Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 38
1. oktobari 2020
Atuuttut

Sumiiffiit kulturikkut oqaluttuarisaanermi pingaarutillit kulturikkut eriagisassanut suliat ingerlanneqartut sunniutaannik nalilersuineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut Inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersumi § 24 a, imm. 4 naapertorlugu, Inatsisartut inatsisaat nr. 5, 12. juni 2019-imeersukkut allanngortinneqartumi aalajangersarneqarpoq:

 

Kapitali 1

Pingaaruteqassutsimik nalilersuineq

 

  § 1.  Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 24 a-mut ilaasumi, sumiiffimmi suliaqarnissaq sioqqullugu, suliassap ingerlanneqarnissaanik kissaateqartoq kinaluunniit (suliaqartoq) Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfianullu (NKA) saaffiginnissaaq, suliaqarneq sumiiffimmi kulturikkut kingornussanut annertuumik sunniuteqarsinnaasutut naatsorsuutigineqassanersoq nalilersoqqullugu. 
  Imm. 2.  NKA-p nalilersuinermi suliaqarnerup suussusia annertussusialu eqqumaffigissavai matumani kulturikkut kingornussap eriagisap qanoq annertutigisumik sunnerneqarnissaanut naatsorsuutiginninneq ilanngullugu.
  Imm. 3.  Sumiiffik UNESCO-p nunarsuarmioqatigiinnut kingornussaannut ilanngunneqarsimappat imaluunniit nunarsuarmioqatigiit kingornussassaattut ilanngunneqassasoq innersuussaasimappat, NKA-p aqutsisoqatigiit sumiiffiup pineqartup nalilersorneqarneranut ilanngutitissavaat.
  Imm. 4.  Nalilersuineq uuttuummik ilisarnaaserlugu inaarneqassaaq, suliaqarnerup qaffasissusianik inissiisuusumik tulliuttutut inississorneqartumik:
1)  Sunniuteqanngilaq.
2)  Sunniuteqalaarpoq.
3)  Sunniuteqartorsuunngilaq.
4)  Sunniuteqartorujussuuvoq.
  Imm. 5.  Suliaqarneq pingaaruteqartumik sunniuteqartutut isigineqassaaq, uuttuutitut ilisarnaatit imm. 4-miittut malillugit tamanna sunniuteqartorsuunngitsutut imaluunniit sunniuteqartorujussuartut nalilerneqarsimappat.
  Imm. 6.  Nalilersuinerup kinguninngua NKA-p nalilersuinerup inernera suliaqartumut nalunaarutigissavaa. Tamatuma ilutigisaanik suliaqartoq nalunaarfigineqassaaq, suliaqarnissaq aallartinneqarsinnaanersoq imaluunniit kulturikkut kingornussassatut nalilersuineq ingerlanneqassanersoq, kapitali 2-mi tamanna pillugu maleruagassat malillugit.

 

Kapitali 2

Kulturikkut kingornussamik nalilersuineq

 

 § 2.  Suliaqarneq kulturikkut kingornussassiamut pingaaruteqartumik sunniuteqartussaasoq naatsorsuutigineqarsinnaappat, tak. § 1, kulturikkut kingornussamut suliaqarnerup sunniutigisinnaasai pillugit nalilersuineq suliarineqassaaq (kulturikkut kingornussamik nalilersuineq).
  Imm. 2.  Kulturikkut kingornussamik nalilersuineq ilaqartinneqartarpoq piffissamik pilersaarusiorfimmik, piffissamik atortussanik katersuiffimmik, piffissamik nalilersuiffimmik aamma piffissamik ikiorsiiffiusumik, tak. §§ 3-9.
  Imm. 3.  Suliaqartoq nalilersuinerup ingerlannissaanut akisussaasuuvoq.

 

  § 3.  Nalilersuinerup aallartinnissaa sioqqullugu suliaqartup NKA isumasiussavaa, pilersaarusiornermi imarisassap sulinerullu ingerlanneqarnissaata aalajangersarneqarnissaat siunertaralugu (piffissaq pilersaarusiorfik).

