Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 37
28. novembari 2019
Atuuttut

Utoqqaat illersuisuat pillugu Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1

Siunertaq

 

  § 1.  Inatsisartut inatsisaanni matumani inuiaqatigiinni utoqqarnut atugassarititaasut soqutigisaasalu iluaquserneqarnissaat siunertaavoq.

 

Kapitali 2

Utoqqaat illersuisoqarfiat

 

  § 2.  Utoqqaat illersuisoqarfiat tassaavoq Utoqqaat illersuisuat allattoqarfialu. Suliffeqarfik Utoqqaat illersuisuannit aqunneqassaaq.
  Imm. 2.  Utoqqaat illersuisuat sulinermini politikkimut attuumassuteqarani sulivoq.


Utoqqaat illersuisuat

 

  § 3.  Utoqqaat illersuisuat Naalakkersuisunit toqqarneqassaaq. 
  Imm. 2.  Utoqqaat illersuisuat piffissami ukiunut 3-nut killissaleriikkamik toqqarneqassaaq. Toqqaaqqittoqarsinnaavoq. 
  Imm. 3.  Utoqqaat illersuisuat piffissami ukiut 3-t iluanni Naalakkersuisunit tunuartinneqarsinnaavoq, tamatumunnga pissutaasinnaasut ataaseq arlallilluunniit kinguliini taaneqartut naammassineqarsimappata:
1)  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu Utoqqaat illersuisuata suliassaasa suliarineqarnerat Utoqqaat illersuisuannit annertuumik sumiginnarneqarsimappata.
2)  Utoqqaat illersuisuat iliuuseqarsimappat Utoqqaat illersuisuata Inatsisartut inatsisaannut tunngatillugu suliassaasa Utoqqaat illersuisuannit isumannaatsumik suliarineqarnissaannik nalorninarsitsilersumik.
  Imm. 4.  Utoqqaat illersuisuata manna tikillugu illersuisuusimasup tunuartinneqarneranut atatillugu Utoqqaat illersuisussaannik nutaamik toqqaasoqartillugu, tak. imm. 3, ukiut 3-t iluanni piffissami sinneruttumi Utoqqaat illersuisussaat nutaaq toqqarneqassaaq.

 

Utoqqaat illersuisuata suliassai

 

  § 4.  Utoqqaat illersuisuata utoqqaat periarfissaasa soqutigisaasalu qulakkeernissaat iluaqusernissaallu suliarissavai kiisalu utoqqaat atugaannik qitiutitsillunilu paasissutissiisassaaq.
  Imm. 2.  Pingaartumik Utoqqaat illersuisuat:
1)  Utoqqaat atugaat periarfissaallu pillugit utoqqarnut siunnersuillunilu ilitsersuisassaaq.
2)  Utoqqaat atugaat pillugit apeqqutinut tunngassuteqartunik, pisortani oqartussanut, pisortat namminersortullu suliffiinut kiisalu kattuffinnut peqatigiiffinnullu il.il. siunnersuillunilu ilitsersuisassaaq.
3)  Inuiaqatigiinni utoqqaat, atugaallu pillugit inuiaqatigiinni ilisimasat annertusarnissaat sulissutigissavaa.
4)  Utoqqaat pillugit paasissutissanik ingerlatitseqqittassalluni, tamat oqallinneranni sinnerlugit oqaaseqartassalluni kiisalu utoqqaat oqallinnermi peqataanissaannut periarfissaasa pitsaanerulernissaannik sulissuteqartassalluni inuiaqatigiinnilu ineriartornermik sunniuteqartassalluni.
5)  Utoqqaat atugaannik periarfissaannillu patajaallisaataasunik suliniutissanik siunnersuuteqartassaaq.
  Imm. 3.  Kommuninit kattuffinnillu utoqqarnik sullissisut utoqqarnut sinniisui, Utoqqaat illersuisuata sulineranut naleqquttumik periarfissaqarnerlu allaavigalugit imm. 2, nr. 1-5 malillugit peqataatinneqartassapput.

 

  § 5.  Utoqqaat atugaannut pingaaruteqartunik inatsisitigut suliniutinut allatigullu suliniutinut atatillugu Utoqqaat illersuisuat tusarniarneqartassaaq.

 

  § 6.  Utoqqaat atugaannut pingaaruteqartuni apeqqutini nalinginnaasuni Inatsisartut, Naalakkersuisut aamma pisortani oqartussat allat Utoqqaat illersuisuannik isumasiuisinnaapput.

 

  § 7.  Utoqqaat illersuisuat ukiut tamaasa suliffeqarfini pillugu ukiumoortumik allaganngorlugu nalunaarusiortassaaq. 
  Imm. 2.  Nalunaarusiaq Utoqqaat illersuisuata nittartagaani tamanut saqqummiunneqartassaaq.
  Imm. 3.  Nalunaarusiaq, saqqummiussineq ilutigalugu, Naalakkersuisunut, Inatsisartunut kommuninullu nassiunneqartassaaq.

 

Utoqqaat illersuisuata piginnaatitaaneri

 

  § 8.  Utoqqaat illersuisuat piginnaatitaavoq Utoqqaat illersuisuata suliaqarfiinut pissutsit attuumassuteqartut pillugit killilersorneqarnani oqaaseqarsinnaanermut, taamaattorli tak. § 11. Oqaaseqaatit kimut sammitinneqassanersut Utoqqaat illersuisuata nammineq aalajangertassavaa.
  Imm. 2.  Utoqqaat illersuisuata pissutsit utoqqarnut ataasiakkaanut tunngassuteqartut pinnagit, pissutsit utoqqarnut nalinginnaasumik tunngassuteqartut kisiisa oqaaseqarfigisinnaavai.
  Imm. 3.  Utoqqaat illersuisuat taamaallaat oqaaseqaateqarsinnaatitaavoq. Utoqqaat illersuisuat aalajangiisinnaatitaanngilaq.

