Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 18
30. novembari 2020
Atuuttut

Soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinermut peqataasussaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat

§ 1

Soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinermut peqataasussaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 21, 28. november 2016-imeersumi, Inatsisartut inatsisaanni nr. 16, 12. juni 2019-imeersukkut allanngortinneqartumi makkuninnga allanngortitsisoqarpoq:

 

1.  § 1, imm. 2-4, imatut oqaasertalerneqarput:
”  Imm. 2.  Akiliisarneq kingusinnerpaamik aallartinneqassaaq ukiumi aningaasarsiorfiusumi inuup 18-inik ukioqalerfiata tulliani, aammalu ukioq aningaasarsiorfiusoq pineqartup soraarnerussutisiaqalertussatut ukioqalerfissaa ukiunik 4-nik sioqqullugu unitsinneqarsinnaalluni.
  Imm. 3.  Soraarnerussutisianut aaqqissuussineq soraarnerussutisiaqarnissamut aningaasaateqarfimmi Danmarkimi imaluunniit Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartumi, imaluunniit inuunermut imaluunniit soraarnerussutisiaqarnissamut sillimmasiisarfimmi Danmarkimi imaluunniit Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartumi, imaluunniit aningaaserivimmi Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartumi imaluunniit aalajangersimasumik ingerlatsiveqartumi, pilersinneqarsimassaaq, taamaattoq takuuk imm. 4. Soraarnerussutisiaqarnissamut aningaasaateqarfik, inuunermut imaluunniit soraarnerussutisiaqarnissamut sillimmasiisarfik imaluunniit aningaaserivik aningaasalersuinermik suliaqarneq pillugu inatsimmi pineqartunut ilaassasoq aammalu allatigut suliaqarneq pineqartoq ingerlannissaanut Finanstilsynimit akuersissummik peqassasoq, piumasaqaataavoq.
  Imm. 4.  Piffissami sivisunerpaamik ukiunik aningaasarsiorfiusunik marlunnik sivisussuseqartumi soraarnerussutisianut aaqqissuussinermut Norgemi, Savalimmiuni, Islandimi imaluunniit nunami EU-mut ilaasortaasumi pilersinneqarsimasumut akiliisoqartarsinnaasoq, akileraartarnermut ingerlatsivik qinnuteqarneq malillugu akuersissummik tunniussisinnaavoq. Qinnuteqaat kingusinnerpaamik akileraartussaatitaalernerup kingorna qaammatit pingasut qaangiutsinnagit nassiunneqassaaq. Akuersissummut piumasaqaataavoq inuk atorfeqarnerminut ilaatillugu nunamit pineqartumit Kalaallit Nunaannut nuussimassasoq aammalu soraarnerussutisianut aaqqissuussineq nuunnissaq sioqqullugu pilersinneqarsimassasoq. Aammattaaq piumasaqaataavoq inuup ukiut aningaasarsiorfiusut marluk sinnerlugit Kalaallit Nunaanniinnissaa naatsorsuutigineqanngitsoq.”

 

2.  § 2 imatut oqaasertalerneqarpoq:
”  § 2.  Ileqqaarnissamut tunngaviusut tassaapput inuup A-nit aamma B-nit isertitai katillugit, aningaasat aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 41, imm. 2, aamma § 47 b, imm. 6 malillugit isertitanik akileraaruteqaataasussanik naatsorsuinermi ilaatinneqartussaanngitsut ilassutigalugit, taamaattoq takuuk imm. 2 aamma 3.
  Imm. 2.  Ileqqaarnissamut tunngaviusut naatsorsorneqarneranni makku naapertorlugit tunniunneqartartut ilanngunneqassanngillat:
1)  Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu tjenestemandit pillugit Inatsisartut inatsisaat,
2)  Tjenestemandit Inatsisartut suliffeqarfiini atorfillit pillugit Inatsisartut inatsisaat,
3)  Naalagaaffimmi tjenestemanditut atorfillit Kalaallit Nunaanniittut pillugit inatsit,
4)  Tjenestemandit pillugit inatsit
5)  Inuit innarluutillit taperserneqartarnissaannut Inatsisartut inatsisaat,
6)  Meeqqanut tapiissutit pillugit Inatsisartut inatsisaat,
7)  Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat,
8)  Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat,
9)  Utoqqalinermi pensionisiat pillugit Inatsisartut inatsisaat,
10)  Siusinaartumik pensionisiat pillugit Inatsisartut inatsisaat,
11)  Inissiani attartukkani ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut inatsisaat,
12)  Ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut inatsisaat, aamma
13)  Borgmesterinik borgmesterillu tulliinik kiisalu kommunalbestyrelsinut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortanik aamma najukkani ataatsimiititaliat ilaasortaannut il. il. akissarsiaqartitsineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 25, 30. december 2013-imeersumi § 2, § 12 aamma § 14, akissarsiat aamma ilaasortaajunnaarnersiutit borgmesterinut taakkulu aappaannut meeraannullu pensionisiaqartitsineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 24., 30. december 2013-imeersumi § 10, imm. 3, imaluunniit § 10, imm. 4 naapertorlugit pensionisianut tapiissutinut tunngavissiisut, ilaanatik.
  Imm. 3.  Ileqqaarnissamut tunngavissanik naatsorsuinermi makku aamma ilanngunneqassanngillat:
1)  meeqqanut akilersuutit, inuup angajoqqaavinit pisortanilluunniit akilerneqartussat, aamma
2)  pensionisiatut tunniunneqartut allat, Utoqqalinersiaqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni pineqartunut ilaanngitsut.”