 

  § 4.  Piffissap piareersarfiusup naammassinerani suliaqartoq tamanna pillugu allaganngukkamik nalunaarusiussaaq, taanna NKA-mut akuerisassanngorlugu saqqummiunneqassaaq.
  Imm. 2.  Nalunaarusiamut ilaatinneqassapput:
1)  Suliarisassap ingerlanneqartussatut kissaataasup nassuiarnera, matumani siunertaq tamatumunngalu tunuliaqutaasoq ilanngullugit.
2)  Sumiiffimmi kulturikkut kingornussap qanoq issusianik nassuiaat, suliaqarnermit sunnerneqartussatut naatsorsuutigineqartoq.
3)  Sumiiffimmi suliarisassatut kissaatigisanut suut taartaasinnaasutut isumaliutigineqarsimanersut pillugit paasissutissat.
4)  Kulturikkut kingornussamik kikkut nalilersuinissaannik taasaqarneq, matumani atortussanik kikkut katersuinissaat ilanngullugu. 
5)  Kulturikkut kingornussamik nalilersuinerup ingerlanneqarnerani inuit, peqatigiiffiit, suliniaqatigiiffiit aamma oqartussaasut il.il. sorliit peqataatinneqarnissaminnut naatsorsuutigineqassanersut nalunaarutiginerat.
6)  Kulturikkut kingornussamik nalilersuineq teknikkikkut qanoq ingerlanneqassanersoq pillugu paasissutissiineq, matumani periutsit suut atorneqartussatut naatsorsuutigineqarnersut ilanngullugu.
7)  Kulturikkut kingornussamik nalilersuinerup ingerlanneqarnerani pisussat tamakkerlugit ingerlanneqarnissaannut piffissamut iliuuseqarnissamullu pilersaarutit, matumani nalunaaruteqarnissamut piffissaliussap naaffissai aamma ataatsimiinnerit ingerlanneqartarnissaat ilanngullugit.

 

  § 5.  Piffissaq pilersaarusiorfiusoq pillugu nalunaarusiap NK-p akuerippagu kulturikkut kingornussamik nalilersuinissamut atorneqartussanik atortussanik katersinissaq suliaqartup isumagissavaa (piffissaq atortussanik katersiffik). Atortussanik katersinermut ilaatinneqassapput atortussat soqutiginaateqartut tamarmik.

 

  § 6.  Atortussanik katersinerup ilaatut sumiiffimmi suliaqarnermik ingerlatsiffiusussami misissuisoqassaaq. 
  Imm. 2.  NKA qaqutigoortumik pissutsit immikkut ittut atuussimappata, sumiiffimmi misissuinissap ingerlatinnginnissaanut akuersissummik tunniussisinnaavoq.

 

  § 7.  Atortussat soqutiginaatillit tamakkerlugit katersorneqareerpata, suliaqarnerup kulturikkut kingornussamut sunniutigisinnaasai nalilersuiffigineqassapput (piffissaq nalilersuiffik). 
  Imm. 2.  Nalilersuineq suliassanut ilisimasalimmit ingerlanneqassaaq aamma suliassaqarfiit pingaarutillit tamakkerlutik ilaatinneqassapput.

 

  § 8.  Sunniutit pingaarutillit tamakkerlutik nalilersuinermut ilaassapput. 
  Imm. 2.  Isummerfigineqassaaq kulturikkut kingornussamut sunniutit tassaanersut, 
1)  Toqqaannartut imaluunniit toqqaannanngitsut. 
2)  Piffissap ilaannaanut imaluunniit qaqugorsuarmut atuunnersut.  
3)  Ersiinnartuunersut imaluunniit ersinngitsuunersut. 
4)  Piffissap ingerlanerani annertunerulissanersut.
5)  Sumiiffimmiittumut kulturikkut kingornussamut atortulersuutaanngitsumut sunniunnersut.
  Imm. 3.  Sumiiffimmi eqqissisimatitsinissaq imaluunniit allatut kulturikkut eriagisassamik illersuinissaq pillugu aalajangiinissamut tunngavissiisussatut, pigineqartunut tamanut ilaannaannulluunniit suliaqarnerup annertuumik sunniuteqarsinnaanera pillugu naliliineq inerniliissaaq, tamanna pillugu aalajangiineq imaluunniit suliamik suliarinninnermi immikkut ittumik akuersinissaq pissaaq, Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut Inatsisaanni § 24, imm. 3, oqaaseqatigiit aappaat imaluunniit § 24, imm. 4, oqaaseqatigiit aappaat naapertorlugu.
  Imm. 4.  Sumiiffik UNESCO-p nunarsuarmioqatigiinnut kingornussassanut ilanngunneqarsimappat imaluunniit nunarsuarmioqatigiit kingornussassaattut ilanngunneqassasoq innersuunneqarsimappat, nalilersuinermi ilanngullugu inerniliunneqassaaq, suliaqarneq pigisanut tamanut imaluunniit UNESCO-p Statements of Outstanding Universal Value-mut (SoOUV) ilaasuusunut ilaannaanut pingaaruteqartumik sunniuteqassanersoq.

 

  § 9.  Piffissap nalilersuiffiup ilaatut imaluunniit suliarineqartussatut kissaataasup ilaatut taarsiullugu aaqqiissutaasinnaasut misissuiffiginerat aallartinneqassaaq (piffissaq ikiorsiiffiusoq).
  Imm. 2.  Suliaqarneq sumiiffimmut allamut imaluunniit allaanerusunngorlugu allanngortinneqassanersoq misissuinerup qulaajaaffigissavaa taamaalilluni kulturikkut kingornussamut sunniutit pinngitsoortinneqarsinnaammata annikillisinneqarlutilluunniit. 
  Imm. 3.  Kulturikkut kingornussamut sunniutinut ikiorsiinissaq pisinnaanngippat, misissorneqassaaq, sumiiffimmik iluarsaassineq pisinnaanersoq imaluunniit sunniutinut taarsiissutinik tunniussisoqarsinnaanersoq.

 

  § 10.  Kulturikkut kingornussamik nalilersuineq allaganngukkamik nassuiaammik inaarneqassaaq, tak. kapitali 3, Naalakkersuisunut akuerineqartussanngorlugu saqqummiunneqartussaq.

 

Kapitali 3

Nassuiaat

 

  § 11.  Allaganngorlugu nassuiaat, tak. § 10, makku pillugit paasissutissanik imaqassaaq: 
1)  sumiiffiup aqqa,
2)  sumiiffiup sumiissusersiornermi allorniusat atorlugit inissisimaffia,
3)  eqqissisimatitsinermut imaluunniit allatut kulturikkut kingornussamik illersuinermut ullorititaq, pisuni eqqissisimatitsinissaq imaluunniit allatut kulturikkut kingornussamik illersuineq pillugu aalajangiisoqarnissaa eqqarsaatigineqartillugu nalunaaruteqarnermut ullorititaq, tak. 25, imm. 3 aamma pisuni immikkut ittumik suliamik suliaqartoqartillugu, tak. § 24, imm. 3-mi oqaaseqatigiit aappaat aamma § 24, imm. 4-mi oqaaseqatigiit aappaat, Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut Inatsisaanniittoq.  
4)  sumiiffiup UNESCO-p nunarsuarmioqatigiinnut kingornussarititaat allassimaffiannut ilanngunneqarneranut ullorititaq aamma sumiiffiup nunarsuarmioqatigiit kingornussassiaasa allassimaffiannut ilanngunneqarnissaa pillugu innersuussinermi ullorititaq. 
5)  nassuiaatip suliarineqarnerata ullorititaa,
6)  nassuiaatip suliarineqarneranut akisussaasut aqqi, 
7)  nassuiaatip kikkunnut atatillugu suliarineqarsimanera aamma 
8)  tusarniaanermut piffissaliussaq, tak. § 13, imm. 2. 
  Imm. 2.  Nassuiaat kalaallisut qallunaatullu allanneqarsimalluni saqqummiunneqassaaq.

