Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 3
7. januaari 2021
Atuuttut

Eqqakkat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

A­va­ta­ngii­sit in­nar­lit­saa­li­or­ne­qar­nis­saa­nik I­nat­si­sar­tut i­nat­si­saan­ni nr. 9-mi, 22. no­vemba­ri 2011-meer­su­mi (a­va­ta­ngii­si­nut i­nat­sit) § 10, imm. 1-i­mi, nr. 5, 6, 12, 20, 23 aam­ma 25, § 40, imm. 1 aamma 2, § 45, imm. 2-4, § 56, imm. 1 aam­ma § 66 imm. 3 naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

 

Ka­pi­ta­li 1
A­tuuf­fia

  § 1.  Na­lu­naa­rum­mi eq­qa­gas­sa­nik, tassungalu ilanngullugu immikkoortiterisarnerit, iluaqutissanngortitsisarnerit, igitsisarnerit atueqqittarnerillu, i­nat­sim­mi al­la­mi ma­lit­ta­ri­sas­si­un­ne­qan­ngit­sut su­li­a­rin­nit­tar­ne­ri pi­ne­qar­put.
  Imm. 2.  Na­lu­naa­rum­mi a­tor­tut pif­fis­sa­mi eq­qa­gas­san­ngor­ne­ri­niit pif­fis­sa­mut eq­qa­gas­saa­jun­naar­nis­saat ti­kil­lu­gu pi­ler­saa­ru­si­or­ne­qar­tar­ne­ri­nut su­li­a­ri­ne­qar­tar­ne­ri­nul­lu ma­lit­ta­ri­sas­sat
aa­la­ja­nger­sar­ne­qar­put.

 

Ka­pi­ta­li 2
Nas­su­i­aa­tit il. il.

 

  § 2.  Nassuiaatit kapitalimi matumani saqqummiunneqartut nalunaarummut matumunnga, avatangiisinut inatsimmut eqqakkallu pillugit maleruagassanut allanut, taakku tunngavigalugit aalajangersarneqartunut, kiisalu kommunit eqqagassalerinerinut, tassungalu ilanngullugu kommunit eqqagassat pillugit maleruagassiaannut atuutsinneqarput.

 

  § 3.  Eq­qaa­neq i­ma­tut paa­si­ne­qas­saaq, i­lan­ngus­saq 1 naa­per­tor­lu­gu a­tor­tus­si­aq pe­qul­luun­niit ti­gus­saa­soq, pi­gin­nit­tup i­gi­taa, i­gis­sal­lu­gu si­un­ni­us­saa i­ma­luun­niit i­gis­sal­lu­gu pis­sus­saaf­fi­gi­saa.
  Imm. 2.  Na­lu­naa­rum­mi matumani maleruagassat aamma avatangiisinut inatsimmi § 36, imm. 1 naapertorlugit atortussiat pigisalluunniit igitassaanersut kommunalbestyrelsip aalajangiffigisassavaa. Tassunga ilanngullugu kommunalbestyrelsi pisussaavoq, atortussiaq pigisarluunniit qanoq inissinneqassanersoq aalajangiissalluni.
  Imm. 3.  Taa­maat­tor­li ni­oq­qu­tis­si­or­ne­rup i­nger­la­ne­ra­ni a­tor­tus­si­a­nik pi­gi­sa­nil­luun­niit
inuussutissarsiutigalugu tu­ni­sas­si­or­ne­rup i­ner­ne­ri eq­qak­ka­tut i­si­gi­ne­qassan­ngil­lat, a­tor­tus­si­a­mik pi­gi­sa­mil­luun­niit taas­su­min­nga sa­naar­tor­neq pi­ngaar­ner­tut si­un­ner­fi­gi­ne­qan­ngip­pat, aam­ma:
1)  a­tor­tus­si­aq pi­gi­sar­luun­niit a­toq­qin­ne­qas­sa­soq qu­lar­nan­ngip­pat,
2)  a­tor­tus­si­ap pe­qul­luun­niit na­li­ngin­naa­su­mik su­lif­fis­su­ar­mi su­li­aa­su­nut na­leq­qi­ul­lu­gu an­ner­tu­ne­ru­su­mik su­li­a­rin­ngik­ka­lu­ar­lu­gu toq­qaan­nar­tu­mik a­tor­ne­qar­sin­naap­pat,
3)  a­tor­tus­si­aq pe­qul­luun­niit ni­oq­qu­tis­si­or­ner­mut i­la­gi­til­lu­gu sa­na­ne­qar­pat, aam­ma
4)  a­toq­qin­ne­qar­nis­saa a­ku­e­ri­saap­pat, tas­sa­lu a­tor­tus­si­ap pi­gi­sal­luun­niit a­tor­ne­qar­ne­ra­ni tu­ni­sas­si­or­ner­mik, a­va­ta­ngii­si­nik peq­qis­sut­si­mil­lu il­ler­su­i­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit at­tuu­mas­su­til­lit ta­mar­mik naam­mas­si­ne­qar­pa­ta, aam­ma­lu a­va­ta­ngii­sit i­nu­il­luun­niit peq­qis­su­saan­nut a­taat­si­mut sun­ni­u­te­qar­ner­lus­san­ngip­pat.
  Imm. 4. A­tor­tus­si­ap pe­qu­til­luun­niit eq­qak­ka­nut pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik u­ku­nin­nga naam­mas­sin­nik­kun­naar­ne­rat pil­lu­gu kom­mu­nalbesty­relsi aa­la­ja­ngii­sas­saaq: 
1)  ator­tus­si­aq pe­qul­luun­niit i­lu­a­qu­taa­ler­sin­ne­qar­lu­ni naam­mas­si­ne­qar­pat, tas­su­nga a­toq­qin­ne­qar­ne­ra i­laa­tin­ne­qar­lu­ni,
2)  a­tor­tus­si­aq pe­qul­luun­niit si­u­ner­ta­mut im­mik­koor­tu­mut na­li­ngin­naa­su­mik a­tor­ne­qar­pat,
3)  a­tor­tus­si­a­mut pe­qum­mul­luun­niit taa­maat­tu­mut ni­u­er­fim­mik pe­qar­pat i­ma­luun­niit pi­u­ma­ne­qar­pat,
4)  a­tor­tus­si­aq pe­qu­til­luun­niit si­u­ner­ta­nut im­mik­kut it­tu­nut tekni­kkik­kut pi­u­ma­sa­qaa­tit naam­mas­si­ne­qar­pa­ta, aam­ma­lu tu­ni­sas­si­a­mut tun­nga­til­lu­gu i­nat­si­sit na­joq­qu­tas­sal­lu a­tuut­tut naam­mas­si­ne­qar­pa­ta, aammalu
5) a­tor­tus­si­a­mik pe­qum­mil­luun­niit a­tu­i­neq a­va­ta­ngii­si­nut i­nu­il­luun­niit peq­qis­su­saan­nut ta­mar­mi­u­su­mut sun­ni­u­te­qar­ner­lus­san­ngip­pat.
 
Imm. 5.  Kom­mu­nalbesty­relsip aa­la­ja­nger­sak­ka­mi tas­sa­ni imm. 3-4 naa­per­tor­lu­git aa­la­ja­ngii­ne­rit pil­lu­git Naa­lak­ker­su­i­sut i­li­si­ma­tit­tas­sa­vaa.

 

  § 4.  A­tu­i­sin­naa­ti­taa­soq tas­saa­voq nu­na­mi­ner­ta­mik a­tu­i­sin­naa­soq, na­li­ngin­naa­su­mik nu­na­mi­ner­ta­mik a­tu­i­nis­sa­mik a­ku­e­ri­ne­qar­toq. A­ku­er­sis­sum­mik a­tuuk­kal­lar­tus­sa­mik i­ma­luun­niit a­taa­var­tus­sa­mik tun­ni­us­si­ner­mut, kii­sa­lu nu­na­mi­ner­ta­nut sa­naar­tor­fi­un­ngit­su­nut eq­qaa­so­qas­sap­pat ta­man­na a­tuu­tis­saaq.
  Imm. 2.  A­tu­i­sin­naa­ti­taa­ner­mut nal­ler­suun­ne­qas­sap­put:
1)  i­nis­si­a­nik, il­lu­nik su­miif­fin­nil­lu i­nuus­su­tis­sar­si­u­ti­nik i­nger­la­ta­qar­fi­u­su­nik at­tar­tor­tut a­tu­i­sul­lu, aam­ma
2)  i­nis­si­a­nik il­lu­nil­lu i­ne­qar­fis­sa­nik at­tar­tor­tut a­tu­i­sul­lu, il­lu­ni at­tar­tor­ti­tak­ka­ni i­nis­si­at pi­nga­suup­pa­ta i­kin­ne­rup­pa­ta­luun­niit.
3) il­lu­nik at­tar­tor­tit­tak­ka­nik, at­tar­tor­tit­tak­ka­nik pi­nga­sut sin­ner­lu­git i­nis­si­ar­ta­qar­tu­nik attartortitsisarpata, at­tar­tor­tit­si­sut atuisussaatitaanermik piginnittutut isigineqassaaq.
  Imm. 3. Aam­ma a­tu­i­sin­naat­i­taa­soq su­lif­fe­qar­fin­nut, pe­qa­ti­giif­fin­nut aam­ma­lu a­taa­var­tu­mik i­ma­luun­niit a­tuuk­kal­lar­tus­sa­mik i­nun­nut ka­ter­suuf­fis­si­a­nik aaq­qis­suus­si­ner­nut aaq­qis­suus­si­su­nut nal­ler­suun­ne­qas­saaq. 

 

  § 5.  A­tu­i­sin­naa­ti­taa­soq ki­na­luun­niit i­no­qu­ti­giit­tut su­lif­fe­qar­fit­tul­luun­niit aa­la­ja­ngi­gaas­saaq. A­tu­i­sin­naa­ti­taa­soq i­no­qa­ti­giin­nut su­lif­fe­qar­fim­mul­luun­niit nal­ler­suun­ne­qar­sin­naa­ner­soq kom­mu­nalbesty­relsi­mit aa­la­ja­ngiif­fi­gi­ne­qas­saaq.
  Imm. 2.  Sul­lis­si­viit, u­mi­ar­su­a­li­viit as­si­gi­saal­lu su­lif­fe­qar­fit­tut im­mik­koor­tin­ne­qas­sap­put.
  Imm. 3.  Nu­naa­te­qar­fiit, ner­su­taa­te­qar­fiit, a­kun­nit­tar­fiit ne­ri­ni­ar­tar­fiil­lu, aam­ma­lu a­si­mi i­nuus­su­tis­sar­si­u­ti­ga­lu­gu su­li­at al­lat su­lif­fe­qar­fit­tut im­mik­koor­tin­ne­qas­sap­put. 
  Imm. 4.  Kom­mu­nalbesty­relsip imm. 1 naa­per­tor­lu­gu, minnerpaamik aa­la­ja­ngii­ner­mi­ni tun­nga­vis­sat u­ku tamarmiusut i­laa­tis­sa­vai:
1)  Eq­qa­gas­sat ta­mar­mi­u­sut a­mer­las­su­sis­saat­tut suus­su­sis­saat­tul­lu naat­sor­suu­ti­gi­sat.
2)  Su­li­as­sap pif­fis­saq eq­qar­saa­ti­ga­lu­gu si­vi­sus­su­sis­saa.
3)  Su­li­as­sa­mi si­u­ner­taq.

 

  § 6.  §§ 3-mi aamma 4-mi nassuiaatigineqartut saniatigut, nassuiaatit uku ukuunnga atorneqassapput:
1)  Eq­qak­ka­ni i­lu­a­qu­tis­san­ngor­tin­ne­qar­sin­naa­sut: Eq­qak­kat a­toq­qi­tas­san­ngor­lu­git pi­a­reer­sar­ne­qar­sin­naa­sut, a­toq­qin­ne­qar­sin­naa­sut i­naa­ru­taa­su­mik i­lu­a­qu­tis­san­ngor­tit­si­nis­sa­mut a­tor­ne­qar­sin­naa­sut, i­ma­luun­niit pas­sus­se­ri­aat­sit taa­ne­qar­tut ar­laan­nik si­u­ner­ta­qar­lu­ni pi­a­reer­sar­ne­qar­sin­naa­sut.

2)  Eq­qa­gas­sa­le­ri­ner­mut a­tor­tut: A­tor­tut eq­qak­ka­nik i­lu­a­qu­tis­san­ngor­tit­si­vi­u­sar­tut pi­aaf­fi­u­sar­tul­lu, taak­ku­nun­nga a­tor­tut i­lu­a­qu­tis­san­ngor­tit­si­nis­saq pii­aa­nis­sar­luun­niit si­oq­qul­lu­gu eqqakkanik pi­a­reer­saaf­fi­u­sar­tut i­laa­tin­ne­qar­lu­tik.

3)  Eq­qaa­viit: Eq­qaa­vik, eq­qak­kat kom­mu­nip eqqakkanik ka­ter­su­i­sar­ne­ra­ni ka­ter­su­i­nis­saq si­oq­qul­lu­gu i­git­si­vi­u­sus­saq.

4) Eq­qak­ka­nik im­mik­koor­ti­te­ri­sar­neq: Eq­qak­kat suu­ne­ri, ka­ti­ti­gaa­ne­ri imaluunnit aal­laa­vii­ tun­nga­vi­ga­lu­git im­mik­koor­ti­ter­ne­qar­tar­ne­ri, soor­lu asfalti, pap­pi­aq­qat, pap­pi­aq­qat qe­ra­ta­suut, as­sa­kaa­su­kut, sa­vi­mi­ni­kut, a­tor­tut e­lektro­niski­u­sut, bat­te­riit ak­ku­mu­la­to­ri­llu, PVC-t, plastik­kit, i­ga­laa­mer­nit, eq­qak­kat an­no­raa­mi­ner­nik gum­mi­nil­lu a­kul­lit, is­sut qi­su­il­lu.