 

3.  § 3 imatut oqaasertalerneqarpoq
”  § 3.  Inuup soraarnerussutisianut aaqqissuussineranut ukiuni aningaasarsiorfiusuni 2021-mi aamma 2022-mi akiliutit, ileqqaarnissamut tunngaviusut 150.000 koruuninik amerlanerusunilluunniit annertussuseqarpata, ileqqaarnermut tunngaviusut 6 procentiannit annikinnerussanngillat, taamaattoq takuuk imm. 2 aamma 5. Ukiut aningaasarsiorfiusut 2023-mit 2026-mut aallarnerfigalugit ilanngullugillu procentiliussaq ukiumut 1 procentimik qaffanneqartassaaq, taamaalilluni akigititaq 2026-mi 10 procentiussalluni.
  Imm. 2.  Namminersorluni inuussutissarsiornermik suliaqarnermi sinneqartoorutit 150.000 koruuninik annertunerusunilluunniit annertussuseqarpata, imm. 1-imi aalajangersagaq apeqqutaatinnagu inuup ukiuni aningaasarsiorfiusuni 2021-mi aamma 2022-mi soraarnerussutisianut aaqqissuussinerminut akiliutai akileraaruteqaataasussat sinneqartoorutit 4 procentiinit annikinnerussanngillat, taamaattoq takuuk imm. 5. Ukiumi aningaasarsiorfiusumi 2023-mi akiliutit namminersorluni inuussutissarsiornermik suliaqarnermi akileraaruteqaataasussat sinneqartoorutit 5 procentiinit annikinnerussanngillat aammalu 2024-mit ukiunilu aningaasarsiorfiusuni tulliini 6 procentiinit annikinnerussanatik.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu akigititaq atuuttoq ileqqaarnissamut tunngaviusut 100.000 koruuninik annertussuseqarpata inunnut akigititap 0 procentianiit ileqqaarnissamut tunngaviusut 150.000 koruuninik annertussuseqarpata inunnut akigititap 100 procentianut assigiimmik qaffakkiartuaartinneqassaaq.
  Imm. 4.  Namminersorluni inuussutissarsiornermik suliaqarnermi imm. 2 malillugu akigititaq atuuttoq, sinneqartoorutit 100.000 koruuninik annertussuseqarpata inunnut akigititap 0 procentianiit sinneqartoorutit 150.000 koruuninik annertussuseqarpata inunnut akigititap 100 procentianut assigiimmik qaffakkiartuaartinneqassaaq.
  Imm. 5.  Pisuni imm. 1-imi aamma 2-imi taaneqartuni, inuup soraarnerussutisianut aaqqissuussineranut ukiumi isertitaqarfiusumi ataatsimi 200.000 koruuninik imaluunniit annertunerusunik akiliisoqareernerani, akiliisussaatitaaneq atorunnaassaaq.”

 

4.  § 4 imatut oqaasertalerneqarpoq:
”  § 4.  Aalisarnermit, piniarnermit, aallaaniarnermit, savaateqarnermit aamma kusanartuliornernit tunisassianik tunisinerni akileraarutinik unerartitsinissamut pisussaaffeqartoq, tunisisut soraarnerussutisianut aaqqissuussinerannut akiliutissanut akiliinissamik, pisussaaffeqartoq pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. Akiliutissaq tunisinerup aningaasartaasa ilaannik, § 3, imm. 2 malillugu akigititanit atuuttunit annikinnerusumik, annertussuseqassasoq, Naalakkersuisut tassunga ilanngullugu aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.  Akiliuteqartussaatitaasup tigusisussap soraarnerussutisianut aaqqissuussinera ilisimasaqarfiginngippagu, akiliutissaq imm. 1-imi taaneqartoq akileraartarnermut ingerlatsivimmut akilerneqarsinnaasoq pillugu maleruagassanik aammattaaq Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. § 7, imm. 6-imi aamma 7-imi, aamma § 8-mi aalajangersakkat taamatut pisoqarnerani atuutissapput.”

 

5.  § 5-imi allanngortinneqarpoq ”§ 2” uunga: ”§ 3”.

