Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
19. november 2020
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af visse kapitalafkast
(Indskrænket anvendelsesområde)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning af visse kapitalafkast, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2018, foretages følgende ændringer:

 

1.  § 1, stk. 1, affattes således:
Pensionsberettigede, som er skattepligtige efter § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 i landstingslov om indkomstskat (indkomstskatteloven) og som ikke anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Danmark eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal betale skat efter denne Inatsisartutlov af afkast af livsforsikringer og pensionsordninger, der opfylder betingelserne i indkomstskattelovens § 39 a, stk. 1 og 2, § 39 c, stk. 1 og stk. 2, samt ordninger omfattet af § 53 A i den danske pensionsbeskatningslov, når pensionsordningerne er oprettet i et pensionsinstitut, der har hjemsted i Danmark.”

 

2. § 7 ophæves.

 

3. § 8 affattes således:
§ 8. Naalakkersuisut kan indgå aftale med udbydere af livsforsikringer og pensionsopsparinger, der opfylder betingelserne i § 39 a, stk. 1 og 2, § 39 c, stk. 1 og 2 i landstingslov om indkomstskat, eller § 53 A i den danske pensionsbeskatningslov om indberetning af oplysninger til skatteforvaltningen om:
1) de enkelte kontohaveres navn, adresse og cpr-nr.,
2) indeståender ved årets begyndelse og slutning, og
3) årets afkast, jf. § 3.
  Stk. 2. Naalakkersuisut kan indgå aftale med udbydere af livsforsikringer og pensionsopsparinger omfattet af stk. 1 om opgørelse, indeholdelse og indbetaling af skat på vegne af de pensionsberettigede, jf. § 2, stk. 1 og 2, § 3, § 6 og indkomstskattelovens § 46, stk. 1-2 og § 46 a.
  Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger, indeholdelse og indbetaling af skat m.v. som nævnt i stk. 1 og 2.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2021 og har virkning fra og med indkomståret 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. november 2020

 

 

 

Kim Kielsen