 

Allattoqarfik

 

  § 9.  Isumaginninnermut aqutsisoqarfik Utoqqaat illersuisuannut allattoqarfimmik isumaginnittuuvoq. Allattoqarfik aqutsinermi allaffissornikkut suliaqassaaq aamma suliamut tunngasunik Utoqqaat illersuisuannut ikiuuttassalluni.

 

Kapitali 3

Suliamik suliarinninnermi malittarisassat

 

  § 10.  Utoqqaat illersuisuata sulinerani pisortat ingerlatsiviini sulianik suliarinnittarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata toqqaannartumik atorneqarsinnaanngiffiani, Inatsisartut inatsisaanni, aamma ingerlatsivinni ingerlatsinerup inatsisitigut periutsini tunngavigisat, aamma inatsisitigut aalajangersarneqarsimanngitsunut, taamatut atuutsinneqassapput.
  Imm. 2.  Utoqqaat illersuisuata saaffiginninnerit itigartissinnaavai aamma suliat, Utoqqaat illersuisuannit ingerlanneqartut unitsillugit inissikkallarsinnaavai. 
  Imm. 3.  Utoqqaat illersuisuata saaffiginnissutinik itigartitsineri aamma sulianik unitsitsilluni inissiigallarneri, Utoqqaat illersuisuata nammineq piumassutsini naapertorlugu suliarilersimanngisaminik, allaganngortinneqassapput tunngavilersorneqarlutillu.
  Imm. 4.  Utoqqaat illersuisuata saaffiginnissutinik itigartitsineri aamma sulianik unitsitsilluni inissiigallarneri Naalakkersuisunut imaluunniit allaffissornikkut oqartussanut allanut naammagittaalliuutigineqarsinnaanngillat. Assinganik Utoqqaat illersuisuata oqaaseqaataanut tamanna atuuppoq.

 

  § 11.  Utoqqaat illersuisuat allattoqarfillu § 9 naapertorlugu pisortani ingerlatsivinni sulinermi malittarisassat atuuttut najoqqutaralugit nipangiussisussaatitaapput.

 

Kapitali 4

Aningaasalersuineq

 

  § 12.  Utoqqaat illersuisoqarfiat aningaasalersorneqassaaq nunatta karsianit tapiissutit aqqutigalugit.
  Imm. 2.  Utoqqaat illersuisuat sulinerminut atatillugu pisortani oqartussanit allanit imaluunniit kattuffinnit, peqatigiiffinnit, suliffeqarfinnit namminersortunit il.il. aningaasaliiffigineqarnissamik qinnuteqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Utoqqaat illersuisuat inatsisit aalajangersakkat iluanni suliniarsinnaavoq aningaasatigut isertitaqarnermik nassatalimmik. Isertitat Utoqqaat illersuisuata inatsisinik tunngaveqartunik suliassaanik naammassinninnissaanut ilaassapput.

 

Missingersuutit naatsorsuutillu

 

  § 13.  Utoqqaat illersuisuat ukiut tamaasa Naalakkersuisunut ukiumut aningaasarsiorfiusumut tulliuttumut aningaasatigut missingersuutissatut siunnersuummik tunniussaqartassaaq. Siunnersuut isertitassatut aningaasartuutissatullu missingersuutinik imaqassaaq. Utoqqaat illersuisuata ilutigalugu ukiumut aningaasarsiorfiusumut pineqartumut nunatta karsiata tapiissutaasa annertussusissaannut siunnersuut tunniuttassavaa.
  Imm. 2.  Aningaasatigut missingersuummut siunnersuutip aamma ukiumut naatsorsuiffimmut tulliuttumut nunatta karsiata tapiissuteqarnissaata annertussusissaanut siunnersuutip tunniunneqarfissaanut Naalakkersuisut piffissaliissapput.

 

  § 14.  Utoqqaat illersuisoqarfiata ukiumut naatsorsuiffiata ukioq naatsorsuiffik malissavaa. 
  Imm. 2.  Ukiumut naatsorsuutit inerneri kukkunersiorneqassapput kukkunersiuisumik nunap karsianik kukkunersiuisartumit.

 

  § 15.  Utoqqaat illersuisuata ukiumut naatsorsuutit kukkunersiorneqarsimasut, kukkunersiuisup oqaaseqaataanik ilanngussartallit, Naalakkersuisunut akuerisassanngortillugit saqqummiutissavai.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut saqqummiussinissamut piffissaliissapput, tak. imm. 1.

 

Kapitali 5

Atuutilerfia

 

  § 16.  Inatsisartut inatsisaat manna, ulloq 1. januaari 2020-mi atuutilissaaq.
  Imm. 2.  2022-imi apriilip 1-ni nalunaarusiortoqarnissaa Naalakkersuisut isumagissavaat, tassani § 9 malillugu isumaginninnermut aqutsisoqarfimmi allattoqarfiup inissinneqarnera nalilersorneqassalluni. Nalunaarusiap naammassineqarnerata kingunitsianngua taanna Inatsisartunut ilaasortanut agguaanneqarnissaa siunertaralugu, Inatsisartunut tunniunneqassaaq.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen