Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1
29. maj 2020
Ophævet

Cirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen

I medfør af Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, § 23 stk. 1, fastsættes følgende for samtlige medlemmer af Naalakkersuisut.

 

Fordeling af ressortområder

 

  § 1.  Formanden for Naalakkersuisut har fordelt ressortområderne i Grønlands Selvstyre som vist på medfølgende bilag. 
  Stk. 2.  Ansatte i Grønlands Selvstyre skal ved tilrettelæggelse og fordeling af arbejdsopgaver følge den anviste ressortfordeling.

 

  § 2.  Cirkulæret skal følges, indtil Formanden for Naalakkersuisut beslutter at ændre ressortfordelingen.

 

Delegation af kompetence fra Naalakkersuisut til medlemmer af Naalakkersuisut

 

  § 3.  Fast etableret praksis for delegation af kompetence fra Naalakkersuisut til medlemmer af Naalakkersuisut fortsætter uændret efter nyvalg til Inatsisartut og efterfølgende konstituering i Naalakkersuisut, indtil Naalakkersuisut træffer anden beslutning herom. 
  Stk. 2.  På anmodning af Formandens Departement skal departementerne fremsende en oversigt over kompetencer, delegation og bemyndigelser, der foreligger for hvert enkelt medlem af Naalakkersuisut.

 

Ikrafttrædelsesdato

 

  § 4.  Cirkulæret træder i kraft den 29. maj 2020.

 

 

 

Formandens Departement, den 29. maj 2020

 

 

 

Kim Kielsen

/

Hans-Peder Barlach Christensen

 

 

 

Bilag

Naalakkersuisut og ressortfordelingen, 29. maj 2020