Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 15
29. april 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om maksimalbelægning på luftfartøjer

I medfør af §§ 12 a og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Maksimalt antal indrejsende med Air Greenland om ugen

 

  § 1.  Corona-sekretariatet meddeler Air Greenland, hvor mange indrejsende der maksimalt må ankomme med Air Greenland til Grønland hver uge.

 

Betingelser for indrejse med andre flyselskaber

 

  § 2.  Andre flyselskaber m.v. end Air Greenland, der ønsker at medbringe passagerer til Grønland, skal søge Corona-sekretariatet om tilladelse og modtage denne før ankomst.

 

Foranstaltninger

 

  § 3.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den der overtræder §§ 1 eller 2.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.
  Stk. 3.  Bøder tilfalder landskassen.

 

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 4.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. maj 2021.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen er gældende til og med 31. maj 2021.

 

 

Departement for Sundhed, den 29. april 2021

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Tine Pars