Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 39
8. oktobari 2020
Atuuttut

Attartornernut aamma tapiissuteqartarnernut aaqqissuussinerit nunami inuussutissarsiutinik siuarsaanernut atatillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Nunami inuussutissarsiutinik siuarsaanernut atatillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 20 ulloq 3. december 2012-imeersoq, allanngortinneqartoq Inatsisartut inatsisaatigut nr. 4 ulloq 3. juni 2016-imeersukkut aamma Inatsisartut inatsisaatigut 17. november 2017-imeersukkut § 5, imm. 3, § 5 a, imm. 4, § 6, § 8, imm. 3, § 9, imm. 3, § 9 a, imm. 7 aamma § 11, imm. 2 naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

 

Kapitali 1

Inuussutissarsiutinik siuarsaanernik aaqqissuussinerit

 

Nioqqutissianik ineriartortitsinernut tapiissutit

 

  § 1.  Tapiissuteqarnissamut neriorsuuteqartoqarsinnaavoq nioqqutissianik ineriartortitsinernut atorneqartussanik.
  Imm. 2.  Aningaasartuutinik matussusiineq nioqqutissianik ineriartortitsinernut atorneqartunik tapiissuteqarnissamik neriorsuutaasimasut procentiannik annertussusilinnik. 
  Imm. 3.  Aningaasartuutinik matussusiinissamik neriorsuutaasimasut nioqqutissianik ineriartortitsinernut aningaasartuutinut atorneqartussanik akilerneqartut qaffasinnerpaamik aningaasartuutaasimasut 50 procentiinik annertussuseqarsinnaapput. Tapiissuteqartoqarsinnaavoq annerpaamik 300.000 kr.-inik annertussuseqartunik.
  Imm. 4.  Tapiissuteqarnissamik neriorsuuteqarneq imm. 1 naapertorlugu ilassuserneqarsinnaanngilaq tapiissuteqarnissamik neriorsuummik § 2 naapertorlugu.

 

Qiortakkat – siunnersortimit professioneliusumit ikiorserneqarnissamut

Tapersersuineq

 

  § 2.  Tapiissuteqarnissamut neriorsuuteqartoqarsinnaavoq siunnersortimit professioneliusumit ikiorserneqarnissamut, tamatumani aamma eqqartuussissuserisumit aammalu kukkunersiuisumut. 
  Imm. 2.  Siunnersortimut professioneliusumut aningaasartuutit akilerneqartut neriorsuutaasimasutut procentiliussaq naapertorlugu tapiissutitut akilerneqassapput. 
  Imm. 3.  Aningaasartuutinik matussusiinissamik neriorsuutaasimasut professioneliusumik siunnersortimik atuinermut akilerneqartut qaffasinnerpaamik aningaasartuutaasimasut 80 procentiinik annertussuseqarsinnaapput. Tapiissuteqartoqarsinnaavoq annerpaamik 25.000 kr.-inik annertussuseqartunik. 
  Imm. 4.  Tapiissuteqarnissamik neriorsuuteqarneq imm. 1 naapertorlugu ilassuserneqarsinnaanngilaq tapiissuteqarnissamik neriorsuummik § 1 naapertorlugu.

 

Aallarnisaasut

 

  § 3.  Piffissami killilikkami tapiissuteqarluni ingerlatsinissamut neriorsuummik nalunaaruteqartoqarsinnaavoq pikkorissaanissanut aamma siunnersorneqarnissamut, aallarnisaasunut aallartsisartunut tunniunneqarsinnaasunik.
  Imm. 2.  Aallarnisaasunut ingerlatsinernut tapiissutissat nalunaarutigineqarsinnaapput piffissamut qaammatit 24-it angullugit sivisussusilimmut.

 

Attartortitat annikitsut

 

  § 4.  Aningaasanik attartortitsisoqarsinnaavoq siunertaralugu aallarnisaasut mikisut aningaasalersuisinnaanerannik oqilisaassinissaq imaluunniit sulinissaminnut aallarniutissaqarnissaat, aningaasanik attartortitsinikkut (attartortitat annikitsut). 
  Imm. 2.  Aningaasanik attartortitsisoqarsinnaavoq 20.000 kr.-it aamma 100.000 kr.-it akornanni, taamaattoq tak. imm. 3. 
  Imm. 3.  Aningaasalli attartortitassat annikitsut attartortitat qaffasinnerpaamik annertussuseqarsinnaapput suliniutissanut allaaserisat naapertorlugit aningaasartuutissanut missingersuusiat qinnuteqarnermi tunngaviusut qaffasinnerpaamik 75 pct.-iannik. Aningaasat attartortitat qaffasinnerpaamik 25 pct.-inik annertussuseqarsinnaapput aningaasartuutissani missingersuusiaasuni, attartornissamut qinnuteqaat ilaqartinneqarpat inatsimmi tapiiffigineqarnissamut periarfissanik allanik atuinermik, tak §§ 1, 2 imaluunniit § 5, imaluunniit 50 procent-iusinnaallutik, sulinissamut aningaasaliissutit pineqarsimappata.

