Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
19. november 2020
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om ferie (Ændring af beregningsgrundlag)

§ 1

 

I landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie foretages følgende ændringer:

 

1.  § 16, stk. 1, affattes således:
”Ved beregning af feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse ses der bort fra sådanne tillæg til lønnen eller sådanne lønningsdele, som ikke er indkomstskattepligtige eller udgør arbejdsgivers bidrag til en pensionsordning, som er oprettet i en pensionskasse eller et pengeinstitut, som ikke har hjemsted eller fast driftssted i Grønland. Arbejdsgiveren yder dog feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse af lønmodtagerens bidrag til pensionsordninger mv.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. november 2020

 

 

 

Kim Kielsen