 

6.  § 7, imatut oqaasertalerneqassaaq:
 § 7.  Ukiup aningaasarsiorfiusup siuliani inuup soraarnerussutisianut aaqqissuussineranut aningaasat minnerpaaffissaat § 3-mi pineqartut akilerneqarsimanersut, Akileraartarnermut ingerlatsiviup ulloq 31. august tikitsinnagu naatsorsussavaa.
  Imm. 2.  Naatsorsuinerup takutippagu inuup soraarnerussutisianut aaqqissuussineranut akiliutit aningaasat minnerpaaffissaannik annikinnerusut, nikingassutaasoq 2.000 koruuninit annertunerusimappat, inuk soraarnerussutisianut aaqqissuussinerminut nikingassutaasoq akilissagaa aammalu akiliineq akileraartarnermut ingerlatsivimmut uppernarsassagaa, akileraartarnermut ingerlatsiviup piumasarissavaa.
  Imm. 3.  Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup ulloq 1. november tikitsinnagu akiliinermut uppernarsaat tigusimanngippagu, nikingassutaasoq akileraarutinut procentiliussamut tapiliussatut imaluunniit akileraarutit qaffannerisigut akilersinneqassaaq. Taamaattoq nikingassutaasut, ukiumut aningaasarsiorfiusumut, ukioq aningaasarsiorfiusoq skattekortip atuuffissaa ukiunik 4-nik sioqqullugu, inissisimasumut, tunngassuteqartut akilersinneqarsinnaanngillat.
  Imm. 4.  Imm. 3 malillugu tapiliussat ukiup aningaasarsiorfiusup tullianut akigititatut atuuttutut annerpaamik annertussuseqarsinnaapput, takuuk § 3, imm. 1 aamma 2. Akileraartarnermut ingerlatsiviup paasiguniuk ukiup aningaasarsiorfiusup ataatsip ingerlanerani inummi nikingassutaasut matussusernissaannut naammattumik akiliisitsisoqarsimasoq, akileraartarnermut ingerlatsivik akileraarummut procentiliussamut ilassusiinani skattekortimik nutaamik tunniussissaaq. Akilersinneqartut inummi nikingassutaasunit annertuneruppata, ukiumi aningaasarsiorfiusumi paasineqartumi akileraarutaagallartutut aningaasartai isigineqassapput.
  Imm. 5.  Akileraarutinut allagartanik nutaanik tunniussisoqarpat, nikingaassutaasoq annerpaamik arfinileriarluni akilersuinertut akilersinneqassaaq.
  Imm. 6.  Akileraartarnermut ingerlatsiviup nikingassutaasut akilerneqartut, takuuk imm. 3-5, inuup soraarnerussutisianut aaqqissuussineranut nuussavai.”
  Imm. 7.  Inuk ingerlasumik soraarnerussutisianut aaqqissuussaqartoq akileraartarnermut ingerlatsiviup ilisimanngippagu, imaluunniit soraarnerussutisianut aningaasaateqarfiup imaluunniit soraarnerussutisianik neqerooruteqartup soraarnerussutisianut aaqqissuussinermik pilersitsiviusimasup akileraartarnermut ingerlatsivimmit akiliutinik tigusisarnissaq kissaatiginngippagu, akileraartarnermut ingerlatsivik pineqartumut soraarnerussutisianut aaqqissuussinermik pilersitsisinnaavoq, takuuk § 8.”

 

7.  § 8-mi “imm. 5 “imm. 7”-inngorlugu allanngortinneqassaaq

 

8.  § 8 kingorna ilanngunneqarpoq:
”  § 8 a.  Peqqussutini aalajangersakkanik unioqqutitsinermut akiliisitsinermik pineqaatissiisarneq pillugu maleruagassanik, peqqussutini inatsit naapertorlugu aalajangersarneqartuni aalajangersaasoqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffiup, piginneqataassuseqarluni ingerlatseqatigiiffiup, piginneqatigiilluni ingerlatseqatigiiffiup, peqatigiiffiup, suliffeqarfik imminut pigisup, aningaasaateqarfiup assigisaataluunniit unioqqutitsineranut akiliisitsinermik pineqaatissiisarneq pillugu maleruagassanik, peqqussutini inatsit naapertorlugu aalajangersarneqartuni aalajangersaasoqarsinnaavoq. Namminersorlutik Oqartussat, kommuni imaluunniit kommunit ataatsimooqatigiiffiat unioqqutitsisuuppata, Namminersorlutik Oqartussat, kommuni imaluunniit kommunit ataatsimooqatigiiffiat akiliisitsinermik pineqaatissinneqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Akiliisitsinerit imm. 1 imaluunniit 2 malillugu pisussaaffiliunneqartut nunap karsianut tutsinneqassapput.”

 

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2021 atuutilissaaq.
  Imm. 2.  Ukiumut isertitaqarfiusumut 2020-mut ileqqaarnissamut tunngavissat naatsorsorneqarneranni, tjenestemandit pillugit inatsit naapertorlugu aningaasarsiat tunniunneqartut ilanngunneqassanngillat.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 30. november 2020

 

 

 

Kim Kielsen