forbrugerpolitiske forhold.
11)  Eksporttilladelser (excl. eksporttilladelser for mineraler i henhold til råstofloven).
12)  Kontinentalsokkelprojektet.
13)  Internationale aftaler vedrørende sikkerheds- og eksportkontrol for nukleart materiale.
14)  Central myndighed som varetager Grønlands interesser af international karakter.
15)  Koordinering og facilitering af fagdepartementernes internationale aktiviteter.
16)  Servicering af det diplomatiske korps.
17)  Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis.
18)  Udenrigshandelspolitik herunder WTO.
19)  National politik for klimatilpasning og klimamål.
20)  Klima beskyttelse.
21)  Vestnordisk Råd.
22)  Grønlands Repræsentation i Bruxelles.
23)  Grønlands Repræsentation i Washington D.C.
24)  Grønlands Repræsentation i Reykjavik.
25)  Grønlands Repræsentation i København.

 

Underliggende enheder

 

  § 12.  Departementet for Erhverv, Handel, Udenrigs og Klima har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

 

Kapitel 5

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

  § 13.  Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst er øverst ansvarlig for Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

  § 14.  Departementet for Fiskeri og Fangst består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Lovgivning om nationalt og internationalt fiskeri, herunder beskyttelses- og udnyttelsespolitik for fiskeressourcer, inkl. skaldyr.
2)  De overordnede opgaver vedr. den nationale og internationale fiskeripolitik.
3)  TAC og kvoter.
4)  Regionale, bilaterale og internationale konventioner, aftaler på fiskeri – og Fangstområdet.
5)  Lovgivning om national og international fangst og jagt, herunder beskyttelses- og udnyttelsespolitik for havpattedyr.
6)  De overordnede opgaver vedr. den nationale og internationale fangst- og jagtpolitik.
7)  Betalingsjagt- og fiskeri.
8)  Regionale, bilaterale og internationale konventioner, aftaler.
9)  Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG).
10)  Ansvaret for veterinær- og fødevareområdet i Grønland er delt mellem Grønlands Selvstyre og veterinær- og fødevaremyndighederne i Danmark. Fødevarestyrelsen i Danmark er øverste myndighed, hvad angår godkendelse af og kontrol med kød- og fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer, der er godkendt med henblik på eksport.

  

Underliggende enheder

 

  § 15.  Departementet for Fiskeri og Fangst har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK).

 

Kapitel 6

 Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked

 

  § 16.  Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked er øverst ansvarlig for Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

 

  § 17.  Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Udsatte voksne.
2)  Ældre.
3)  Voksen socialområdet.
4)  Ældretalsmand.
5)  Arbejdsmarkedslovgivning og arbejdsmiljølovgivning.
6)  Arbejdsmarkedspolitik.
7)  Sekretariatsbetjening af Det Nationale Erhvervs- og Arbejdsmarkedsråd.
8)  Arbejdsmarkedsplanlægning.
9)  Udlændingeområdet, opholds- og arbejdstilladelser.
10)  Forskningsområdet indenfor arbejdsmarked.

 

Uafhængige enheder

 

  § 18.  Under Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked, Kommuner, Bygder og Ligestilling hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:
1)  Ældretalsmanden.

 

Kapitel 7

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

 

  § 19.  Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke er øverst ansvarlig for Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.

 

  § 20.  Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Folkeskole.
2)  Frie grundskoler.
3)  Efterskoler.
4)  Specialskoler.
5)  Folkehøjskoler.
6)  Gymnasiale uddannelser.
7)  Videregående uddannelser og Forskeruddannelse.
8)  Erhvervsuddannelser.
9)  Center for National Vejledning.
10)  De grønlandske huse i Danmark.
11)  Partnerskabsaftalen med EU om uddannelse.
12)  Kulturelle forhold, herunder kunstnerisk virksomhed.
13)  Fritidsvirksomhed.
14)  Landsbiblioteket.
15)  Sport.
16)  Sprogpolitik.
17)  Radio og TV.
18)  Museums- og Arkivvæsen.
19)  Kulturarvsbeskyttelse og UNESCO.
20)  Kirken.
21)  Begravelses- og kirkegårdslovgivning.
22)  Navnelov
23)  Forskning.

 

Underliggende enheder

 

  § 21.  Departementet for Uddannelse, Kultur, Sport og Kirke har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Uddannelsesstyrelsen.

 

Kapitel 8

Naalakkersuisoq for Sundhed

 

  § 22.  Naalakkersuisoq for Sundhed er øverst ansvarlig for Departementet for Sundhed.