5) Eq­qak­ka­nik pi­gin­nit­toq: Eq­qa­gas­sa­nik pi­ler­sit­si­soq, i­ma­luun­niit i­nuk su­lif­fe­qar­fil­luun­niit eq­qak­ka­nik pi­gin­nit­toq.

6) Eq­qak­ka­nik pi­ler­sit­si­soq: Ki­na­luun­niit su­li­a­qar­ner­mi­gut eqqakkanik pilersitsisoq i­ma­luun­niit pi­a­reer­saa­nermi, akoorinermi allatulluunniit suliaqarnermi eq­qak­kat suus­su­sii­nik ka­ti­ti­gaa­ne­ri­nil­luun­niit al­lan­ngu­i­soq.

7) Eq­qak­kat suus­su­sii: Eq­qak­kat i­lan­ngus­saq 1-i­mi eq­qak­kat al­lat­tor­si­maf­fi­an­ni al­las­si­ma­sut, aam­ma­lu E­AK-ko­de-ler­lu­git al­laa­se­ri­ne­qar­tut.

8) Eq­qak­ka­nik as­sar­tu­i­soq: Ki­na­luun­niit i­nuus­su­tis­sar­si­u­ti­ga­lu­gu allap a­ki­li­gaa­nik eq­qak­ka­nik as­sar­tu­i­soq.

9)  Uu­ma­su­neer­su­nit eq­qak­kat: Eq­qak­kat uu­ma­su­neer­sut aam­ma uu­ma­sut to­qu­nga­sut, taakkununngalu uumasut perlukui ilaatinneqarput.
10) In­ner­suus­si­sar­neq: Aaqqissuussineq maleruagassatigut aalajangigaasoq, tassanilu eqqakkanik pilersitsisoq eqqakkanik kommunalbestyrelsip innersuussinera malillugu eqqaavimmut akuerisamut tunniussinissamut akisussaaffeqarpoq.

11) Su­li­a­rin­nin­neq: I­lu­a­qu­tis­san­ngor­tit­si­ne­rit pii­aa­ne­ril­lu, tas­su­nga­lu i­lu­a­qu­tis­san­ngor­tit­si­nis­saq pii­aa­nis­sar­luun­niit si­oq­qul­lu­gu pi­a­reer­saa­ne­rit i­lan­ngul­lu­git.

12) A­tu­i­sus­saa­ti­taa­neq: Pi­sus­saaf­fe­qar­fi­up­put:

a)  ka­ter­su­i­sar­ner­mut in­ner­suus­si­sar­ner­mul­luun­niit aaq­qis­suus­si­ner­mut ma­lit­ta­ri­sas­sa­nik aa­la­ja­nger­sar­ne­qar­tu­nik a­tu­i­nis­saq, i­ma­luun­niit

b)  eq­qak­ka­nik pas­sus­si­nis­sa­mut kom­mu­nalbesty­relsip in­ner­suus­su­taa­nik aa­la­ja­nger­si­ma­su­nik, ka­ter­su­i­sar­ner­mut in­ner­suus­si­sar­ner­mul­luun­niit aaq­qis­suus­si­ner­nut i­laa­tin­ne­qan­ngit­su­nik ma­lin­nin­nis­saq.

13) Uu­mas­su­si­lin­nit eq­qak­kat: A­nger­lar­si­maf­fin­nit, ne­ri­ni­ar­tar­fin­nit, ne­ri­sas­si­uus­si­sar­fin­nit aam­ma ni­u­er­tar­fin­nit ne­ri­sas­sat i­gaf­fim­miil­lu eq­qak­kat ar­ror­sin­naa­sut, kii­sa­lu su­lif­fe­qar­fin­nit i­nuus­su­tis­sa­le­rif­fi­u­su­nit eq­qak­kat as­si­ngu­sut, taakkunungalu naatsiivinnit eqqakkat, aalisakkanit aammalu uumasunit allanit eqqakkat ilaatinneqarput.

14) Eq­qak­ka­nik pii­aa­sar­neq: Su­li­aq i­lu­a­qu­tis­san­ngor­tit­si­vi­un­ngit­soq su­na­luun­niit, aam­ma su­li­aq ki­ngu­ne­ri­sas­sat i­laat­tut a­tor­tus­si­a­nik ka­ter­su­eq­qin­ner­mik.

15)  Il­lu­li­a­nit sa­naar­tuk­ka­nil­lu eq­qak­kat: Eq­qak­kat illulianit sanaartukkanillu pisut, taakkununngalu nutarterinerit, iluarsaassinerit isaterinerillu ilaatinneqarput.

16) A­nger­lar­si­maf­fin­nit eq­qak­kat: Eq­qak­kat angerlarsimaffinni pilersinneqartut, aaq­qis­suus­si­ner­nut al­la­nut i­laa­tin­ne­qan­ngit­sut, aam­ma­lu pi­ngaar­tu­mik tassaasut i­gaf­fim­mit eq­qak­ka­t, eq­qi­lu­i­saar­ner­mi eq­qak­ka­t a­tor­tu­l­lu a­to­run­naak­ka­nik min­ne­ru­su­nik i­la­qar­tut, taak­ku­nun­nga­lu ne­ri­sas­sat igitat sin­ni­kul­lu allat, soor­lu pappiaqqat, pappiaqqat qeratasuut, plastikkit poortuutissallu, kiisalu aalisakkanit piniakkanillu, nammineq atugassatut pisanit piniakkanit eqqakkat.

17)  Eq­qak­kat a­nger­lar­si­maf­fin­nit eq­qak­ka­nut as­si­ngu­sut: Eq­qak­kat su­lif­fe­qar­fin­nit pi­ler­sin­ne­qar­tut, ka­ti­ti­gaa­ner­mik­kul­lu i­nu­in­naat a­nger­lar­si­maf­fii­nit eq­qak­ka­nut as­si­ngu­sut.

18) I­nis­sii­ve­qar­fik: Su­miif­fik eq­qak­ka­nik a­taa­var­tus­sa­mik u­taq­qii­saa­gal­lar­tu­mil­luun­niit i­nis­sii­vi­u­soq, a­va­ta­ngii­si­nut i­nat­sim­mi ka­pi­ta­li 5 naa­per­tor­lu­gu a­va­ta­ngii­sit pil­lu­git
a­ku­er­sis­su­te­qar­fi­u­si­ma­soq.

19)  Eq­qak­kat i­nis­sin­ne­qar­nis­sa­mut na­leq­qut­tut: Eq­qak­kat i­lu­a­qu­tis­san­ngor­tit­si­nis­sa­mut i­ma­luun­niit i­ku­al­laa­nis­sa­mut na­leq­qu­tin­ngit­sut.

20)  Toq­qaan­nar­tu­mik a­tu­eqqiineq: Tunisassianik atortunillunniit, piareersaaqqaarani killiffik atorneqarsinnaasunik atueqqittarneq.

21)  Eq­qaa­vis­su­aq: Su­miif­fik eq­qak­ka­nik pi­u­ju­ar­tus­sa­mik i­nis­siif­fi­u­sus­saq, a­va­ta­ngii­si­nut i­nat­sim­mi ka­pi­ta­li 5 naa­per­tor­lu­gu a­va­ta­ngii­sit pil­lu­git a­ku­er­sis­su­te­qar­fi­u­si­man­ngit­soq.
22)  A­tor­tu­nit e­lektro­niski­u­su­nit sa­vi­mi­ni­kut: Eq­qak­kat a­tor­tu­nit in­naal­la­gi­a­moor­tu­nit e­lektro­niski­u­su­nil­lu pi­sut, taakkununnga støvsu­ge­ri­t, qul­liit e­lektro­niski­u­su­t, peerit sipaarutitallit, kis­sa­mik su­poor­tu­t, kaf­fi­li­o­ru­ti­t, qil­le­ru­ti­t, TV-k­kut i­si­gin­naa­ru­ti­t, qa­ra­saa­si­a­t, ra­di­u­t, mo­bilte­le­fo­ni­t kis­sar­suu­ti­l­lu ilaatinneqarlutik.

23) Poor­tuu­tit: Tu­ni­sas­si­at qa­nor­luun­niit it­tut a­tor­tul­lu poor­tu­i­ner­mut, il­ler­su­i­ner­mut, pas­sus­si­ner­mut, tunisassiortumiit tunisassiassanik nioqqutissanilluunniit piareersakkanik nassiussinermut, imaluunniit taakkuninnga saqqummiussinermut a­tor­ne­qar­tut. A­tor­tut si­u­ner­ta­mut a­taat­si­mut a­taa­si­aan­nar­lu­ni a­tor­ne­qar­tut taa­ma­tut­taaq poor­tuu­tis­sa­tut i­si­gi­ne­qas­sap­put. Poor­tuu­tis­sa­nut taa­maal­laat i­laap­put:
a)  Tu­ni­ni­aa­ner­mi poor­tuu­tit i­ma­luun­niit poor­tuu­tit pi­ngaar­ne­rit, tas­sa­lu tu­nit­si­vim­mi poor­tuu­tit a­taat­si­tut a­tu­i­sus­sa­mut i­naa­ru­taa­su­mut i­ma­luun­niit a­tu­i­sar­tu­mut tu­ni­sas­sa­tut i­lu­si­li­gaa­sut.
b)  Ta­ma­nut poor­tuu­tit i­ma­luun­niit poor­tuu­tit pi­ngaan­ngin­ne­ru­sut, tas­sa­lu tu­nit­si­vim­mi poor­tuu­tit ar­la­lin­ngor­lu­git tu­ni­sas­sa­tut i­lu­si­li­gaa­sut, tas­sa­ni a­tu­i­sus­sa­mut i­naa­ru­taa­su­mut i­ma­luun­niit a­tu­i­sar­tu­mut tu­ni­sas­sa­tut i­li­ne­qar­ne­rat i­ma­luun­niit tu­nit­si­vim­mi i­li­si­vin­nik u­lik­kaa­ru­taan­nar­tut a­tor­ne­qar­ne­rat a­peq­qu­taa­tin­na­gu. Tas­sa­lu imaappoq, ni­oq­qu­tis­sa­nit ni­oq­qu­tis­sap pi­gin­naa­ne­ra al­lan­ngor­tin­ngik­ka­lu­ar­lu­gu peer­ne­qar­sin­naa­voq.
c)  As­sar­tu­i­ner­mut poor­tuu­tit i­ma­luun­niit sul­lis­si­ner­mut a­ta­til­lu­gu poor­tuu­tit, tas­sa­lu poor­tuu­tit tu­nit­si­vin­ni ar­la­lin­ni i­ma­luun­niit poor­tuu­ti­nik ta­ma­nut a­tor­sin­naa­su­nik a­tu­i­ner­mi pas­sus­si­nis­sa­mik as­sar­tu­i­ner­mil­lu o­qin­ne­ru­ler­sit­si­sus­san­ngor­lu­git i­lu­si­li­gaa­sut, taa­maa­lil­lu­ni­lu i­nuup nam­mi­neer­lu­ni pas­sus­si­ne­ra­ni as­sar­tu­i­ne­ra­ni­luun­niit a­jo­qu­sii­nis­sat pin­ngit­soor­tin­ne­qar­sin­naal­lu­tik. As­sar­tu­i­ner­mut poor­tuu­tis­sa­nut conta­i­ne­rit aq­qu­si­ner­tsi­gut, qi­mut­tu­it­sut aq­qu­taa­si­gut, u­mi­ar­su­ak­kut si­laan­nak­kul­lu as­sar­tor­ne­qar­tar­tut i­laa­tin­ne­qan­ngil­lat.

24) Poor­tuu­tit i­gi­tas­sat: Poor­tuu­tit i­ma­luun­niit poor­tuu­ti­nut a­tor­tut suul­luun­niit, § 3 naa­per­tor­lu­gu eq­qak­ka­nut nas­su­i­aa­ti­nut i­laa­tin­ne­qar­tut, tas­sa­ni tu­ni­sas­si­or­ner­mit i­gi­tas­sat ki­si­mik pi­ne­qa­ra­tik.

25)  I­nuus­su­tis­sar­si­u­ti­nik i­nger­la­ta­qar­ner­mit eq­qak­kat: Eq­qak­kat su­lif­fe­qar­fin­nit pi­ler­sin­ne­qar­tut, taak­ku­nun­nga eq­qak­kat a­nger­lar­si­maf­fin­nit eq­qak­ka­nut as­si­ngu­sut, i­gi­tas­sat a­ngi­suut, i­nis­si­a­li­or­ner­mit sa­naar­tor­ner­mil­lu eq­qak­kat, tu­ni­sas­si­or­ner­mu­t eq­qak­kat, su­lif­fis­su­ar­nit eq­qak­kat, eq­qak­kat im­mik­koor­ti­tik­kat, is­sut nunalerinermiillu eq­qak­kat i­laal­lu­tik. I­nuus­su­tis­sar­si­u­ti­nik i­nger­la­ta­qar­ner­mit eq­qak­kat u­lo­ri­a­nar­tuu­sin­naap­put u­lo­ri­a­nan­ngit­suu­sin­naal­lu­til­luun­niit.

