Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
16. december 2020
Ophævet

Vedtægt for Avannaata Kommunia om erhvervsfiskeri efter hellefisk med garn i forvaltningsområde Upernavik

I medfør af § 23, stk. 2 og § 33, stk. 2 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartut lov nr. 28 af 28. november 2016 og § 10, stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Vedtægten finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde Upernavik defineret som nord for 71° 30’N og syd for 75° 00’N, i området fra kysten og ud til 3 sømil uden for basislinjerne for fiskeriterritoriet.

 

Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn

 

  § 2.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn er kun tilladt uden for de i bilagene markerede områder og kun i månederne februar, marts, april, maj og oktober samt november.

 

Fælles bestemmelse

 

  § 3.  Kommunalbestyrelsen kan efter høring hos lokale foreninger lukke for garnfiskeri, hvis vinterisen besværliggør garnfiskeriet.  

 

Foranstaltninger

 

  § 4.  Overtrædelse af § 2 og § 3 kan medføre bøde og konfiskation.
  Stk. 2.  Bøder efter stk. 1 kan pålægges juridiske personer efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

 

Ikrafttræden

 

  § 5.  Vedtægten træder i kraft ved kundgørelsen.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves gældende Vedtægt for Qaasuitsup Kommunia af 6. september 2011 om garnfiskeri efter hellefisk for forvaltningsområde Upernavik.

 

 

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia, den 16.12.2020.

 

Palle Jerimiassen
Borgmester

 

 

Avannaata Kommunias vedtægt erhvervsmæssigt fiskeri med garn i forvaltningsområde Upernavik stadfæstes.

 

Grønlands Selvstyre, den 10.02.2021.

 

Jens Immanuelsen
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Dokumenter
Noter
Samtidig ophæves gældende Vedtægt for Qaasuitsup Kommunia af 6. september 2011 om garnfiskeri efter hellefisk for forvaltningsområde Upernavik.