 

  § 23.  Departementet for Sundhed består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Sundhedslovgivning.
2)  Sundhedsvæsenets styrelse og organisation.
3)  Sundhedsbetjening.
4)  Tandpleje.
5)  Alkohol, tobaks- og rygelovgivning.
6)  Lovgivning om behandling af afhængighed.

 

Underliggende enheder

 

  § 24.  Departementet for Sundhed har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Styrelsen for Sundhed.
2)  Allorfik – Misbrugsbehandling.

 

Uafhængige enheder

 

  § 25.  Under Naalakkersuisoq for Sundhed hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:
1)  Landslægeembedet (NUN).

 

Kapitel 9

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

 

  § 26.  Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø er øverst ansvarlig for Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

 

  § 27.  Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Lovgivning om landbrug, fåre-, kvæg- og renavl.
2)  Landbrugspolitik.
3)  Erhvervsfremme rettet mod landbrugssektoren.
4)  Selvforsyning.
5)  Energisektorplan.
6)  Udvikling af vedvarende energi.
7)  Energi- vand- og varmeforsyning.
8)  Forsyningspolitik.
9)  Lovgivning om national og international naturbeskyttelse.
10)  Miljø- og Beredskab.
11)  Servicekontrakter med diverse selskaber om indhandlingsanlæg for fisk og fangstprodukter.

 

Underliggende enheder

 

  § 28.  Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Nukissiorfiit.
2)  Miljøstyrelsen for Råstofområdet.

 

Uafhængige enheder

 

§ 29.  Under Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:
1)  Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut).

 

Kapitel 10

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling

 

  § 30.  Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling er øverst ansvarlig for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling og Departementet for Råstoffer.

 

  § 31.  Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Bolig- og Ejendom.
2)  Anlæg.
3)  Bygningsmyndigheden.
4)  Infrastruktur.
5)  Trafik.
6)  Ligestilling.

 

  § 32.  Departementet for Råstoffer består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Overordnet planlægning og koordinering på mineralområdet.
2)  Råstofpolitik og strategier vedr. mineraler.
3)  Samfundsmæssig bæredygtighed på mineralområdet, herunder VSB-redegørelser, IBA-aftaler og borgerinddragelse.
4)  Regelfastsættelse inden for mineralområdet.
5)  International promotion/markedsføring af mineralpotentialet i Grønland.
6)  Myndighedsbehandling vedr. geologi på mineralområdet.
7)  Geologiske databaser på mineralområdet.
8)  Ujarassiorit mineraljagten.
9)  Myndighed i relation til kulbrintesager, herunder olie- og gasselskaber samt geofysiske selskaber.
10)  Strategiudvikling og international markedsføring af kulbrintepotentialet i Grønland.
11)  Udvikling af lovgivning og regelsæt vedr. udnyttelse af kulbrinter.
12)  Tilsyn og myndighedsbehandling vedrørende kulbrintetilladelser.
13)  Geologiske databaser på kulbrinteområdet.

 

Underliggende enheder

 

  § 33.  Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavne.

 

  § 34.  Departementet for Råstoffer har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Råstofstyrelsen (MLSA).

 

Kapitel 11

Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier og Justitsområdet

 

  § 35.  Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier og Justitsområdet er øverst ansvarlig for Departement for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet.

 

  § 36.  Departement for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet består af følgende enheder og sagsområder:
1)  Førskole.
2)  Udsatte børn og unge.
3)  Familier og børn.
4)  Forebyggelse.
5)  Socialområdet for børn og unge.
6)  Børnetalsmand og børneråd.
7)  Handicap.
8)  Justitsområdet.
9)  Handicaptalsmand.
10)  Menneskerettigheder.

 

Underliggende enheder

 

  § 37.  Departementet for Børn, Unge og Familier har følgende underliggende enheder, hvor der er rekursadgang til departementet, hvis ikke andet er fastsat ved lov:
1)  Socialstyrelsen.

 

Uafhængige enheder

 

  § 38.  Under Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier og Justitsområdet hører følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang:
1)  MIO, børnetalsmanden.
2)  TILIOQ, Handicaptalsmanden.

 

Kapitel 12

Ikrafttræden

 

  § 39.  Dette cirkulære træder i kraft den 23. april 2021.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves cirkulære af 24. november 2020 om Naalakkersuisut og ressortfordelingen.

 

 

 

Formandens Departement, den 23. april 2021

 

 

Múte Bourup Egede
Formand for Naalakkersuisut

 

 

/ Hans-Peder Barlach Christensen

Noter
Samtidig ophæves cirkulære af 24. november 2020 om Naalakkersuisut og ressortfordelingen.