26) Eq­qak­kat u­lo­ri­a­naa­til­lit: Eq­qak­kat i­lan­ngus­saq 1-i­mi eq­qak­kat al­lat­tor­si­maf­fi­an­ni eq­qak­ka­tut u­lo­ri­a­naa­ti­lit­tut al­las­si­ma­sut na­lu­naa­qut­ser­si­ma­sul­lu, aam­ma­lu i­lan­ngus­saq 2-mi al­las­si­ma­su­tut u­lo­ri­a­naam­mik a­taat­si­mik ar­la­lin­nil­luun­niit er­ser­sit­si­sut. Aam­ma eq­qak­kat, i­lan­ngus­saq 2-mi al­las­si­ma­su­tut u­lo­ri­a­naam­mik a­taat­si­mik ar­la­lin­nil­luun­niit er­ser­sit­si­vi­u­sut eq­qak­ka­tut u­lo­ri­a­naa­ti­lit­tut i­si­gi­ne­qar­put.

27) Pi­a­reer­saa­neq: I­lu­a­qu­tis­san­ngor­tit­si­nis­saq pii­aa­nis­sar­luun­niit si­oq­qul­lu­gu ti­mi, kis­saq, a­kuu­tis­sat. ar­ror­tit­si­ne­rit imaluunniit iluaqutissanngortitsinissaq piiaanissarluunniit sioqqullugit suliat allat, taak­ku­nun­ngalu ilaatinneqarput im­mik­koor­ti­te­ri­neq, se­qut­se­ri­neq, e­qi­te­ri­neq, a­tor­tu­nik na­qi­gus­si­neq, pa­ner­sii­neq, a­se­ror­te­ri­neq, kis­saa­ti­gi­saq
ma­lil­lu­gu i­lu­si­lii­neq, im­mik­koor­ti­te­ri­neq i­laal­lu­tik, aam­ma­lu i­lu­a­qu­tis­san­ngor­tit­si­nis­saq si­oq­qul­lu­gu pii­aa­neq, poor­tu­eq­qin­neq, se­qut­se­ri­neq i­ma­luun­niit a­ku­le­rus­si­neq, taa­maa­lil­lu­ni­lu eq­qak­kat an­ner­tus­sut­si­mik­kut u­lo­ri­a­nas­sut­si­mik­kul­lu an­ni­kil­li­sin­ne­qar­nis­saat i­ma­luun­niit al­la­tut i­li­or­lu­ni pas­suk­ku­mi­nar­ne­ru­ler­sin­ne­qar­nis­saat si­u­ner­ta­ra­lu­gu pi­gin­naa­saan­nik al­lan­ngor­tit­si­neq.

28)  A­tu­eq­qin­nis­saq si­u­ner­ta­ra­lu­gu pi­a­reer­saa­sar­neq: A­tu­eq­qin­nis­saq si­u­ner­ta­ra­lu­gu pi­a­reer­saa­neq: I­lu­a­qu­tis­san­ngor­tit­si­ner­mik su­li­a­qar­ne­rit suul­luun­niit nak­ku­til­lii­ner­tut,
sa­lii­ner­tut i­lu­ar­saas­si­ner­tul­luun­niit it­tut, tas­sa­ni­lu ni­oq­qu­tis­si­at i­ma­luun­niit ni­oq­qu­tis­si­at a­tor­tu­i eq­qa­gas­san­ngor­si­ma­sut pi­a­reer­sar­ne­qar­tar­put, taa­maa­lil­lu­til­lu al­la­tut pi­a­reer­sar­ne­qa­ra­tik a­toq­qin­ne­qar­sin­naa­sun­ngor­tin­ne­qar­tar­lu­tik.

29) Eq­qak­kat i­ku­al­lan­ne­qar­sin­naa­sut: Eq­qak­kat i­lu­a­qu­ti­gin­ne­qar­sin­naan­ngit­sut aam­ma­lu i­ku­al­laa­nik­kut peer­ne­qar­sin­naa­sut, i­ku­al­lan­ne­qan­ngik­ku­nik ikuallaavimmut piumasaqaatinik unioqqutitsiviusinnaasut, imaluunniit a­kuu­tis­sa­nik a­va­ta­ngii­si­nut peq­qis­sut­si­mul­lu a­ku­e­ri­ne­qar­sin­naan­ngit­su­nik an­ner­tus­su­si­lin­nik a­ni­a­tit­si­sin­naa­sut.
Eq­qak­ka­nut i­ku­al­lan­ne­qar­sin­naa­su­nut i­laa­tin­ne­qan­ngil­lat:

a) Eq­qak­kat, i­nat­si­sit ma­lil­lu­git i­ku­al­lan­ne­qar­nis­saanut i­ner­teq­qu­taa­sut.

b)  Eq­qak­kat i­nat­si­sit ma­lil­lu­git, tas­su­nga­lu ma­lit­ta­ri­sas­sat kom­mu­nalbesty­relsi­mit a­ku­e­ri­ne­qar­tut i­lan­ngul­lu­git katersorneqassapput i­ma­luun­niit suliarinniffissamut allamut piiaanermiluunniit aaqqissuussinermut allamut innersuunneqassallutik, taakkununngalu iluaqutissanngortitsinerit inissiinerilluunniit ilaatinneqarput.

30) Isumaqatiginninniartoq: I­nuk su­lif­fe­qar­fil­luun­niit, ni­u­er­ner­mik tun­nga­ve­qar­lu­ni eq­qak­ka­nik ni­u­e­ru­te­qar­toq.

31)  Mi­si­le­raa­ner­mik tun­nga­ve­qar­lu­ni immikkut aaq­qis­suus­si­neq: Aaqqissuussineq, piffissami sumiiffimmiluunniit killilikkami immikkoortunik ataatsinik arlalinnilluunniit aaqqissuussinerup sumiiffimmut annertunerusumik siaruarneqarsinnaaneranik ataavartunngortinneqarsinnaaneranilluunniit misissuinissaq siunertaralugu atorneqartoq.
32) Eq­qak­kat a­toq­qin­ne­qar­sin­naa­sut: Eq­qak­kat a­toq­qin­ne­qar­nis­sa­min­nut na­leq­qut­tut, i­ma­luun­niit i­nat­si­sit ma­lil­lu­git a­toq­qin­ne­qar­tus­sat.

33) A­toq­qii­neq: I­lu­a­qu­tis­san­ngor­tit­si­ni­ar­lu­ni su­li­a­qar­neq su­na­luun­niit, eq­qak­ka­nik tu­ni­sas­si­as­sa­nut, a­tor­tus­sa­nut a­kuu­tis­sa­nul­luun­niit al­lan­ngor­til­lu­git pi­a­reer­sar­ne­qar­fi­at, taak­ku aal­laq­qaam­mut si­u­ner­taa­su­mut si­u­ner­ta­nul­luun­niit al­la­nut a­tor­ne­qar­nis­saat a­peq­qu­taa­tin­na­gu. Tas­su­nga a­tor­tu­nik ar­ror­sin­naa­su­nik, ki­si­an­ni­li nu­kis­si­or­ner­mut a­tor­ne­qar­tus­saan­ngit­su­nik piareersaaneq aam­ma a­tor­tu­nik i­kum­ma­tis­sa­tut im­miis­su­tis­sa­tul­luun­niit a­tor­ne­qar­tus­sa­nik piareersaaneq i­laa­tin­ne­qar­put.

34)  A­toq­qi­tas­sa­nik ka­ter­si­vik: A­tor­toq a­toq­qi­tas­sa­nik su­li­a­qar­ner­mut a­tor­ne­qar­toq.

35) A­toq­qii­sar­neq: Su­li­aq su­na­luun­niit, ni­oq­qu­tis­si­at a­tor­tul­luun­niit si­u­ner­ta­mut i­lu­si­ler­ne­qar­fim­min­nut a­toq­qin­ne­qar­nis­saan­nik su­li­a­qar­fi­u­soq.

36) A­nger­lar­si­maf­fin­nit eq­qak­kat: Eq­qak­kat a­nger­lar­si­maf­fin­ni pi­ler­sin­ne­qar­tut, taak­ku­nun­nga a­nger­lar­si­maf­fin­nit eq­qak­kat, eq­qak­kat a­ngi­suut, naat­sii­vin­nit eq­qak­kat, eq­qak­kat im­mik­koor­ti­tik­kat is­suillu i­laal­lu­tik. A­nger­lar­si­maf­fin­nit eq­qak­kat u­lo­ri­a­nar­tuu­sin­naap­put u­lo­ri­a­nan­ngit­suu­sin­naal­lu­til­lul­luun­niit.

37) Pas­sus­si­neq: Eq­qak­ka­nik ka­ter­su­i­sar­neq, i­lu­a­qu­tis­san­ngor­tit­si­sar­neq pii­aa­sar­ner­lu, taak­ku­nun­nga ta­ma­tu­mun­nga a­ta­til­lu­gu aam­ma­lu i­nis­sii­ve­qar­fim­mi su­li­a­req­qii­sar­ner­mut
kii­sa­lu tu­ni­ni­aa­sut a­kun­ner­mu­li­ut­tul­lu su­li­aan­nut nak­ku­til­lii­ne­rit i­lan­ngul­lu­git.

38) Ka­ter­su­i­neq: Eq­qak­ka­nik aal­ler­neq, tas­su­nga­lu eq­qak­ka­nik i­ku­al­laa­vim­mut as­sar­tuus­si­nis­saq si­u­ner­ta­ra­lu­gu aal­lar­ni­u­taa­su­mik i­nis­si­ti­te­ri­neq i­lan­ngul­lu­git.

39) Ka­ter­su­i­sar­ner­mi aaq­qis­suus­si­neq: Aaq­qis­suus­si­neq ma­lit­ta­ri­sas­sa­ti­gut aa­la­ja­nger­sa­gaa­soq, tassanilu eqqakkat tunniussivissamut katersuivimmulluunniit tunniunneqarpata passussinerup ingerlateqqinneqarnissaanut akisussaaffik kommunalbestyrelsip tigussavaa.

40) Su­lif­fe­qar­fik ka­ter­su­i­sar­toq: Su­lif­fe­qar­fik ni­u­er­ner­mik si­un­ner­fe­qar­lu­ni eq­qak­ka­nik ka­ter­su­i­sar­toq.

41)  A­kuu­tis­sat i­gi­tas­sat: Su­lif­fis­su­ar­mi su­lif­fin­nit kuk­ku­su­mik tu­ni­sas­si­or­ner­mi i­gi­tas­sat aam­ma a­kuu­tis­sat a­tor­ni­kut, aam­ma­lu la­bo­ra­to­ri­a­nit i­gi­tas­sat a­ku­le­riit as­si­gi­saal­lu, kii­sa­lu a­nger­lar­si­maf­fin­nit a­kuu­tis­sat na­li­gin­naa­sut, soor­lu ar­ror­saa­tit qa­li­paa­til­lu sin­ni­kui.

42) Eq­qak­ka­nik im­mik­koor­ti­te­ri­sar­neq: Su­miif­fim­mi eq­qak­kat aq­qu­saa­gaan­ni im­mik­koor­ti­te­ri­sar­neq, tassungalu atortut atuuffissallu malillugit immikkoortiterisarneq ilaatinneqarpoq.

43)  Na­kor­si­ar­tar­fin­nit eq­qak­kat u­lo­ri­a­nar­tut: Eq­qak­kat tu­nil­laan­ne­qar­nis­sa­mut u­lo­ri­a­nar­tor­si­or­fi­u­sin­naa­sut al­la­tul­luun­niit peq­qis­sut­si­mut im­mik­kut it­tu­mik u­lo­ri­a­nar­tor­si­or­fi­u­sin­naa­sut.

44)  Kom­mu­nip eqqagassanik pas­sus­si­sar­fia: Kom­mu­nip eqqakkanik passussisarfia, kom­mu­nalbesty­relsip a­taat­sip a­mer­la­ne­ru­su­lluunniit passussiasarfiup an­ner­saa­nik pi­ginneqataaffigisaat, i­ma­luun­niit i­nger­lat­se­qa­ti­giif­fim­mi as­si­gi­saa­ni­lluun­niit eqqakkanik suliaqarnermi a­tor­tu­mik pi­gi­sa­qar­tu­mi a­ni­ngaa­saa­tit an­ner­saan­nik toq­qaan­nar­tu­mik toq­qaan­nan­ngit­su­mil­lun­niit pi­gi­sa­qar­fi­gi­saa.

45) A­kun­ner­mu­li­ut­toq: Su­lif­fe­qar­fik su­na­luun­niit, al­lat sin­ner­lu­git, taak­ku­nun­nga­lu a­kun­ner­mu­li­ut­tut nam­min­neer­lu­tik eq­qak­ka­nik ti­gu­si­sus­saan­ngit­sut i­lan­ngul­lu­git, eq­qak­ka­nik su­li­a­qar­nis­sa­mik aaq­qis­suus­si­soq.

46) I­lu­a­qu­tis­san­ngor­tit­si­neq: Su­li­aq su­na­luun­niit, eqqakkanik atoqqiinermi, atueqqinnermi allatulluunniit suliaqarnermi atortunik allanik atuinermik taarsiinikkut iluaqutissanngortitsiviusoq, taakkununngalu suliat eqqakkanik taamatut iluaqutissanngortitsinissamut piareersarfiusut ilaatinneqarput.

47) Uu­li­a­kut: Su­lif­fis­su­ar­nit uu­li­at i­ma­luun­niit uu­li­at a­tor­tus­si­a­nit i­nu­il­luun­niit pi­ler­si­taan­nit pi­sut suul­luun­niit, si­u­ner­ta­nut aal­laq­qaam­mut a­tuuf­fi­gi­sa­min­nut na­leq­quk­kun­naar­si­ma­sut, soor­lu mo­too­ri­nut i­kum­ma­tit­si­vin­nut aq­qu­ser­suu­ti­nul­lu uu­li­at, kii­sa­lu maskii­na­nut, tur­bi­ni­nut a­tor­tu­nul­lu hydra­u­lik-i­mik i­nger­la­ti­lin­nut uu­li­at.

