Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 18
21. maj 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om maksimalbelægning på luftfartøjer

I medfør af § 12 a og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Maksimalt antal indrejsende med Air Greenland om ugen

 

  § 1.  Corona-sekretariatet meddeler Air Greenland, hvor mange indrejsende der maksimalt må ankomme med Air Greenland til Grønland hver uge.

 

Betingelser for indrejse med andre flyselskaber

 

  § 2. Andre flyselskaber m.v. end Air Greenland, der ønsker at medbringe passagerer til Grønland, skal søge Corona-sekretariatet om tilladelse og modtage denne før ankomst.

 

Foranstaltninger

 

  § 3.  Der kan idømmes foranstaltninger efter Kriminallov for Grønland for den der overtræder §§ 1 eller 2.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.
  Stk. 3.  Bøder tilfalder landskassen.

 

Ikrafttræden, ophævelse og gyldighed i tid

 

  § 4.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2021. 
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 29. april 2021 om maksimalbelægning på luftfartøjer.
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen er gældende til og med 30. juni 2021.

 

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 21. maj 2021

 

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

 

/ Aka Olesen