Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 25
3. juli 2020
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om betingelser for indrejse til Grønland med luftfarttøj (Fase 1)

I medfør af §§ 6, 6 a, 12 a, 12 b, 12 c, 21 a og 21 b, og § 29, stk. 2, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020 om ændring af landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, fastsættes:

 

Territorialt anvendelsesområde

 

  § 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Grønlands territorium.

 

Afgrænsning af anvendelsesområde

 

  § 2.  Personer, der indrejser fra Færøerne eller Island, og de seneste 14 dage før afrejse til Grønland har opholdt sig enten på Færøerne, i Island eller i Grønland, er undtaget fra §§ 5, 6, og 8.

 

  § 3. Det kan besluttes, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse for personer, der varetager en samfundskritisk funktion.
  Stk. 2. For personer i tjeneste ved Grønlands Politi er det Politimesteren, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 3. For personer i tjeneste ved Arktis Kommando er det Chefen for Arktis Kommando, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 4. For personer i tjeneste ved Sundhedsvæsenet er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 5. For personer ansat andre steder end de, der er nævnt i stk. 2-4, er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1. Derudover kan Landslægeembedet efter ansøgning dispensere fra § 8 for personer, der ikke varetager en samfundskritisk funktion.
  Stk. 6. Landslægeembedet kan beslutte, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse på personer, der er i behandling ved Sundhedsvæsenet.
  Stk. 7. Landslægeembedet kan undtage rejsende fra §§ 6, 8 og 9, hvis de kan dokumentere, at de har fået målt antistoffer mod Covid-19 på et af landslægen anerkendt laboratorium. Rejsende skal indsende dokumentation til landslægen minimum 5 dage før afrejse. Hvis dispensationen godkendes vil ansøger få skriftlig bekræftelse fra landslægeembedet inden afrejse.
  Stk. 8. Børn under 12 år er ikke omfattet af §§ 6 og 9. Børn under 12 år følger forholdsreglerne i § 8 i samme udstrækning, som personen som de indrejste med gør.

 

Maksimalt antal indrejsende med Air Greenland om ugen

 

  § 4. Corona-sekretariatet meddeler Air Greenland, hvor mange indrejsende der maksimalt må ankomme med Air Greenland til Grønland hver uge.

 

Betingelser for indrejse hos andreflyselskaber m. v.

 

  § 5. Andre flyselskaber m.v. end Air Greenland, der ønsker at lande med luftfartøjer i Grønland, skal søge Corona-sekretariatet om tilladelse til, at medbringe personer til Grønland.

 

Krav for at være ombord på luftfartøj som skal lande i Grønland

 

  § 6. Kun passagerer der foreviser en negativ Covid-19 test må være ombord på luftfartøj som skal lande i Grønland. Pligten for overholdelse af 1. pkt. påhviler flyselskabet.
  Stk. 2. Covid-19 testen skal være foretaget på hospital eller sundhedsklinik m.v., som Landslægeembedet har godkendt.
  Stk. 3. Covid-19 testen skal opfylde de krav, som Landslægeembedet fastsætter. 
  Stk. 4. Landslægeembedet kan gøre undtagelser fra stk. 1.

 

Oplysningspligt for indrejsende

 

  § 7. Kun passagerer der har udfyldt og indsendt Sumut-blanketten må være ombord på luftfartøj som skal lande i Grønland. Passageren skal forevise kvittering for udfyldt og indsendt Sumut-blanket til vedkommende personale ombord på luftfartøjet. Pligten for overholdelse af 1. og 2. pkt. påhviler flyselskabet.

 

Forholdsregler efter ankomst til Grønland

 

  § 8. Passagerer, der ankommer med luftfartøj til Grønland, må ikke deltage i forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., før det kan påvises, at de ikke er smittet med Covid-19. Dette gælder både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.
  Stk. 2. Forbuddet gælder også for ophold i offentlige institutioner m.v., for ophold i lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang til, og for ophold i offentlige og private plejehjem og sygehuse. Det er dog tilladt at foretage helt nødvendige indkøb af dagligvarer og andre fornødenheder som ikke umiddelbart kan foretages af andre.
  Stk. 3. Stk. 1 er ikke gældende i boligen, hvis deltagerne kun består af personer, der indgår i husstanden.
  Stk. 4. Stk. 1 og 2 er ikke gældende for forsamlinger med politiske eller meningsbefordrende formål.

 

  § 9. Personer omfattet af § 8 kan teste sig for Covid-19 5 dage eller senere efter ankomst til Grønland.
  Stk. 2. Er testen negativ anses personen for ikke at være smittet med Covid-19, og er derefter ikke omfattet af forbuddet i § 8.
  Stk. 3. Er testen positiv overgår personen til behandling efter de almindelige regler herom, jf. landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme.
  Stk. 4. Hvis personen ikke tester sig for Covid-19, gælder forbuddet i § 8 i 14 dage fra ankomst til Grønland. Hvis personen er uden symptomer for smitte med Covid-19 efter 14 dage fra ankomst til Grønland, anses personen for ikke at være smittet med Covid-19.
  Stk. 5. Hvis personen efter 14 dage fra ankomst til Grønland viser symptomer på smitte med Covid-19, overgår personen til behandling efter de almindelige regler herom, jf. landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme.

 

Foranstaltninger

 

  § 10. Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den der overtræder §§ 4 og 5, § 6, stk. 1, og §§ 7 og 8.
  Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden

 

  § 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juli 2020.
  Stk. 2. Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med 20. juli 2020.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 3. juli 2020

 

 

 

Anna Wangenheim

/

Tine Pars