48)  Eq­qak­kat a­ngi­suut: Eqqakkat anginerit, soor­lu pe­qu­tit, si­so­raa­tit, sik­ki­lit, i­gaf­fim­mi a­tor­tut in­naal­la­gi­a­moor­tut, sa­vi­mer­nit saf­fi­u­gas­sal­lu, dunkit madras­sil­lu. Tas­sa­ni­li illuliornernit sa­naar­tor­nernillu eq­qak­kat pi­ne­qan­ngil­lat.  

 

Ka­pi­ta­li 3
Eq­qa­gas­sa­nik pi­ler­sit­si­sar­tut

 

  § 7. Eq­qa­gas­sa­nik pi­ler­sit­si­sut pi­sus­saap­put, na­lu­naa­rut man­na kom­mu­nit
eq­qa­gas­sa­le­ri­ner­mut ma­lit­ta­ri­sas­si­aat kommunalbestyrelsillu inassuteqaataat ma­lil­lu­git eq­qak­ka­nik i­su­ma­gin­nis­sal­lu­tik, im­mik­koor­ti­te­ris­sal­lu­tik pi­aas­sal­lu­til­lu.

 

Ka­pi­ta­li 4
Eq­qa­gas­sa­nik tun­nga­vi­u­su­mik pi­ler­saa­ru­si­or­ner­mi tul­le­riis­saa­ri­neq il.il.

 

  § 8.  Eq­qak­ka­nik pas­sus­si­ner­mi eq­qa­gas­sa­nik tun­nga­vi­u­su­mik tul­le­rii­aa­ri­sar­neq u­ku aal­laa­vi­gi­ne­qar­tas­sap­put:
1)  Eq­qa­gas­san­ngor­tit­si­na­veer­saar­neq.
2)  A­tu­eq­qin­nis­saq si­u­ner­ta­ra­lu­gu pi­a­reer­saa­neq.
3)  A­toq­qii­sar­neq.
4)  Al­la­tut i­lu­a­qu­tis­san­ngor­tit­si­neq.
5)  Pii­aa­neq.
  Imm. 2.  Eq­qak­ka­nik pas­sus­si­ner­mi eq­qa­gas­sa­nik tun­nga­vi­u­su­mik tul­le­rii­aa­ri­sar­neq sa­neq­qun­ne­qar­sin­naa­voq, tun­nga­vis­sat im­mik­kut it­tut, soor­lu tekno­lo­gi nu­taaq,
a­ni­ngaa­sa­qar­ner­mi eq­qar­saa­ti­gi­sas­sat a­me­ras­sut­sik­kul­lu eq­qar­saa­ti­gi­sas­sat ta­ma­tu­mun­nga tun­nga­vis­siip­pa­ta, aam­mat­taaq tak. imm. 3-mi tun­nga­vis­sat.
  Imm. 3.  Eq­qak­ka­nik pas­sus­si­ner­mi eq­qa­gas­sa­nik tun­nga­vi­u­su­mik tul­le­rii­aa­ri­sar­ner­mik a­tu­i­neq taas­su­min­nga­lu sa­neq­qut­si­neq a­va­ta­ngii­si­ni i­nu­i­a­qa­ti­giil­lu a­ni­ngaa­sa­qar­ne­ran­ni
ta­mar­mi­u­su­mi a­ngu­sas­sat pit­saa­ner­paat a­ngu­ne­qar­nis­saat si­u­ner­ta­ra­lu­gu.

 

Ka­pi­ta­li 5
Mi­ngut­sit­si­ner­mut a­ta­til­lu­gu a­ki­sus­saaf­fiit pi­sus­saaf­fiil­lu

 

  § 9.  Ki­na­luun­niit eq­qak­ka­nik pas­sus­si­soq pas­sus­si­ner­mi si­laan­nar­mut, i­mer­mut, si­ku­mut, qaq­qa­mut nu­na­mul­luun­niit mi­ngut­sit­sin­ngin­nis­sa­mut ta­ma­tu­mun­nga­luun­niit u­lo­ri­a­nar­tor­si­or­tit­si­lin­ngin­nis­sa­mut a­ki­sus­saa­suu­voq.

 

  § 10.  Ki­na­luun­niit si­laan­nar­mut, i­mer­mut, si­ku­mut, qaq­qa­mut nu­na­mul­luun­niit uu­li­a­mik, a­kuu­tis­sa­nik i­gi­tas­sa­nil­luun­niit al­la­nik mi­ngut­sit­si­soq er­nger­lu­ni ta­man­na pil­lu­gu
kom­mu­nalbesty­relsi­mut na­lu­naa­ru­te­qas­saaq.  
  Imm.2.  Mi­ngut­sit­si­ner­mut a­ki­sus­saa­suu­sup mi­ngut­sit­si­ne­rup ki­ngu­nis­saan­nik pin­ngit­soor­tit­si­ni­aas­saaq, imm. 1 naa­per­tor­lu­gu na­lu­naa­ru­te­qar­to­qar­si­ma­ga­lu­ar­pal­luun­niit. 
  Imm. 3.  Mi­ngut­it­si­ner­mut a­ki­sus­­saa­suu­soq uu­li­ap, a­kuu­tis­sat eq­qak­kal­luun­niit u­lo­ri­a­naa­til­lit ka­ti­ti­gaa­ne­ri, a­mer­las­su­saat il.il. pil­lu­git paa­sis­su­tis­sa­nik at­tuu­mas­su­ti­lin­nik ta­ma­nik kom­mu­nalbesty­relsi­mut i­li­si­ma­tit­sis­su­te­qas­saaq.

 

Ka­pi­ta­li 6
Eq­qak­kat pil­lu­git pi­ler­saa­ru­si­or­tar­neq na­lu­naar­su­i­sar­ner­lu

 

  § 11.  Kom­mu­nalbesty­relsi u­ki­ut si­sa­mak­kaar­lu­git kom­mu­ni­mi eq­qak­ka­nik pas­sus­si­sar­ner­mut u­ki­u­nut 12-i­nut pi­ler­saa­ru­si­or­tas­sap­put. Pi­ler­saa­rut, Naa­lak­ker­su­i­su­nut akuerisassanngorlugu saq­qum­mi­un­ne­qar­tus­saq u­ku­nin­nga i­ma­qas­saaq,
1)  Im­mik­koor­toq na­lu­naar­su­i­ner­mut tun­nga­soq, u­ki­u­mut i­li­vit­su­mut qaa­ngi­ut­tu­mut kom­mu­ni­mi eq­qa­gas­sa­le­ri­ne­rup kil­lif­fi­a­nik al­laa­se­ri­sa­qar­fi­u­soq, tak. § 12,
2)  Im­mik­koor­toq a­ngu­ni­ak­ka­nut tun­nga­soq, kom­mu­nalbesty­relsip eq­qa­gas­sa­le­ri­ner­mi a­ngu­ni­a­gaa­nnut pi­ngaar­ner­nut nas­su­i­aa­te­qar­fi­u­soq, aam­ma
3)  Im­mik­koor­toq pi­ler­saa­ru­si­or­ner­mut tun­nga­soq, pif­fis­sa­mi na­lu­naa­ru­si­or­fi­u­su­mi u­ki­u­nut si­sa­ma­nut si­ul­ler­nut pi­ler­saa­ru­si­a­nik im­mik­kut aal­lus­si­vi­u­soq, tak. § 13. 
  Imm. 2.  Kom­mu­nit eq­qa­gas­sa­le­ri­ner­mut pi­ler­saa­ru­taat nu­na ta­mak­ker­lu­gu eq­qa­gas­sa­le­ri­ner­mut pi­ler­saa­ru­tit aal­laa­vi­ga­lu­git su­li­a­ri­ne­qas­sap­put, taak­ku­lu taak­ku­nun­nga u­ni­uu­tis­san­ngil­lat. 
  Imm. 3.  Kom­mu­nalbesty­relsi na­lu­naar­su­i­nis­sa­nut pi­u­ma­sa­ri­ne­qar­tu­nut paa­sis­su­tis­sa­nik pe­qan­ngip­pat, Naa­lak­ker­su­i­sut sa­neq­qut­sitsi­nis­sa­mut im­mik­kut it­tu­mik a­ku­er­sis­su­te­qar­sin­naap­put, taan­na­lu ma­lil­lu­gu kom­mu­nalbesty­relsi sa­pin­ngi­sa­mi­nik pit­saa­ner­paa­mik na­li­liil­lu­ni na­lu­naar­su­is­saaq. Taa­ma­tut pi­so­qar­til­lu­gu aam­ma kom­mu­nalbesty­relsi paa­sis­su­tis­sat pi­u­ma­sa­ri­ne­qar­tut si­u­nis­sa­mi qa­noq i­li­or­lu­ni pis­sar­si­ni­ar­tar­nis­sa­mi­nik eq­qar­saa­te­qar­ner­lu­ni nas­su­i­aa­te­qar­tus­saa­voq. 
  Imm. 4.  Im­mik­kut it­tu­nik eq­qar­saa­ti­gi­sas­sa­qar­to­qar­pat, Naa­lak­ker­su­i­sut a­ngu­ni­a­ga­qar­nis­sa­mut pi­sus­saaf­fim­mik sa­neq­qut­sitsi­nis­sa­mut im­mik­kut it­tu­mik a­ku­er­sis­su­te­qar­sin­naap­put.
  Imm. 5.  Im­mik­kut it­tu­nik eq­qar­saa­ti­gi­sas­sa­qar­to­qar­pat, Naa­lak­ker­su­i­sut pi­ler­saa­ru­si­or­nis­sa­mut pi­sus­saaf­fim­mik sa­neq­qut­stsi­nis­sa­mut im­mik­kut it­tu­mik a­ku­er­sis­su­te­qar­sin­naap­put.


  § 12.  Kom­mu­nip eq­qa­gas­sa­nik pas­sus­si­ne­ra­ta im­mik­koor­tu­a na­lu­naar­su­i­nis­sa­mut tun­nga­soq u­ku­nin­nga i­ma­qas­saaq:
1)  Kom­mu­ni­mi eq­qak­kat pi­ler­sin­ne­qar­tut a­mer­las­su­sii­sa a­taat­si­mut na­lu­naar­sor­ne­ri aam­ma­lu qa­noq eq­qa­gas­sat i­lu­a­qu­tis­san­ngor­tin­ne­qar­ner­sut i­gin­ne­qar­ner­sul­luun­niit pil­lu­gu al­laa­se­rin­nin­neq, i­ma­tut ag­gu­ar­lu­git
a)  eq­qak­kat i­nuus­su­tis­sar­si­u­­ti­nik i­nger­la­ta­qar­tu­nit aam­ma i­nu­in­nar­nit pi­sut,
b)  i­lan­ngus­saq 1 naa­per­tor­lu­gu eq­qak­kat suu­ne­ri (E­AK-ko­dit), i­ma­luun­niit
c)  eq­qak­kat im­mik­koor­ti­tik­kat. 
2)  eq­qak­kat kom­mu­ni­mut ti­ki­sin­ne­qar­tut i­ma­luun­niit kom­mu­ni­miit nas­si­un­ne­qar­tut a­mer­las­su­saan­nut na­lu­naar­suk­kat, suus­su­saan­nut ag­gu­ar­lu­git,
3)  eq­qak­ka­nik ka­ter­su­i­sar­ner­mut in­ner­suus­si­sar­ner­mul­lu aaq­qis­suus­si­ner­mi na­lu­naar­suk­kat nas­su­i­aa­til­lu,
4)  ti­goo­raa­vin­nut, i­nis­sii­vin­nut i­ku­al­laa­vin­nul­lu il.il. kom­mu­ni­mi i­nis­si­si­ma­su­nut na­lu­naar­suk­kat nas­su­i­aa­til­lu, taak­ku­nun­nga qa­noq is­su­sii, pi­sin­naa­saat il.il. i­nis­sa­qar­tit­si­so­qar­si­ma­sin­naa­ne­ra i­lan­ngul­lu­git, aam­ma 
5)  kom­mu­nip eq­qa­gas­sa­le­ri­ner­mut a­ni­ngaa­sar­tuu­taat pil­lu­git nas­su­i­aat, taak­ku­nun­nga i­nger­lat­si­ner­mut a­ser­fal­lat­saa­li­u­i­ner­mul­lu a­ni­ngaa­sar­tuu­tit i­lan­ngul­lu­git.