 

  § 12.  Nassuiaat tulliuttutut ilusilerlugu aaqqissuussaassaaq:
1)  Teknikkimut tunngasuunngitsumik naalisagaq.
2)  Imarisaa.
3)  Aallaqqaasiut.
4)  Periuseq, matumani paasissutissat ilanngullugit makkununnga tunngasut:
a)  Paasissutissanik pissarsiffiit.
b)  Atuakkat saqqummiunneqarsimasut.
c)  Atuakkat saqqummiunneqarsimanngitsut.
d)  Paasissutissanut toqqorsiviit.
e)  Misissuinerit.
f)  Kulturikkut kingornussamik nalilersuinermi isiginiagassanik killiliineq, matumani SoOUV-imik aamma eqqissisimatitsinissamik imaluunniit allatut kulturikkut ingornussamik illersuiniarnissamik eqqarsaateqarnermut atatillugu piginnaasat taakku eqqissisimatitsinermut imaluunniit kulturikkut illersuinermut tunngaviusut ilanngullugit.
g)  Suliaqarnerup sumiiffimmut aalajangersimasunik sunniutaasa annertussusiinik nalilersuineq.
h)  Sunniutit tamarmiusut nalilersuiffiginerat.
i)  Sumiiffimmik nalilersorneqarsimasunik taaguusiineq.
5)  Sumiiffiup taassumalu oqaluttuassartaata nassuiarnerat.
6)  Suliaqarnerup malitsigisaanik sumiiffiup allannguutaanik ineriartorneranilluunniit nassuiaaneq.
7)  Allannguutaasussatut siunnersuutigineqarsimasut ataatsimut sunniutaannik nalilersuineq.
8)  Iliuuseqarnerit ikiorsiissutaasut.
9)  Naalisaaneq inerniliussallu.
1
0)  Atuakkat nalunaarsornerat.
11)  Oqariartaatsit atorneqartut pillugit oqaatsit allassimaffiat.
12)  Atuakkiortut aamma atuakkiortunut isornartorsiutit.
13)  Titartakkat assillu.
14)  Ilanngussat.

 

Kapitali 4

Tusarniaaneq aamma tamanut saqqummiussineq

 

  § 13.  Nassuiaatip Naalakkersuisunut akuerineqartussanngorlugu saqqummiunneqarnissaa sioqqullugu, Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfiup innuttaasut, atuisut nunaminertamik atugassinneqarsimasut imaluunniit nunaminertamik atuinissamut allatut pisinnaatitaasut, suliaqarnerup ingerlanneqarfissaani kommunimi pineqartumi kommunalbestyrelsi, naalakkersuisoqarfiit soqutiginaatillit kiisalu illuatungerisat pingaaruteqartut allat tusarniarneqarnissaat isumagissavaat. Sumiiffik UNESCO-p nunarsuarmioqatigiinnut kingornussassiaanut ilanngunneqarsimappat imaluunniit nunarsuarmioqatigiit kingornussaatut ilanngunneqassasoq innersuussaasimappat, aqutsisoqatigiit sumiiffiup pineqartup nalilersorneqarneranut ilaatinneqassapput.
  Imm. 2.  Tusarniaanermi piffissaq sapaatit akunnerinik sisamanik sivisussuseqassaaq, matumani illuatungissatut taaneqartut oqaaseqarnissaminnut periarfissaqassapput.

 

  § 14.  Naalakkersuisut nalunaarusiaq akuerippassuk, taanna Naalakkersuisut nittartagaanni tamanut saqqummiunneqassaaq.
  Imm. 2.  Nalunaarusiaq akuersissutigineqarpat tamanullu saqqummiunneqarpat, suliaqarneq pineqartoq akuerineqarsimasutut aallartinneqarsinnaasutullu isigineqassaaq.

 

Kapitali 5

Atuutilersitsinermut aamma ikaarsaariartitsinermut aalajangersakkat

 

  § 15.  Nalunaarut ulloq 1. januar 2021-mi atuutilerpoq. 
  Imm. 2.  Suliaqarneq, nalunaarutip atuutilernera sioqqullugu akuerineqartumik aallartinneqarsimasoq, nalunaarutip maleruagassartaanut ilaanngilaq.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 1. oktobari 2020

 

 

 

Karl Frederik Danielsen 

/

Karsten Peter Jensen