Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 25
30. juni 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om maksimalbelægning på luftfartøjer

I medfør af § 12 a og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Maksimalt antal indrejsende om ugen

 

  § 1.  Corona-sekretariatet meddeler Air Greenland og andre flyselskaber med faste flyforbindelser til Grønland, hvor mange indrejsende der maksimalt må ankomme til Grønland hver uge.

 

Indrejse uden fast flyforbindelse

 

  § 2. Andre fly end dem nævnt i § 1, må ikke medbringe indrejsende jf. dog stk. 2. 
  Stk. 2.  Flyselskaber, der ønsker at medbringe indrejsende der ikke er omfattet af § 1, og som har et samfundskritisk formål med sin indrejse, kan søge Corona-sekretariatet om tilladelse til indrejse. Flyselskabet skal modtage en tilladelse før ankomst.

 

  § 3. Beflyvning af Østgrønland, der sker for at opfylde servicekontrakter indgået med Grønlands Selvstyre, er ikke omfattet af bekendtgørelsen om maksimalbelægning på luftfartøjer.

 

Foranstaltninger

 

  § 4.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 1 eller 2.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.
  Stk. 3.  Bøder tilfalder landskassen.

 

Ikrafttræden, ophævelse og gyldighed i tid

 

  § 5.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021. 
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 21. maj 2021 om maksimalbelægning på luftfartøjer.
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen er gældende til og med 31. august 2021.

 

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 30. juni 2021

 

 

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

/ Aka Olesen