 

Inuussutissarsiutit sammiviinut aalajangersimasuut imaluunniit suliffeqarfinnut

immikkut ittunut immikkut tapiissutit

 

  § 5.  Ukiumoortumik aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit immikkoortitaasut iluani aalajangersimasunik inuussutissarsiutinut siuarsaaniarnermik aaqqissuussinernik pilersitsisoqarsinnaavoq, inuussutissarsiutit sammiviini aalajangersimasuni siuarsaassutaasussanik imaluunniit suliffeqarfinnik aalajangersimasunik piffissami killilikkami siuarsaanerusussanik.
  Imm. 2.  Aaqqissuussinerit taakkua iluanni neriorsuuteqartoqarsinnaavoq immikkut tapiissuteqarnissanik inuussutissarsiutit sammiviini aalajangersimasuni imaluunniit suliffeqarfinnut aalajangersimasunut il.il., tamatumani aamma ilaatigut nioqqutissiassanik ineriartortitsinernut aammalu ussassaarinernut makkununnga tunngatillugu: 
1)  Kalaallit inuussutissaataannut,
2)  sermimut aamma imermut tunngasunik suliniutinut, aamma 
3)  takornariartitsinermi nioqqutinik.
  Imm. 3.  Inuussutissarsiutit sammiviini aalajangersimasuni imaluunniit suliffeqarfinni immikkut isigineqartuni aningaasartuutinut matussutissatut tapiissutit imm. 1 naapertorlugu  tapiissutissatut neriorsuutaasimasut procentiannik annertussusilerneqartassaaq. Tapiissuteqartoqarsinnaavoq annerpaamik 300.000 kr.-inik.

 

  § 6.  Ukiumoortumik aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit ilaannik immikkoortitsisoqarsinnaavoq neriorsuutissanut immikkut tapiissutissatut inuussutissarsiutit sammiviinik imaluunniit suliffeqarfinni aalajangersimasuni siuarsaanissamik siunertanut. 
  Imm. 2.  Immikkoortitsineq inuussutissarsiornermi siuarsaanissanut immikkuullarissumik aaqqissuussaq kiisalu killiliussassat ersarinnerusut Naalakkersuisunit akuerineqassapput.

 

Kapitali 2

Ataatsimut aalajangersakkat

 

Neriorsuutit aamma tapiissutinik akiliineq

 

  § 7.  Tapiissuteqarnissamik neriorsuutit, tak. §§ 1-2 aamma § 5, taamaallaat atuuttarput ingerlatanut naammassineqartunut piffissami neriorsuuteqarfiusumi. 
  Imm. 2.  Tapiissuteqarnissamik neriorsuut isumamineersumik atorunnaassaaq piffissaliussaasup naanerani. 
  Imm. 3.  Tapiissutit akilerneqarsinnaapput ingerlatassat tapiissuteqarfiusussatut pisinnaatitaaffiusut naammassineqareerpata, aningaasartuutillu pineqartut akilerneqarsimaneri uppernarsaaserneqareeraangat. Tapiissutit ataatsikkut akilerneqarsinnaapput imaluunniit naaffeqartunik. 
  Imm. 4.  Tapiissutinik akiliuteqarnermi aningaasartuutit tapiissuteqarfiusut toqqaannartumik siunertamut atasuunerat takussutissinneqarsinnaassaaq.

 

Neriorsuuteqarneq aamma attartukkanik akiliuteqarneq

 

  § 8.  Attartugassanik neriorsuuteqarneq, tak. § 4, taamaallaat tunngasuusarpoq ingerlatassanut naammassineqartunut, piffissami neriorsuuteqarfiusumi. 
  Imm. 2.  Attartugassanut neriorsuut isumamineertumik atorunnaartarpoq piffissap neriorsuuteqarfiusutut aalajangiunneqartup naanerani. 
  Imm. 3.  Aningaasat attartortitat ataasiartamik imaluunniit naafferartunngorlugit attartortitsereernermi akilersorneqarsinnaapput, aamma ingerlatap attartukkanik akiliuteqarnissamut tunngaviusup suli naammassineqannginnerani. 
  Imm. 4.  Tapiissutinik akiliuteqarnermi atugassarititaavoq aningaasartuutit tapiissuteqarfiusut toqqaannartumik siunertamut atasuunerat. 

 

Nalunaarusiorneq

 

  § 9.  Tapiissutinik tigusisoq uppernarsaatip ilaatut suliniummut tamarmiusumut atatillugu nalunaarusiussaaq kiisalu aningaasaliissutit qanoq atorneqarsimaneri pillugu. 
  Imm. 2.  Nalunaarusiaq skema nalunaarusiorfissiaq atorlugu suliarineqassaaq, nassiunneqassallunilu kingusinnerpaamik tapiissutit akilerneqarnissaannik qinnuteqarnermut atatillugu.

 

Atortuulersitsineq

 

  § 10.  Nalunaarut manna atortuulerpoq ulloq 9. oktober 2020. 
Imm. 2.  Ilutigisaanik atorunnaarsinneqarpoq Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 14 ulloq 27. juuni 2016 nioqqutissianik ineriartortitsinernut, avammut niuernermik siuarsaanernut, professioniliusumik siunnersuisarnermut (qiortagaq), sermimik imermillu suliniutinut aamma takornariartitsinermi suliniutinut tapiissuteqarneq pillugit.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 8. oktober 2020

 

 

 

Jens-Frederik Nielsen

/

Isak Nielsen Kleist