Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 41
9. november 2020
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2021

I medfør af § 41 og § 42, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 38 af 28. november 2019, fast­sæt­tes:

 

  § 1.  Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2021 følgende tilskud:
1)  Kommune Kujalleq............................................................. kr. 128.448.000
2)  Kommuneqarfik Sermersooq.............................................. kr.   62.177.000
3)  Qeqqata Kommunia ........................................................... kr.  112.507.000
4)  Avannaata Kommunia......................................................... kr.  194.806.000
5)  Kommune Qeqertalik.......................................................... kr.  144.086.000
  Stk. 2.  Tilskuddene udbetales af Landskassen med 1/12 i hver af årets måne­der som tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

 

  § 2.  I 2021 fordeles som fælleskommunal skat kr. 566.000.000 samt regu­le­ring, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 2016, begge år inklusiv, kr.- 381.000, for 2017 kr. 676.000 for 2018 kr. 32.900.000 og for 2019 kr. 42.829.000, i alt kr. 642.024.000.
  Stk. 2.  Den fælleskommunale skat afregnes til Landskassen på samme måde som landsskat­ten.
  Stk. 3.  Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års for­de­ling af fælleskommu­nal skat.

 

  § 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 9. november 2020

 

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

                                                                                  Nikolai S. Christensen