Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 12
17. april 2020
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om overførelse af standpunktskarakterer som erstatning for folkeskolens afsluttende prøver på grund af covid-19

I medfør af § 22, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde og overordnede hensyn

 

  § 1.  Som følge af foranstaltninger iværksat efter Landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme afvikles folkeskolens afsluttende prøver, jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen, ikke ved afslutningen af ældstetrinnet for skoleåret 2019-2020. Dette gælder dog ikke projektopgaven.
  Stk. 2.  I forbindelse med afslutningen af folkeskolens ældstetrin i skoleåret 2019-2020 overføres standpunktskaraktererne fra den afsluttende evaluering til elevernes afgangsbevis som erstatning for de i stk. 1 nævnte afsluttende prøver. 
  Stk. 3.  Standspunktskaraktererne fra den afsluttende evaluering gives senest muligt i skoleåret.

 

  § 2.  Afgangsbeviset for skoleåret 2019-2020 udfærdiges i henhold til § 93 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen uden angivelse af karakterer for de afsluttende prøver, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Uanset stk. 1, angives karakteren for projektopgaven i afgangsbeviset for skoleåret 2019-2020.

 

  § 3.  Det angives i prøveprotokollen og i afgangsbeviset, at folkeskolens afsluttende prøver ikke blev afviklet i skoleåret 2019-2020 på grund af covid-19.

 

Ikrafttræden

 

  § 4.  Denne bekendtgørelse træder i kraft dagen efter kundgørelse.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 17. april 2020

 

 

 

Ane Lone Bagger

/

Karsten Peter Jensen