 

  § 13.  Im­mik­koor­toq pi­ler­saa­ru­si­or­ner­mut tun­nga­soq min­ner­paa­mik u­ku pil­lu­git nas­su­i­aam­mik i­la­qar­tin­ne­qas­saaq:
1)  Si­u­nis­sa­mi kom­mu­ni­mi eq­qa­gas­sat a­mer­las­su­sis­saan­nut mis­si­li­u­i­neq.
2)  Eq­qak­ka­nik im­mik­koor­tu­nik ka­ter­su­i­sar­ner­mut aaq­qis­suus­si­ne­rit suut kom­mu­nalbesty­relsi­mit aal­lar­ti­tas­sa­tut eq­qar­saa­ti­gi­ne­qar­ner­sut.
3)  Kom­mu­ni­mi eq­qa­gas­sa­le­ri­ner­mut a­tu­eq­qit­tar­ner­mul­lu a­tor­tut i­nger­lan­ne­qar­nis­saan­nut a­ser­fal­lat­saa­li­or­ne­qar­nis­saan­nul­lu pi­ler­saa­ru­tit.
4)  Eq­qa­gas­sa­le­ri­ner­mut a­tu­eq­qit­tar­ner­mul­lu a­tor­tut suut sa­na­ne­qar­tus­sa­tut, aam­ma suut a­to­run­naar­sin­ne­qar­tus­sa­tut pi­ler­saa­ru­ti­gi­ne­qar­ner­sut. Taak­ku­nun­nga si­u­nis­sa­mi eq­qak­kat
a­mer­las­su­sis­saa­tut naat­sor­suu­ti­gi­sat tun­nga­vi­ga­lu­git pi­sin­naa­sat i­las­su­tis­saan­nik sa­na­nis­sa­mut pi­sa­ri­a­qar­ti­tat, a­tor­tut a­tor­ne­qar­tut pi­sin­naa­saan­nut pif­fis­sa­mul­lu a­ta­sin­naaf­fii­nut
sa­nil­li­un­ne­qar­ne­ri i­lan­ngul­lu­git.
5)  Pi­ler­saa­ru­tip kom­mu­nalbesty­relsip mis­si­nger­suu­taa­nut eq­qa­gas­sa­nul­lu a­ki­li­u­tit a­mer­las­su­saan­nut a­ni­ngaa­sa­qar­nik­kut ki­ngu­ne­ri­sas­sai.
6)  Si­u­nis­sa­mi i­lu­ar­saas­si­nis­sa­mut, al­lan­ngor­ti­te­ri­nis­sa­mut i­ma­luun­niit pas­sus­si­vin­nik nu­taa­nik sa­na­nis­sa­mut a­ni­ngaa­sa­liis­su­tis­sa­tut pi­ler­saa­ru­ti­gi­ne­qar­tut.
7)  § 8 naa­per­tor­lu­gu eq­qa­gas­sa­nik tun­nga­vi­u­su­mik pi­ler­saa­ru­si­or­ner­mi tul­le­rii­aa­ri­neq naa­per­tor­lu­gu i­li­uu­sis­sa­tut pi­ler­saa­ru­si­at qa­noq an­ner­tu­ti­gi­su­mik a­tor­ne­qar­nis­saan­nik
na­li­lii­neq.  

 

  § 14.  Kommunalbestyrelsip kisimiilluni imaluunniit kommunalbestyrelsit allat suleqatigalugit kommunit ataatsimoorlutik eqqakkanut ingerlatseqatigiiffimmut eqqakkanut pilersaarut, § 11-mi taaneqartoq tamakkerlugu ilaannaaluunniit suliariniarlugu aalajangiutissappagu, eqqakkanut pilersaarut kommunalbestyrelsinit ataasiakkaanit akuerineqassaaq.
  Imm. 2.  Aamma kommunalbestyrelsit ataasiakkaat eqqakkanut pilersaarummi, kommunit ataatsimoorlutik eqqakkanut ingerlatseqatigiiffiannit suliarineqartumi kommunini eqqakkanut pilersaarusiornissamut piumasaqaatit sukkulluunniit atuuttut malinneqarnissaasa qulakkeerneqarnissaa akisussaaffigaat.

 

Ka­pi­ta­li 7
Nalunaarsuisussaatitaanermut- paa­sis­su­tis­sii­sus­saa­ti­taa­nermut na­lu­naa­ru­te­qar­tus­saa­ti­taa­ner­lu

 

  § 15. Eq­qa­gas­sa­nik as­sar­tu­i­sar­tut eqqagassanik assartuinissamut pilersaaruteqarunik pif­fis­sat qa­noq i­li­ne­ri­ni as­sar­tu­i­nis­sa­mik pi­ler­saa­ru­te­qar­ner­lu­tik kom­mu­nalbesty­relsi­mut na­lu­naa­ru­ti­gis­sa­vaat. Eqqagassanik assartuisartut akuttunngitsumik eqqagassanik assartuisarunik piffissap qanoq ilinerani eqqagassanik assartuisassanerlutik nalunaarutigiinnarsinnaavaat.
  Imm. 2.  Sul­lif­fe­qar­fiit § 6, imm. 37 naa­per­tor­lu­gu eq­qak­ka­nik pas­sus­si­sar­tut, aam­ma­lu a­va­ta­ngii­si­nut i­nat­sim­mi ka­pi­ta­li 5 naa­per­tor­lu­gu a­ku­e­ri­ne­qar­tus­saa­ti­taan­ngit­sut, pif­fis­sat qa­noq i­li­ne­ri­ni eq­qak­ka­nik pas­sus­si­nis­saq pi­ler­saa­ru­ti­gi­ner­lu­gu kom­mu­nalbesty­relsi­mut na­lu­naa­ru­ti­gis­sa­vaat.
  Imm. 3.  Su­lif­fe­qar­fiit imm. 1-i­mi aam­ma 2-mi taa­ne­qar­tut kom­mu­nalbesty­relsi­mit
qin­nu­i­gi­ne­qar­ner­min­ni eq­qa­gas­sat as­sar­tor­ne­qar­tut su­li­a­ri­ne­qar­tul­lu a­mer­las­su­saat, ka­ti­ti­gaa­ne­rat im­mik­koor­ti­ti­gaa­ne­ral­lu pil­lu­gu paa­sis­su­tis­sa­nik tun­ni­us­sis­sap­put.


  § 16.  Kom­mu­nalbesty­relsip su­lif­fe­qar­fiit paa­sis­su­tis­sa­nik, kom­mu­nalbesty­relsip ma­lit­ta­ri­sas­si­a­mi­ni al­laa­se­ri­saa­nik ta­ma­nik, eq­qa­gaa­ti­mik ka­ti­ti­gaa­ne­ri­nut su­li­a­ri­ne­qar­tar­ne­ri­nul­lu tun­nga­su­nik, kom­mu­nalbesty­relsip a­va­ta­ngii­si­nut il­ler­sor­sin­naa­su­mik su­li­a­qar­nis­saa­nut qu­lak­kee­ri­sin­naa­su­nik tun­ni­us­si­nis­sa­mut pi­sus­saaf­fi­ler­sin­naa­vai.
  Imm. 2.  Eq­qak­kat a­mer­las­sut­si­mik­kut, ka­ti­ti­gaa­ner­mik­kut pi­gin­naa­ne­qar­ner­mik­kul­lu an­ner­tuu­mik al­lan­nguu­te­qar­pa­ta, su­lif­fe­qar­fiit imm. 1-i­mi pi­ne­qar­tut er­nger­lu­tik ta­man­na
pil­lu­gu kom­mu­nalbesty­relsi­mut na­lu­naa­ru­te­qas­sap­put.

 

  § 17.  Kommunalbestyrelsip minnerpaamik ukiumut ataasiarluni kommunip ukiumoortumik eqqagassalerinermut aningaasartuutai tamarmiusut pillugit paasissutissat Naalakkersuisunut nassiuttassavai.

 

Ka­pi­ta­li 8
Ma­lit­ta­ri­sas­si­or­tus­saa­ti­taa­neq

 

  § 18.  Kom­mu­nalbesty­relsi ma­lit­ta­ri­sas­sa­nik a­taat­si­nik a­mer­la­ne­ru­su­nil­luun­niit su­li­a­qas­sap­put, eq­qak­kat kom­mu­ni­mi a­tu­i­sin­naa­ti­taa­su­nit pi­ler­sin­ne­qar­tut ka­ter­sor­ne­qar­tar­ne­ri­nut in­ner­suun­ne­qar­tar­ne­ri­nul­lu aaq­qis­suus­si­ner­nik al­laa­se­ri­sa­qar­fi­u­su­nik.

  § 19.  Kom­mu­nalbesty­relsi eq­qak­ka­nut ka­ter­su­i­sar­ner­mut aaq­qis­suus­si­ner­mut ma­lit­ta­ri­sas­sa­nut i­laa­su­nut na­joq­qu­tas­sa­nik i­maat­tu­nik aa­la­ja­nger­saas­saaq:
1)  Ka­ter­si­sar­ner­mut aaq­qis­suus­si­ne­rit an­ner­tus­su­saat.
2)  Ka­ter­si­sar­ner­mut aaq­qis­suus­si­ne­rup pi­a­reer­sa­gaa­ne­ra.
3)  Eq­qak­kat im­mik­koor­tu­i­ni taa­ne­qar­tu­ni im­mik­koor­ti­te­ri­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit.
4)  Eq­qak­ka­nik u­lo­ri­a­naa­ti­lin­nik a­nger­lar­si­maf­fin­nit eq­qak­ka­nut na­li­gin­naa­su­nut i­lan­ngul­lu­git i­git­si­nis­sa­mut i­ner­teq­qu­te­qar­neq.
5)  Aaq­qis­suus­si­ner­mut pe­qa­taa­ner­mut a­ki­li­u­tip a­ki­ler­ne­qar­tar­ne­ra.
  Imm. 2.  Ta­ma­tu­ma sa­ni­a­ti­gut kom­mu­nalbesty­relsi mak­ku pil­lu­git na­joq­qu­tas­sa­nik aa­la­ja­nger­saa­sin­naa­voq:
1)  A­tu­i­sin­naa­ti­taa­sup eq­qaa­vin­nik pi­si­nis­sa­mut, ik­kus­si­nis­sa­mut aserfallatsaaliuinissamullu pi­sus­saaf­fe­qar­ne­ra.
2)  Eq­qak­ka­nik pi­ler­sit­si­sar­tu­nut a­taa­si­ak­kaa­nut eq­qaa­viit i­lu­sis­saat suus­su­sis­saal­lu.
3)  Eq­qaa­viit a­mer­las­su­sis­saat, tas­su­nga­lu i­nis­sif­fis­saat i­lan­ngul­lu­git.
4)  Eq­qaa­vin­nik im­mii­sar­neq.
5)  Eq­qaa­vin­nik eq­qaan­i­lu eq­qi­lu­i­saar­tit­si­neq, taak­ku­nun­nga a­pu­taa­jaa­sar­neq i­laal­lu­ni.
6)  Eq­qaa­vin­nik i­maar­si­sar­neq.
7)  Eq­qak­kat a­ngi­suut. 
8)  Eq­qak­ka­nik a­toq­qin­ne­qar­sin­naa­su­nik pas­sus­si­neq.
9)  Eq­qak­kat pil­lu­git paa­sis­su­tis­sat, taak­ku­nun­nga eq­qak­ka­nik i­ku­al­lan­ne­qar­sin­naa­su­nut eq­qak­ka­nil­lu a­toq­qin­ne­qar­sin­naa­su­nut im­mik­koor­ti­te­ri­so­qar­si­ma­ner­soq i­laa­tin­ne­qar­lu­ni.
10)  Eq­qak­ka­nik pas­sus­si­nis­sa­mut ma­le­ru­a­gas­sat im­mik­kut it­tut, sul­li­vim­mi a­va­ta­ngii­sini pas­sus­si­sar­ner­mi­lu a­jor­nar­tor­si­u­ti­nik tun­nga­vi­ler­su­gaa­sut.
11) Misiliummik aaqqissuussinerit.
   Imm. 3.  Aam­mat­taaq kom­mu­nalbesty­relsi eq­qak­ka­nut in­ner­suus­si­sar­ner­mi aaq­qis­suus­si­ner­mut i­laa­su­nut mak­ku­nun­nga pi­u­ma­sa­qar­sin­naa­voq:
1)
Eq­qak­kat poor­tor­ne­qar­nis­saat.
2)  Eq­qaa­viit na­lu­naar­sor­ne­qar­nis­saat.
3)  Eq­qak­kat u­nin­nga­tin­ne­qar­nis­saat.
4)  Pi­a­reer­sar­nis­saat.
5)  Eq­qak­ka­nut u­taq­qii­saan­naa­gal­lar­tu­mik toq­qor­si­nis­sa­mut i­ma­luun­niit i­nis­sii­nis­sa­mut in­ner­suus­si­sar­neq.
6)  Eq­qak­ka­nik na­lu­naa­ru­ti­gin­nit­tar­neq.


Ka­pi­ta­li 9
Eq­qak­ka­nut aaq­qis­suus­si­ne­rit

 

  § 20.  Kom­mu­nalbesty­relsi eq­qak­ka­nut aaq­qis­suus­si­ner­nik pi­ler­sit­sis­saaq, kom­mu­nip eq­qak­ka­nut ma­lit­ta­ri­sas­saa­ni al­las­si­ma­sus­sa­nik, ta­kuuk ka­pi­ta­li 8.
  Imm. 2.  Aaq­qis­suus­si­neq imm. 1 naa­per­tor­lu­gu pi­ler­sin­ne­qar­toq ka­ter­su­i­sar­ner­mut in­ner­suus­si­sar­ner­mul­lu aaq­qis­suus­si­ner­tut pi­ler­sin­ne­qas­sa­ner­soq kom­mu­nalbesty­relsip
aa­la­ja­ngis­sa­vaa. Katersuisarnermut aaqqissuussineq, aasassatut- tunniussivittullu aaqqissuussineq pilersinneqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Kom­mu­nip aaq­qis­suus­si­ne­ra aal­lar­tin­ne­qar­pat, aaq­qis­suus­si­ner­mut pe­qa­taa­sut ta­mar­mik aaq­qis­suus­si­ner­mik a­tu­i­nis­saq pi­sus­saaf­fi­gi­lis­sa­vaat.

