Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
19. november 2020
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om arbejdsmarkedsafgift
(Finansiering af barselsfond m.v.)

§ 1

 

I landstingslov nr. 10 af 2. november 2006 om arbejdsmarkedsafgift, som ændret ved landstingslov nr. 5 af 26. april 2007 og Inatsisartutlov nr. 11 af 3. juni 2015, foretages følgende ændringer:

 

1.  § 2, stk. 4, affattes således:
”  Stk. 4.  Ved opgørelsen af lønsummen efter stk. 2 og 3 medregnes ikke beløb, der af arbejdsgiveren indbetales til ordninger som nævnt i § 39, § 40 og § 47 b, stk. 6, i landstingslov om indkomstskat.”

 

2.  Efter § 2 indsættes før overskriften:
§ 2 a.  Til dækning af omkostningerne ved etablering, administration, drift, evaluering, revision, kontrol m.v. af en barselsfond for det private arbejdsmarked, svares en afgift af lønsummen, jf. § 2, stk. 2-4. Afgiftens størrelse fastsættes hvert år i Inatsisartuts finanslov.
  Stk. 2.  Kommunerne og Grønlands Selvstyre skal ikke svare afgift efter stk. 1.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft 1. juli 2021 og finder anvendelse i forhold til løn og andet afgiftspligtigt vederlag udbetalt den 1. juli 2021 eller senere.

 

                              

 

Grønlands Selvstyre, den 19. november 2020

 

 

 

Kim Kielsen

Dokumenter