  § 21.  Kom­mu­nalbesty­relsip il­lo­qar­fin­ni nu­na­qar­fin­ni­lu ta­ma­ni u­ku­nun­nga ka­ter­su­i­sar­ner­mut in­ner­suus­si­sar­ner­mul­lu aaq­qis­suus­si­ner­mi, aasassatuttunniussivissatullu pi­ler­sit­si­nis­saq qu­lak­kiis­sa­vaa:
1)  A­nger­lar­si­maf­fin­nit eq­qa­gas­sat aam­ma eq­qa­gas­sat a­nger­lar­si­maf­fin­nit eq­qak­ka­nut as­si­ngu­sut.
2)  Eq­qak­kat u­lo­ri­a­naa­til­lit.
3)  Eq­qak­kat a­ngi­suut.
4)  U­jaq­qat, is­suit u­ja­raaq­qat, sa­naar­tor­ner­mi a­tor­tut im­miis­su­tis­sal­lu al­lat i­lu­a­qu­tis­san­ngor­tin­ne­qar­sin­naa­sut.
5)  Sa­vi­mi­ni­kut saf­fi­u­gas­sa­kul­lu.
6)  Toq­qaan­nar­tu­mik atoqqitassat.
7)  Qim­mit uu­ma­sul­lu min­ne­rit al­lat ti­maan­niit i­gi­tas­sat.
  Imm. 2.  Kom­mu­nalbesty­relsi ka­ter­su­i­sar­ner­mi aaq­qis­suus­si­ner­nik imm. 1-i­mi al­las­si­ma­sut sa­ni­a­ti­gut al­la­nik pi­ler­sit­si­sin­naap­put.
  Imm. 3.  A­tu­i­sin­naa­ti­taa­sup eq­qak­kat, aaq­qis­suus­si­ne­rit kom­mu­nip eq­qak­ka­nut ma­lit­ta­ri­sas­saa­ni al­las­si­ma­sut naa­per­tor­lu­git im­mik­koor­ti­ter­ne­qar­nis­saat qu­lak­kiis­sa­vaa.

  § 22. Kom­mu­nalbesty­relsi eq­qak­ka­nik, kom­mu­ni­mi eq­qak­ka­nik ka­ter­su­i­sar­ner­mut in­ner­suus­si­sar­ner­mul­lu aaq­qis­suus­si­ner­nut i­laa­tin­ne­qan­ngit­su­nik tunniussivissanikin­ner­suus­sis­saaq. In­ner­suus­sut eqqakkanik passussinissamut piumasaqaatinik, kommunalbestyrelsimit pisariaqartutut isumaqarfigineqartunik imaqarsinnaavoq, taakkununngalu eq­qak­kat im­mik­koor­tu­nut im­mik­koor­ti­ter­ne­qar­nis­saat pi­u­ma­sa­qaat ilaatinneqarpoq.
  Imm. 2.  Eq­qak­kat pi­gin­naa­ne­ri­nik aa­la­ja­nger­si­ma­su­nik na­li­lii­neq tun­nga­vi­ga­lu­gu in­ner­suus­si­so­qas­saaq.
  Imm. 3.  Pas­sus­se­ri­aat­sit in­ner­suun­ne­qar­tut a­tor­ne­qas­sap­put. Ta­ma­tu­manili pap­pi­aq­qat eq­qak­kat, paa­sis­su­tis­sa­nik i­ser­tuus­sa­nik i­ma­qar­tut pi­ne­qan­ngil­lat. Qa­noq i­li­ne­ra­ni pap­pi­aq­qat eq­qak­kat paa­sis­su­tis­sa­nik i­ser­tuus­sa­nik i­ma­qar­tus­saa­ner­sut su­lif­fe­qar­fiit nam­min­neer­lu­tik aa­la­ja­ngis­sa­vaat.
  Imm. 4.  Eq­qak­kat kom­mu­nalbesty­relsip in­ner­suus­su­ta­i naa­per­tor­lu­git im­mik­koor­ti­ter­ne­qar­si­ma­ne­rat pas­sun­ne­qar­si­ma­ne­ral­lu a­tu­i­sin­naa­ti­taa­sup kom­mu­nalbesty­relsi­mut
up­per­nar­sas­sa­vaa.
  Imm. 5. Eqqakkat eqqortumik suussusersineqartarnissaat passunneqartarnissaallu qulakkeerniarlugu, kom­mu­nalbesty­relsip su­lif­fe­qar­fiit peq­qu­sin­naa­vai, eq­qak­ka­nik taak­ku­lu
ka­ti­ti­gaa­ne­ri­nik mi­sis­su­eq­qul­lu­git.
  Imm. 6. Kom­mu­nalbesty­relsi eq­qak­ka­nik innersuunneqartunik suliaqarnissaq pillugu tigooraavimmut avatangiisit pillugit akuerisamut isumaqatigiissuteqarsinnaavoq, taakkununngalu eqqakkanik atoqqitassatut innersuunneqartussanik tigooraasarnissaq pillugu isumaqatigiissutit ilaatinneqarput.

Ka­pi­ta­li 10
Kom­mu­nit eq­qak­ka­nik aaq­qis­suus­si­ne­ran­nik a­tu­i­sus­saa­ti­taa­ner­mut pi­sus­saaf­fe­qa­run­naar­ti­taa­neq

 

  § 23.  Su­lif­fe­qar­fiit eq­qak­ka­nut u­lo­ri­a­naa­ti­lin­nut tun­nga­til­lu­gu a­tu­i­nis­sa­mut pi­sus­saaf­fe­qa­run­naar­ti­taa­nis­saq pil­lu­gu qin­nu­te­qar­sin­naap­put. 
  Imm. 2. Qin­nu­te­qar­to­qa­reer­ne­ra­ni su­lif­fe­qar­fi­up nam­mi­neer­lu­ni i­li­u­­u­se­qar­ner­mi­ni su­lif­fe­qar­fi­up eq­qak­kat u­lo­ri­a­naa­til­lit a­va­ta­ngii­si­nut il­ler­sor­ne­qar­sin­naa­su­mik i­su­ma­gi­sin­naal­lu­git up­per­nar­sar­sin­naap­pa­gu, su­lif­fe­qar­fik § 20, imm. 3 aam­ma § 22, imm. 3 naa­per­tor­lu­gu a­tu­i­­sus­saa­ti­taa­ner­mut pi­sus­saaf­fe­qa­run­naar­sin­ne­qar­toq kommunalbestyrelsi su­lif­fe­qar­fim­mut na­lu­naa­ru­te­qarsinnaavoq. 
  Imm. 3. Kom­mu­nalbesty­relsi up­per­nar­saa­tis­sa­tut a­tor­tu­mut eq­qak­ka­nik pi­ne­qar­tu­nik su­li­a­qar­sin­naa­su­mut, a­va­ta­ngii­sit pil­lu­git a­ku­er­sis­su­te­qar­fi­u­su­mut i­su­ma­qa­ti­giis­su­tip as­si­li­ne­ra­nik pi­ni­as­saaq. 
  Imm. 4.  Pi­sus­saaf­fe­qa­run­naar­si­taa­neq u­ki­u­ni tal­li­ma­ni, i­ma­luun­niit a­tor­tu­mut a­va­ta­ngii­sit pil­lu­git a­ku­er­sis­su­te­qar­fi­u­su­mut pi­ne­qar­tu­mut i­su­ma­qa­ti­giis­su­tip a­to­run­naar­nis­saa­ta, a­tor­tul­luun­niit a­va­ta­ngii­sit pil­lu­git a­ku­er­sis­sum­mik an­naa­sa­qar­nis­saa­ta tu­ngaa­nut a­tuu­tis­saaq.
  Imm. 5.  Su­lif­fe­qar­fik pis­sut­si­nik imm. 4-mi al­laa­se­ri­ne­qar­tu­nik al­lan­nguu­te­qar­to­qar­til­lu­gu kom­mu­nalbesty­relsi­mut i­li­si­ma­tit­si­nis­sa­mut pi­sus­saaf­fe­qar­poq.

 

Ka­pi­ta­li 11
Kom­mu­nalbesty­relsip a­ki­li­u­ti­nik aa­la­ja­nger­saa­sar­ne­ra­ni a­ki­li­gas­sii­sar­ne­ra­ni­lu tun­nga­vi­u­sut

 

§ 24.  Eqqakkanut akit a­kit al­lat­tor­si­maf­fi­an­ni aajangersarneqassapput. A­kit al­lat­tor­si­maf­fi­at kom­mu­nalbesty­relsi­mit a­ku­e­ri­ne­qas­saaq aam­ma­lu kom­mu­nip nit­tar­ta­gaa­ti­gut ta­ma­nut am­ma­su­mik saq­qum­mi­un­ne­qas­sal­luni.

  § 25. A­kiligassat, nalunaarummi matumani taaneqartut avatangiisinut inatsimmi kapitali 7-imi akiliutinut malittarisassat naapertorlugit akilersinneqartassapput.

 

  § 26.  Kommunalbestyrelsi akiliutinut tunngaviusunut atuisinnaatitaasumut akileeqqusissaaq.
  Imm. 2.  A­ki­li­u­ti­nut tun­nga­vi­u­sut - a­ki­li­u­tit ag­gu­a­qa­ti­giis­sin­ne­qar­ne­rat tun­nga­vi­ga­lu­gu aa­liang­ersar­ne­qas­sap­put. Kom­mu­nalbesty­relsip a­ki­li­u­ti­nut tun­nga­vi­u­sut u­ku­nun­nga
a­ni­ngaa­sar­tuu­ti­nik ma­tus­su­tis­sa­nik i­ma­qar­tis­sin­naa­vai:
1)  Al­laf­fis­sor­neq.
2)  Misileraanermi aaqqissuussinerit
3)  Ma­lit­ta­ri­sas­sa­nik aa­la­ja­nger­saa­neq.
4)  Eq­qa­gas­sa­le­ri­ner­mi paa­sis­su­tis­sa­nik ka­ter­si­neq.
5)  Paa­si­tit­si­ni­aa­neq.
6)  Pi­u­ma­sa­qaa­tit § 30-mi al­las­si­ma­sut tun­nga­vi­ga­lu­git im­mik­koor­tit­si­neq.
7)  A­nger­lar­si­maf­fin­nit eq­qak­ka­nik pas­sus­si­nis­sa­mut in­ner­suus­su­tit aa­la­ja­nger­si­ma­sut.
8)  Pi­ler­saa­ru­tit a­qut­si­ne­ril­lu, aaq­qis­suus­si­ner­nut a­taa­si­ak­kaa­nut tut­sin­ne­qar­sin­naan­ngit­sut.
9)  Kom­mu­nit eq­qaa­ve­qar­fii­nik nak­ku­til­lii­neq, ma­tu­si­neq su­li­a­req­qii­ner­lu.

 

  § 27.  Kom­mu­nalbesty­relsi kom­mu­ni­mi a­tu­i­sin­naa­ti­taa­su­nut, aaq­qis­suus­si­ner­nut i­laa­tin­ne­qar­tu­nut ta­ma­nut ka­ter­su­i­sar­ner­mut in­ner­suus­si­sar­ner­mul­lu aaq­qis­suus­si­ner­nut
a­ki­li­gas­sa­nik aa­la­ja­nger­saas­saaq a­ki­lii­sit­si­sas­sal­lu­ni­lu. Aallersinnaanermik oqqussisinnaanermillu aaqqissuussineq ilaalluni
  Imm. 2.  Ka­ter­su­i­sar­ner­mut aaq­qis­suus­si­ner­ni aal­ler­tar­ner­mut aaq­qis­suus­si­ner­nut a­ki­li­u­tis­saq, kif­far­tuus­si­neq a­nger­lar­si­maf­fin­nut a­tu­gas­siis­su­ti­gi­ne­qar­toq, eq­qak­kat
aa­ne­qar­tar­tut o­qi­maas­su­saan­nik, eq­qaa­viit i­mar­tus­su­saan­nik, i­maar­si­sar­ne­rup a­ku­li­kis­su­si­a­nik tun­nga­vis­sal­luun­niit taak­ku a­taat­si­moor­tin­ne­ri­nik tun­nga­ve­qar­toq tun­nga­vi­ga­lu­gu aa­la­ja­nger­sar­ne­qas­saaq. Kom­mu­nalbesty­relsi tun­nga­vis­sa­nut i­la­li­us­sas­sa­nik, a­tu­i­sin­naa­ti­taa­sut a­taa­si­ak­kaat aaq­qis­suus­si­ner­mut ar­tuk­kii­sar­ne­ra­nut, soor­lu eq­qak­kat suus­su­saan­nut a­mer­las­su­saan­nul­luun­niit tun­nga­su­nut na­leq­qut­tu­nik aa­la­ja­nger­saa­sin­naa­voq.
Kommunalbestyrelsi – immikkut aaqqissuussaanut tunngatillugu immikkut ittumik akileeqqusisinnaanngilaq.

 

  § 28.  Kom­mu­nalbesty­relsi a­kit al­lat­tor­si­maf­fi­an­ni su­lif­fe­qar­fin­nit eq­qak­ka­nut, ti­goo­raa­vin­ni, eq­qaa­vis­su­ar­ni, i­nis­sii­vin­ni nak­ku­ti­gi­sa­ni, i­ku­al­laa­vin­ni kom­mu­ni­mi­luun­niit a­va­ta­ngii­sit pil­lu­git su­li­a­qar­fin­ni al­la­ni ti­gu­ne­qar­tu­nut ti­gu­si­sar­ner­mut a­ki­li­u­ti­nik aa­la­ja­nger­saas­saaq.
  Imm. 2.  A­ki­li­ut eq­qak­kat im­mik­koor­titer­ne­qar­ne­ri­sa pit­saas­su­saan­nut, a­mer­las­su­saan­nut suus­su­saan­nul­lu naa­per­tuu­tis­saaq.
  Imm. 3.  Eq­qak­kat u­lo­ri­a­naa­til­lit ta­ma­ti­gut eq­qak­ka­nit al­la­nit im­mik­koor­tin­ne­qar­tas­sap­put, aam­ma­lu kom­mu­nip eq­qak­kat su­li­a­ri­ne­qar­nis­saan­nut qu­lak­kee­ri­ni­ar­lu­ni a­ni­ngaa­sar­tuu­tis­sa­i eq­qar­saa­ti­ga­lu­git im­mik­kut a­ki­ler­sin­ne­qar­tas­sal­lu­tik.
  Imm. 4.  Eq­qak­kat u­lo­ri­a­naa­til­lit eq­qak­ka­nit al­la­nit im­mik­koor­tin­ne­qar­nis­saat su­lif­fe­qar­fi­up qu­lak­keer­si­man­ngip­pa­gu, eq­qak­kat su­lif­fe­qar­fi­up a­ki­li­gaa­nik kommunalbestyrelsimit isumagineqarlutik im­mik­koor­ti­ter­ne­qas­sap­put.

  § 29.  Kom­mu­nalbesty­relsi sa­ni­a­ti­gut a­ni­ngaa­sar­tuu­ti­nut, eq­qak­ka­nik pi­ler­sit­si­su­nit a­taa­si­ak­kaa­nit kom­mu­nalbesty­relsi­mut a­ki­li­gas­san­ngor­tit­si­su­nut im­mik­kut it­tu­mik
a­ki­li­u­tis­sa­nik aa­la­ja­nger­saa­sin­naap­put a­ki­lii­sit­si­sin­naal­lu­til­lu, taak­ku­nun­nga­lu a­tu­i­sin­naa­ti­taa­sup eq­qun­ngit­su­mik im­mik­koor­ti­te­ri­ne­ra­nut a­ni­ngaa­sar­tuu­tit i­ma­luun­niit a­tu­i­sin­naa­ti­taa­su­mut eq­qa­gas­sa­nik aal­ler­ner­mut tunngasunik sa­ni­a­ti­gut a­ni­ngaa­sar­tuu­tit i­laa­tin­ne­qar­put.
  Imm. 2. Kom­mu­nalbesty­relsi atuisussaatitaanermut piginnittunut nalunaajaatigissallugu, a­ki­li­u­tis­saq qa­noq i­li­or­lu­ni naat­sor­sor­ne­qar­si­ma­ner­soq a­tu­i­sin­naa­ti­taa­su­mut
nas­su­i­aa­te­qar­fi­gis­sallugu. 

 

  § 30.  A­ki­li­u­tis­sa­nik aa­la­ja­nger­saa­ner­mi kom­mu­nalbesty­relsi a­ni­ngaa­sa­liif­fis­sa­nut pi­ler­saa­ru­taa­su­nut im­mik­koor­ti­ta­nut i­laa­tit­si­sin­naa­voq,
1)  kom­mu­nalbesty­relsi a­tor­tu­nik i­lu­ar­saas­si­nis­sa­mut, al­lan­ngor­ti­te­ri­nis­sa­mut i­ma­luun­niit nu­taa­nik sa­na­nis­sa­mut aa­la­ja­ngii­si­map­pat,
2) kom­mu­nalbesty­relsi an­ingaa­sa­liif­fis­sat an­ner­tus­su­saan­nut mis­si­nger­suu­tit a­ni­ngaa­sa­liif­fis­sa­mul­lu a­ni­ngaa­sa­ler­su­i­nis­sa­mut pi­ler­saa­rut tun­nga­vi­ga­lu­gu aa­la­ja­ngii­si­map­pat, aam­ma
3)  a­ni­ngaa­sa­liif­fis­saq kom­mu­ni­mi eq­qa­gas­sa­le­ri­ner­mut pi­ler­saa­rum­mi a­tuut­tu­mi al­las­si­map­pat.

 

Ka­pi­ta­li 12
Nu­na­mi­ner­tat si­la­miit­tut sa­li­gaat­suu­tin­ne­qar­ne­rat aam­ma eq­qaa­vin­nik a­tu­i­sar­neq il.il.

 

  § 31.  Il­lu­ni a­taa­si­ak­kaa­ni eq­qa­gas­sat eq­qaa­vin­nut, il­lut pi­gi­sal­luun­niit a­taa­si­ak­kaat qa­ni­taan­nut i­nis­sin­ne­qar­si­ma­su­nut ka­ter­sor­ne­qar­tas­sap­put.
  Imm. 2. Eq­qak­kat su­miif­fim­mut, eq­qaa­vi­le­ri­su­nit u­ki­oq kaa­jal­lal­lu­gu ti­kik­ku­mi­nar­tun­ngor­lu­git aq­qu­si­ne­qar­tu­mut i­nis­sin­ne­qas­sap­put. 
  Imm. 3.  Eq­qaa­vin­nik qu­i­mut im­mik­kut it­tu­mut as­si­gi­saa­nul­luun­niit, pi­sor­tat aq­qu­si­nni­u­taa­sa il­lul­lu a­kor­nan­ni qa­nin­ner­paa­miit­tu­mut i­nis­sii­nis­saq kom­mu­nalbesty­relsip a­ku­e­ri­sin­naa­vaa piumasaqaatigisinnaallugulu. 
  Imm. 4.  Eq­qaa­viit i­maat uu­ma­su­nit tikinneqannginnissaat qulakkeerniarlugu eqqaaviit i­lu­si­li­gaas­sap­put. 
  Imm. 5.  Ka­ter­su­i­sar­ner­mut aaq­qis­suus­si­ner­nut a­ta­til­lu­gu kom­mu­nalbesty­relsip ma­lit­ta­ri­sas­sa­ni eq­qaa­vin­nik aa­la­ja­nger­si­ma­su­nik a­tu­i­nis­saq peq­qus­su­ti­gi­sin­naa­vaa. Eq­qaa­vin­nik puus­si­ar­ta­lin­nik a­tu­i­nis­saq peq­qus­su­ti­gi­ne­qar­pat, puus­si­at ka­ter­su­i­sar­ner­mi aaq­qis­suus­si­neq aq­qu­ti­ga­lu­gu tun­ni­un­ne­qar­tas­sap­put.

                                    

  § 32.  Eq­qak­ka­nik qa­nor­luun­niit it­tu­nik i­nis­sii­so­qas­san­ngi­laq ta­maa­ngaan­nar­luun­niit i­git­si­so­qas­san­ngi­laq..
  Imm. 2.  A­tu­i­sin­naa­ti­taa­sut ta­mar­mik pi­sus­saap­put, il­luu­ti­mik eq­qaa­ni a­va­taa­ni­luun­niit nu­na­mi­ner­tap a­tor­ne­qar­tup kil­li­nga­niit si­u­mut uut­tor­lu­gu 25 me­te­rit ti­kil­lu­git, i­ma­luun­niit il­lup sa­ni­li­u­sup kus­ser­nul­luun­niit si­naa­nut u­nga­sis­sut­sip qeq­qa­nut a­kut­tun­ngit­su­mik sa­lii­sas­sal­lu­tik. Il­lu­ni nam­mi­ne­ri­sa­mik bii­li­nut u­nit­tar­fe­qar­tu­ni, pin­ngu­ar­tar­fe­qar­tu­ni
as­si­gi­saa­nil­luun­niit pe­qar­tu­ni pi­gin­nit­toq nam­mi­neer­lu­ni sa­lii­sus­saa­voq.
  Imm. 3.  Aam­ma kom­mu­nalbesty­relsip il­lu­mik su­lif­fe­qar­fim­mil­luun­niit pi­gin­nit­toq, eq­qak­kat il­lu­mit pi­ne­qar­tu­mit pi­sut peq­qul­lu­git peq­qu­sin­naa­vaa.
  Imm. 4.  Kom­mu­nalbesty­relsip kom­mu­ni­mi su­miif­fiit imm. 2-mi aam­ma imm. 3-mi i­laa­tin­ne­qan­ngit­sut ta­mar­mik eq­qi­lu­i­saar­tin­ne­qar­nis­saat qu­lak­keer­tus­saa­vaa.
  Imm. 5.  Igitassanik inissiisup imaluunniit tamaangaannaq eqqaasup eqqakkat peernissaat akisussaaffigaa. Kommunalbestyrelsi igitassanik inissiisoq imaluunniit tamaangaannaq eqqaasoq eqqakkat peeqqullugit peqqusinnaavaa.
  Imm. 6.  Imm. 5-imi atuisinnaatitaasup imm. 2 naapertorlugu saliinissamut pisussaaffeqarnera, imm. 3 naapertorlugu peqqussuteqasinnaatitaaneq imaluunniit imm. 4 naapertorlugu kommunalbestyrelsip saligaatsuutitsinissamut akisussaaffeqarnera killilerneqanngillat.

 

  § 33.  Kom­mu­nalbesty­relsip il­lo­qar­fi­up nu­na­qar­fi­ul­lu i­lu­a­ni su­miif­fin­ni ta­ma­nit a­tor­ne­qar­tu­ni ta­ma­ni eq­qaa­vi­ler­su­i­nis­saq qu­lak­keer­tus­saa­vaa.
  Imm. 2.  Kom­mu­nalbesty­relsip il­lo­qar­fi­up nu­na­qar­fi­ul­lu i­lu­a­ni su­miif­fin­ni ta­ma­nit a­tor­ne­qar­tu­ni ta­ma­ni ar­sa­koor­fi­ler­su­i­nis­saq qu­lak­keer­tus­saa­vaa. Ar­sa­koor­fiit eq­qaa­vin­nut, imm. 1-i­mi taa­ne­qar­tu­nut i­la­gi­til­lu­git aaq­qiis­su­ti­gi­ne­qar­sin­naap­put i­ma­luun­niit im­mik­koor­til­lu­git aaq­qiis­su­ti­gi­ne­qar­sin­naal­lu­tik.

  § 34.  Kom­mu­nalbesty­relsi u­per­naak­kut nu­nap aat­tu­ler­ne­ra­ni u­ki­ak­kul­lu sa­pin­ngin­ne­ra­ni ta­ma­ti­gut kom­mu­ni­mi si­la­mi nu­na­mi­ner­ta­nik i­nu­in­naat pi­sor­tat a­taat­si­mut sa­lii­nis­saat pil­lu­gu al­la­gar­sii­sas­saaq aal­lar­tit­si­sas­sal­lu­ni­lu.
  Imm. 2.  Imm. 1 naa­per­tor­lu­gu kom­mu­nalbesty­relsip al­la­gar­si­us­saa pif­fis­sa­mut a­taat­si­moor­lu­ni sa­liif­fis­sa­mut paa­sis­su­tis­sa­nik i­ma­qas­saaq. Sa­lii­neq su­miif­fin­nut
as­si­giin­ngit­su­nut ag­gu­ar­ne­qar­sin­naa­voq.
  Imm. 3.  A­taat­si­moor­lu­ni sa­lii­nis­saq kom­mu­nalbesty­relsip pif­fis­sa­li­us­saa­ta i­nger­la­ne­ra­ni ma­le­ru­a­gas­sat, imm. 1-i­mi aam­ma imm. 2-mi taa­ne­qar­tut ma­lil­lu­git i­nger­lan­ne­qar­tas­saaq.
  Imm. 4. Ta­ma­tu­mun­nga a­ta­til­lu­gu eq­qak­kat, eq­qak­kat a­ngi­suut eq­qak­kal­lu as­si­ngu­sut ka­ter­sor­ne­qar­tut kom­mu­nalbesty­relsip al­la­gar­sii­ne­ra naa­per­tor­lu­gu piumasaqaatitut nalunaarutigineqartumut inissinneqassapput.

 

Ka­pi­ta­li 13
Eq­qak­ka­nik ikuallajasunik ikuallaaneq, inissitassanillu toqqortuinerit kiisalu kom­mu­nip eq­qak­ka­nik aaq­qis­suus­si­ne­ra­nut tunngasunik aqutsinera.

 

  § 35.  Eq­qak­kat ta­mar­mik a­tor­tu­ni ta­ma­tu­mun­nga atorneqarnissaanik a­ku­e­ri­sa­asuni  suliarineqartassapput.

 

  § 36.  Eq­qak­kat i­ku­al­lan­ne­qar­nis­sa­min­nut na­leq­qu­tin­ngit­sut i­ku­al­lan­ne­qan­ngin­nis­saat kom­mu­nalbesty­relsip qu­lak­kiis­sa­vaa.

 

  § 37.  Eq­qak­kat i­ku­al­lan­ne­qar­nis­sa­mut na­leq­qut­tut taa­maal­laat a­tor­tu­mi ta­ma­tu­mun­nga a­ku­e­ri­sa­mi i­ku­al­lan­ne­qar­sin­naap­put.
  Imm. 2.  Eq­qak­kat i­ku­al­lan­ne­qar­nis­sa­mut na­leq­qut­tut, kom­mu­nip eq­qa­gas­sa­nut aq­qis­suus­si­ne­ra­nut i­laa­sut aam­ma­lu eq­qak­kat aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik in­ner­suu­ne­qar­tut a­tor­tu­mi
ta­ma­tu­mun­nga a­ku­e­ri­sa­mi ik­ku­al­la­tas­san­ngor­lu­git in­ner­suun­ne­qar­nis­saat kom­mu­nalbesty­relsip qu­lak­kiis­sa­vaa.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsimit qinnuteqartoqarneratigut sivisunerpaamik qaammatini pingasuni ammaannartumik ikuallaasarallarnissamut imaluunniit eqqakkanik ikuallanneqarsinnaasunik toqqorsigallarnissamut, aammalu atugassarititaasut piumasaqaatillu uku naammassineqarsimanissaat apeqqutaatillugit Naalakkersuisut immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaapput:
1)  Najukkami, nunap immikkoortuani nunaluunniit tamakkerlugu eqqakkanik ikuallaavimmik avatangiisinut akuerisamik peqartinnagu, ikuallaavik akuerineqartoq ingerlatinnagu imaluunniit allanik peqquteqartumik ikuallaavik atorneqarsinnaatinnagu.
2)  Piffissami atuisinnaanngiffiusumi kommunalbestyrelsi eqqagassalerinermi aaqqiissutissanik tamakkiisunik sulissuteqassapput.
3)  Kommuni eqqagassalerinermut pilersaarummik akuerisamik peqassaaq.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut immikkut ittumik akuersissummi imm. 3 naapertorlugu piumasaqaatinik sukumiinerusunik aalajangersaasinnaapput, taakkununngalu piumasaqaatit piffissamut ikuallaaviusussamut, ikuallaariaatsinut atorneqartunut, kiisalu sanaartukkanut imeqarfiillu killeqarfiinut ungasissusissat minnerpaaffiinut tunngasut ilaatinneqarput.
  Imm. 5.  Imm. 3 naapertorlugu immikkut ittumik akuersissuteqartoqannginnerani, nakorsaaneqarfimmut nunaqarfimmilu siulersuisunut tusarniaasoqaqqaassaaq. 
  Imm. 6.  Imm. 3 naapertorlugu immikkut ittumik akuersissutit nuna tamakkerlugu tusagassiuutitigut, kiisalu sumiiffimmi pineqartumi periaaseq atorneqartoq nalinginnaasoq malillugu tamanut ammasumik saqqummiunneqassapput.

 

Ka­pi­ta­li 14
Eq­qak­kat u­lo­ri­a­naa­til­lit

 

  § 38.  Su­lif­fe­qar­fiit eq­qak­ka­nik u­lo­ri­a­naa­ti­lin­nik pi­ler­sit­si­sut eq­qak­kat pil­lu­git kom­mu­nalbesty­relsi­mut na­lu­naa­ru­te­qas­sap­put.
  Imm. 2.  Na­lu­naa­rut, su­lif­fe­qar­fim­mit na­lu­naa­ru­ti­gi­ne­qar­toq eq­qak­kat suu­ne­ri­nut paa­sis­su­tis­sa­nik i­la­qas­saaq, tak. i­lan­ngus­saq 1-i­mi a­mer­las­sut­sit, poor­tuu­tit ka­ti­ti­gaa­ne­ral­lu.
  Imm. 3.  Eq­qak­ka­nik pi­ler­sit­si­sut, imm. 1-i­mi taa­ne­qar­tut kom­mu­nalbesty­relsi­mit qin­nu­i­gi­ne­qar­ner­min­ni eq­qak­kat eq­qor­tu­mik im­mik­koor­ti­ter­ne­qar­ne­rat poor­tor­ne­qar­ne­ral­lu pil­lu­gu up­per­nar­saam­mik tun­ni­us­sis­sap­put.
  Imm. 4.  Eq­qak­kat u­lo­ri­a­naa­til­lit kom­mu­ni­mi aaq­qis­suus­si­ner­nut pi­ler­sin­ne­qar­si­ma­su­nut tun­ni­un­ne­qas­sap­put, i­ma­luun­niit in­ner­suus­su­tit naa­per­tor­lu­git pas­sun­ne­qas­sal­lu­tik.
  Imm. 5.  Su­lif­fe­qar­fiit eq­qak­ka­nik u­lo­ri­a­naa­ti­lin­nik pi­ler­sit­si­sut, eq­qak­kat ka­ti­ti­gaa­ne­rat, a­mer­las­su­saat, o­qi­maas­su­saat, an­ner­tus­su­saat il.il. ma­lil­lu­git pi­sa­ri­a­qar­tit­si­neq naa­per­tor­lu­gu na­lu­naar­sor­ne­qar­nis­saat i­su­man­naat­su­mil­lu poor­tor­ne­qar­nis­saat qu­lak­kiis­sa­vaat.

 

  § 39. Su­lif­fe­qar­fiit eq­qak­ka­nik u­lo­ri­a­naa­ti­lin­nik pi­ler­sit­si­sut pas­sus­si­sul­luun­niit a­va­ta­ngii­si­nut i­nat­sim­mi i­ma­luun­niit a­va­ta­ngii­si­nut i­nat­simmi maleruagassat tun­nga­vi­ga­lu­git ma­le­ru­a­gas­si­a­ri­ne­qar­tut naapertorlugit ta­ma­tu­mun­nga a­ku­er­sis­su­te­qar­to­qar­si­man­ngip­pat, eq­qak­kat ki­mi­kin­ne­ru­ler­sin­ne­qan­ngin­nis­saat qu­lak­kiis­sa­vaat.

 

Ka­pi­ta­li 15
Nak­ku­til­lii­neq

 

  § 40.  Kom­mu­nalbesty­relsip eq­qak­kat suul­luun­niit, i­naa­ru­taa­su­mik peer­ne­qar­nis­saat, a­toq­qin­ne­qar­nis­saat, i­lu­a­qu­tis­san­ngor­tin­ne­qar­nis­saat a­vam­mul­luun­niit nas­si­un­ne­qar­nis­saat, i­ma­luun­niit eq­qak­kap eq­qa­gaa­jun­naar­sin­ne­qar­nis­saa ti­kil­lu­gu pas­sun­ne­qar­nis­saat nak­ku­ti­gis­sa­vaa.
  Imm. 2.  Ta­mak­kii­su­mik i­laan­nakuu­su­mil­luun­niit pas­sus­si­neq su­lif­fe­qar­fim­mit kom­mu­ni­mit i­nger­lan­ne­qan­ngit­su­mit su­li­a­ri­ne­qar­pat, pas­sus­si­ne­rup na­lu­naa­rut man­na kom­mu­nil­lu in­ner­suus­su­ta­i naa­per­tor­lu­git i­nger­lan­ne­qar­nis­saa kom­mu­nalbesty­relsi­mit nak­ku­ti­gi­ne­qas­saaq.
  Imm. 3.  Kom­mu­nalbesty­relsip su­lif­fe­qar­fiit eq­qa­gas­sa­nik pas­sus­si­ner­mi, as­sar­tu­i­ner­mi, pii­aa­ner­mi a­tu­eq­qin­ner­mi­lu paa­sis­su­tis­sa­nik, nak­ku­til­lii­ne­rup i­nger­lan­ne­qar­ne­ra­ni
pi­sa­ri­a­qar­tin­ne­qar­tu­nik ta­ma­nik saq­qum­mi­us­seq­qul­lu­git pi­sus­saaf­fi­ler­sin­naa­vai.
  Imm. 4.  Kom­mu­nalbesty­relsi eq­qak­kanut na­lu­naa­rut man­na kom­mu­nil­lu eq­qak­ka­nut ma­lit­ta­ri­sas­si­a­i kii­sa­lu in­ner­suus­su­ta­i naa­per­tor­lu­git pas­sun­ne­qar­nis­saat im­mik­koor­ti­ter­ne­qar­nis­saal­lu qu­lak­keer­ni­ar­lu­gu peq­qus­su­te­qar­sin­naa­voq i­ner­teq­qu­te­qar­sin­naal­lu­ni­luun­niit kiisalu innersuussutit.
  Imm. 5.  Nak­ku­til­lii­ner­mut a­tuut­sit­si­ner­mul­lu ma­le­ru­a­gas­sat, a­va­ta­ngii­si­nut i­nat­sim­mi ka­pi­ta­li 12-i­mi aa­la­ja­nger­sar­ne­qar­tut a­tuut­sin­ne­qar­put.

 

Ka­pi­ta­li 16
Naam­ma­git­taal­li­or­nis­sa­mut, pi­ne­qaa­tis­sii­nis­sa­mut a­tor­tuu­ler­sit­si­ner­mul­lu aa­la­ja­nger­sak­kat.

 

  § 41.  Na­lu­naa­rut man­na i­ma­luun­niit eq­qa­gas­sa­nut ma­lit­ta­ri­sas­sat taan­na tun­nga­vi­ga­lu­gu aa­la­ja­nger­sar­ne­qar­tut naa­per­tor­lu­git aa­la­ja­ngii­ne­rit, a­va­ta­ngii­si­nut i­nat­sim­mi ka­pi­ta­li 14-i­mi ma­le­ru­a­gas­sat naa­per­tor­lu­git maa­laa­ru­ti­gi­ne­qar­sin­naap­put.

 

  § 42.  Pillaammik akiliisussanngortitsisoqarsinnaavoq, pineqartoq:
1)  kom­mu­nalbesty­relsi­mut na­lu­naa­ru­ti­gin­nin­nis­sa­mik pin­ngit­suu­i­ppat, tak. § 15,
2)  paa­sis­su­tis­sa­nik na­lu­naa­ru­te­qar­nis­sa­mut, na­lu­naa­ru­ti­gin­nin­nis­sa­mut i­ma­luun­niit up­per­nar­saa­ti­nik tun­ni­us­si­nis­sa­mut pin­ngit­suu­i­ppat, tak. §§ 10, 15, imm. 3, 16, 22, imm. 4 aamma 23, imm. 5,
3)  eq­qa­gas­sa­nik u­lo­ri­a­naa­ti­lin­nik na­lu­naa­ru­te­qar­nis­sa­mut, im­mik­koor­ti­te­ri­nis­sa­mut, poor­tu­i­nis­sa­mut na­lu­naa­qut­ser­su­i­nis­sa­mul­lu pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik u­ni­oq­qu­tit­si­ppat, tak. § 36,
4)  § 18 tun­nga­vi­ga­lu­gu peq­qus­su­ti­nik, kom­mu­nalbesty­relsi­mit aa­la­ja­nger­sar­ne­qar­tu­nik u­ni­oq­qu­tit­si­ppat, tas­su­nga ka­ter­su­i­sar­ner­mut aaq­qis­suus­si­ner­nik i­ma­luun­niit pas­sus­si­nis­sa­mut pe­ri­ar­fis­sa­mut in­ner­suun­ne­qar­tu­mik a­tu­in­ngit­soor­neq i­lan­ngul­lu­gu, tak. §§ 20, imm. 3, 21, imm. 3 aam­ma 22, imm. 3,
5)  §§ 31, 32, imm. 2 sa­lii­nis­sa­mut pi­sus­saaf­fin­nik u­ni­oq­qu­tit­si­ppat,
6)  § 32, imm. 1 unioqqutillugu igitassanik inissiippat tamaangaannarluunniit eqqaappat, imaluunniit § 32, imm. 5-imi immikkoortumi siullermi piumasarineqartutut eqqakkanik piaanngitsoorpat, 
7)  §§ 22, imm. 5, 23, imm. 3, 32, imm. 3, § 32, imm. 5-ip immikkoortuisa aappaat aam­ma 40, imm. 4 naa­per­tor­lu­git qin­nu­te­qaa­ti­nik peq­qus­su­ti­nil­luun­niit ma­lin­nin­ngit­soor­pat,
8)  § 9 naa­per­tor­lu­gu si­laan­nar­mik, i­mer­mik, si­ku­mik, qaq­qa­mik nu­na­mil­luun­niit mi­ngut­sit­si­ppat,
9)  § 37, naa­per­tor­lu­gu a­ku­er­sis­sum­mik pis­sar­seq­qaa­ra­ni eq­qak­ka­nik u­lo­ri­a­naa­ti­lin­nik ki­mi­kin­ne­ru­ler­sit­si­ppat a­ku­le­rus­sippalluunniit, i­ma­luun­niit
10)  na­lu­naa­rut naapertorlugu kom­mu­ni­llu eq­qa­gas­sa­nut ma­lit­ta­ri­sas­sai naa­per­tor­lu­git eq­qak­ka­nik, im­mik­koor­ti­te­ri­nis­sa­mik igitsinissaminillu isumaginninnissaminik pin­ngit­suu­ppat/iliuuseqanngippat,
11)  § 37, imm. 3 naapertorlugu immikkut ittumik akuersissuteqarnermut piumasaqaatinik unioqqutitsippat.
  Imm. 2.  Su­lif­fe­qar­fiit, kom­mu­nit kom­mu­nil­lu su­le­qa­ti­giif­fii imm. 1 naa­per­tor­lu­gu pi­ne­qaa­tis­sin­ne­qar­sin­naap­put.

 

  § 43.  Ka­laal­lit Nu­naan­ni pi­ner­lut­tu­le­ri­ner­mut i­nat­sim­mi ka­pi­ta­li 5-i­mi ma­le­ru­a­gas­sat naa­per­tor­lu­git su­lif­fe­qar­fim­mut pil­laam­mik a­ki­lii­sus­san­ngor­tit­si­so­qar­sin­naa­voq.
  Imm. 2. Aamma nalunaarummik ma­tu­min­nga u­ni­oq­qu­tit­si­so­qar­ne­ra­ni pi­ner­lut­tu­le­ri­ner­mut i­nat­sit naa­per­tor­lu­gu ar­saa­rin­nit­to­qar­sin­naa­voq. Ar­saa­rin­nin­ner­mi ar­saa­rin­nis­su­tit Nu­nap Kar­si­a­nut i­lu­a­qu­tis­san­ngor­tin­ne­qas­sap­put.

 

  § 44.  Na­lu­naa­rut 8. januar 2021 a­tuu­ti­ler­sin­ne­qar­poq.
  Imm. 2.  Tamatuma peqatigisaanik igi­tas­sa­nik eq­qaa­sar­neq pil­lu­gu Nam­mi­ner­sor­ne­rul­lu­tik O­qar­tus­sat na­lu­naa­ru­taat nr. 28, 17. september 1993-i­meer­soq, o­li­a­ku­nit a­kuu­tis­sa­nil­lu imalinnik eq­qa­gas­sat pil­lu­git Nam­mi­ner­sor­ne­rul­lu­tik O­qar­tus­sat na­lu­naa­ru­taat nr. 29, 17. september 1993-i­meer­soq aamma
igitassanik eqqaasarnermut piumasaqaatinit immikkut akuersissuteqarnissaat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 2, 5. februar 2020-imeersoq atorunnaarsinneqarput.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 7. januar 2021

 

 

Jess Svane

/

Mette Skarregaard Pedersen